Keskiviikko 24.7.2019

Nyt tuli virallinen linja: Suomi haluaa tutkia maihinnousukeskusten perustamista

Luotu: 
26.6.2018 12:27
Päivitetty: 
26.6.2018 14:46
  • Kuva: EPA
    Kuva
    Suomi haluaa siirtää muuttoliikkeen painopistetta lähtö- ja kauttakulkumaihin. Arkistokuvassa Välimereltä pelastettuja siirtolaisia.
|

EU-ministerivaliokunta on päättänyt Suomen linjoista kuluvan viikon EU-huippukokouksia silmällä pitäen. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) antoi linjauksista selvityksen suurelle valiokunnalle.

Brysselissä järjestetään torstaina ja perjantaina kaksi Eurooppa-neuvoston kokousta ja Eurohuippukokous. Lisäksi ministerivaliokunta käsitteli tänään muun muassa tulevaa monivuotista rahoituskehystä.

Kesäkuun Eurooppa-neuvostossa esillä on muuttoliike, turvallisuus ja puolustus, innovaatiot, monivuotinen rahoituskehys ja ulkosuhteet.

Suomi kannattaa muuttoliikkeen hallintaan eurooppalaista koordinoitua ratkaisua ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

–Painopistettä tulisi siirtää toimiin lähtö- ja kauttakulkumaissa muun muassa vastaamalla paremmin perimmäisiin syihin ja kehittämällä uudelleensijoittamista suoraan pakolaisleireiltä. Lisäksi EU-maiden on rajoitettava luvatonta siirtymistä EU-maasta toiseen yhdessä sovituin keinoin, valiokunta linjaa tiedotteessaan.

– Suomi tukee myös EU:n ulkorajavalvonnan tehostamista ja kannattaa alueellisten maihinnousukeskusten mahdollisuuksien tutkimista. Muuttoliikkeen hallinnan toimien lähtökohtana tulee olla ihmisoikeuksien täysimääräinen turvaaminen ja kunnioittaminen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Suuren valiokunnan keskustelu painottui muuttoliikkeeseen, jota päämiehet käsittelivät myös epävirallisessa työtapaamisessaan viime sunnuntaina.  

Pääministeri Sipilä kertoi, että alueellisten maihinnousukeskusten perustamisella on kannatusta jäsenmaiden keskuudessa. Maihinnousukeskukset perustettaisiin yhteistyössä mm. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa ja niiden tarkoituksena olisi nopeuttaa kansainvälistä suojelua tarvitsevien tunnistamista ja estää ihmissalakuljetusta.

Suuri valiokunta keskusteli maihinnousukeskusten toimintaperiaatteista ja rahoituksesta, tulevien ratkaisujen mahdollisesta vaikutuksesta pakolaiskiintiöihin sekä suhteesta kansainvälisiin pakolaisten oikeuksia ja ihmisoikeuksia koskeviin sopimusvelvoitteisiin. Sipilä painotti, että kaikki ratkaisut on tehtävä ihmisoikeudet turvaten ja kansainvälisiä velvoitteita kunnioittaen.

Nato-yhteistyö tärkeää

Turvallisuuden ja puolustuksen osalta Suomi pitää tärkeänä, että Eurooppa-neuvosto antaa eteenpäin katsovaa ohjausta. EU:n ja sotilasliitto Naton yhteistyön tiivistäminen on Suomelle tärkeää. Hybridiuhkien osalta tehtävän työn on oltava laaja-alaista ja pitkäkestoista.

Eurohuippukokoukseen liittyen Suomi katsoo, että talous- ja rahaliiton kehittämisen tulee nojata markkinakuriin perustuvaan, jäsenmaiden omaa vastuuta korostavaan uudistustyöhön. Suomen strategiset tavoitteet EMU:n kehittämisessä koskevat etenkin pankkiunionin loppuunsaattamista, pankkien ja valtioiden kohtalonyhteyden katkaisemista sekä velkajärjestelymenettelyiden luomista osana Euroopan vakausmekanismin kehittämistä. Suomi tavoittelee eurohuippukokouksessa hyvää kokonaisratkaisua ja selkeitä toimeksiantoja laajennetulle euroryhmälle mahdollisen jatkotyön osalta.

