Maanantai 15.7.2019

Suomen tila ihmetyttää ulkomailla – 2 huomiota

Luotu: 
7.10.2010 13:29
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Nuorisotyöttömyyttä vastaan protestoitiin viime kesänä.

Faktakulma

Lokakuussa 2009 suomalaisasiantuntijat kertoivat hyvinvointivaltiomme tilasta kolmelle professorille: Nina Smithille (Århusin yliopisto), Johan Fritzellille (Tukholman yliopisto) ja Karl Hinrichsille (Bremenin yliopisto).

Professorien näkemyksiä Suomesta esitellään Kelan julkistamassa kirjassa.

Ulkomaisia asiantuntijoita ihmetyttää suomalaisen yhteiskunnan tila, kertoo Kela. Ulkomaisten asiantuntijoiden mielestä suomalainen hyvinvointivaltio on jakautumassa kahtia: sisäpiiriläisiin ja ulkopuolelle jätettyihin.

Työmarkkinoilla oleville tulonsiirrot ja palvelut – lähinnä terveyspalvelut – ovat kansainvälisenkin mittapuun mukaan hyvät.

Sen sijaan työmarkkinoitten ulkopuolisten sosiaaliturva on jäänyt jälkeen, eikä se enää kaikin osin ole samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Suomi on liukumassa hiljalleen eroon muista Pohjoismaista, asiantuntijat katsovat.

Suomessa muutos näkyy tulonjaollisen eriarvoisuuden ja köyhyyden kasvuna.

Toinen keskeinen ihmettelyn aihe on nykyisen sosiaalipoliittisen järjestelmän pirstaleisuus. Suomessa on lakisääteisiä järjestelmiä, jotka hoidetaan kokonaan yksityisen sektorin kautta (työtapaturmavakuutus). Toisaalta on työmarkkinaosapuolten hallinnoimia järjestelmiä (työeläkkeet) sekä lukuisia yksityisen ja julkisen sekamuotoja (työttömyysvakuutus, työterveyshuolto tai yksityislääkärissäkäyntien julkinen subventio).

Ulkomaisten asiantuntijoiden mukaan köyhyyden vastainen toiminta vaatii voimakasta poliittista sitoutumista. Sata-komitean suositusten toimeenpano olisi heidän mielestään askel oikeaan suuntaan.

Faktakulma

Lokakuussa 2009 suomalaisasiantuntijat kertoivat hyvinvointivaltiomme tilasta kolmelle professorille: Nina Smithille (Århusin yliopisto), Johan Fritzellille (Tukholman yliopisto) ja Karl Hinrichsille (Bremenin yliopisto).

Professorien näkemyksiä Suomesta esitellään Kelan julkistamassa kirjassa.

Jaa artikkeli:

Kommentit

HannuM

Vaikka kapitalismi olisi kaiken pahan alku, ei Suomi voi valita haluaako olla osallisena siihen.

Tärkeintä on pitää Suomi kilpailukykyisenä hinnalla millä hyvänsä. Ei se auta vaikka köyhille kuinka syydetään rahaa, jossain vaiheessa se loppuu rikkailtakin.

En ymmärrä mitä muut puolueet olisivat tehneet paremmin. Tuskin olisivat saaneet tätäkään vähää aikaiseksi.

tapio_o_neva

Ei Suomen olisi ollut korrektia vaatia luottokelvottomalta Kreikalta vakuuksia, joita mikän keskeinen Euroopan unionin valtio EMU:ssa, esimerkiksi Saksan liittotasavalta ei saa - ainakaan julkisesti.

Kreikalla on menoja, jotka on katettava. Kreikalla on parin vuoden asepalvelus ja puolustusmenot Kyproksen turvallisuustakaamisesta, jotka sen tulisi voida jakaa 25 Euroopan unioin muun valtion kanssa.

Turtunut

Pelkkä ajatuskin tasaveron suuntaan menemisestä on osoitus nykyisiltä porvaripuolueilta siitä etteivät he tajua tasaisen tulojakauman tärkeyttä.

