Sunnuntai 16.6.2019

Laura Huhtasaaren gradussa vakavaa vilppiä ja plagiointia – tässä yliopiston päätös

Luotu: 
27.8.2018 12:20
Päivitetty: 
27.8.2018 15:07
  • Kuva: EPA
    Kuva
|

Jyväskylän yliopisto on tehnyt päätöksen kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps) pro gradu -työstä saamansa esiselvityksen pohjalta. Yliopiston mukaan gradu sisältää vilppiä, joka ilmenee plagiointina.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän esiselvityksen mukaan Laura Huhtasaaren vuonna 2003 hyväksytty opinnäytetyö loukkaa merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän hyvää tieteellistä käytäntöä. Yliopiston mukaan gradu nimeltään ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä” sisältää sekä piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä että vilppiä, joka ilmenee plagiointina.

”Menettelytavat ovat olleet omiaan johtamaan harhaan tiedeyhteisöä eli tutkijoita ja myöhempien opinnäytetöiden tekijöitä. Luonteeltaan ja mittaluokaltaan nämä hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset ovat tutkimuksessa ja opinnäytetyössä vakavia”, yliopiston tiedotteessa todetaan.

Asiantuntijana toimineen professori Patrik Scheininin raportissa todetaan muun muassa, että Huhtasaaren tekstissä on monta kohtaa, joissa toisten opinnäytetyön tekijöiden tarkastelut ja pohdinnat esitetään omina. Tällaisia kohtia on Scheininin mukaan paljon enemmän kuin ensimmäisen Huhtasaaren gradusta tehdyn esiselvityksen aikaan oli tiedossa. Scheininin mukaan ”kyse ei ole yksittäisistä hairahduksista, vaan kokonaisista sivuista ja luvusta toiseen jatkuvasta menettelytavasta, jota esiintyy johdannossa, teoriaosassa sekä jopa tuloksissa ja johtopäätöksissä”.

Scheinin selvityksen mukaan Loppupohdinta-luvusta jopa 80 prosenttia on merkkimääräisesti laskettuna kopioitu aikaisemmilta opinnäytetyön tekijöiltä ilman asianmukaisia lähdemerkintöjä.

Asian käsittely kuitenkin lopetetaan yliopiston tuoreella päätöksellä.

”Varsinaisen tutkinnan suorittaminen ei yliopiston arvion mukaan toisi enää tutkimuseettisestä näkökulmasta olennaisesti uutta tietoa gradun hyvän tieteellisen käytännön mukaisuuden arvioimiseksi, koska vilppi ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä on käynyt ilmi jo esiselvitysvaiheessa.”

Yliopisto ei käynnistä toimia Huhtasaaren tutkinnon peruuttamiseksi, koska hallinnollisesta näkökulmasta asia on jo vanhentunut. Selvityksen johtopäätökset liitetään kuitenkin opinnäytetyön yhteyteen.

Lue, mitä Huhtasaari sanoo päätöksestä: Laura Huhtasaari: ”Pyrin noudattamaan ohjeita, enkä tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä”

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukainen esiselvitys päätettiin käynnistää 9. toukokuuta saadun tutkintapyynnön johdosta. Esiselvitys kartoitti uusien esitettyjen loukkausepäilyjen aiheellisuutta.

Esiselvityksessä käytettiin yliopiston ulkopuolista asiantuntijaa ja selvityksen yhteydessä kuultiin sekä Laura Huhtasaarta että ilmoituksen tekijää.

”Yhteiskunnan, tiedeyhteisön ja tutkijoiden edun mukaista on, että kaikki tutkimuksen asianmukaisuutta koskevat epäilyt selvitetään.”

Lue lisää:        

Nyt se varmistui: Laura Huhtasaaren gradusta tehdään uusi selvitys

Plagiointitutkija: ”Huhtasaaren teksti ei ole millään tapaa poikkeava”

Professori: Laura Huhtasaaren ”gradun ja tutkinnon voisi hylätä”

Laura Huhtasaari suoraan kysymykseen: ”Kun pitäisi muistaa 15 vuotta sitten tapahtuneita asioita pilkuntarkasti”

SK: Laura Huhtasaari vastaa uusiin syytöksiin: ”Pyrin noudattamaan ohjeita joita silloin annettiin”

