Keskiviikko 19.6.2019

”Voi olla totinen paikka hallitukselle” – HS: Juha Sipilän sote-väite ei ehkä pidäkään paikkaansa

Luotu: 
13.6.2018 19:05
Päivitetty: 
13.6.2018 19:28
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
    Juha Sipilä sanoi viime viikon torstaina eduskunnan kyselytunnilla, ettei hallitus tee notifikaatiota sote-uudistuksesta Euroopan komissiolle, koska komissiosta on kerrottu, ettei asiaa oteta käsittelyyn. Helsingin Sanomien mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.
|

Helsingin Sanomien uutinen, jonka mukaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) peruste sote-notifikaation tekemättä jättämiselle ei ehkä pidäkään paikkaansa, on saanut aikaan vilkkaan keskustelun sosiaalisessa mediassa. Pääministeriä syytetään nyt eduskunnan harhaanjohtamisesta.

Sipilä sanoi viime viikon torstaina eduskunnan kyselytunnilla, ettei hallitus tee notifikaatiota sote-uudistuksesta Euroopan komissiolle, koska komissiosta on kerrottu, ettei asiaa oteta käsittelyyn.

–Tämä EU-notifikaatio, sen tekeminen vaaditaan silloin, jos tässä uudistuksessa olisi kiellettyä valtiontukea, joka vääristäisi kilpailua. Arviot ovat johtaneet siihen, että tässä ei ole sellaista kilpailua vääristävää valtiontukielementtiä, joka vaatisi EU-notifikaation. Tämän ovat virkamiehet huolellisesti arvioineet, Sipilä totesi kyselytunnilla.

–Hallitus tekee vastineen perustuslakivaliokunnan lausunnossa oleviin huomioihin. Näillä näkymin saamme tuon vastineen ensi viikolla tänne valiokuntaan. Otamme siinä kantaa asiaan ja perustelemme, miksi näin on toimittu. Olemme myös olleet virkamiestasolla yhteydessä komissioon ja komissiosta on kerrottu, että he eivät ota asiaa käsittelyyn, älkää jättäkö hakemusta, hän jatkoi.

Lue lisää: Taas uusi hämmennys sotesta – Petteri Orpo: ”Yhtään euroa ei lähetetä, ennen kuin lait on hyväksytty tässä talossa”

Helsingin Sanomien komission kilpailuosastolta saaman tiedon mukaan ”komissio tarkastelee kaikki valtiontukinotifikaatiot, jotka se saa jäsenvaltioilta”. Komissiosta sanotaan lehdelle myös, että on jokaisen jäsenvaltion vastuulla, tekeekö se notifioinnin vai ei. 

Helsingin Sanomien siteeraama ”eräs asiaa tunteva virkamies” sanoo lisäksi, ettei komissio koskaan suosittele notifioinnin tekemättä jättämistä. Saman virkamiehen mukaan komissio on kertonut epävirallisesti suomalaisille virkamiehille, että saadun tiedon perusteella se ei todennäköisesti aloittaisi oma-aloitteisesti valtiontukiselvitystä.

Notifioinnilla selvitetään EU:n kanta siihen, annetaanko jollekin toimijalle EU:ssa kiellettyä valtion tukea kilpailluilla markkinoilla. Notifiointi vie aikaa, joten hallitus on linjannut, ettei aio sitä etukäteen tehdä.

–Tämä notifikaatio-kuvio voi muuten olla vielä totinen paikka hallitukselle, ehkä jopa pahin kompastuskivi sote-sodassa, JHL:n julkisen alan neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch arvioi Twitterissä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson pitää tilannetta vakavana. 

–Hallitus ei halua tehdä notifikaatiota koska se ei sovi hallituksen aikatauluun. Tämä on selkeästi ainoa syy. On todella vakavaa, että pääministeri harhaanjohtavasti sanoo, että komissio ei muka ottaisi asiaa käsittelyyn, hän tviittaa.

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö vaatii asian selvittämistä. 

–Jos virkamiehen sanoma pitää paikkaansa, on kysymys vakavasta asiasta. Vaikka pääministeri Sipilällä on vaikeuksia ollut ennenkin sanoa asioita oikein, ei eduskunnalle saa istunnossa antaa yksiselitteisesti väärää tietoa. Asia on selvitettävä.

Vihreiden puoluehallituksen jäsen Tuomas Ojajärvi syyttää Sipilää muunnetun totuuden kertomisesta eduskunnalle.