EU-ministerivaliokunta sai kokouksessaan myös tilannekatsauksen komission ehdottamien, seuraavan rahoituskehyksen EMU:a koskevien ohjelmien sisällöstä.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta keskusteli Suomen kannoista koskien muun muassa rakennerahasto-ohjelmia, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa (Horisontti Eurooppa), sekä muuttoliikkeen ja rajaturvallisuuden rahoitusehdotuksia. Ehdotukset liittyvät rahoituskehysneuvotteluihin. Asian käsittely jatkuu valtioneuvostossa.

Ministerivaliokunta käsitteli myös Euroopan komission esitystä valtionvelkakirjavakuudellisten arvopapereiden kehittämiseksi.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Juha Hämäläinen

Kokouksen ydin oli:
"Ministerivaliokunta käsitteli myös Euroopan komission esitystä valtionvelkakirjavakuudellisten arvopapereiden kehittämiseksi."

Lisää instrumentteja velkaantumiseen, yhteisvastuuseen ja parempia vakuuksia veloille, että niitä saa kaupan.

Jaakko Karki

Mitä tämä on nyt olevinaan, "kannattaa alueellisten maihinnousukeskusten mahdollisuuksien tutkimista". Nyt on jo korkea aika ruveta päättämään ja toimiin, ei ole enää aikaa turhiin mahdolliuuksien tutkimisiin. Sitäpaitsi, mitä ihmettä tarkoittaa "alueellinen maihinnousukeskus" Afrikasta tänne Eurooppaan kumiveneillä ja meritakseilla yrittäville? Afrikasta maihinnousu Afrikkaan??? Helpompaa olisi jos ei lähtisi vesille alunperinkään.
Missään tapauksessa mitään sellaisia keskuksia ei tule perustaa Euroopan alueelle koska kokemuksen mukaan kaikki kansainvaelluksessa olevat eivät tule sitten poistumaan Euroopasta vapaaehtoisesti, tulee vain suuri määrä, ehkä kymmeniä miljoonia laittomasti Euroopassa oleskelevia. Euroopan viranomaiset ja politiikot ovat saamattomia ja kykenemättömiä heidän Euroopasta poistamiseen.

Jaakko Karki

Näihin pakolais- ja maahanmuuttoasioihin on yksinkertainen ja tehokas ratkaisu jopa EU tasolla. EU säätää lain tai direktiivin joka säätää että pakolaisstatuksen EU alueella voi saada ainoastaan anomalla se joko YKn pakolaisleirin osastolta (tai omassa maassaan sijaitsevien ulkomaan lähetystöjen kautta).
Näiden YKn keskusten käyttäminen ja rahoittaminen on paljon halvempi vaihtoehto, ei tarvitse perustaa mitään uusia leirejä ja tämä menettely lopettaisi kokonaan ihmissalakuljetuksen ja siihen liittyvän mafian miljardibusineksen ja tuhansien ihmisten kuoleman matkan varrella Välimeressä ja ihmissalakuljettajien käsissä. Lisäksi tämä eliminoisi tämän laittomasti EUn aluella pyörivän laittomien satojen tuhansien armeijan, ja poistaisi opportunistisen elintasoturismin mahdollisuuden ja siihen liittyvät suunnattomat hallinnolliset, oikeudelliset ja sosiaaliset kulut.
Laillisten maahanmuuttajien, kuten työperäisten maahanmuuttajien, perheiden yhdistämiseen liittyvien maahanmuuttajien, aitojen siirtolaisten jne tulee anoa maahantuloa olemassaolevia laillisia kanavia käyttäen, niinkuin tähänkin asti.

Jarkko Lehtola

Esimerkki: Syyriassa on paljon rauhallisia kolkkia. EU voisi rahoittaa asunnon rakentamista niille rauhalliselle alueille ja täysi hönkä Syyrian rakennus markkinoille. Sinne kasa rauhan turvaajia ja thats IT! Sitten muut voi mellastaa siellä raggassa niin kuin tähänkin päivään asti. Kaikkia ei tarvitse Eurooppaan tuoda.

Esko Riikonen

Vieläkään päättäjien ymmärrystä ei ole saavuttanut se, että esim Afrikan väkiluku kaksinkertaistuu vuoteen 2050 ollen silloin 2, 4 miljardia ja nelinkertaistuu vuoteen 2100 mennessä. Tällä nykypolitiikalla euroopasta tulee afrikkalaisten asuttama. Mutta kuka heidät elättää silloin.