Nuo järjettömät veronkevennykset ovat kuormittaneet aivan turhaan suomen kuntia ja siirtänyt yhä suuremman osan verotaakasta niille, joilla ei ole rahaa sitä maksaa tarpeeksi.

Suomi ei hyödy mitään siitä että joku todella rikas saa kuukausittain vielä enemmän rahaa käteen.

Jos verotus olisi kunnolla progressiivinen, niin ostovoima olisi myös pienituloisilla paljon parempi ja tätäkautta suomen taloudenkasvu nopeutuisi huomattavasti. Köyhemmät ihmiset voisivat jopa tehdä ympäristölle ystävällisempiä päätöksiä, koska heillä olisi vapaus valita esimerkiksi ympäristöystävällisempiä autoja.

Tuossa nyt oli vain pari asiaa mitkä porvaripuolueet ovat tehneet päin mäntyä.

Brainless

Kiina ja Intia on hyviä esimerkkejä. On varmasti rahassa mitattavaa kilpailukykyä, mutta normaali köyhempi väestö rypee paskassa ja saa painaa niska limassa töitä. Eliitti porskuttaa.

Onko sinulla kuinkakin paljon varaa kun olet noin tasa-arvon vastainen?

Ja syydetäänkö lopulta köyhimmille sitä rahaa vai säästetäänkö, ettei ihmisten tarvitse varastaa elääkseen. Se tulee lopulta paljon kalliimmaksi. Ei Suomi tarvitse slummeja ja hökkeleitä.

Vierailija

Sen seurauksena on vain valtava määrä banaanivaltioita, se tiedettiin jo 90-luvulla.

"Martin ja Schumann todistelevat vakuuttavasti, kuinka sääntelemättömät markkinat romuttavat demokraattisten hyvinvointiyhteiskuntien perusteita. Eri puolilta maailmaa poimituilla esimerkeillä he pyrkivät osoittamaan uusliberalistisen talouspolitiikan tuhoisuuden ihmisten enemmistölle ja ympäristölle.

Eliitit varustautuvat jo nyt tulevien konfliktien varalta. Brasiliaan, Intiaan, Ranskaan ja Espanjaan on noussut tarkoin vartioituja rikkaiden asuinalueita. Tunnettuin näistä on Sao Paulon lähistöllä sijaitseva Alphaville. Muurien sisäpuolella vartijat saavat ampua kaikki oudot tunkeilijat, vaikka nämä eivät olisi aseistautuneita eivätkä uhkaisi ketään.

Politiikka on yhä enemmän kulissien ja illuusioiden luomista. Uuden tulevaisuuden todellisina tahdittajina toimivat monikansalliset yritykset. Kun kirjoittajat kysyvät YK:n entiseltä pääsihteeriltä Boutros-Ghalilta tärkeimpien valtionpäämiesten todellisista vaikutusmahdollisuuksista, pääsihteeri on hyvin skeptinen. Hänen mielestään yksittäisten valtioiden vaikutusmahdollisuudet vähenevät koko ajan, eivätkä edes johtavat poliitikot tiedosta tätä. "Poliittisilla johtajilla ei kuitenkaan ole enää monellakaan alueella todellista itsenäistä päätösvaltaa. Mutta he kuvittelevat, että he voisivat päättää keskeisistä kysymyksistä itse. Minä väitän, että se on silkkaa illuusiota ja kuvitelmaa."

http://yliopistolehti.helsinki.fi/1998_11/kulttuuri.html#MARKKINADIKTARU...

tapio_o_neva

"Eliitit varustautuvat jo nyt tulevien konfliktien varalta. Brasiliaan, Intiaan, Ranskaan ja Espanjaan on noussut tarkoin vartioituja rikkaiden asuinalueita. Tunnettuin näistä on Sao Paulon lähistöllä sijaitseva Alphaville. Muurien sisäpuolella vartijat saavat ampua kaikki oudot tunkeilijat, vaikka nämä eivät olisi aseistautuneita eivätkä uhkaisi ketään."