–Pääministeri on siis kertonut eduskunnalle totaalisesti muunneltua totuutta. Eikä taida olla ensimmäinen kerta tällä kaudella. Tällaisista asioiden vääristelyistä on ennen joutunut vastuuseen, vaan ei tämän hallituksen aikana. 

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on painavista valtiosääntöoikeudellisista syistä tarkkaan selvitettävä, voidaanko ehdotettua valinnanvapausjärjestelmää pitää sisällöltään notifiointia edellyttävänä. 

–Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tarvittaessa muutettava valinnanvapausjärjestelmää siten, että oikeudellinen epävarmuus valtiontukisääntelyn soveltuvuudesta poistuu, perustuslakivaliokunta sanoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Ralf Karlsson

Mitä sinä ajat takaa? Jos pääministeri sanoo että virkamiehet ovat kertoneet ettei notifikaatiota pidä tehdä ja EU:n virkamiehet sanovat etteivät he koskaan kiellä tekemästä notifikaatiota niin jompikumpi kertoo muunneltua totuutta. Kummalla osapuolella noin omasta mielestäsi olisi vahingoksi jos notifikaatio tehtäisiin? kerro nyt miltä kantilta se pitää nähdä kun kerran väität tuollaisia.

Seppo Simonen

Ja mitä hyötyä on notifioinnista kun Ruotsikaan ei ole sitä tehnyt ja nyt käydään ottelua uuden soten mahdollistaman vapaan valinta mahdollisuuksien puolesta nyky soten julkista monopolia vastaan.
Kun on juupas eipäs mielipidettä ja media lähettää toimittajia haalimaan mielipiteitä EU virkamiehiltä joilla sitten isketään täällä mediassa raflaavilla otsikoilla dialektiikkaa vastaan teesi tai antiteesi.
Jos kaikkien EU maiden säätämät lait lähetettäisiin notifioitavaksi EU-lle niin se olisi itsenäisten valtioiden loppu ja olisimme EU liittovaltio.

Jaakko Aalto

Ei pidä = ei ole pakko. Jos pääministeri sanoo, että ei ole pakko ja EU virkamiehet sanovat, että ei ole pakko, mutta ei kielletäkään, niin mikä tässä nyt on niin vaikea ymmärtää. Paitsi tietysti jos ja kun on hirveä halu etsiä omia tulkintojaan.

Arto Lähteelä

Sote on jo toteutumassa, vaikka se kaatuisi.
Kunnat ovat hädissään ulkoistaneet ja myyneet terveydenhoidon kiinteistöjä kiihtyvällä vauhdilla.
Hyvinvointi valtio on mennyttä Suomessa..
Presidentti Kekkonen ei olisi koskaan hyväksynyt tällaista tunarountia.

Juha Salmi

Maakuntia sote kuvioissa tarjotaan puolueesta riippumatta, nimi vain vaihtuu joskus ei edes se.
Se että kiinteistöt menevät maakunnille ei ole mikään ongelma kunnille vaan se että ne kiinteistöt ovat ongelmakunnille mitkä jäävät kuntien haltuun. Ja kunnat eivät pelkää maakuntahallintoa varsinkaan pienet.

Jukka Mattsson

Mitä tekee Sipilä, tuo lestadiolaisten kristittyjen maallinen pyhimyksen inkarnaatio. Hän sanoo pyh, ja puhuu muunneltua totuutta eduskunnassa niin että periaatteessa korvillaan voisi lentää Naantaliin ja takaisin.
Mieheke on oppinut täysin umpikieron yrityjohtajan toimintamallin.

Tälläistä demokratian halveeraamista tämä kansa ei ole nähnyt kuin synkimpinä hetkinään.

Irja Röntynen

Luin jostain viikon vaihteessa, ettei EU ota vastaan uusia tutkittavia, koska siellä on Slovakian juttu kesken. Tietolähdettä en muista, mutta muistini mukaan se ei tullut hallitukselta. Olisiko ollut Aamulehti, Uusi Suomi vai Helsingin sanomat?n

Tässä esimerkki eräästä Suomea kohdanneesta notifioinnista ja sen kulusta:

6.1 Ilmoitusvelvoitteet
Jäsenvaltion tulee ilmoittaa, eli notifioida, direktiivin täytäntöönpanosta Euroopan komissiolle direktiivissä säädettyyn määräaikaan mennessä. Notifioinnista vastaa asianomainen ministeriö. Ministeriössä tehdään täytäntöönpanoilmoitus EUTORI-
järjestelmään, josta järjestelmän pääkäyttäjä tallentaa ilmoituksen tiedot sekä kaikki täytäntöönpanoon liittyvät asiakirjat, kuten vastaavuustaulukon komission notifiointiohjelmaan. (Oikeusministeriö 2013d.)

