Hallituksen budjettiriihi on alkanut Säätytalolla Helsingissä.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) totesi Säätytalon portailla katsovansa, miten omaisuustulot kirjataan ensi vuoden budjettiin. Hän huomauttaa, että EU:n elpymisrahasto on uusi elementti, jonka kautta voidaan toteuttaa tiettyjä asioita, jotka sovittiin hallitusohjelmassa toteutettaviksi omaisuuden myynneillä.

”Nyt on hyvin tarkkaan pidettävä kiinni myös tästä vakaasta pitkäjänteisestä valtio-omistajuudesta ja sitä myötä omistuksista”

Hän ei lähde spekuloimaan myynneillä, mutta muistuttaa hallitusohjelman kolmen miljardin euron kirjauksesta. Näillä omaisuustuloilla vaalikaudelle oli tarkoitus rahoittaa tulevaisuusinvestointeja.

”Nyt meillä on uutena tämä EU:n elpymisrahasto, josta saadaan 2,5 miljardia sellaista rahaa, joka ei vaadi edes kansallista vastinrahoitusta. Näitä täytyy nyt sitten sovittaa yhteen.”

Onko kolmen miljardin kirjaus voimassa?

”Se on voimassa”, Tuppurainen vastaa ja jatkaa, että budjettiriihessä pohditaan, miten elpymisrahastosta voidaan kattaa tiettyjä menoja.

Suomen luonnos kansallisesta elpymissuunnitelmasta eli elpymisrahaston rahojen käytöstä on menossa komissiolle lokakuussa. Varsinainen EU-asetus on valmistumassa tammikuussa. Tuppurainen arvioi, että Suomen kansallinen elpymissuunnitelma valmistuisi ensi huhtikuun loppuun mennessä.

”Se on tiukan ehdollista rahaa niin Italialle, Espanjalle kuin Suomellekin. Sitä kansallista elpymissuunnitelmaa on sitten noudatettava.”

Sopiiko se näihin tulevaisuusinvestointeihin?

”Se sopii mielestäni erinomaisen hyvin.”

Hallitusohjelman mukaan enintään 3 miljardia euroa kohdennetaan kertaluonteisessa tulevaisuusinvestointiohjelmassa investointeihin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kokeiluihin. Nämä kertaluonteiset toimet eivät lisää valtion menoja vuonna 2023.

”Tässä tarkoitettujen kertaluonteisten menojen katteeksi varataan 3 miljardia euroa, joista 2,5 miljardia voidaan kerätä valtion suorista yhtiöomistuksista ja loput 500 miljoonaa muista omaisuuseristä. Näitä varoja käytetään kertaluonteisiin investointeihin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kokeiluihin, jotka toteutetaan hankkeiden pääomittamisella tai suoralla budjettirahoituksella. Näiden varojen käytöstä päättää valtioneuvoston yleisistunto talouspoliittisen ministerivaliokunnan valmistelun pohjalta”, hallitusohjelmassa linjataan.

Budjettiriihen on määrä kestää kaksi päivää, mutta hallitus on varautunut jatkamaan neuvotteluja tarvittaessa myös keskiviikkona.