Sunnuntai 20.1.2019

”Täysin käsittämätön” piirre Suomen lapsilisissä

Jaa artikkeli:
Luotu: 
12.8.2015 15:30
  • Kuva: Jenni Tamminen / Uusi Suomi
    Kuva
    - Linjaus on täysin käsittämätön, etenkin kun lapsilisä on ainoa täysin universaali ja veroton etuus, kirjoittaa demaribloggaaja Eetu Kinnunen.
|

Vuodesta 1994 saakka lapsilisät on katsottu tuloksi toimeentulon saajille, jolloin lapsilisät leikkaavat lapsiperheellisten toimeentulotukia. Asia nousi esille viikonloppuna, kun Savon Sanomissa vuonna 2011 julkaistu kirjoitus aiheesta levisi sosiaalisessa mediassa, kertoo demaribloggaaja Eetu Kinnunen Puheenvuoron blogissaan.

-Käytäntö koskettaa monia, sillä lähes joka kymmenes lapsi eli noin 50 000 lasta jää vaille lapsilisäänsä. Suurin osa menettäjistä on yksinhuoltajaperheitä. Se on väärin, toimittaja Vesa Kärkkäisen kirjoituksessa todetaan.

Eetu Kinnunen voitoo, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) korjaisi epäkohdan.

- Linjaus on täysin käsittämätön, etenkin kun lapsilisä on ainoa täysin universaali ja veroton etuus: se maksetaan täysimääräisenä kaikille tulotasosta riippumatta. Myös kaikkein rikkaimmille. Ainoana poikkeuksena ovat muutenkin yhteiskunnassa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat, jotka joutuvat turvautumaan viimesijaiseksi sosiaaliturvaksi tarkoitettuun toimeentulotukeen, Kinnunen kirjoittaa.

Kinnunen nostaa esille SDP:n aiemmin ajaman mallin, jossa lapsilisät laitettaisiin verolle siten, että pienituloisimmat saisivat lapsilisät täysimääräisinä.

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Marja-Liisa Kalkela

On ollut juu.Ongelma on vain se että porvarienemistö ei ole suostunut lukuisista aloiteista huolimatta korjaamaan asiaa. Ei edes -03-09 kun Suomi oli 9 rikkain valtio ja oli nousukausi. -09 tulikin Saksan ja Ranskan pankkien tarve rahalle "Kreikka" peitenimellä.
Jos sdp/vas on n.54-146 porvaria on torpannut ne.
Eikä pidä unohtaa sitä että Stvm kirstun päällä mistä lapsilisät maksetaan on istunut
Liisa Hyssälä (kesk) -03-10
Rehula (kesk)-10-11
Risikko (kok)-11-14
Räty (kok)-14-15
Nyt H.Mäntylä PS

Stvm Valiokun.Pj
I.Kerola (kesk)-03-07
Rehula (kesk) -07-10
I.Kerola (kesk) -10-11
-11-15 Rehula (kesk)

Kelassa Kepu 1956-2017 yhtäjaksoisesti.

-94 Leikkaajathan oli
Kepu
Kok
Rkp
Krst
JK. Samalla leikattiin myös
lapsiperheen muut tuet
Kotihoidontuki
Miksiköhän on koulukiuaamista,syrjäytyneitä ja pahoinvoivia lapsia?
Porvarit voisi katsoa peiliin .
Etenkin kepu joka Kiviniemen/Saarikon suulla keskustan sivuilla puhuu "joka lapsen universaalisesta oikeudesta lapsilisään ja arvona keskustalla on "yhdenvertaisuus" joka ei koske tulottomia köyhien lapsia eikä lapsiperheitä.
Elatusmaksut

Marja-Liisa Kalkela

Nuo Isän maksamat elatustuetkin vähennetään toimeentulotuesta .
Otetaan tulona huomioon ja vähenetään toimeentulotuesta. Myös yksinhuoltaja sai vain normaalin tuen yhdelle 419,11e/kk -94 elantoon lasketulla summalla -94-11 kuten muutkin työttömät.
Nyt -12-13 pieni korotus tukeen ,mutta vastineeksi 9e/pv matkoihin ,0 eurolla yrityksille töitä,tuota tukea vastaan .
Hallitus on nyt nostamassa muile 115 milj.perhetukia,takuueläkettä ja kotihoidontukea. MIKSI?
Muut saa lapsilisät,kotihoidontuet,muut tuet yhä 12X vudessa.17v/per lapsi.