Asetukset eivät yleensä edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä. Jos asetus kuitenkin sisältää toimenpiteitä edellyttävän säännöksen ja ilmoitusvelvoitteen, toimittaa ministeriö ilmoituksen suoraan Suomen pysyvään edustustoon Brysselissä. Oikeusministeriö 2013d.)

6.2 Täytäntöönpanon laiminlyönti

Jos jäsenvaltio laiminlyö EU-oikeuden velvollisuuksiaan, aloittaa komissio asian selvittelyn epävirallisella selvityspyynnöllä. Ulkoasiainministeriön oikeuspalvelun EU-tuomioistuinasioiden yksikkö toimii yhteyspisteenä komission ja asianomaisen ministeriön välillä. Jos komissio ei ole tyytyväinen jäsenvaltion vastaukseen, voi se aloittaa virallisen rikkomusmenettelyn.

Komissio antaa asiasta lausunnon perusteluineen ja jos valtio ei noudata lausuntoa määräajassa, voi komissio viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Viimeisin Suomea vastaan aloitettu rikkomusmenettely koskee direktiiviä 2009/147/EY, eli niin sanottua lintudirektiiviä, ja Ahvenanmaalla harjoitettavaa uroshaahkojen kevätmetsästystä. Direktiivi kieltää muuttolintujen metsästyksen pesimis- ja lisääntymisaikana. Tästä säännöstä voidaan tietyin perustein kuitenkin poiketa. Suomi ei EU:n komission mukaan täytä näitä perusteita, mutta sallii silti haahkojen metsästyksen. (Euroopan komissio 2018.)

Euroopan unionin tuomioistuin päätti jo joulukuussa 2005, että Suomi ei noudattanut lintudirektiivin mukaisia velvoitteita. Haahkojen kevätmetsästys kiellettiin nopeasti tuomion jälkeen, mutta sallittiin Ahvenanmaalla uudestaan vuonna 2011.
Komissio aloitti rikkomusmenettelyn uudestaan vuonna 2012. (Euroopan komissio 2018. )

Lähde:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/149270/Opinnaytetyo_NelliN...

PS. Myös tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY (SEA-direktiivi) kohdalla on ollut myös samaa haparointia. Ko. direktiivin kansallisesta lainsäädännöstä Suomi on jo saanut virallisen "muikkarin"

Ks. alla asiasta lisää:

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256780-tuore-eun-ennakkopaatos-...

Kalevi Salonen

Sote-asiassa ovat koko ajan olleet erilaiset harhaanjohtamiset päällä. Kun niihin on ollut hallituksen poliittisen ylivoiman takia vaikea puuttua, niitä on syntynyt yhä enemmän.

Viimeksi Hetemäki johti harhaan kehittämällä uudet ja entistä suuremmat säästöt sote-uudistuksen perusteluiksi. 1) Hänen esittämänsä säästökeinot eivät mitenkään liittyneet juuri hallituksen sote-uudistukseen, 2) ne olisivat ratkaisevasti taloudellisemmin toteutettavissa nykyisessä mutta valtion rahoittamassa järjestelmässä ja vieläkin edullisemmin nykyisestä pelkistetyssä järjestelmässä ja lisäksi 3) tietotekniikan tuomia säästöjä on Hetemäen tiedoilla käytännössä mahdotonta kvantifioida niin sekavasta ja vielä tuntemattomasta järjestelmästä, jollainen hallituksen esittämä on.

Ilmassa on jo pitkään ollut vire, että systemaattisille harhautuksille a suoranaiselle valehtelulle on tultava loppu. Toivottavasti se on nyt käsillä.

Pentti Westerholm

Tänään Helsingin käräjäoikeudessa puidaan ,valeuutisia,vihapuheita ja sanavapautta. Kohteena VM toimittaja Ilja Janitskin ja Dosentti Johan Bäckman.Eli perättömien olettamuksien,tarinoiden ja loukkaavien sanontojen julkaisua pyritään rajoittamaan.Oikeudessa punnitaan nyt sitten mikä on sallitua ja kohtuullista.Oikeuden päätös tulee tietenkin koskemaan jokaista mielipiteensä julkisuuteen tuonutta kansalaista .Mielenkiintoista !