Yle: Laura Huhtasaaren gradusta paljastui rajusti lisää plagiointia

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Jouni Borgman

Jyväskylän yliopistosta on tullut vihervasemmiston hyökkäystukikohta konservatiiveja vastaan. Suomi alkaa olla hieman saman tapaisesti mielipidejakautunut kuin USA ja tällaiset uutiset luetaan enemmänkin osana poliittista sodankäyntiä eikä niiden varsinaiseen pintasanomaan kiinnitetä juurikaan huomiota. Sitä paitsi vanhojen gradujen kaivelu on moraalisesti vähintään yhtä kyseenalaista kuin jos että oikoreittiä gradun valmiiksisaattamisessa olisi kuljettu. Edellisessä voidaan tuhota ihmisen elämä, mutta jälkimmäinen ei haittaa ketään ja on vain järkevää ajan ja energian säästämistä. Mutta tämä tekohurskaan pelin vihervasemmisto totisesti osaa.

Reino Mäkinen

Valitettavasti näitä "säälipisteillä" myönnettyjä graduja on melkoinen määrä. Oppilaitosten intresseissä on suuri loppututkintojen määrä ja tällöin työn tarkastajien ote lipsuu. Tarkastustoiminnan pitää olla täsmällisempää reaaliajassa. Ehkä nykyisen kahden tarkastajan sijaan pitäisi olla kolme tarkastajaa?

Arto Pyökäri

Yliopiston tulee puolustaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja paljastaa tutkismustöiden vilpit.
Todella outoa väittää, että tämä olisi jotenkin moraalitonta. Heti tämän uutisen nähtyäni arvasin, että persut panevat tämän, kuten monet muutkin, töppäilynsä ns. vihervasemmiston piikkiin. Toinen hokema tulee jatkossa olemaan se, että vilpillisiä graduja löytyy muitakin. Varmaan löytyykin, mutta Huhtasaaren vakavaa vilppiä ei tällä valkopestä.

Tapio Meriluoto

On turha puhua mistään "Huhtasaaren vakavasta vilpistä", kun kerran kyse on siitä että yliopisto itse on aikoinaan antanut hyvin puutteelliset ohjeet sen suhteen, miten lähteet ja niihin tehtävät viittaukset tulee merkitä. Opiskelijat joutuivat sitten itse tulkitsemaan näitä vajavaisia ohjeita miten parhaaksi näkivät, ja aika harva tässä kovin hyvin ja "tieteellisesti korrektisti" onnistui.

Mediassa tämä aivan olennainen seikka on hyvin usein sivuutettu kokonaan ja pyritty luomaan sellaista vaikutelmaa, että vika olisi muka Huhtasaaressa.

Kaarlo Kunnari

Kommenteissa ei kerrota että opinnäytetyössä johdettiin tiedeyhteisöä harhaan. Plagioinnissa yleensä kopioidaan oikeita tietoja ja päätelmiä, jolloin ei johdeta harhaan. Tutustumatta Huhtasaaren graduun en voi sanoa enempää, mutta yleinen käsitys on että opiskelijat käyttävät apuna toisten tutkimuksia ja se johtaa pakostakin plagiointiin eli lainauksiin. Tietojen tarkastelussa ja johtopäätöksissä taas tulisi olla omat päätelmät. Mielestäni meillä on tärkempiäkin epäkohtia joihin kehottaisin keskittymään, turhan jauhamisen sijasta.

Tapio Meriluoto

Tuo päätös on kaikessa onttoudessaan varsin paljastava. Siinähän on tyydytty vain toistelemaan vanhoja syytöksiä, mutta minkäänlaisia todisteita väitteiden tueksi ei ole kyetty esittämään. Ja varmemmaksi vakuudeksi on sitten vielä ilmoitettu, että asian käsittely päättyy tähän!

Selkokielellä tämä tarkoittaa sitä, että mitään mainittavampaa vilppiä - ja nimenomaan Huhtasaaren itsensä tietoisesti tekemänä - ei työstä ole kyetty löytämään. Jos tällaista vilppiä olisi löydetty, niin totta ihmeessä nämä kohdat olisi lueteltu hyvinkin tarkkaan ja yksityiskohtaisesti, ja sen jälkeen päätetty tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Koska asiasta näyttää muodostuneen Jyväskylän yliopiston tietyille tahoille jonkinlainen kunniakysymys, eivät he pystyneet suoraan myöntämään, että kohu on ollut aiheeton ja epäkohtia ei pystyttykään löytämään, vaan päädyttiin sitten antamaan tällainen epämääräinen nahkapäätös.

