Sunnuntai 21.7.2019

Nyt puhuu ministeri Mattila: Pelkkä hoitajamitoitus laissa ei riitä – rangaistukset käyttöön

Luotu: 
31.1.2019 11:44
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Ministeri Pirkko Mattila ei ole ottanut aktiivisesti kantaa vanhuspalvelukohuun. Arkistokuva.
|

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin) kertoo tukevansa sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin, mutta muistuttaa, että se yksinään ei riitä korjaamaan vanhustenhoivan ongelmia.

Mattilan mukaan huomio on kiinnitettävä vuorossa tosiasiallisesti olevien hoitajien määrään. Ongelmat eivät ratkea, ellei työvuorossa ole tarpeeksi hoitajia, ministeri toteaa.

”Vanhusten hoidon tarve vaihtelee jopa päivittäin. Koko henkilöstön lakisääteinen mitoitus ei auta, jos vuorossa ei ole tarpeeksi henkilökuntaa”, Mattila sanoo tiedotteessa.

”Entisenä sairaanhoitajana tiedän, miten vaihtelevaa hoidon tarve on. Henkilökuntaa pitää kuulla ja heidän pitää voida vaikuttaa työhönsä. Lähiesimiesten merkitys on ensiarvoisen tärkeä. Heillä pitää olla osaamista siinä, että työvuoroissa on riittävästi ihmisiä ja osataan ennakoida tilanteita.”

Keskusta on tänään torstaina tullut näkyvästi esiin vaatimuksella sitovan hoitajamitoituksen käyttöönotosta. Sitovaa mitoitusta vaatii myös sdp. Lue lisää: Vanhuspalvelut: Nyt tuli keskustalta linjaus hoitajamitoituksesta – Sdp lyö heti painetta kokoomukselle

Myös ministeri Mattila ja Siniset ovat valmiita nostamaan mitoituksen 0,7:ään nykyisestä 0,5:stä ”kun hoitoisuus sitä vaatii”. Tällä hetkellä hoitajamitoitus 0,5 on sosiaali- ja terveysministeriön suositus.

”Siniset olisi valmiita nostamaan suosituksen 0,7:än, kun hoitoisuus sitä vaatii, mutta sen pitää näkyä konkreettisesti hoitotyön ammattilaisten työvuoroissa, ei vain riman alta hipoen muusta kuin hoivasta vastaavat mitoituksessa mukaan laskettuna”, Mattilan tiedotteessa todetaan.

Mattilan mukaan hoitajamitoitusta tulee uudistaa niin, että se vastaa paremmin erilaisten hoivakotien toimintaa. Suositellun hoitajamitoituksen täyttämättä jättämisen pitää olla rangaistavaa, ministeri vaatii.

”Jos hoitajia ei ole tarpeeksi, pitää siitä sakottaa tuntuvasti”, Mattila sanoo. 

Nykyisen suosituksen alla mitoitukseen on laskettu paikoin myös henkilökuntaa, joka ei tee hoitotyötä. Mattila haluaa puuttua tähän mutta toteaa toisaalta, että hoitajien lisäksi hoivakodeissa pitää olla myös ”talkkari, tarpeeksi siivoojia, keittiöhenkilökuntaa ja ulkoiluttajia”.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Pirkko ja Jari, joko nyt otetaan käyttöön vuosi sitten kansalaisaloitteena esille tuotu "Aidosti palkitseva aktiivimalli", joka yhdistää työttömät ja vanhukset?

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

- - "Aidosti palkitsevassa aktiivimallissa" tulisi yhdeksi aktiivisuuden osoitukseksi hyväksyä jo hyväksyttyjen HE 124/2017 lakiesityksessä esiteltyjen tapojen lisäksi se, että työtön tarjoaa apuaan vapaaehtoisesti oman lähiomaisen, esimerkiksi kotona asuvan vanhuksen, tai oman lähinaapurinsa avuksi oman kunnan sosiaalitoimen hyväksymin perustein. Myös pienimuotoinen vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhdistystoiminnassa - tai vaikka urheiluseurassa - takaisi samat 4,65 %:lla korotetut työttömyyskorvausperusteet. Nyt tarvitaan aidosti luovia ja kannustavia osallistamisen ja osallistumisen tapoja. " - -

Siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla: parannetaan työttömien ja vanhusten tilannetta kansantaloudellisesti järkevällä ja kestävällä tavalla! :)

Pekka Hautaa

On se hyvä että Pirkkokin on herännyt sieltä hillotolpalta. Ei ole hänen kommenttejaan kuulunut Sotesta tai mistään muustakaan pitkään aikaan. Hyvä kun edes nyt, mielenkiintoista nähdä miten Kokoomus yrittää vesittää tämän hankkeen.

Em. aloitteessa sanotaan muun muassa näin:

- - "Vaadimme HE 124/2017 kumoamista välittömästi, koska se rikkoo perustuslain 1 §:n 2. momenttia, jossa sanotaan muun ohella, että "Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa". Ei ole oikeudenmukaista, että Suomen työttömät ovat kuin iso koelaboratorio, jolla epäinhimillisesti testataan HE 124/2017 vaikutuksia.

Suomi osallistuu perustuslain 1 §:n 3. momentin mukaisesti kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi ja nyt työttömille asetettu HE 124/2017 rikkoo tätä lakinormia ja inhimillistä oikeudentuntoa vastaan." - -

Kyösti Tomperi

Kun hoitajamäärää halutaan nostaa, pitää siitä olla valmis myös maksamaan. Orvaskesille kilpailutetut hinnat ovat johtaneet ongelmiin, joista on puhuttu jo vuosia. Ongelmia on myös julkisella puolella, vaikka siellä vanhuksen hoitopäivän hinta on selvästi korkeampi kuin yksityisellä sektorilla.

Mikko Toivonen

Kaipa Pirkko ymmärtää, että myös yhteiskunnan valvonta noiden rahastajien toimien osalta on erityisen pahasti pettänyt ja myös jopa rankaisun tarpeessa.
Valvontaa on muutettava niin että valvontakäynnit tehdään ennalta ilmoittamatta ja niitä tehdään riittävän usein. Ei niitä hoivalaitoksia niin montaa ole etteikö niitä voisi pienelläkin tarkastajamäärällä helposti valvoa. Nyt kaikesta päätellen ei ole haluttu valvoa. Pirkon olisi myös selvitettävä miksi ei ole haluttu valvoa?

Tietysti kokoomus on julkisestikin ilmoittanut olevansa täysipainoisesti pörssirahastajien tukena sekä' mitoituksissa että valvonnassa eli kannattaa naurettavaa "omavalvontaa", mikä on kuin kutsu rikkeisiin

Seppo Muurinen

Ministeri Mattila on ollut hiljaa mutta aihe mm.vanhusten hyvä hoito tulevaisuudessa herättää "eloon". Pakosti !
Eikä sovi unohtaa mitä edelliset hallitukset "saivat aikaan",jotka niiltä osin vaikuttivat tähän nykyiseen tilaan - ei hyvä !
Varmaankin on niin että tietyt desimaalit eivät ratkaise ongelmaa kokonaisuudessaan,tarvitaan muutakin "kaukokatseisempaa",vanhuksien kokonais hoitoon että hoitajien työmäärään/-jaksamisiin : desimaalien lisäksi.