Perjantai 19.10.2018

Lehti: Yli 100 000 suomalaista töissä palkatta – yleensä turhaan

Jaa artikkeli:
Luotu: 
18.12.2011 11:17
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
    Tukityö johtaa harvoin työpaikkaan.

Jopa sadattuhannet suomalaiset työskentelevät yrityksissä palkatta tai vaillinaisella palkalla, kertoo Sunnuntaisuomalainen. Lehden mukaan tukityö tai harjoittelu johtaa vain harvoin työllistymiseen, vaikka sen pitäisi lain mukaan näin tehdä.

Harjoittelijoina ja tukityöllistettyinä työskentelee Suomessa ainakin 115 000 ihmistä – tai 400 000, jos mukaan lasketaan myös toisen asteen opintoihin kuuluva pakollinen harjoittelu.

Tukityön vuonna 2009 päättäneistä 49 349 henkilöstä vajaa kolmannes oli kolmen kuukauden kuluttua työssä avoimilla työmarkkinoilla, siteeraa Sunnuntaisuomalainen Työ- ja elinkeinoministeriön raporttia. Vielä heikommin työllistytään yleisimmästä nuorille kohdennetusta aktiivitoimesta, työmarkkinatuen työharjoittelusta.

–Työharjoittelun jälkeen työllistyneiden määrä oli vain 12,3 prosenttia. Silti harjoittelua tarjotaan tarjotaan nuorille jatkuvasti, lehti kirjoittaa.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Juhani Putkinen

Työharjoittelu on taatusti hyödyllistä - ainakin hyödyllisempää kuin vaikkapa kaljoilla istumnen.

Harjoittelusta saa työkokemusta ja siellä oppii uusia käytännön asioita. Jos harjoittelija on noheva tyyppi, niin hän myös työllistyy ennemmin tai myöhemmin. Laiskat hälläväliätyypit on sitten asia erikseen.

voida

Tuossahan nimenomaan oli että 87% ei työllisty ja joutuu takaisin kortistoon. Tulos on erittäin negatiivinen kun työtön menettää uskonsa koko järjestelmään ja osaa katsoa ympärilleen että kaikki pyörii samoissa harjoitteluissa.

Vastavalmistunut pakotetaan koulutukseen ja vuoden työharjoittelun jälkeen taas kouluun niin ei siinä enää opiskellakaan kun sama rumba on edessä tulevaisuudessa.

Syynä on yksinkertaisesti se ettei ole työpaikkoja, eikä työstä makseta kunnon palkkoja. Työpaikkoja ei synny 9€ päiväpalkoilla koska ihmisillä ei ole mitään ostovoimaa. Rahat vuotaa ulkomaille, niin suursijoittajien, ostajien kuin yrittäjienkin. Ei ole uskoa enää Suomen politiikkaan.

Appi

Työharjoitteluun ei ole syytä suhtautua yksiselitteisen myönteisesti tai yksiselitteisen kielteisesti. Työharjoittelulla on monet kasvot. Parhaimmillaan se todellakin lisää osaamista ja pätevöittää joihinkin tehtäviin. Huonoimmillaan se on työnantajan keino hankkia ilmaista työvoimaa. Tämä ilmaisen työvoiman käytön ajatus vääristää kilpailua ja ei tosiasiassa juurikaan lisää myöskään harjoittelijan ammattitaitoa. Silloin työnantaja ei useinkaan ole valmis paneutumaan harjoittelijan opettamiseen vaan rasittaa häntä enimmäkseen toisarvoisilla työtehtävillä, joilla ei ole välttämättä mitään tekemistä ammatillisen osaamisen kanssa. Tälläinen väärän tyyppinen harjoittelijoiden hyväksikäyttö ei edistä muuta kuin hyväksikäyttäjän tulosta. Ehkä on aika tunnustaa ja tunnistaa millä motiiveilla kukin taho on liikkeellä. Aidot työllistämiseen pyrkivät yritykset ovat tervetulleita kohteita useimmille harjoittelijoille. Pelkkään hyväksikäyttöön pyrkivät yritykset tulee sen sijaan sulkea pois harjoittelun tarjoajien joukosta.

sepsaa

toi esille Juhani Putkinen.
Työkyky ja -taito voivat säilyä, sosiaaliset kontaktit ylläpitävät mielenterveyttä ja henkistä vireytta, itsetunto saa kohennusta, pysyy mukana elämässä eikä syrjäydy, osapäiväinenkin työ auttaa joskus myös masennukseen.