Arto Pyökäri

Tapio Meriluoto Todisteet Huhtasaaren kirjallisista varkauksista on varmasti yksilöity tuossa selvityksessä. Uskooko joku todella, että Uuden Suomen lyhyessä uutisessa olisi kaikki yksilöity. Selvitys tulee olemaan julkinen asiakirja, johon kaikki persut voivat halutessaan tutustua. Uskon myös, että lehdet ovat kiinnostuneet sisällöstä ja antavat myöhemmin tarkempaa informaatiota.
Huhtasaari kertoo toimineen saamiensa ohjeiden mukaisesti. Kannattaisi tarkemmin kertoa ohjeista, jotka kehottavat tekemään kirjallisia varkauksia. Uutiskynnys ylittyisi varmasti.

Panu Saarela

Meriluoto päihittää Trumpinkin vaihtoehtoisella totuudellaan.

"Jos tällaista vilppiä olisi löydetty, niin totta ihmeessä nämä kohdat olisi lueteltu hyvinkin tarkkaan ja yksityiskohtaisesti"

Ai olisi "lueteltu" 80 prosenttia gradusta? Salli minun nauraa.

Edes Huhtasaari itse ei kiistä työryhmän tuloksia ja väitteitä, kiistää vain tahallisuuden (mikä sekin on älytön väite).

Mutta persut ja meriluodot kiistävät kaiken ja puhuvat salaliitoista. Onko pakko olla täysi idiootti?

Tapio Meriluoto

Panu Saarela kirjoittaa nyt aiheesta, jota hän selvästikään ei tunne. Tätä johtopäätöstä vahvistaa vielä havainto siitä, että Saarela on joutunut turvautumaan sellaisiin argumentointitapoihin kuin salaliittoteoriavihjailuihin ja vastapuolen kutsumiseen idiootiksi.

Onko tuo rakentavaa ja älyllisesti korkeatasoista keskustelua?

Aika omituista on sekin, että kutsutaan "älyttömäksi" asiaa, joka nimenomaan on juuri se kaikkein keskeisin pointti koko aiheessa! Oleellistahan olisi ollut juuri sen selvittäminen, onko plagiointi ollut tahallista - vaiko pelkästään huonosta ohjauksesta johtuvaa, jolloin vika ei ole Huhtasaaren.

Julkisuudessahan on esitetty useampiakin professoritason lausuntoja, joissa muistutetaan siitä harmillisesta tosiasiasta, että opiskelijoille annettava ohjeistus lähteiden merkitsemisestä oli noihin aikoihin vielä aika heikkoa ja sekavaa. Erityisen yleistä tämä oli yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteiden parissa; on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että lähteet ja lainaukset on merkitty epäselvästi ja puutteellisesti.

Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että media ei ole tähän varsinaiseen pääongelmaan kajonnut ollenkaan, vaan kaikki syy on haluttu langettaa yksinomaan Huhtasaaren niskaan. Mahtaako tämä olla pelkkää sattumaa?

Risto Nikander

Saatinpa taas persijen "vilppi" otsikoihin. Mitenkähän monta kertaa tätä toistetaan.
(BIBU) tutkimus on taas meneillään helsingin Yliopiston tutkimuksena. Heikki Hiilamo, Anu KAntola Ja Hanna Wass kysyvät niin etten voinut olla heille kommentoimatta:
LAINAUS:
Tervehdys,

Tulee niin paljon kaikenlaisia 0 tutklimuksia ja tilattuja tutkimuksia, joiden tulos on päätetty tutkimuksen tilaajan toimesta. Niin varmasti teidänkin tutklimuksenne on ainakin osittain.

Mutta te taidatte kuulua niihin, jotka tekevät vain yhdensuuntaisia tutkimuksia, jotka ovat poliittista propagandaa ja jotka veronmaksajat joutuvat maksamaan. JA tiutkimustulokset ovat sellaisia, jotka veronmaksajat sitten kalliisti maksavat sikäli kuin ne vaikuttavat politiikkaan.

Ette edes tajua sitä, että pakolaisia ja "maahanmuuttajia" ovat sellaiset henkilöt, jotka viimeksi turvapaikaa tarvitsisivat. Nuoria miehiä, jopa iso osa vaarallisia.VArsinaset pakolaiset, (joita on kymmeniä miljoonia), ovat pakolaislerieillä ja sodan jaloissa.

