Torstai 23.5.2019

Työttömälle ehdotetaan 697 €/kk: Kaikki tuet yhteen perusturvalakiin?

Luotu: 
21.3.2018 19:35
  • Kuva: Alma media / Pasi Liesimaa
    Kuva
    Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari luovutti tänään eriarvoisuustyöryhmän raportin pääministeri Juha Sipilälle, joka totesi, että ensi vaalikauden keskeisimpiä isoja uudistuksia on perusturvan ja työn yhteensovittaminen.
|

Sosiaaliturvan uudistuksesta on todennäköisesti tulossa ensi vaalikauden keskeisimpiä isoja uudistuksia. Professori Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmä ehdottaa uutta kokoavaa perusturvalakia.

Työryhmä ehdottaa, että perusturvan minimitason etuudet eli toimeentulotuki, työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja asumistuki yhdistetään yhdeksi perusturvalaiksi vaiheittain ja tarkastellaan lisäksi asumistukijärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta.

–Minimitason etuuksien yhtenäistäminen yhdeksi perusturvalaiksi mahdollistaa asiakkaalle selkeämmän tulonsiirtojärjestelmän, joka vähentää kannustinloukkuja ja väliinputoamisia, raportissa todetaan.

Työryhmän mukaan ensi vaiheessa tulisi uudistaa toimeentulotukilakia siten, että asiakkaille kohtuuttomat tilanteet vähenevät ja lakiin saadaan nykyistä paremmat kannustimet työn tekemiseen ja ylimääräinen asiakkaiden kahden luukun asiointi saadaan nykyistä vähäisemmäksi.

Valmis perusturvalaki sisältäisi perusosan, asumistuen, turvaosan ja korvaukset. Perusosaa maksettaisiin niille, jotka ovat oikeutettuja työttömyysetuuteen.

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan nykyinen vähimmäismäärä (24,64 e/pv tai 616 e/kk) muodostaisi perusosan tai vähimmäismäärän, joka olisi myös työmarkkinatuen ja peruspäivärahan vähimmäismäärä. Perusturvan perusosaa maksetaan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan tasolle korotettuna (osallistumislisä) 697,00 e/kk, jos työttömän työnhaku on voimassa ja työtön osoittaa riittävää aktiivisuutta aktiivimallin edellyttämällä tavalla.

Kannustavuus ja ennakoitavuus tulisivat osallistumislisästä ja siitä, että etuuksien laskentasäännöt ja käsitteet yhdenmukaistetaan. Etuudet ja ansiotulot sovitettaisiin yhteen niin, että etuusmäärät vähenevät asteittain työnteon lisääntyessä niin, että työ olisi aina kannattavaa. Ansiotulovähennys nostettaisiin 20:stä 30 prosenttiin.

– Kannustimet olisivat merkittävästi paremmat kuin tällä hetkellä. Esitys kasvattaa toimeentulotukimenoja enintään 6 miljoonaa euroa.

Raportti huomauttaa, että perusturvalaki ei ole sama kuin perustulo, mutta on syytä arvioida, missä määrin nykyinen syyperusteinen perusturva voisi vaiheittain siirtyä kohti perustulomaista tai negatiivisen tuloveron kaltaista toimintatapaa, joissa sosiaalietuudet ja työtulot yhteen sovitetaan nykyistä paremmin asiakkaan säännöllisten tulojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Arvioinnissa pitäisi hyödyntää käynnissä olevan perustulokokeilun seurantatutkimusta.

Työttömän laiminlyönneistä tulisi työryhmän mielestä etuuden lakkauttamisen sijaan rangaista etuutta laskemalla. Lisäksi työryhmä poistaisi työmarkkinatuen odotusajan, joka on 21 viikkoa, koska se ohjaa nuoria viimesijaiselle toimeentulotuelle.