Juha Salmi

Yksi juttu vain ihmetyttää, se että miten sellainen tosiasia mikä myös hesarin jutusta käy ilmi, että komissio ei itse ota asiaa käsittelyynsä on muuttunut siksi ettei se suostu ottamaan sitä käsittelyynsä.

Tähän menessä itse otaminen ja suostuminen ottamaan ovat olleet kaksi eri asiaa mutta ilmeisesti se on toimittajan ja muutaman politiikon mielestä yksi ja sama asia. Ja aika monen muunkin mielestä nuo ovat tulleet yhdeksi ja samaksi.

Esa Ojanlatva

Suomella ei ole ollut vielä kertaakaan noin valehtelevaa ja omaa etua ajavaa pääministeriä. Sipilä kuvittelee, että suomen kansalaisille saa valehdella kaikki asit, kun omaa etua tavoittelee. Suomi ei ole uskonlahko, vaan valtio. Sipilällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin erota. Jos yksityinen kansalainen toimisi kuten sipilä niin istusi jo vankilassa tiilenpäitä lukemassa.

Arto Luukkanen

Arvoisa Herra pääministeri

Te olette eduskunnan isossa salissa 7.6. ilmoittaneet seuraavaa:

”…olemme myös olleet virkamiestasolla yhteydessä komissioon ja komissiosta on kerrottu, että he eivät ota asiaa käsittelyyn, älkää jättäkö hakemusta…”

Ajatus siitä, että pääministeri kertoisi eduskunnassa muunneltua totuutta ts. valehtelisi, on mahdoton.

Pelkkä kuvitelma, että pääministeri kiirehtisi Sote-esitystä käyttämällä tietoisesti valheellisia väittämiä on itsensä kumoava väite.

Onko Hesarin juttu totta?

Helsingin Sanomat on ottanut yhteyttä EU:n komission kilpailuosastoon. Sen virkamiehen mukaan komissio ei koskaan suosittele notifioinnin tekemättä jättämistä (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005718517.html).

Ei virallisesti eikä epävirallisesti.

Ainoa tieto mikä sieltä on tullut, on koskenut sitä, että se ei todennäköisesti aloittaisi omaehtoisesti Sotea koskevaa tukiselvitystä.

Ministeri ei voi valehdella eduskunnalle

Länsimaisessa perinteessä valehteluun syyllistyvä ministeri joutuu automaattisesti eroamaan virastaan.

Siteeraan tässä itseäni: ”Iso-Britannian käytäntö perustuu ns. Individual Ministerial Responsibility (IMR) järjestelmään. Sen mukaan yksityinen ministeri tai koko hallitus on vastuullinen, omista hallinnonaloistaan parlamentille. Jokaisen ministerin oletetaan hyväksyvän vastuunsa ja eroavan mikäli hallinnossa tapahtuu epäonnistuminen tai yksilöä koskeva epäoikeudenmukaisuus. Joskus ministerin on ollut pakko lähteä, vaikka mitään todellista syytä ei ole tai että hän olisi tiennyt asiasta. Näin kävi vuonna 1954, jolloin Sir Thomas Dugdale joutui eromaan maatalousministerin virasta huonon hallinnon takia – ministeri ei ollut tietoinen asiasta. Mutta siitä huolimatta – vastuu toimi. Se oli parlamentarismia parhaimmillaan – vastuuta otetaan ja myönnetään virheet. Näin kansalaisten usko poliittiseen järjestelmään pysyy ja kasvaa … tämän järjestelmän kotimaassa Iso-Britanniassa parlamentarismilla on vahvat juuret. Nämä juuret ovat itse asiassa niin vahvat, että varsinaista perustuslakia ei ole varsinaisesti kodifioitu. Ajatus luottamuksesta, parlamentin ja lain vallasta on ollut niin sitkeä, että sitä ei ole edes kirjattu erikseen ylös. Parlamentarismin eettiset periaatteet ovat myös niin väkevät, että skandaaleihin, valheisiin tai jujuttamiseen syyllistynyt hallitus tai ministeri on joutunut pyytämään eroa jo ns. vahvan epäilyksen perusteella. Traditio on ollut niin vahva, että vasta maaliskuun 19. pnä vuonna 1997 Iso-Britannian parlamentti katsoi asialliseksi kirjata ylös ns. ministerin vastuunjulistuksen. Siinä todetaan yksiselitteisesti: ”…if Minister knowingly mislead the House, The House will expect them to offer their resignation to the Prime Minister”. (http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241650-suomi-parlamentaris...).

