Tampereen seutukuntien tänä vuonna päättyvää työkokeilua ei jatketa, linjaa työministeri Jari Lindström (sin.).

–Minun täytyy sanoa tähän, että järjestämisvastuu ei tulevassa maakuntamallissa ole sillä kunnalla. Se on maakunnalla. Siksi me emme voi antaa sellaisten kokeilujen jatkaa, jotka eivät ole tulevaa, Lindström perustelee hallituksen linjaa.

Tampereella ja yhdeksässä muussa Pirkanmaan kunnassa käynnistyi viime syksynä kokeilu, jossa Kelan työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai toimeentulotukea saavat, tavallisesti pitkäaikaiset, työttömät siirrettiin TE-toimistoilta kuntien vastattavaksi. Samalla TE-toimiston resursseja, hallintoa ja tietojärjestelmä tuotiin kuntien käytettäväksi.

Julkisuudessa, Uusi Suomi mukaan lukien, on kerrottu kokeilun hyvistä tuloksista. Pitkäaikaistyöttömiä on työllistetty Tampereella keskimäärin sata viikossa ja lisäksi kokeilun kunnissa on saatettu henkilökohtaisten kohtaamisten kautta aiempaa enemmän työllisiä erilaisten työllistämistoimien piiriin.

Kokeilun päättyminen huolettaa sen ohjelmajohtajaa Regina Saarta. Hän huomauttaa, että kokeilun päättyessä työttömät siirrettäisiin ensin vuodeksi takaisin TE-toimistoille, jonka jälkeen he siirtyisivät vuoden 2020 alussa uusien maakuntien vastuulle.

–Jos me nyt emme käytä kaikkia voimavaroja työllisyyden hoitoon, vaan siirretään asiakkaat vuodeksi TE-toimistoihin ja sitten maakuntaan, niin organisaatioiden valmistelutyö kyllä työllistää meitä [työvoimapalveluissa] 24/7, Saari totesi Uuden Suomen haastattelussa.

Voisiko tätä kokeilua siis jatkaa vuodella?

–Ei, vastaa työministeri Lindström ykskantaan.

Ei?

–Ei, hän toistaa yhtä päättäväisenä.

–Tampereella on tehty erittäin hyvää työtä, siis erinomaista työtä ja olen käynyt tutustumassa siihen henkilökohtaisestikin ja he ovat käyneet esittelemässä sitä täälläkin. Ei toista sanaakaan siitä, etteikö hyvää työtä olisi tehty. Mutta… Lindström toteaa.

Syy miksi kokeilua ei jatketa, on Lindströmin mukaan juuri järjestämisvastuussa. Tampereen seutukuntien kokeilussa vastuu työttömistä on siirretty kaupungeille ja kunnille. Hallituksen ajamien maakunta- ja kasvupalvelu-uudistusten tavoite taas on siirtää vastuu perustettaville maakunnille. Samalla maakuntiin siirrettäisiin nykyisten TE-toimistojen palvelut.

–Nyt jos kokeilussa on siirretty järjestämisvastuu kunnalle, niin se ei ole sitä, mihin me olemme menossa. Siksi me olemme tästä niin tiukkana ja sanoneet, että nämä kokeilut tällaisenaan eivät saa jatkua, Lindström kiteyttää.

Lue Tampereen vastaus Lindströmille: ”Näinhän se ei ole” – Jari Lindströmin perustelulle huutia, TE-kokeilun lopettaminen närästää Tampereella

Kasvupalvelu-uudistus ei ole ollut hallitukselle helppo ja sitä ovat näkyvästi vastustaneet etenkin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ja Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.). Uudellemaalle hallitus laati jo vuosi sitten keväällä oman erityisratkaisun, jossa palveluista vastaa pääkaupunkiseudun oma kuntayhtymä. Tampere on toivonut samanlaista mallia.

–En ole voinut välttyä siltä, että sieltä on tullut nyt uutisia. Ei tämä varmaan sattumaa ole, Lindström toteaa viimeaikojen Tampereen kokeilun uutisoinnista.

Yrittääkö Tampere vivuttaa itselleen samanlaista erityisasemaa kuin pääkaupunkiseudulle?

–En minä lähde sitä arvioimaan. Uskon, että tässä on löydettävissä ihan hyvä malli, Lindström vastaa.

Toiseen poikkeukseen ei Lindströmiin mukaan kuitenkaan ole varaa. Jos Tampereelle myönnettäisiin vielä erityisasema, ei hallituksella olisi enää mitään perusteita olla myöntämättä samaa erityisasemaa Turulla ja Oululle, jos ne päättäisivät sitä hakea. Samalla murenisi koko kasvupalvelu-uudistus.

–Jälleen kerran meidän virkavastuulla olevat ihmiset sanoivat, että pääkaupunkiseutu ehkä jollakin tapaa kestää ne perustelut sen takia. Helsinki on pääkaupunki ja kilpailee enemmän eurooppalaisten suurkaupunkien kanssa. Täällä on suuri maahanmuuttajaväestö ja tämä on muutenkin poikkeuksellinen, Lindström kertoo.

Lisäksi kasvupalvelu-uudistukseen tehtiin toinen kompromissi, Lindström ottaa esille. Tämän vuoden alussa hallitus päätti, että kunnat ja maakunnat voisivat jatkossa tehdä yhteistyötä palvelupuolella niin kutsutun allianssimallin puitteissa.

–Se voi tässä tarjota ratkaisun näihin kysymyksiin. Siinä nimenomaan voidaan etsiä ratkaisuja yhdessä pitkäaikaistyöttömille, kotouttamispuolella ja kenelle tahansa. Se varmaan taipuu moneen juttuun, Lindström toteaa.

–Mehän kannustamme vielä tämän vuoden puolella alueita mukaan pilotteihin tähän allianssimalliin: etsimään ratkaisuja lyömällä hynttyitä yhteen, työministeri toteaa vedoten epäsuorasti pormestari Lylyyn.

Samalla Lindström huomauttaa tamperelaispormestarille, että kun tämä on nähnyt kokeilun hyvien tulosten johtuvan juuri kuntavetoisen mallin paremmuudesta, on Uudenmaan TE-toimistossa saavutettu samanlaisia tuloksia.

–Luvut ovat ihan samalla tasolla kuin Tampereella. Eikä siellä ole mitään tällaista kuntakokeilua. Ehkä kannattaisi katsoa Tampereenkin puolelta, että onko kaikki tehty, mitä muuallakin on tehty.

LUE MYÖS:

Tampereen ylistetty työllisyyskokeilu päättyy jo joulukuussa? – ”Siirtää työttömät hallinnosta toiseen”