Ettekä näytä tajuavan myöskään sitä, että on työtä vieroksuvia ja työstä kieltäytyjia ja niitä jotka tosiaan haluavat töihin.

ELI MOLEMPIA KOPHTAANM TUNNETAAN SYVIÄ ANTIPATIOITA JA MYÖTÄTUNTOA. Valtaosa kansasta tekee näin.

Ettekä tajua edes sitä, että lapsen tulisi olla aktiivinen jne. mutta onko lapsella järkeä ja pitäisikö saada tehdä oman pään mukaan, vaikka ei ole järkeä. Eli olette samaan tapaan vieraantuneia´ta elämästä kuin politiikot.
LAINAUKSEN LOPPU

Risto Nikander

Etkö tosiaan ymmärrä, että Suomen Yliopistot ovat täynnä tutkimuksia ja tutkijoita, joilla on poliittisia päämääriä. JA tällaisesta kalliista aivopesusta me maksamme. JA erityisesti aivopesun tuloksista. Ja professorit ovat juuri tuollaisia kuin mainitut. Jokainen heistä haluaa otsikoihin, TV:hen tai radioon,. Ja poliittisiin päämääriin kuuluu erityisesti persujen mollaus.
Nimeni ja kuvani ovat ihan oikeita. Tapoihini kuuluu naiiveihin ja tyhmiinkin kysymyksiin vastaaminen jos aikaa on.
Jos todella uskot naihin tilattuihin tutkimuksiin ja lausuntoihin. niin toivottavasti katsoit tänään kuuden uutiset jossa suomalainen sosiaalidemokraatti, joka on asunut Ruotsissa ja ollut siellä kansanedustaj kertoi mitä on tapahtunut Ruotsissa. Suomessa ollaan vielä sillä tiellä, että maahanmuuttokriittisyys on rasismia.

Taitaa olla toivotonta yrittää selittää näiden asioiden yksinkertaisiakaan yhteyksiä sinulle. Tosin meistä ei liene kumpikaan ole tutkinut asiaa, mutta joku profeoori lienee sitä tehnyt. Meidän maksamillamme veropilla. Ja juuri mainituista syiostä.

Tapio Mäkeläinen
Vastaus kommenttiin #29

Jos puhuit minulle niin voin kertoa vetäneeni mm TKK kansainvälistymisstrategista uudistustyöryhmää monien muiden akateemisten sivuhommien ohella suurteollisuudessa olleen päätyöni ohessa. Vieläkö on kysymistä ymmärryksestäni?
Huhtasaari on joko tyhmä tai helvetin röyhkeä.

Jari J. Marjanen

En ole persu, vaan vihreä - eli kaiketi PS:n "arkkivihollinen" - mutta ainakin juridisesti tilanteen pitäisi oleman selvä, sillä hallintolainkäyttölain 62 §:ssä säädetään näin:
"Päätöksen purkua haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevan asian ratkaisemisen yhteydessä voidaan siihen liittyvä päätös purkaa ilman hakemusta tai esitystä.

Purkua on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Samassa ajassa on suoritettava purku ilman hakemusta tai esitystä. Erityisen painavista syistä voidaan päätös purkaa määräajan jälkeenkin."

Kirjoittelussa (en nyt tarkoita pelkästään tätä artikkelia) puhutaan "peruuttamisesta" ja "hylkäämisestä", mutta tutkinnon myöntäminen ja opinnäytteen hyväksyminen ovat hallintopäätöksiä, jotka voi siis purkaa vain KHO. Ei voine olla olemassa erityisen painavaa syytä, johon vedoten em. päätökset voisi enää purkaa.

Raimo Hakala

Ovathan tämänkin gradun tarkastaneet henkilöt jotka ovat asiantuntijoita? Tässä on kysymys politiikasta koska on julkisuudessa aikaisemminkin ollut samanlaisia poliittisia kärhämiä. Kun opiskelija tekee gradua niin pitääkö hänen omasta päästä keksiä uusia muotoja ja tosia kyseisestä aiheesta? Eikö hän saa käyttää aikaisemmin tosina pidettyjä tekstejä joita hän on opiskelussa käyttänyt? Tutkikaa mitä on opiskelusta jäänyt henkilön muistiin ja onko hän ymmärtänyt oppimaansa tekojensa perusteella. Yhden asian poliitikko on oppinut oikean napin painamisen jolla säilyttää hillopurkkinsa. Eikä sillä aina ole suoraa yhteyttä kansan hyvinvoinnin kanssa.