Suomessa ollaan "jotenkin yksinkertaisia". Kun jokaisen järki-ihmisen pitäisi muuttaa tukikohtaansa Sipoonkorpeen, yritetään pääkaupunkiseudulla hätää romanianromaneja vaarallisuustekijänä. Samaan aikaan unohdetaan Venäjän pelko, josta jätetään vain kokdem -käyttöön Venäjän inho ja ajetaan alas maavoimat.

Minusta tarvitaan parlamentaarinen viha- ja pelkokomitea, jossa kansankunnan perimätietoihin perustuvat ennakkoluulot pannaan oikeaan tärkeysjärjetykseensä.

Suomessa Espoossa riittää korpea keskituloisten pakenemiseksi postmodernilta Impivaaraan.

Vierailija

ennen kaikkea ;-)

"Olen nyt tullut siihen kohtaan, missä voin lyhyesti osoittaa, mikä mielestäni muodostaa aikamme kriisin olennaisen sisällön. Se koskee yksilön suhdetta yhteiskuntaan. Yksilö on tullut tietoisemmaksi kuin koskaan riippuvuudestaan yhteiskuntaan. Mutta hän ei koe tätä riippuvuutta myönteisenä etuna, luonnollisena siteenä, suojelevana voimana, vaan pikemminkin uhkana luonnollisille oikeuksilleen, tai jopa taloudelliselle olemassaololleen. Lisäksi hänen asemansa yhteiskunnassa on sellainen, että hänen persoonallisuutensa itsekeskeiset piirteet jatkuvasti vahvistuvat kun taas hänen luonteeltaan heikommat yhteiskunnalliset pyrkimyksensä asteittain heikkenevät. Kaikki ihmiset, oli heidän yhteiskunnallinen asemansa mikä hyvänsä, kärsivät tästä heikkenemisprosessista. Tietämättään, oman itsekeskeisyytensä vankeina, he tuntevat olevansa epävarmoja, yksinäisiä ja vailla lapsekasta, yksinkertaista elämännautintoa. Ihminen voi löytää tarkoituksen elämälleen, vaikka se onkin lyhyt ja vaarallinen, ainoastaan omistautumalla yhteiskunnalle.

Kapitalistisessa yhteiskunnassa nykyään vallalla oleva taloudellinen anarkia on mielestäni pahan todellinen lähde. Näemme edessämme valtavan tuottajien yhteisön, jonka jäsenet pyrkivät alituisesti riistämään toisiltaan kollektiivisen työnsä hedelmät - ei voimakeinoin, vaan kaiken kaikkiaan, uskollisesti seuraten laissa säädettyjä sääntöjä..."

http://www.helsinki.fi/~eisaksso/einsteinsos.html

qlight

"A modern factory reaches perhaps almost the limit of horror. Everybody in it is constantly harassed and kept on edge by the interference of extraneous wills while the soul is left in cold and desolate misery. What man needs is silence and warmth; what he is given is an icy pandemonium.
Physical labour may be painful, but it is not degrading as such. It is not art; it is not science; it is something else, possessing an exactly equal value with art and science, for it provides an equal opportunity to reach the impersonal stage of attention."

http://en.wikiquote.org/wiki/Simone_Weil

semi

Varmistelevat että kansa tietää asian ja osaa suhtautua asiaan luonnolisena osana Suomalaista elämää ja elämäntapaa. Asia nyt vain menee niin että eliitille enemmän ja kansalle vähemmän sillä he ovat valittuja. Ovatko he valittuja lopulta giljotiiniin vai hyvään ja makeaan elämään jää nähtäväksi, ennustaisin että jälkimmäinen ensin ja ensinmäinen sen jälkeen paitsi niille joilla on takaovi Amerikkaan auki. Muistakaa myös että tsaari luotti Britteihin eikä Amerikkalaisiin, joka oli paha virhe.