Oletan siksi ystävällisimmin, että palauttaisitte uskon parlamentarismiin; että vahvistaisitte sen, että pääministeri ei koskaan tietoisesti johdata parlamenttia harhaan.

Ja siksi pyydän siksi kohteliaimmin, että kerrotte eduskunnalle kuka virkamies on sanonut näin ja milloin. Kysymyksessä on visainen asia, sillä eihän tosin EU-virkamieskään voi valehdella, mutta ei missään tapauksessa johtaa ketään virka-asioissa harhaan EU:n ohjesääntöjä koskien.

Luottamus poliitikkoihin on tärkeä ja kallis asia. Kerrotte varmaan piakkoin kansalle, eduskunnalle ja EU:n komissiolle mitä kuka sanoi ja miksi.

Silloinhan asia selkenee ja hallitus voi jatkaa, kun se on eduskunnan ja kansan luottamuksen arvoinen. Ja samalla EU:n komission virkamiehistö vapautuu virkavirhe-epäilyksistä.

Kalevi Siikonen

Alunperinkin järkevintä tämä olisi pitänyt hoitaa asiantutijoiden voimin. Politiikkojen asiantuntemus kun vaihtelee sitä mukaa miten gallub kannatus muuttuu. Esimerkiksi kuka uskoo esim. Jarin asiantuntemukseen , aktiivimalli ym. ? korjataan kun ehditään.. Toisaalta ei ole mitään syytä muuttaa toimivia rakenteita.

Ensio Jauhiainen

sipilältä katkeaisi kassavirta Jorma Piippo
10. kesäkuuta kello 23:13 ·

Vuonna 2015 Angela Merkelin aloitti avoimien ovien politiikan EU:n alueelle. Ja ainakin miljoona maahanmuutajaa on tarttunut tilaisuuteen ja tullut, joko laillisesti tai laittomasti.
Mikä on tilanne nyt? Parhaiten siitä kertovat aihetta käsittelevät uutisotsikot. Eivät ne myönteisiä ole, mutta "parempiakaan" en löytänyt.
- “Sadat­tuhannet paperittomat maahan­muuttajat ”lähetetään kotiin”, vannoo Italian vara­pääministeri”
- “Laittomien maahanmuuttajien "juhlat ovat ohi" Italiassa”
- “Italian sisäministeri Salvini estää Aquarius-aluksen pääsyn Italian satamiin – kyydissä 629 laitonta siirtolaista”
- “Saksa: Baijeri alkaa palauttamaan turvapaikanhakijoita omatoimisesti”
- “EU:n vastarannankiisket Unkari ja Puola vahvistavat uhmakasta rintamaansa – ”EU:n maahanmuutto­politiikka on epäonnistunut”.. “
- “Itävalta hätistelee uusilla puomeilla pakolaiset menemään muualle”
- “Itävallan liittokansleri haluaa, että laittomat siirtolaiset pysäytetään jo Pohjois-Afrikassa”
- “Itävalta sulkee seitsemän moskeijaa ja karkottaa jopa 60 imaamia”
- “80 000 laitonta siirtolaista uhkaa Itävaltaa. Poliisi harjoittelee rajan sulkemista, ja sisäministeri sanoo viranomaisten olevan tosissaan”
- “Kansallismielisen ja maahanmuuttovastaisen SDS on voittanut Slovenian ennenaikaiset parlamenttivaalit”
- “Ranska hyväksyi kiistellyn maahanmuuttolain – karkotusta odottava säilöön jopa 90 päiväksi”
- “Ruotsidemokraattien johtaja: "Otamme takaisin ne kaupunginosat, jotka on menetetty rikollisuudelle ja uskonnollisille ääriliikkeille!" ”
- “Euroopan turvapaikkapolitiikka on kroonisesti kriisissä ja kriisissä on nyt uusi vaihe – samalla setvitään parin viime vuoden suuria virheitä”
- “Hätähuuto Ruotsista: ghettojen kadut kuuluvat jo islamisteille”
- “Ruotsin 162 000 turvapaikanhakijasta alle 500 pääsi töihin”
- “Tuomioja ylisti Ruotsin maahanmuuttoa – Carl Bildt torjui: ”Karmean huono luku”