Tapio Mäkeläinen

Säälittäviä selityksiä. Turussa ja Helisingissä, jotka oikeasti ovat ne kaksi oikeaa Yliopistoa , Luhtasaari olis lentäny pihalle tehden uuden keihäännheiton maailman ennätyksen. Ei mitata. Yliopisto ei ole mikään amis.
Kommentoijat tuskin ovat maistereita eli pää kiinni.
Voi jeesus. Jos maalaiskorkeakoulun filiaalissa ei pysty gradua tekemään niin kandeisko ehkä miettiä jotain muuta.
Tota se populistien touhu on. Kilpi murtuu. Yks asuu saunassa, toinen kopioi, pomo huutelee Bryssasta. Jos nämä on heidän kärki, niin mitä Hallaho marssittaa ehdolle vaaleissa?
Toivottavasti Huhtasaari älyää siirtyä sivuun.

Tapio Meriluoto

Etunimikaimani missasi nyt sen kaikkein olennaisimman pointin!

Jos "maalaiskorkeakoulu" ei anna opiskelijoilleen kunnollista ohjeistusta siitä, miten lähteet ja viittaukset tulee graduun merkitä, ei se ole silloin näiden opiskelijoiden vika - vaan kyseisen korkeakoulun vika.

Risto Nikander

Jäikö muuten huomaamatta, että Ruotsissa oli maalaisjärkeä kansan tasolla esim. juuri näistä maahanmuuttoasioista jo yli 10 vuotta sitten. Silloin kansalta kiellettiin puhuminen haittamaahanmuutosta, ("pakolaisuudesta"), koska se oli rasismia. Suomessa on nyt sama tilanne. Siihen kuuluu persujen mollaaminen. VAsta nyt politiikot Ruotsissa alkaavat tunnustaa pulmat (ja tuskin vieläkään muut kuin Ruotsi demokkraatit). Pääministerin vierailu autojen polttopaikalla taisi olla vain vaalipropagandaa.
Lue hiukan muutakin kuin yliopistojen vertaamista ja mistä se tietosi tulee Helsingin ja Turun yliopiston ylivoimaisuudesta tulee. Ja vielä keihäskaari vertauksella.

Teppo Oikari

Kerrotko Tapio vielä, mikä tekee Turun ja Helsingin Akatemioista "oikeampia" kuin muissa maakunnissa olevat korkeakoulut? Onko opetushallituksessa annettu toimiluvat kaksin rattain?

Liukuhihna jauhaa tulosvastuulla kandia, maisteria ja tohtoria ulos sylttytehtaalta missä osittainen plagiointi on jo vallitseva tapa, joten miksi yhtä (väärää linjaa edustavaa?) poliitikkoa lyödään tällaisella sirkuksella? Tokihan me tiedämme että jäljet johtavat poliittisiin kulisseihin kun kornologisesti alettiin tiettyä puoluetta murjoa saunafarsseilla jne.
Olet muuten tippunut kärryiltä, sillä se Brysselin pomo luikki hallituksen tikkarien perässä entisiä omiaan karkuun ja on vain heitteillä oleva Ave Maria-kuoripoika pedokirkon moraalilla varustettuna. Puukottaisi vaikka omaa äitiään jos se edistäisi uraansa(vertauskuva, ei vihapuhetta, ei yllykettä).

Kyllä Persun pelko on hirvittävä! :) :) :)

Raimo Ekman

Näyttää siltä, että kovin monia ei huolestuta suomalaisten yliopistojen ja opinnäytetöiden ohjauksen taso eikä sen arvostus tieteen näkökulmasta. Tiedettä ei voi tehdä omilla pelisäännöillä eikä tiedeyhteisön perusteltuja argumentointeja kumota subjektiivisten arvotusten pohjalta syntyneillä vahvoilla mielipiteillä. Surkuhupaisinta on esittää, että Matin hätäisesti kyhätty gradu pitää ns. maan tavan mukaisesti hyväksyä, koska Liisankin työ hyväksyttiin. Yhtä alkeellista on puolustautua sillä, ettei ohjaaja tai tekijä tiedä tieteen menettelytapoja eikä tunne todellista vaatimustasoa. Turha on myös spekuloida tahallisuudella ja tahattomuudella, koska sitä ei tieteen teon ohjeistuksessa lainkaan kysytä. Jos oma tieteellinen lähestymistapa on kovin hutera ja pelisäännöt vaikeasti hyväksyttävissä, olisi syytä harkita jotain muuta aktiviteettia kuin tieteellisiä opintoja.