Toki silti olisi hyvä, että työllistyminen onnistuisi paremmin. Omasta puolestani tarjouduin työttömyysaikanani tekemään päivärahan vastineeksi vapaaehtoisesti alani työtä suunnilleen sen rahan verran (1-2pv/vko), mutta sitäpä eivät laki ja TE-sopimukset kuulemma sallisi?
Tämän omaehtoisen motiivin kieltäminen on tyhmyyden ylistystä ja lopun alkua tässä maassa!

VV-Velkavipu

Kyseessä oli nimenomaan se ongelma, että olemassaolevat työpaikat riistetään työntekijöiltä pois säästöjen toivossa ja annetaan sitten huijauksen kautta harjoittelijoille vain jotta voidaan teettää palkatonta yötä, ei jotta saadaan koulutettua työvoimaa.

Tällainen "työharjoittelu" ei siis voi olla kuvaamallasi tavalla hyödyllistä, koska se syrjäyttää työntekijän pois palkkatyöstä juurikin esim. kaljoittelemaan.

KunniaTohtori

on työharjoittelua. Eli harjoitellaan ja perehdytään johonkin työhön tai työtehtävään. Työharjoittelua voi olla ammattin erikoistaitojen opettelu.

Kun sitten homma osataan niin pitäisi päästä "oikeisiin" töihin alan oikealla palkalla. Tässä kohden asiat sitten menee todella pahasti vinoon. Työn jo hyvin osaava on edelleen työharjoittelijan tittelillä ja ilman palkkaa oikeissa tuottavissa töissä sen sallitun ajan. Ja työharjoittelija on näinollen hienoa ilmaista työvoimaa.

Koko termi työharjoittelu tulisi poistaa ja tilalle laittaa sana hätäaputyö tai ilmaistyö tai palkaton työ tai jotain, joka oikeasti kuvaa tilanteen.

Rapaportti

takia. Ihmisten ja yritysten rahat pumpataan yliverotuksella Koneiston byrokraattien ja haihattelijoiden käytettäväksi, jotta he keksisivät virkatyönä lisää menoeriä ja kohteita julkiseen talouteen.

Kun ihmisiltä verotetaan ostovoima ja elintaso pois, ei tietenkään voi syntyä kotimaista kulutuskysyntää, jolla kotimaassa pysyviä työpaikkoja ja yrityksiä voitaisiin synnyttää.

Jos verotuksen tasoa laskettaisiin, saataisiin sekä ihmisille töitä, valtion työttömyys- ja sosiaalikorvauksia pienentymään, ja raha kiertämään palkka-, yritys- ja alv-verojen kautta takaisin valtiolle.

Win-win-win-tilanne siis valtion, veronmaksajien ja työtä, lisää palkkaa ja lisää elintasoa saavien ihmisten kannalta.

Mutta tämä malli ei sosialistisessa Suomessa kelpaa poliitikoille eikä puolueille, koska meillä ohjenuorana on tasapäistävä kateusverotus. Jos veroastetta alennettaisiin, ahkerammat ja yritteliäämmät voisivatkin ansaita enemmän kuin nykyisin.

Suomalaisia pidetään -30% alemmassa elintasossa kuin vapaiden länsimaiden ihmisiä ideologisista syistä. Saman politiikan ja läpimädän kohta puhkeavan julkisen sektorin menojen ansiosta maamma on myös lujaa vauhtia Kreikan tiellä kohti konkurssia.

Vain julkista sektoria leikkaamalla, yksityistämällä, ja sitä kautta veromenojen tarvetta ja veroja alentamalla Suomi voidaan pelastaa.

Siihen liittyy toki nimenomaan myös TYÖN TEKEMISEN VELVOLLISUUS kaikilla tasoilla - mutta siitä työstä voisi silloin vapaassa talousjärjestelmässä myös saada parempaan elintasoon johtavaa palkkaa. Käteen jäävä osuus ratkaisee, ja siinä valtio on tällä hetkellä jo suurin yksittäinen välistävetäjä !

Appi

Lähtökohtana tulee olla, että kaikki terveet työkykyiset ihmiset hankkivat oman elantonsa. Esittämäsi "työn teon velvollisuus" on kaksiteräinen miekka. Se pitää sisällään mahdollisuuden, että jokaisen on tehtävä työtä mihin hintaan tahansa. Se taas on lähellä orjuutta. Itse en suostu tekemään ainuttakaan työtä mihin hintaan tahansa. Tuskimpa siihen olet valmis edes sinäkään. Harrastaminen on taas eri juttu. Sen parissa voin tehdä kymmeniä tunteja töitä viikossa ilman korvausta. Se ei ole kuitenkaan leipätyötäni, josta haluan kunnon korvauksen.

ju66tatu

Olen itse ollut neljä kertaa ammattitutkintoa suorittessani ilmaisessa työssä.Eli suorittanut ns. "pakollisen työosuuden näyttöä varten". Selvästi on käynyt ilmi se, että jos työnantaja on ollut pienyrittäjä, ei hänellä ole liikevaihto kuitenkaan sellaista suuruusluokkaa, että voisi palkata tekijää koulun jälkeen.Heitä voisi tukea silloin, jos he löytävät hyvän työntekijän yritykseensä tätä tietä.Muuten voi tulla harjoittelijakierre ja yritys ei kehity, kun aika menee harjoittelijoiden opastamiseen.

Kuitenkin ikävimpinä pidän periaatteiltaan sellaisia työnantajia, jotka käyttävät mielestäni häikäilemättömästi hyväkseen työharjoitteluun määrättyjä henkilöitä.Luodaan harjoittelijalle mielikuva varmasta työpaikasta ja tällöin ko. henklö saatta hylätä oikeitakin paikkatarjouksia, kun luottaa työharjoittelupaikan pomon sanaan.Mielestäni Suomessa valtiolla pitäisi olla tarkastaja, joka kiertäisi näissä työharjottelukohteissa, joilla on usein ilmaistyöntekijöitä selvittämässä kuinka moni on oikeasti ko. yritykseen paikan saanut.Tulos voisi olla yllättävä.Helppoa selvittäminen olisi, koska tutkintopapereihin pitää liittää selvitys työnantajasta.Luultavasti voisi paljon löytyä tällaisia mm. vartiointi- ja kaupanalalta.

Törkeimmissä tapauksissa harjottelija tekee työtä yksin ilman mentoria, jolloin yritys säästää täysin palkanmaksun ja muut pakolliset kulut. Voisi suoran puhua verohyödystä. Kuntasektori taas on varmasti iso tukirahojen lypsäjä.Henkilö saattaa olla 6 tuntia päivässä töissä, tehden samaa kuin 8 tunnin työssä oleva, mutta palkoissa ym. maksuissa.Lisäksi työntekijä on melkoisen mielivallan kohteena, joutuessaan tekemään sellaistakin, mitä sopimuksessa ei lue.
On harmillista kun Suomesta on tehty tällainen maa. Monen nuorenkin ihmisen usko horjuu juuri tällaisilla toimilla työelämää kohtaan.Työhaluttomuus voikin siis olla myös hyväksikäytön trauma.

Jouko Heyno

Verotuksen leikkaaminen ja tulonsiirtojen leikkaaminen sen seurauksena on johtanut tilanteeseen, jossa massoijen kulutuskyky on ratkaisevasti laskenut. Töitä ei ole, koska palkkatyölle ei ole tarvetta - sen tuloksille ei ole ostajia. Jos nämä veroleikkkuriuusliberaalit pystyvät osoittamaan, miten tulonsiirtojen leikkaaminen ja 750 000 työikäisen suomalaisen päivittäistyöttömyys on lisännyt kulutuskysyntää, pyydän heitä sen tekemään.

Vastaukseksi ei riitä, että "mää..."

Gotti

Meilläkin firmassa kaikki ns. paskahommat hoitaa harjoittelijat ja kun yhdellä harjoitteluaika loppuu tulee toinen tilalle. Eikä tähän oikein voi puuttua mitenkään. Itse yritän antaa niille mahdollisuuksian mukaan mielekkäitä tehtäviä. Onhan se surullista että omaa elämäänsä aloittelevasta nuoresta on tullut orjatyövoimaa ja kertakäyttöhyödyke.