Vierailija

"Suomi on liukumassa hiljalleen eroon muista Pohjoismaista, asiantuntijat katsovat."

Tuo on huomattu todettu jo vuosia sitten. Sekin on huomioitava, että muut Pohjoismaat eivät ole EMU-maita.

"Emuun valmistautumisella on ollut kova hinta mukaanlukien lisääntynyt työttömyys ja sosiaalinen levottomuus. Emu on osoittautunut pelkäksi monetaristiseksi projektiksi.
Dublinissa hyväksytty "Vakaussopimus" on vahvistanut tätä kehitystä, valtion talouspoliittinen liikkumavara, erityisesti sosiaalisten ja ekologisten kysymysten hoidossa, on tullut pienemmäksi kuin koskaan. Sen sijaan, että Emu synnyttäisi modernin eurooppalaisen hyvinvointivaltion, Emu luo institutionaaliset puitteet vielä pidemmälle menevälle kansallisen sosiaali- ja fiskaalipolitiikan ohjaukselle ja Euroopan julkisen sektorin alasajolle."

"330 eurooppalaisen ekonomistin kirje päättäjille, allekirjoittajia oli lähes kaikista EU-maista
Kirje julkaistiin useissa eurooppalaisissa lehdissä 12.6.1997

"Tämä EMU, lyhyesti sanottuna, ei ole hyvä malli laajalle eurooppalaiselle talousintegraatiolle. Olette ehkä toimineet uskossa, että ekonomistit ovat yhtä mieltä Emusta ja, vaikka kaikki aiheutuvat muutokset ovat hyvin huolestuttavia sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, ne ovat kuitenkin tarpeellisia taloudellisista syistä. Näin ei ole.
EMU:lle ei ole olemassa mitään vahvaa tieteellistä perustaa ja moni meistä on kiinnittänyt tähän tosiasiaan huomiota ammattilehdissä ja muissa tilanteissa. Sen vuoksi me vetoamme teihin, että arvioisitte EMU-projektin uudelleen. Emme pyydä teitä lopettamaan eurooppalaista yhteistyötä, päinvastoin.
Yhteinen valuutta ja rahapolitiikkaa voisi tarjota huomattavia etuja. EMUa ohjataan kuitenkin peruuttamattomasti sovituilla kriteereillä ja dogmeilla. Viisasta talouspolitiikkaa ei tule korvata kurinalaisilla säännöillä, vaan siinä tulee ottaa huomioon valitsevat olosuhteet. Tämä on myös demokraattinen kysymys: EMUn rakenne vapauttaa väärällä tavalla Teidät ja kolleeganne arvokkaasta demokraattisesta velvollisuudestanne kantaa poliittinen vastuu valinnoistanne.
Vallitsevissa oloissa EMU ei tarjoa minkäänlaista mahdollisuutta kantaa vastuuta ympäristöongelmista, Euroopan 20 miljoonan työttömän ja 50 miljoonan köyhän auttamisesta tai hyvinvointiyhteiskunnan puolustamisesta ja laajentamisesta."

http://www.kaapeli.fi/~veu/eusta2.html

John Galt

Eli Kela on maksanut kolmelle ulkomaiselle professorille siitä, että nämä antavat julkisen sektorin lisäpönkittämistä tukevat lausunnot. Se olisikin ollut uutinen, jos ostetut asiantuntijat olisivat suosittaneet tulonsiirtojen vähentämistä ja julkisen sektorin kovaa remonttia.

Suuri osa Kelan toiminnasta päätyykin remonttiin ennen pitkää, kun rahat loppuvat. Julkinen eläkejärjestelmä 400 miljardin vajeineen on jo käytännössä konkurssissa. Mitä tilalle? Mieluiten ei mitään.

Vierailija

"Eläkkeet maksetaan työeläkemaksuista, joita riittää myös rahastoitavaksi. Rahastoja ei ole aikomus koskaan purkaa eläkkeiden maksua varten. Ne ovat olemassa niiden kartuttamista varten, eikä niitä ole suunniteltu eläkeläisten iloksi(...)