Jos yliopistoilla on kova taloudellinen paine tuottaa mahdollisimman nopeasti mahdollisimman suuri määrä ns. selkäänlätkäistyjä maistereita, ollaankin jo paljon isomman yhteiskunnallisen ongelman edessä.

kari laaksonen

”Varsinaisen tutkinnan suorittaminen ei yliopiston arvion mukaan toisi enää tutkimuseettisestä näkökulmasta olennaisesti uutta tietoa gradun hyvän tieteellisen käytännön mukaisuuden arvioimiseksi, koska vilppi ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä on käynyt ilmi jo esiselvitysvaiheessa.”

Naurettava lausunto JKLn yliopiston johdolta. Eivät ole selvästi tilanteen tasalla, varsinkaan rehtori, kaupungin sivustysjohtajasta puhumattakaan. Päättötyöopiskelijana, sellaisena jonka työ on hylätty, nostaisin kanteen yliopistoa vastaan viipymättä. Päätös antaa kuvan muillekin osaamattomille pyrkiä samaan, ja niitä Persuissa erityisesti riittää.

Pertti Ikonen

Kun lukee politiikkojen CV:n tietoja niin hyvin usein toistuu sama ilmiö eli ovat olleet jo opiskelijoina politiikassa mukana. Tuosta tullaankin siihen, että ovatko politiikon alut saaneet gradunsa menemään tarkastajien sormien läpi helpommin kuin muut opiskelijat.

Reijo Paunonen

Keskustelua häiritsee eräs harhaan johtava väite.
Se, että kun Huhtasaari jäi totaalisesti kiinni vilpillisestä ja jopa tietoisesta toiminnastaan olisi syy muka yliopiston. Ja näin nimenomaisesti siksi, ettei yliopisto itse ole pystynyt tarkistamaan aikoinaan epäiltyä plagiointia. Tähän on vastattu ihan oikein sillä, että menetelmät plagioinnin toteamiseen olivat tuolloin puutteelliset.
Tämä ei tee yliopistosta kuitenkaan syyllistä, vaan teko säilyy edelleenkin vilpillisenä. MENETELMÄT vilpin todentamiseen ovat vain nykyään kehittyneemmät.
Tapaus "Huhtasaari" on verrattavissa esim. DNA tutkimukseen ja sen tuomaan uuteen ja vahvaan todistusnäyttöön oikeudessa jopa sellaisissakin rikoksissa jotka on tehty vuosikymmenet sitten.
Ei näidenkään rikosten kohdalla syytetä vanhojen tutkimusmenetelmien käyttäjiä, vaan tuomion saa se joka on todella ko rikoksen tehnyt uuden näytön perusteella.
Ja tottakai myös vapauttavan tuomion. Nyt ei näin käynyt.
Jankkaava ja perustelematon keskustelu tahallisesti väärin ymmärtäen ei johda mihinkään.

Tapio Meriluoto

Reijon kirjoitus lepää nyt ihan tyhjän päällä.

Hän väittää ilman mitään todisteita, että Huhtasaari olisi muka jäänyt "totaalisesti kiinni vilpillisestä ja jopa tietoisesta toiminnastaan", ja rakentaa sitten tämän täysin tuulesta temmatun väitteen varaan melkoisia jatkokehitelmiä.

Eli kaikki on käännetty täysin päälaelleen: juuri se asia, joka Reijon olisi pitänyt pystyä todistamaan, onkin otettu automaattiseksi lähtökohdaksi, jonka todenperäisyyttä ei millään tavoin kyseenalaisteta - eikä sallita edes muidenkaan sitä kyseenalaistavan.

Kyseessä on selkeä argumentaatiovirhe.

Risto Nikander

Kysyn vaan, että kukapa meistä ei olisi yrittänyt päästä opinnoissaan ja opinnäytetöissään helpolla. "Prujujen" osto ja myynti on ollut tuttua minullekin.
Eikä menestys työelämässä ole ollut paljoakaan kiinni siitä, kuka tätä on ttehnyt tai jättänyt tekemättä. Tarkoita oikeitakin töitä eikä pelkkää politiikkaa, mm. kokoomuksen Vilen ? ja esim. Huhtasaari.