Lumira Lumus

Vääryys heitä pinellä toimeentulotuella eläviä kohtaan, on todella julma ja kyseessä on suuren luokan syrjintä toimeentulotukiperheitä kohtaan. Miksi rangaistaan heidän lapsiaan? Syrjintä kunnissa on ikävä tosiasia tuensaajia kohtaan
Sossu on ottaa lapsen lapsilisän omaan pussiinsa. Sanoinkuvaattoman julma teko niille lapsille, joilla on kaikkein kipein tuentarva. Järkyttäväksi on syrjintä kasvanut. Ei ole lapsen syytä vanhempien tilanne ja on julmaa lasten äideille. Mieluummin ahneen kuntasossun pussiin kuin lapsen kipeisiin tarpeisiim? Kurja kurjistamista pidän rikollisena syrjintänä. Kaikki muut lapset Suomessa saavat lapsilisän, kaiken varakkaimmatkin. Tämä on rikos näiden lasten oikeutta ja etua kohtaan, mitä lasten oikeuksien laissa määrillään. Laki määrää, että lapsen etu on ensisijainen, lapsen etu menee häntä koskevissa asioissa ja päätöksissä kaikkien muiden edun edelle. Nyt llapsen etua sortaa Valtio ja kuntien sossut . Toimeentukotukilaki, en juuri mitä siinä lukee, mutta se rikkoo lasten oikeuksien lakia, lasten etua.
Kuka on sen lain näin laatinut, että kuntasossun ja Valtion taloudellisen edun nimissä tämä syrjintä onnistuu. Lapsilisä tulee automaattiseti kaikille lapsille ja se ei ole näihin muihin anottaviin tukiin verrattava, eikä tulo, siitä ei makseta veroa. Se on lailla säädetty lapsen oikeus, vaikka maksettaisiinkin vanhemman tilille.
Lakiasiantunjan selvitys pitää tulla siitä tukitseekö sossu lakia lakia kunna eduksi eli eiko osattu lakia lapsen oikeudesta, se pätee myös toimeentulotukea jaettaessa. vai loukataanko toimeentulotukilaissa todella lapsen oikeuksien lakia.
NYt olisi toivottavaa, että lain tuntijat selvittävät asian. Kaikkien lasten tulee saada heille lailla määrätty lapsilisä,
Se, että kuntasossulla on oikeus merkitä tuet tuloiksi, tällä menettelyllä ei voida lakisääteistä lapsilsää käyttäen ottaa säästöä sossun hyväksi.
Mikäli johtuu kuntein huolimattomasta tulkinnasta ja heikosta arviomtikyvystä, niin kunnat maksavat lapsilisät , takaisin lapsille , joille näin tapahtui.
Kuinka monia vuosia näin on tehty.?
Jos laki selvästi säätää, että lapsen etua voi TT-lailla loukata, niin silloin mielestäni
lainlaadinnan virhe ja valtio hyvittää lapsilisät heille, joille nekuuluivat,

Ilkka Sirén

Tämä järjestely on tietenkin ikävä. Ikäviä toimeentulon leikkaustapoja on myös ulosoton periaate, että alle 1.361,40€ nettotuloilla ulosotto vie 2/3 osaa suojaosuuden (=680,70€) ylittävältä osalta. Jos tulot ovat suuremmat, ulosotto vie vain 1/3 osan suojaosuuden ylittävältä osalta.

Esimerkki 1: Nettotulo 1.200€-suojaosuus 680,70€= 519,30€, josta ulosotto 346,20€. (=2/3) Henkilölle jää 853,80€

Esimerkki 2: Nettotulot 1.500€-suojaosuus 680,70= 819,30€, josta ulosotto 273,10€.(=1/3) Henkilölle jää 1.226,90€

Näinollen 300€ suuremman nettotulon saajalle jää suhteellisesti enemmän rahaa toimeen tulemiseksi.

Joku aika sitten käytiin kovaa debattia siitä, että lapsilisien leikkaus iskee kovimmin heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin. Asiahan ei pidä paikkaansa, koska toimeentulotukea laskettaessa pienempi lapsilisä vähentää hakijan toimeentulolaskelman varsinaiseksi tuloksi (=palkka, äitiysraha, asumistuki lapsilisä yms.) laskettavaa rahasummaa ja näin saatava korkeampi toimeentulotuki kompensoi lapsilisän pienmpää määrää.

Jos tässä mainitsemani käsitteet tuntuvat vaikeaselkoisilta niin se on tarkkaan harkittua byrokraattien strategiaa. Kelakielen oppikoulu kuuluu yllättävän monen arkeen.