Kilpailun siitä, kuka on sijoittanut eniten eläkerahoja riskisijoituksiin, voitti Kuntien Eläkevakuutus (KEVA). Sen rahastojen arvosta oli enimmillään lähes puolet kiinni osakkeissa.

Riskinoton tulos vuodelta 2008 oli noin 4 000 000 000 euron arvonalenema kuntaeläkeläisten rahastoissa.

Kaiken kaikkiaan työeläkerahastojen sijoitusten kokonaismäärä aleni 122 miljardista 105 miljardiin euroon ja osakkeiden arvo lähes 22 miljardia..."

http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&view=article&id...

voida

Totta. Työssä oleville hyvät palvelut ja luonnollisesti mahdollisuus käyttää yksityisiä palveluita. Köyhillä ei ole mitään, hammaslääkäriinkiin saa vuoden jonottaa eikä hoidon laatu ole mitenkään kehuttava.

Tämä on kai amerikkalaisten konsulttien mukaisesti tehty. Sitä ihmettelen että miksi sieltä pitää ottaa mallia, koska siellähän on maailman kallein ja tehottomin terveydenhuoltojärjestelmä. Ihmisten keskimääräinen lihavuus maailman korkein ja sieltä siis otetaan myös ruokasuositukset yms.

Salon Petri

Tietysti ulkomaisten tutkijoiden määrä on varsin suppea, mutta hyvä keskustelun aloitus.

Jos muistan oikein, niin HS kirjoitti vielä 1980-1990 luvun vaihteessa ansiokkaita juttuja ostovoimasta, asuntojen hinnoista muualla ja Suomen henkistä selkärankaa jäytävästä korporatismista.

Nyt sekin on taantunut vallanvahtikoiran roolistaan EU:n ylläpitoon tähtääväksi veteläksi laastiksi. Otan esimerkin ja jos löydätte aiheesta HS:n uutisoinnin, niin pyörrän sanani heti.

Tiesittehän tämän? Mikäli HE 60/2010 vp – Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta menee heittämällä eduskunnan käsittelyssä läpi, niin Suomen eläinsymboliksi on syytä vaihtaa vaikka puudeli. Sukupuolineutraali sellainen.

”Pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa ehdotetaan säädettäväksi perustuslaissa.

Lisäksi perustuslakiin otettaisiin nimenomaiset säännökset Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle.

Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen osoitettaisiin pääsääntöisesti valtioneuvostolle.”

Eli kaikessa hiljaisuudessa Suomesta ollaan tekemässä EU:n liittovaltio!

Onko vallan vahtikoirillemme juotettu pitkäkestoisia tyrmäystippoja? Vai onko heille kenties luvassa uusia ja kovapalkkaisia duunipaikkoja kasvavassa EU:n apparatsikkikoneistossa?

Sitten vielä tuohon jutussa mainittuun kohtaan:

"Suomessa on lakisääteisiä järjestelmiä, jotka hoidetaan kokonaan yksityisen sektorin kautta (työtapaturmavakuutus)".

Lisätietoja avoimen internetin hakukoneilta hakusanoilla:

finngate skandaali
paperilääkärien armoilla
vakuutuslääketieteellinen arvio

puutarhamies

Ne ovat ainoita, jotka estävät toistuvasti työelämän ulkopuolella olevien vähimmäistoimeentulon nostamista ajanmukaiselle tasolle. En ymmärrrä, millä eväillä se enää onnistuu.

Ajanmukainen tarkoittaa, ettei kansalaisen tarvitse hakea toimeentulotukea, kun päiväraha ja vuokratuki eivät riitä edes vuokraan.

Kiitos demarit, kaikkien köyhien puolesta! Heillä on yhä otsaa esiintyä "pienituloisten puolesta". Vuosikymmenten emävaleen olisi syytä alkaa jo näkyä vaalituloksessa.