Edellisen lisäksi nykyiset kaksi asumistukijärjestelmää tulisi työryhmän mukaan yhdistää. Nykyään eläkeläiset saavat asumistukensa eri järjestelmästä kuin muut. Uudistuksessa tulee ottaa huomioon eläkeläisten tulotaso. Eläkkeensaajan asumistuen yhtenäistäminen yleisen asumistuen kanssa säästäisi kustannuksia raportin mukaan tarkemmista määrityksistä riippuen noin 100 miljoonaa euroa. Asumistukiuudistus toteutettaisiin kustannusneutraalisti.

Myös vammais- ja hoitotukien saajien etuudet ja palvelut tulisi yhdistää moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvalla suunnitelmalla, mikä kohdentaisi etuudet ja palvelut nykyistä paremmin. Lapsiperheiden etuuksia pitäisi työryhmän mielestä kehittää kokonaisuutena.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Harri Tapani

Semmonen summa, ehkä Suomen pitäsi vetäytyä Euroopan neuvostosta...

"Euroopan sosiaalinen peruskirja on määritellyt köyhyysrajat. Koska kyseessä on suomen allekirjoittama valtiosopimus, kyseessä on perustuslain yläpuolella oleva minimi.

köyhyysrajat on määritelty. Suomi on sitoutunut pyrkimään sopimuksessa määriteltyyn minimiin. Mitkä ne rajat on?"

http://auvorouvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252011-aktiivimalli-ja-koyh...

Harri Tapani

Pitää tähän vielä laittaa, että tuo mainittu Euroopan nauvosto on eri asia kuin EU, se on EU:ta vanhempi Euroopalainen yhteistyöelin EU joutui muuttamana hieman jopa lakejaan päästäkseen edes sen jäseneksi, Euroopan maathan siellä lähes kaikki muuten ovat, myös mm. Venäjä.

Marja-Liisa Kalkela

Mitäpä jos palattaisiin aikaan ennen toimeentulotuen ja työttömien tukien leikkauksia -94?
Tuolloin sai myös muita kelan etuuksia lapsilisistä lähtien.
Työttömyysturva+ Kelan etuudet johon on kulloinkin oikeutettu = Ei tarvita toimeentulotukea . (Harmi kun tuen saamisen ehdoilla ei voisi enää kiristää ilmaistöihin)

Kun saa esim.Lapsilisät,kotihoidontuet,ansiosidonnaisen vanheimpainrahan+ Muut Kelan etuudet mihin kulloinkin on oikeutettu esim.Kela.vähennys terv.palveluista.
Millä tuo perustellaan että muut saa useampia etuuksia päällekkäin ilman ehtoja?

Kun vielä on käytössä Leskeneläke joka oli tarkoitettu sotaleskien ja sotalapsien elannon turvaamiseksi.
Niin monta Sotaleskeä,Sotalasta on vielä 22.3.2018 Suomessa? Monta "alaikäistä"?
Miksi leskeneläkettä maksetaan tulojen päälle?
Eikö Takuueläke ja toimeentulotuki takaa jo elantoa ,työtulojen päälle?

Olisiko aika kohdentaa sosiaaliturva nimensä mukaisesti sitä eniten tarvitseville?
Poistaa etuudet pääomatuloja,ansiotuloja saavilta? Tehdä tuloraja kuten on köyhien toimeentulotuessa ja asumistuessa.

Aloittaa voi ensin lisäämällä toimeentulotukeen lapsilisät 12x vuodessa 17v /per lapsi.
Kuten on tuloja saavilla.
Nuohan leikattiin pois köyhiltä lapsiperheiltä jo-94.
Lähde:
Stvm-94
YLE-11
US-15

Marja-Liisa Kalkela

Aivan.Tietoinen päätös jo 24 vuotta voimassa. Jo kehdosta lähtien eriarvoisessa asemassa jos on syntynyt köyhään perheeseen.
Se perustuslain,yhdenvertaisuuslaki ei siis koske köyhiä lapsiperheitä.

