Finanssivalvonta ilmoittaa nostaneensa asuntolainojen lainakaton takaisin lakisääteiselle perustasolle 90 prosenttiin. Aiemmin lainakatto eli suurin mahdollinen lainan osuus suhteessa vakuuksien käypään arvoon oli 85 prosenttia, johon se laskettiin vuonna 2018 kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi.

Muutos ei koske ensiasunnon ostajia, joiden lainakatto on edelleen enintään 95 prosenttia.

”Nykyisessä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on tärkeää tukea rahoituksen välittymistä reaalitalouteen. Kotitalouksiin sovellettavan enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle tukee osaltaan asuntomarkkinoiden toimivuutta”, Fivan johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen kommentoi tiedotteessa.

Koronaviruksen vaikutukset ovat hiljentäneet asuntokauppaa, sillä kuluttajien talousluottamus on kärsinyt kolauksen. Samalla uusien asuntolainojen määrä on vähentynyt. Fivan mukaan asuntomarkkinoilla ei ole nähtävissä ylikuumenemisen uhkaa.

Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus on Fivan mukaan edelleen keskeinen rahoitusjärjestelmän rakenteellinen haavoittuvuus, jonka hallintaan tulee kiinnittää pidemmällä aikavälillä huomiota. Lainakaton palauttamisella 90 prosenttiin tuetaan taloutta akuutissa kriisissä.

Finanssialan toimijoiden etujärjestö Finanssiala ry kiittää tiedotteessaan päätöstä, joka hyödyttää asunnon ostamista tai vaihtamista suunnittelevia kuluttajia.

Finanssialan pääekonomistin Veli-Matti Mattilan mukaan lainakaton nosto on yksi niistä tärkeistä toimista, joita nyt tarvitaan työvoiman liikkuvuuden turvaamiseksi, jotta talous vahvistuu kriisin jäljiltä.

Mattilan mukaan lainakaton nosto auttaa erityisesti niitä kotitalouksia, jotka muuttavat haja-asutusalueilta kasvukeskuksiin. Kasvukeskusten asuntojen hintataso on yleensä muuta maata korkeampi ja tarvittavan lainan määrä siten suurempi.

Finanssivalvonnan johtokunta päätti myös, että luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa. Finanssiala pitää päätöstä perusteltuna ja odotusten mukaisena.

LUE MYÖS: