Hallitus ilmoitti aamupäivällä joutuvansa purkamaan Uudenmaan eristyksen, koska välttämättömyysperuste ei enää täyty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä valtioneuvoston muistiot on julkaistu ja hallituksen päätöksen perustelut käyvät niistä ilmi aiempaa tarkemmin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) korosti tiedotustilaisuudessa, että hallituksella ei ole muuta mahdollisuutta kuin purkaa eristys, koska oikeudellisia perusteita eristämiselle ei enää ole. Marin huomautti, että perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että sulku puretaan heti, kun se ei enää ole välttämätöntä.

Marinin mukaa tautitilanne muualla Suomessa on tasoittunut niin, ettei Uudenmaan eristäminen ole enää välttämätöntä, ja hallitus purkaa siksi eristyspäätöksen välittömästi. Alkujaan sulun piti jatkua sunnuntaihin saakka.

Millä tavalla tilanne sitten on tasoittunut muualla Suomessa verrattuna Uuteenmaahan?

THL:n muistiosta käy ilmi, että uusien COVID-19 tapausten ilmaantuvuus viimeisen viikon aikana on ollut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä suurempaa kuin Uudellamaalla, joka tulee listauksessa toisena. Muut sairaanhoitopiirit tulevat Uudenmaan jälkeen. Katso koko taulukko ohesta.

LUE TÄHTIANALYYSI:

Ilmaantuvuudella tarkoitetaan tapausten määrää suhteutettuna alueen väestöön per 100 000 asukasta. Absoluuttisesti tarkastellen Uusimaa erottuu yhä joukosta. Viimeisen viikon aikana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on uusia tapauksia 464 kappaletta, kun Länsi-pohjan sairaanhoitopiirissä vastaava luku on 22.

Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

Jo hallituksen tiedotustilaisuudessa todettiin, että erot epidemiassa ovat selkeämpiä kuntien kuin maakuntien välillä.

THL:n muistiosta käy ilmi, että Suomessa on kuntia, joissa COVID-19 tapauksien ilmaantuvuus on suurempaa verrattuna Helsinkiin. Tällaisia kuntia on THL:n kartan perusteella ainakin Lapissa. Mukana ovat Kolarin, Kittilän, Tornion ja Utsjoen kunnat ja Lapin ulkopuolella myös esimerkiksi Sotkamon ja Kiuruveden kunnat.

LUE, MITEN UUTINEN HÄMMENSI UTSJOELLA:

Valtioneuvoston muistio vetoaa suullisiin näkemyksiin

Tuoretta päätöstä koskevassa valtioneuvoston muistiossa todetaan, että STM ja THL täsmensivät suullisesti hallituksen neuvottelussa tänään keskiviikkona asiantuntijanäkemyksiään. Tällä hetkellä Uudellamaalla on muistion mukaan edelleen selvästi eniten tautitapauksia, mutta taudin leviämisen ero Uudellamaalla suhteessa muuhun maahan on supistunut ja ero ei ole enää merkittävä.

Muistion mukaan täsmennetyissä lausunnoissa esitettiin arvio, että epidemiatilanne on jo tällä hetkellä muuttunut, eikä toimien välttämättömyysvaade enää täyty.

”Arvio on tehty tämän hetken tarkkuudella ja päädytty siihen, että epidemian leviämistä ja sen aiheuttamaa palvelujärjestelmän kuormitusta voidaan hallita myös muilla toimenpiteillä. Tautitapausten kuntakohtaiset erot ovat myös varsin suuria, eivätkä ne erityisesti heijasta maakuntien rajoja. Viimeisen viikon aikana tautitapausten määrä on ollut joissain sairaanhoitopiireissä suhteellisesti yhtä suurta tai suurempaa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä”, valtioneuvoston muistiossa todetaan.

Muistion mukaan Suomen seurantatiedot viittaavat siihen, että jo käyttöön otetut rajoitustoimet mukaan lukien Uudenmaan liikkumisrajoitukset ovat merkittävästi hidastaneet epidemian leviämistä. Samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujärjestelmä on ehtinyt varautua epidemian aiheuttamaan kuormitukseen.

Muistion mukaan erillistä Uudenmaan liikkumisrajoitusta voidaan pitää edelleen sinänsä tarpeellisena ja toimivana osana rajoitustoimenpiteitä.

”Kuitenkin koska valmiuslaki edellyttää, että rajoituksen on oltava ehdottomasti välttämätön ja ainoa keino, niin riippumatta epidemiologisesta tilanteesta, että Uudenmaan maakunnan sulkeminen ei enää yksiselitteisesti ole itsessään välttämätöntä valmiuslain osalta. Epidemian leviämistä ja sen aiheuttamaa palvelujärjestelmän kuormitusta voidaan samassa tarkoituksessa nyt hallita myös muilla toimenpiteillä”, muistiossa todetaan.

Hallitus viittaa linjauksessaan STM:n ja THL:n muistioihin ja toteaa saamansa tilannekuvan perusteella epidemiatilanteen muuttuneen siten, ettei valmiuslain mukaiselle Uudenmaan liikkumisrajoitukselle ole enää oikeudellisia perusteita.

”Liikkumisrajoitukset eivät ole valmiuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi käyttöönotto- ja soveltamisasetus on kumottava välittömästi. Hallitus kuitenkin suosittelee välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, myös kotimaassa. Myös muita toimenpiteitä ja rajoituksia epidemian rajoittamiseksi ja väestön suojelemiseksi tulee jatkaa”, valtioneuvoston muistiossa todetaan.

Päivitetty 20.4. linkki juttuun, jossa kerrotaan tarkemmin Utsjoen tilanteesta.