Ei edes "Universaalinen jokalapsen oikeus lapsilisään.
Se ei tule lisänä lapsen toimeentulotukeen.Kuten rikkailla ja hyvätuloisilla tulee tulojen päälle, lisänä lapsen "elantoa" varten.

Joissain perheissä tulot mahdollistavat sen, että lapsilisät voi laittaa säästöön esimerkiksi tulevia opintoja tai ensiasunnon ostamista varten.

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000001700297.html

Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Hyvä totutella ajatukseen siitä, että rahahanoja pikku hiljaa kierretään sulkemissuuntaan

Aivan. Mihinkä sen jälkeen kerätyt verot ohjataan jolla aina on kansan sosaaliturva rahoitettu? Kansahan itse maksaa veroillaan palvelut ja sosiaaliturvan.
Verot,ALV,veroluonteiset maksut,kunnallisvero.
Onko tarkoitus ohjata kerätyt verot "Attendojen ,pörriäisten " tuottoihin?

Kun vilkaisin summia kerätyistä veroista kansalta ,sen pitäisi riittää kevyesti 5,5 milj.kansalaisen sosiaaliturvaan.
-90 luvulta lähtien ei kertaakaan ole hyvätuloisten Kela-etuuksia leikattu. Päin vastoin on tehty uusia etuuksia ja korotettu jopa kahteenkertaan Takuueläkettä-15-18.Kun työeläkkeistä on viety 4v indeksikorotukset.

JK.Pientä työeläkettä saavan takuueläkettä vähentää asumistuki,toimeentulotuki .

Samoin verotetaan raskaasti työttömien tukia. Eläkeläiset,työttömät ja pienituloiset ei hyödy mitään ansiotuloveron keventämisestä.
Ainut mikä on ydenvertaista hyvätuloisten kanssa on se että hinnat ja ALV on kummallekin samat.

Marja-Liisa Kalkela

Kerätä verot ja pistää kansa itse maksamaan palvelut?Kuten Vanhasen II-hallituksen tilaama USA konsulttifirma McKensey on ohjeistanut? A La USA .
Muistio-10
Hannkimaan itse eläkevakuutuksen
Maksamaan enemmän julkisista palveluista.Jotka on ulkoistettu "pörriäisille"!

Niinpä niin ja ne maksut tulevat nousemaan lisää vielä 27% teveyspalvelumaksujen korotusten-16 jälkeenkin.
"Säästöt" ohjautuu pörssiyritysten osakkeenomistajille. Näinhän tämä on laskettu.
"Ulkomaalaiset terveyspalveluyritykset löysi kultakaivoksen Suomen terveyshuollosta"
Väki vanhenee ja sairastaa.
YLE-10

Marja-Liisa Kalkela

Totta.
-20% veroa.
No riittääkö se kk elantoon ,vuokraan,sähköön? No ei . Ja siinä se "kannustinloukku" luotiin -94.
On haettava toimeentulotukea jossa on tietyt ehdot sen saamiseksi työttömille.Ilmaistyötä vastaan.

Ja mitä hallitus on tehnyt -15-18? Oikein leikannut työttömiltä,nostanut veroluonteisia maksuja . Leikannut 100pv pois ansiosidonnaisesta jonka jälkeen putoaa peruspäivärahalle.
Kepu pettää aina.

Marja-Liisa Kalkela

Ja saavat Kaikki Kelan -etuudet ilman ehtoja sopeutumisrahansa päälle ,mihin kulloinkin on oikeutettu .
Kelan etuuksissa on aina ihmetyttänyt kahdet eri ehdot.
Köyhimpien tuissa toinen tuki vähentää muita tukia.
Kun taas joissain etuuksissa pääomatulot ja omaisuus ei vähennä etuisuutta?
"Raha menee rahan luo" jopa verovaroista,sosiaaliturvassa.

Marja-Liisa Kalkela

JK.
Samoin ihmetyttää ansiosidonnaiset kela-euudet tulojen mukaan?
Mitähän ne olisi hyvätuloiselle? Entä tulottomalle työttömälle tai pientä palkkaa saavalle kaupantätille?
No jos saa toimeentulotukea se on 0 euroa. Koska etuus lasketaan tuloksi ja vähennetään toimeentulotuesta.

