Maanantai 17.6.2019

Vasemmistonuorilta raju väite: ”Liian moni työnantaja hyödyntää nuorten vaikeaa tilannetta omaksi parhaakseen”

Luotu: 
24.6.2018 10:55
  • Vasemmistonuorten puheenjohtajan Hanna-Marilla Zidanin mukaan tällä viikolla avattu Ilmianna pomosi –kampanja on parissa päivässä osoittanut tarpeellisuutensa.
|

Vasemmistonuorten puheenjohtajan Hanna-Marilla Zidanin mukaan tällä viikolla avattu Ilmianna pomosi –kampanja on parissa päivässä osoittanut tarpeellisuutensa.

–Kuka ei tunne jotakuta nuorta, joka on ollut työssä eikä esimerkiksi ole saanut pitää taukoja, lisät ovat jääneet maksamatta, tehnyt oikeita töitä ilmaisessa harjoittelussa tai nollatuntisopimuksella, jossa tunnit ovat tippuneet jos on uskaltanut puolustaa oikeuksiaan, hän kysyy Puheenvuoron blogissaan.

Zidanin mukaan moni työelämässä hyvässä asemassa oleva on närkästynyt nuorten kohtaamien vaikeuksien pöydälle nostamisesta. 

–Kampanjan ajankohtaisuudesta kertoo se, kuinka vaikeaa helpompina aikoina työelämään astuneiden on ymmärtää nykyisten nuorten työelämässä kohtaamia haasteita, hän sanoo.

Zidan sanoo, että talouden kasvusta huolimatta nuorten palkkataso on polkenut paikoillaan miltei kymmenen vuotta. 

–Siitä huolimatta viime vuosien poliittiset päätökset ovat vain kasvattaneet nuorten työelämän epävakautta ja kovaa kilpailua entisestään. Sipilän hallitus on tehnyt suuria nuoriin kohdistuneita heikennyksiä leikkaamalla sekä opintotuesta että koulutuksesta. Sama suunta vain jatkuu, sillä maamme hallitus kaavailee alle 30-vuotiaiden työntekijöiden työsuhdeturvan heikentämistä ja sitä, että työttömiä nuoria voi palkata määräaikaisiin työsuhteisiin ilman perusteita.  Liian moni työnantaja hyödyntää nuorten vaikeaa tilannetta jo nyt omaksi parhaakseen, hän kirjoittaa.

Zidan vertaa Vasemmistonuorten kampanjaa #MeToo-kampanjaan.

–Se, että sinulla on hyvä asema työelämässä ei oikeuta hiljentämään heitä joilla ei ole ja jotka kohtaavat vaikeuksia. Monet olivat huolissaan siitä, kuinka #MeToo-kampanja nosti ongelmia pöydälle. Enää tuskin kukaan kehtaa sanoa naisille, että kannattaa olla hiljaa ahdistelusta niin ei saa hankalan mainetta. Näin on meitä nuoria neuvottu tämän kampanjan nostamassa keskustelussa.

Ilmianna pomosi- kampanjan tarkoituksena on nostaa esiin niitä vaikeuksia, joita nuoret työelämässä kohtaavat.  Kampanja pyrkii herättämään keskustelua erityisesti nuorten kesätöissä kokemista ongelmista ja tarjoamaan ratkaisuja epäkohtien korjaamiseksi. 

Sinisen tulevaisuuden nuorisojärjestö perusti oman pomojen ilmiantamiskampanjansa keskiviikkona. Kampanjassaan Siniset nuoret kannustaa nuoria paljastamaan hyvät pomonsa.

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Jarmo Lius

Aikoinaan työn hinta ei ollut näin korkea kuin nykyään. Työeläkemaksut ovat kohonneet tasolle joka vaikeuttaa nuorten työllistymistä. Yhä useammin nuorten työpaikalla työt pätkitään jotta tehokkuus nousee kun hukka-ajat vietetään kotona ilman palkkaa. Mistä tällaiset tehokkuus vaatimukset kertovat?

Ne kertovat työnhinnan nousseen sille tasolle että tyhjät on puristettava nuorilta pois jotta korkean eläkkeet kyetään maksaa nykyeläkeläisille joiden eläke on jo ylittänyt nuorten pakkatason. Eläkerahastot omistavat työpaikat. Voittoa puristetaan siirtämällä tuotanto halpojen työntekijöiden maihin, ja ne palveluammatit joita ei voi siirtää, pätkitään nolla sopimuksilla nuorien etujen vastaisiksi.

Miten ongelmat ratkaistaan?

Näin: Eläkekatto, yli 2000 euroa ansaitsevien eläkkeiden leikkaukset, työeläkerahastojen purkaminen siten, että nuorten eläkemaksut voidaan pudottaa järkevälle tasolle. Järkevä taso ei ole nykyinen n. 25 % vaan noin 15 %.