Appi

On suuri huolen aihe, että myös yritysten työntekijät käpristyvät puolustamaan omaa asemaansa ja työtään antamalla harjoittelijoille vain niitä huonoja hommia. Vaikka oma työpaikan menettämisen pelko voi hallita ajatuksia, niin siitä huolimatta meidän jokaisen tulisi katsoa peiliin ja miettiä voisimmeko oman kokemuksemme ja osaamisemme jakamisella jollain tavalla tukea harjoittelijoiden työllistymistä. Omassa firmassani on harjoittelijoille selkeä koulutusjakso, jonka tarkoituksena todellakin on saada harjoittelijan osaaminen sille tasolle, että hän selviää työtehtävistä. Olen itsekin joidenkin harjoittelijoiden koulutukseen osallistunut. Esimieheni myös aina tiedustelee harjoitusjakson jälkeen, miten harjoittelija on pärjännyt ja onko asioita, joita hänelle mielestäni tulisi vielä opettaa. Firma, jossa itse olen töissä on myös työllistänyt suurimman osan harjoitelijoista. Toki poikkeuksiakin on ollut, mutta heidän kohdallaan on ollut useimmin selkeästi kysymys asennevammasta. Joskus hyväkin harjoittelija on saanut vain määräaikaisen työsuhteen ja siirtynyt myöhemmin toiseen alan yritykseen, kun lopullinen työntekijöiden tarve ei olekaan ollut oletetun suuruinen. Jotkut ovat myös niistä palanneet myöhemmin meidän yritykseemme. Oleellista on, että mielestäni jokainen harjoittelija on saanut mahdollisuuden ja hänelle on harjoittelun alusta alkaen annettu oikea informaatio työllistymismahdollisuuksista.

Kun itse olen opastanut harjoittelijoita, olen aina halunnut kertoa ja opettaa asioita, jotka mahdollistaisivat henkilön työn oppimisen ja jatkon alalla. Olen omalta osaltani melko vaativa ja pikkutarkkakin kouluttaja, mutta haluan kuitenkin valmentaa henkilön tasolle, jolla hän ihan oikeasti pärjää työssään. Tähän mennessä palaute on ollut ihan kohtuullista, eikä kukaan ole vielä minun koulutukseni takia lähtenyt firmasta.

Ville Hautakangas

Mitä voi odottaa yrityksiltä, kun valtiokin käyttää "tukityöllistettyjä" ydintoimintojensa pyörittämiseen? Siellä ovat monet korkeakoulutetut ihmiset orjatöissä karenssin uhalla.

Tasavallan harjoittelijat ja tukityöllistetyt ry:

http://thtry.fi/uutisia-suomesta.htm

No kirjoitin blogiinkin, koska jo pitkään vaivannut aihe on nyt ilmeisesti ajankohtainen:

http://hautakangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/91695-orjatyo-nyky-suomessa

Pekka Tanskanen

Siis jos 13% työvoimasta toimii ilman palkkaa ja on siis keinotekoisesti työttöminä, niin miten meillä voi olla työvoimapula jonka paikkaamiseen ehdottomasti pitää saada maahanmuuttajia?

Minkälaisissa poliittisissa orgioissa tällainen tilanne on kehitetty?

Partiohavyton

Populistit Timo Soini ja Paavo Väyrynen ovat häirikköjä, jotka yrittävät koko ajan vain heittää kapuloita rattaisiin. Meidän täytyy olla Supervalta ja kuulua Natoon. Öljyä tarvitaan rattaisiin ja nuorille kunnollisia työpaikkoja. Änkyrät aivan erityisesti Paavo Väyrynen on vain ajanhukka ja yhtä turha on väärä petollinen väitöskirja ikuisesta stalinistien julmasta miehityksestä. Kansojen vankilan vapauttaminen on jo alkanut.