Pasi Käyhkö
Vastaus kommenttiin #13

Vastaavasti Suomessa on yksi maailman korkeimmista tuloveroprogressioista.
Laitetaan tuloverot tasaveroksi. Jokainen maksaisi ansaitusta eurosta veroa saman määrän veroa. Silloin kenenkään tarvitse pähkäillä ,mitä joku saisi Kelalta tukia jos sitä käyttäisi vaan sekin olisi kaikille sama summa.
Poistuisi kateus ja kaikki muu mielen pahoittuminen.

Harri Tapani

Tuolta vuoden 2011 linkistä lainattua:

"itse ihmettelen sitä, että mistä kumpuaa ajatus vastikkeellisesta työttömyysturvasta? Jos vastikkeellisuudella tarkoitetaan jonkin työn tekemistä, niin eihän henkilö sitten enää ole työtön. Ja jos hän kerran tekee työtä, hänen tulee saada siitä asianmukaista(TES)palkkaa."

Harri Tapani

Tämäkin on selitetty jo moneen kertaan:

1) Suomi on mennyt lykkäämään sellaisiin kansaivälisiin sopimuksiin allekirjoituksensa joissa nimenomaan mainitaan, että työhön ei saa pakottaa rangaistuksen uhalla eli esim. työttömyystukia tai tomieentulotukia leikkaamalla jne.

2) Valtiolla ja kunnilla ei enää ole typaikkoja juurikaan tarjolla, kuntien ja valtion työt kun on aivan EU-ohjeiden ja vaatimusten mukaan muutettu ostopalveluiksi joten työt tekevät yksityiset firmat ja jos heidän työntekijöitään aletaan tukemaan tai heille tarjotan ilamista työvoimaa, se on markkinahäiriö ja kilpailun häiritsemistä, myös työmarkkinoiden häirintää.

Tästä juttua löytyy jo vuodelta 2011. Mm:

" kunnat ja valtio ovat hävittäneet työpaikkojaan ja työllistämismahdollisuuksiaan siirtyen palveluntuottajista pelkiksi tilaajiksi on itsestään selvä, että kunnat ja valtio eivät voi työllistää kovinkaan paljoa enään nykypäivänä, se sotisi jopa EU:n painottamaa kilpailuneutraliteettia ja yksityistämisideologiaa vastaan."

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/117216-perussuomalaisten-raju-esitys-%E...

Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Vastikkeetonta tukea ei pitäisi antaa lainkaan työkykyiselle terveelle
Mihin Kela-etuuteen vaadit tuon vasteekkeellisuuden?
Sehän ei nytkään koske kuin ex-palkansaajia ,irtisanottuja työttömiä?
Vai väitätkö että kaikki 5,5 milj.kansalaista jotka kelasta saa tukia on työssä ja maksaa veroja sosiaaliturvaansa?
Akkasen mielestä eläkeläisetkin joutaa töihin kun saa :
Eläkettä
Lääkkeistä ja terv.palveluista Kela-vähennyksen.
Palveluista vähennyksiä veroissa
SOTE-kuljetukset puoli ilmaiseksi yms..
Nuo kaikkihan maksaa työssä käyvät eläkeläisten puolesta veroissaan.

Nico Nyman

Tuo summa 697 ei enään ensvuonna kata edes vuokraa kun varmaa nostavat meillä 700--> koska JVA eli jyväskylän vuokra-asunnot on päättänyt teetättää keittiö ja mahdollisesti kylpyhuoneremontin asunnossa, lisäksi vuokraa nostettii jo keväällä n 20e koska talon patterien venttiilit termostaatit uusittaan, sekin vielä kesken ja kiitos siitä on saanu palella koko pakkasjakson, mutta siis omalla kohdalla tuo 697e ei tule riittämään edes ensivuoden vuokraan, 2 meitä asuu täällä mutta itse työttömänä (ajokortittomuus hankaloittaa työnsaantia aika rankasti) ja emäntä vielä opiskelee syksyn... ohan se hyvä jos niputtavat nuo yhteen hakemukseen ni ei tarvi nii paljo säätää papereiden kaa mutta ei tuosta mitää varsinaista apua ole etenkin kun kelan tuista menee 20%vero... Eli tuokin summa on todellisuudessa paljon pienempi...