Toki näitä muutoksia vastustaa eläkeläisten joukko. He ovat valmiita vaikka myymään potkupuvut lastenlastensa yltä saadakseen huvittelurahaa. Mutta tällöin on kysyttävä - kumpi on Suomelle tärkeämpää - pitää kiinni epäoikeudenmukaisista eläkesopimuksista joita nuoret eivät ole olleet edes sopimassa vaikka ne maksavat ja jotka tuhoavat nuorten elämänlaadun, vai pitää kiinni eläkeläisten oikeuksista syödä nuorten usko tulevaisuuteen?

Harri Tapani

"Työeläkemaksut ovat kohonneet tasolle joka vaikeuttaa nuorten työllistymistä."

Homma on siinä, mielessä asurdia, että nuo työeläkeyhtiöt ovat taustalla sijoittajian monissa yrityksissä vaatien suuria tuottoja niiltä, mikä taas käytännössä tarkoittaa yritysten työntekijöiden palkkojen alentamista...jne.

Ilkka Tähtinen

Ei koske pelkästään nuoria vaan kaikkia meitä työelämässä olevia. Itselläni on lähes pelkästään positiivisia kokemuksia entisistä ja nykyisestä työsuhteesta mutta tiedän, ettei kaikilla näin ole.

Itseäni on harmittanut kaikenlainen suhmurointi ja se ettei asioista voida puhua suoraan (varmasti yleisellä tasolla puolin ja toisin). Eli työpaikoille pitäisi pystyä rakentamaan luottamusta nykyistä enemmän.

Luottamuksen rakentamiseen löytyy kyllä.keinot. ilman ay-liikettä tai tietysti mielummin sen kanssa

Risto Ylönen

Ei kannattaisi vasemmistonuorten omaksua Stalinin ajan oppeja. Perustakoot osuuskuntia jos ei palkansaajan rooli istu omaan egoon? Mustat listat on vihoviimeinen tapa hoitaa asioita. Kohta alan tutkia onko vasnuorten rekisteri uuden EU asetuksen mukainen? Johtohenkilöt joutuvat vastuuseen.

Haluaako Suomi testata nuorten, alle 30-vuotiaiden, ilman määräaikaisuuden perustetta tehtävillä työsopimuksilla EU:n perusoikeuskirjan ulottuvuutta?

Kannattaisikohan?

Ks. alla:

- -"Asiassa C-144/04 Mangold oli kyse yksityisten subjektien välisestä asiasta, joka koski ikään perustuvaa syrjintää työelämässä. Asiassa oli solmittu määräaikainen työsopimus 56-vuotiaan henkilön kanssa, joka sittemmin riitautti sopimuksen määräaikaisuuden. Työsopimuksen määräaikaisuutta perusteltiin työnantajan puolelta saksalaisella lainsäädännöllä, joka salli työnantajien solmia iäkkäiden työntekijöiden kanssa määräaikaisia työsopimuksia ilman muutoin edellytettäviä erityisiä perusteita.

Unionin tuomioistuin käsitteli tuomiossaan syrjintäkiellon periaatetta ja päätyi siihen, että unionin oikeus muodosti esteen sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, joka oikeuttaa rajoituksetta tekemään määräaikaisia työsopimuksia iäkkäämpien henkilöiden kanssa.

Myös asiassa C-555/07 Kücükdeveci unionin tuomioistuin hyväksyi ikään perustuvan syrjinnän kiellon periaatteen unionin oikeuden yleiseksi periaatteeksi. Ratkaisunsa perusteluissa tuomioistuin nimenomaisesti viittasi perusoikeuskirjan syrjinnän kieltoa koskevaan 21 artiklaan sekä Lissabonin sopimuksen 6 artiklaan, jonka mukaan perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla."

Lähde:

https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsinginhovioikeus/material/attachments/...

Edelliseen kommenttiini liittyen:

"Syrjinnän kielto lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä

9. Asiassa sovellettavan työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan, sellaisena kuin lainkohta oli 20.1.2004 annetussa, 1.2.2004 voimaan tulleessa laissa 23/2004, työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan säännöksessä nimenomaan mainittujen perusteiden taikka muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Syrjintäperusteiden luettelossa on mainittu ammattiyhdistystoiminta. Siitä, mitä syrjinnän käsitteellä tarkoitetaan, vastatoimien kiellosta ja todistustaakasta syrjintäasiaa käsiteltäessä säädetään yhdenvertaisuuslaissa (21/2004). Vastaava syrjintäkielto sisältyy nykyään 1.1.2015 voimaantulleen yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:ään." - -

Lähde alla:

Finlex (KKO:2016:12)

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2016/20160012?search%5Btype%5D=pi...