Tulevaisuudessa on kaikkialla meillä suuri huutava työvoimapula. Putin on toistaiseksi stalininkin nukkena, myöhemmin hänet tarkistaa oikea hammaslääkäri. Ne tulevat väärennetyillä passeilla yhä uudestaan, mutta häikäisevää on turvatoimienkin voimakas kehitys ja yhä luotettavampia ovat nykyaikaiset biotunnisteet.

Tuotantolaitoksia rakennetaan jo vapautuville alueille. Meillä kaikilla on saamisia. Kyllä tästä hyvää tulee. Turvaverkkoja pitää vahvistaa ja odottaa Karjalan uutta huomenta. Koko maailma on pahuuden vastainen. Kohti osoitettua päämäärää. Juna kulkee kiskoilla...

Yleisnero

Suurimpaan osaan työpaikoista voi marssia kuka hyvänsä sisään ja opetella hommat muutamassa kuukaudessa. Siksi on olemassa harjoittelijan palkka. Erillinen työharjoittelu ei kuitenkaan poista huonoa alkupalkkaa tms, joten tässä on uudet ja vanhat systeemit tyhmästi päällekäin.

Nykyinen työharjoittelu ja vuokratyö on harvoja poikkeuksia lukuunottamatta hyväksikäyttöä. Tästä on valtavasti näyttöä, omia kokemuksia ja räikeitä esimerkkejä omasta tuttavapiiristä.

Parasta olisi, kun nyt määrättäisiin minimipalkka, joka on vähintään 100€/aloitettu työpäivä. Sitten ei ole väliä sillä, pitääkö joku työntekijää muutaman tunnin vai täyden päivän. Tulee keikkailustakin kannattavaa matkakustannuksista huolimatta.

PekkaLoitsu

Eihän kukaan työntekijä tarvitse mitään "tukitöitä" tai muuta orjatyötä.
Lanttu pysyy kasassa ja järki juoksee ihan hyvin ilman näitä kekskitysleirejä, joissa ei ole kestitystä.

Ei kukaan "syrjäänny" jouten ollessaan - onpahan vain enemmän aikaa. Mitä sitä aikaa antamaan ilmaiseksi muiden hyödyksi?

Jokainen osaa ajatella - hyväksikäyttöä ja laillistettua tämä on.

Tämä on viharikos ihmisyyttä vastaan koko harjoittelutyö.

joukahinen

Rikkaimmalle kymmenesosalle kansaa veroetuja ja ökypalkkoja, muille murusia. Viimesin saavutus mediamaksu, joka suorastaan hellii suurituloisia, eivät maksa senttiäkään enempää kuin keskiluokka. Jo pitkään on katsottu valoillaan vellovaa harmaata taloutta läpi sormien ja edelleen sanktiot lähinnä nakkivarkaus-luokkaa, eikä valvonnassakaan kehumista. Jos joku jää sattumalta kiinni ja tuomitaan, viimeistään hovioikeus pudottaa tuomiot alle puoleen käräjäoikeuden tuomioista.Kuittikauppa siis jatkukoon, rkp-kåkoomus taputtaa pulleita käsiään rapujuhlissa-rikkailla kaikki hyvin, verokikkailukin jatkukoon ja köyhempien kakarat ilmaisorjatyössä ahkeroikoon. Fantastista maassa rauha ja rikkailla rahat. Miten käy seuraavissa vaaleissa ( ei tarkoita presidentin) sen kansa päättäköön ,ja ajatelkoon omilla aivoillaan edes äänestyskopissa.

ilkkapellervo

Siellä ne köyhien ystävät istuu päättämässä sinunkin poloisen asioista. Demarit, Vasemmistoliitto ja Vihreät hoitaa ilmaiset työläiset, ilmaiset TV luvat etc. Kokoomus ja Rkp toimivat niinkuin ennenkin. Ne eivät ole muuttaneet linjaansa.

joukahinen

mutta ahneuteen täytyy saada kohtuus, sitä ei tänä päivänä ole. Pörssilaki ohjaa ja horjuttaa koko yhteiskuntaa, "ainoa yhteiskunnan tehtävä on maksimoida ennestään rikkaitten voitot" Näin ei voi jatkua, ei enää kauaa. Arabikevät koukkaa hyvinkin pian Venäjän kautta Eurooppaan jos järki ei palaa päättäjien päätöksiin.
Merkkejä on Espanjasta, Britanniasta ( wall streettiä unohtamatta, amerikkakin nikottelee). Minun veikkaus on , että seuraavat radikaalit mielenilmaisut nähdään Pariisissa. Eikä välttämättä kovinkaan pitkään tarvi odotella.

luuserius

On selvää että kun jo alhaisen tuottavuuden töissä ei työtä voida tuottaa alle 20 euron tuntihintaan suomalaisella työvoimalla niin on tultu siihen mihin on tultu.