Maire Kiiveri

Maksamme verot joilla hyvinvointi suomi järjestää palvelumme, jos ne pysyvät suomen omien suomalaisten yritysten ja kunnan tai suomen valtion tuottamina. Muuten käy terveys palveluille hullusti ja tietojen pysyvyys ja epäluotettavuus. Monikansalliset yritykset ovat hetken ja sitten siirtävät varat ja tiedot voitot muihin maihin, Nykyinen hallitus on niin eliitti liitäjiä etteivät ole enää tämän päivän tavallisen ihmisen arjessa mukana. Köyhyys raja esim. jos 697e tai 775e on se millä pitää ostaa matkalippu,100e +ruoka yksin asuva 491e/kk+( vaatteet, kengät + sukat,) Lääkäri yksi kerta terkkari 16.90e +Lääkkeet esim. 70.e (Jos poltat 200e?) saippuat ,pyykki siisteys, mitä jää virkistys harrastus ei mitään, täydentävä toimeen tulo hirveä ratkaisu yhtälössä. Tässä on kelan yksi ratkaisu malli jos haet toimeentulotukea sinulla saattaa olla kuollut omainen ja sillä jäänyt omaisuus on lesken lakisääteisellä omistuksella hänen kuolemaansa saakka. Perillisen laen ulottumattomissa. Niin kela saattaa lähettää toimeentulo asiakkaalle selvitys pyynnön realisointi pyynnön määräajan puitteissa muuta asunto (jonka omistat) rahaksi. Ethän tarvitse apua vaan myy vanhempiesi maksama asunto tai auto oli se mikä hyvänsä Ei sinulle kuulu tukea mene kunnan täydentävään tukeen, aika härskiä.

Joni Rikkola

Sosiaalitukisysteemi on vuosien varrella hioitunut toimimaan ihan hyvin. Olin työttömän ja osatyöllistettynä byrokratian rattaissa ja kaikki tiomi ihan hyvin. Kunnes uudistettiin ja siirrettiin asiat KELAan jonka jälkeen tuki ei enää vastaa lainkaan akuutteihin tilanteisiin. Ihmiset joutuivat ongelmiin. Esim kun saat tämään duunin ja huomenna pitäisi aloittaa, et saamistään enää tukea heti että pääsisit töihin. JA työ menee usein sivusuun jo salat selittämään, että pitää ensin tehdä hakemus KELAan , sitten hakemus kuntaan... Ennen soitettiin suoraan kuntaa ja pääsit aamuksi öihin.

Osaikatyössä en haviannut mitään kannustinongelmia. Tästä hkemasta on tehty pelkästään tekosyys romuttaa sosiaaliturva tasolle jossa se tukee yrityksiä enemmän kuin ihmisiä. Katetaan suurempiosapalkoista soisiaalitukiana. Tällöin työstä menee kiinnostavuus.
Sosiaalituesta on tehty rangaistusväline. Se ei ole enää tuki vaan pakollinen asia jota valtio käyttää rankaisemiseen, karenssit, aktiivivimallit, pakolliset typerät kurssit jne.
Sosiaalitukisysteemi ei toimi -- herrojen mielestä.
Vakuutuslääkärisysteemi taaseen aiheutti juuri äsken sen että menetin vakituisen työpaikan. Siinä on vikaa.

Muutama sudenkuoppa sielläon, jotka pitäisi korjata, mutta porvarin suunnittelema sosiaaliturva eu turvaa kuin voittoja firmoille.