Yrityksille kompensoidaan korkeita työvoimakustannuksia työharjoittelijoilla ja samalla taataan työkokemusta että nuoret voisivat edes teoriassa joskus työllistyä saavutettuaan tyän korkean tuottavuusvaatimuksen.

Yleisesti voi todeta että suomalainen työmarkkinamalli on ajautumassa umpikujaan. Halosen ja muiden ay-aktivistien ILOsanoma ei leviä maailmalla vaan päinvastoin talous on valtavassa rakennemyllerryksessä.

Työn hintaa ei voida laskea, koska eläkkeet ja hyvinvointivaltion rahoituskehykset ovat sidottu palkkarakenteeseen. Palkkasumma laskee, talouden savijalat ovat pettämässä, osin pettäneet ja velkataakka syö jatkossa yhä enemmän verotuotosta.

Luuseri on tästä jauhanut koko 2000-luvun, jo 1990-luvulla äänestin Esko Ahoa, joka puhui rakenneuudistuksen puolesta.

Nyt on edessä valtava alamäki. Sitä ei voida välttää, koska suuri ahne sukupolvi taistelee etujensa puolesta ja nuoremmat leivän. Eri eturyhmät taistelevat pienenevästä kakusta ja edessä voi olla sotaa muistuttava katkera taistelu hyvinvointivaltion raunioilla. Tästä ei monikaan halua ääneen puhua. (keillä on tietoa)

luuserius

Mauno Koivisto oli vallan vahva taustavaikuttaja xD. Demari on demari vaikka voissa paistaisi.

Voidaanhan sitä sanoa että Aho oli väärässä ja etujärjestöt oikeassa. Silloin ei ilmeisesti meillä ajauduta umpikujaan vaan kaikki saavat rahansa ?

Itse uskoin että rakenneuudistus olisi ollut syytä aloittaa jo 1990-luvulla ja esim. uudistaa eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmää.

Valtion tuottavuusohjelma on jo pureutumassa rakenteisiin (suojatyöpaikkoja lakkautetaan koska suuret ikäluokat eläköityvät).

Paljonko olet valmis lyömään veikkaa ettei etujärjestösuomi ajaudu ahdinkoon ja kaikki saavat rahansa ?

21 miljardia ensi vuonna+ luottoluokituksen lasku nostavat korkomenot jo viiteen miljardiin nopeasti. Ja meno sen kuin vain kiihtyy. Velkarallia rallatetaan, kun sos.demi ei eduista tingi.

Vierailija

Tai jo paljon aiemmin oltaisiin tarvittu sitä kelluvaa valuuttaa euron sijaan ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan rahapolitiikkaan, aiemminhan oltiin lähes velattomia kunnes sopeutus EU:hun alkoi. Kun Stora Enso alkoi siirtää tuotantoaan Ruotsiin, silloin laskettiin tähän tapaan:

"Yhtiön Ruotsin-tehtaat pyörivät Karvisen mukaan täysillä, ja suurimmat tuotannon alasajot tehdään Suomessa.

Lehden mukaan jokainen prosentti, minkä Ruotsin kruunun arvo putoaa, nostaa yhtiön tulosta 115 miljoonalla kruunulla."

http://www.taloussanomat.fi/yritykset/2009/03/18/stora-enso-siirtaa-tuot...

Ja töitähän Suomesta puuttuu, varsinkin sellaisia, mistä maksetaan sitä palkkaa millä tulee kohtuudella toimeen, sellaiset palkat tukevat myös pienyrittäjyyttä, kun ei ole ostovoimaa, pienyrittäjien asiakaat hupenevat.

luuserius

Mikä edes vähän lämmittää mieltä. Yleensähän asiallisia totuudenpuhujia Suomessa ei siedetä. (matti vanhanen jne.)

Kuka laulaa kauneimmin saa kansan suosion. Tai haukkuu kollegoitaan(niinistö).

3% talouskasvu turvaa eläkkeet. Laittaakohan äänestäjät Niinistön tilille tästä?

Sinipuna johdatti Suomen tuhoon 1990-luvun alussa. Kansa tahtoi taas samaa. Sos-demi turvaa eläkkeet, vaikka IMF lainalla. Mutta mahtaako ne lainata suurille ikäluokille ?
Jotka ovat etujaan ajaneet niin, että 1980-luvulla velaton valtio on omaisuutensa myynyt ja ottanut jättivelat (21miljardia arvio ensi vuoden velan tarpeesta jotta politrukki saa rahansa-velkaa nuoremmille).

Nyt suuri ahne ja sokea sukupolvi syyttää Kreikkaa ja äänestää Soinia. Peilin edessä ei syntipukkia näy.

järkevästi ajatellen

runsaasti kun töitä otetaan vastaan liian halvalla eikä siten pystytä maksamaan vakituisille työntekijöille palkaa.
esim. otettakoon kiinteitö huoltoa tekevä firma jolla on puolivakinaista työvoimaa 7 miestä ja nytkin kolme jollakin tavalla tuke saavaa.
Liskäsi kaikille puolivakinaisillekan ei riitä joka päivä työtä joten ovat välillä lomautettuna muutamia päiviä josta tietysti saavat päivärahaa .
Tukityöllistetyt tietysti ovat töissä koska se ei aiheuta fimalle kustannuksia.
Luulisi että tukityöllistettyjä ei anneta firmoihin joissa ei vakituisillekan jatkuvasti ole työtä.
Lisäksi näistäkin tukityölistetyistä yksi on nyt firmassa kolmatta kertaa joten kyllä jo pitäisi tietää ja tuntea työntekijä ja siten ottaa vakituiseksi jos kerta työtä on.
Mutta ei kun tukityöllistettyjä saa aina työvoimatoimistosta uusia kun vanhan tuki lopuu.
Pitäisi laitaa rajaksi että uutta tukityöllistettyä ei saa jos ei vanhaa tukityöllistettyä ensin oteta vakituiseksi työntekijäksi.
Nyt tuota käytetään väärin hyväksi ja sillä tavalla urakoita voidaan ottaa alle todellisten kustanusten kun työntekijöille ei kaikille tarvi maksaa palkaa ja muita kuluja.
Ja tämä taas aiheutaa että reilusti työntekijöille palkat maksava ei noita urakoita saa ja siten tukityöllistäminen jatkuu niin kauan kun valtion rahoja siihen uhrataan.
Pitäisi nyt ainakin ekaksi ottaa käytäntö että tukityöllistetyn saa vain 2 kk ja sen jälkeen otettava ilman muuta 2 kk töihin tai ainakin maksettava palkka tuolta ajalta.
Ehkä väärinkäytökset hiukan vähenisi.
Ja varmistukseksi epäilijöille en ole itse yrittäjä enkä myöskään tukityöllistetty.

luuserius

Työvoiman liikkuvuus, globaali talous ja kilpailu.

Nyt jo 60 tuhatta nuorta on syrjäytynyt. Ongelmaa ei osata/haluta tunnistää (politrukit ministereinä/etujärjestöissä).

Miksi maksaa kokemattomalle nuorelle yli 20 euron hintaista työtuntia (tess) kun voi palkata työmiehen 2 euron tuntihinnalla. Lopetaan tukeminen kokonaan ja unohdetaan nuoret tyystin. Etujärjestöt eivät anna nuorille siimaa. Se on selvä.

Tämä savitalo hajoaa, koska olemme kovaa vauhtia menettämässä luottokelpoisuutemme. Alkakaa nyt pikkuhiljaa avata silmiänne mitä on tapahtumassa.

Vierailija

Antavat, liittojen sopimuksissa on erilaisia palkanmaksumääritelmiä ja tapoja maksaa palkka, on koeajan palkkaa, harjoittelijoiden palkkoja, opiskelijoiden palkkoja, on urakkapalkkoja, joista tekija saa palkan tuloksesta jne.

Partiohavyton

Nuorten yhteiskuntatakuu

Hallitusohjelman mukaisesti nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Työministeri Lauri Ihalainen on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksiä siten, että nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen aloitetaan vuonna 2012 ja se saatetaan voimaan täysimääräisesti vuoden 2013 alusta. Työryhmässä on jäseniä eri ministeriöistä, Kelasta, Kuntaliitosta, nuorisojärjestöjen Allianssista sekä työmarkkinajärjestöistä.

luuserius

Presidenttiehdokas Niinistökin jo ehti huolestua nuorten syrjäytymisestä. Onhan se hyvä huolestua kun asia on jo hoidossa.
Nostan hattua Ihalaiselle siitä että nuorten asialle lähtenyt.

Kuitenkin nuorten tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkein asia olisi nopeasti leikata velkaantuminen hallitusohjelman mukaisesto. Jos velkaantumistahtia ei saada kuriin, ei niitä työpaikkoja synny kenellekään tänne vaan Suomea seuraa Viron malli, jossa nuoret jättävät synnyinmaansa.

Hallitus on jäätynyt, mitään uudistuksia ei olla kyetty esittämään vaan sama kolmikantapolibyroosta tuttu jähmeä meininki näyttää tälle pakkoavioliitolle olevan ominaista.

Suomessa on valtava kriisi, sodan jälkeen pahin katastrofi tapahtumassa. Siksi ylipäällikön pitäisi asettaa joukot asemiin ja maahan saada nopeasti asiantuntijahallitus joka alkaisi ratkoa todellisia ongelmia. Suojatyöpaikkojen rakentaminen nuorille, kun laiva uppoaa, on nyt toisarvoista nuortenkin tulevaisuuden kannalta.

Nyt ollaan todellisen kriisin edessä ja sen nimi on talouden romahdus ja elintason lasku.

joukahinen

ns. p_skaduunit, joita valta-osa nuorista joutuu tekemään
alle minimipalkan ,jos mielii edes jotain työtä saada. Kupletin juoni :ihmisvuokraus eli ihmisten myynti välittäjäfirman kautta työmarkkinoille, muistuttaa kovasti torpparilaitosta tai orjuutta aiemmassa historiassa.
Työntekijän palkka mitätön, välittäjän voitot loistavia.
Tämä toiminta tuli Suomessa mahdolliseksi koska silloinen AY-liike Ihalaisen johdolla niin antoi tapahtua- ei pannut tikkua ristiin.

nipa3

Suomen pitäisi ottaa mallia Aasian maista. Työpaikat valitaan jo lapsena, ja lapset koulutetaan omalle työpaikalle, ja näin jokainen saa oman alan koulutuksen ja työpaikan. Aasiassa on kieletty maaltamuutto kaupunkiin, mutta monikaan ei noudata kyseistä lakia ja näin ollen monet päätyvät työttömiksi kaupunkien kaduille.

intiaani

Pitkään on jaksettu siivota työllisyystilastoja tälläisillä kikoilla piiloon, mutta eiköhän se valtion velkaantuminen tätä tahtia takaa sen, että kohta iskee tuulettimeen.

Nuorten pitäisi ruveta kapinoimaan ja osoittamaan mieltään vähän reippaammin, eikä vaan alistua kohtaloonsa paisuvan julkisen sektorin ja alijäämäisen budjetin sijaiskärsijöinä.

luuserius

Ei nyt auta. Nyt pitäisi etsiä ratkaisua millä tästä päästään eteenpäin.

Se että palkkasumma laskee, pääomat virtaavat ulos ja vientiteollisuuden vaikeudet vain kasvavat on ongelma joka ei poistu velkaelvytyksellä. Kyseessä on pysyvä muutos, johon olisi pitänyt alkaa jo etsiä ratkaisua aikaisemmin.

2008 alettiin velkaelvyttää, joka oli rahan lapioimista suohon. Toki syntyi kalliita asuntoja, joilla saatiin myytyä rahaa ja liikennevalotolppia ja uusia risteyksiä, mutta kovin kestävää ei tämä kehitys ole.

Suomalainen ei tee halpatyötä. Ja kun kallis työ vähenee, niin millä me sitten eletään.