Toimeentulotuen haittapuolena on toki se, että sillä ei tule toimeen. Toimeentulotuki on useammankin tutkijan mukaan liian alhainen mutta nämä tutkimustulokset ovat jääneet huutavan ääneksi korpeen. Toimeentulotuen määrää leikattiin rajusti 1990-luvun laman pyörteissä. Nyt kai on aika kypsä jälleen….

Lumira Lumus

Onko tämä nyt juristinen totuus toimeentulotuen määräytymisestä. Pidän lapsen oikeuksia koskevan lain vastaisena lapsilisän laskemista tuloksi toimeentulotukea määrättäessä. Kun lapsilisä lain mukaan kuuluu jokaiselle lapselle. Lapsilisän pitäisi olla koskematon lapsen laillinen oikeus. Tukiperheissä sen pitäisi tulla sellaisena ylimääräisenä etuna kuin muillekin perheille.
Meidän isoäitimme ovat joskus nämä äitiystuet hyväksyneet, se on kiero systeemi tuppautua ihmisten yksityiselämään. Ensin niitä tukia tupataan ihmisille ja puhutaan perusturvasta, sitten leikataan ne yms. Mitään julkisia palveluita ei kannata olenkaan käyttää.

Ilkka Sirén

Kyllä ideana on juuri se, että järjestelmä vaikeaselkoinen. Mitä sekavampi ja epälooginen järjestelmä, sitä todennäköisemmin kunnat ja valtio välttyvät maksamasta tukea sitä tarvitsevalle. Osa toimeentulotukeen oikeutetutuista ei hae tukea, koska he eivät selviä byrokratiasta. Tämä on väsytystaktiikkaa ja se on osoittanut toimivuutensa.

Parhaat edellytykset toimeentulotuen saamiseksi on sellaisella, joka saa apua hakemuksen tekemisessä joltain toiselta viranhaltijalta. Sosiaalivirasto myöntää tukea herkemmin sellaisissa tapauksissa, joissa tuen myöntävä virkailija tietää, että hakijan tukihenkilö voi tehdä valituksen. Tukihenkilönä toimiva viranhaltija tuntee lait ja asetukset ja hänellä on siksi painoarvoa toimeentulotukihakemuksen jättämisvaiheessa.

Yrittäjä, joka joutuu vaikeuksiin, on käytännössä toimeentulotuen ulkopuolella. Jos yrittäjällä on osakeyhtiö ja yhtiön tilillä on esim 500€: Rahat on sosiaaliviraston suullisella määräyksellä käytettävä yrittäjän toimeentuloon ja yhtiö on ajettava konkurssiin. Vasta sen jälkeen yrittäjä on oikeutettu toimeentulotukeen.
Konkurssimenettelyssä voidaan todeta, että yrittäjä on perusteetta nostanut varat yhtiön tililtä ja joutuu siitä edesvastuuseen.

Merja Latvala

Lapsilisään progressiivinen verotus. Köyhimpien lapsilisää voi korottaa, progressiivisella verotuksella vauraampien hyöty pienenee, ajattelisin monien hyvätuloisten pärjäävän jopa ilman lapsilisää.....Rajan asettaminen tietysti on vaikeaa, mutta kun verotus olisi progressiivista, se varmasti helpottaisi oikeudenmukaista perheiden kohtelua.

Marja-Liisa Kalkela

26.1.2011
SS
Kokoomusministerin lausunnossa ei olisi suuremmin ihmettelemistä, ellei Risikko olisi kommentoinut lapsilisää myös viime joulukuussa:

- Lapsilisän tarkoituksena on olla universaali, kaikille lapsiperheille ennen kaikkea lapsen elatukseen suunnattu etuus eikä siksi sen saamiseen ole suunniteltu ehtoja.

Arkitodellisuudessa Risikon määrittelemällä universaaliudella on rajansa.

Se ei koske köyhiä.

Lisäksi voimme päätellä, että lapsilisä ei ole rahaa rikkaille, mutta köyhille on.

Loppiaisen tienoilla päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus torjuivat jyrkästi suurimman oppositiopuolueen SDP:n vaatimuksen porrastaa lapsilisät tulojen mukaan.

Tuoreessa keskustelussa keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko totesi, että lapsiperheiltä ei leikata ja että yhteiskunnassamme ei ole liikaa sellaisia asioita, jotka kannustaisivat perheellistymään. Toimeentulotuen lapsilisäloukusta hän ei puhunut.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen puolestaan linjasi, että lapsilisä ei ole tulontasausta, vaan se on yhteiskunnan kannanotto lapsiperheiden hyväksi.

Totta. Virolaisen olisi vain pitänyt tarkentaa, että lapsilisä on kannanotto lapsiperheiden hyväksi - paitsi köyhien.

Samassa keskustelussa Virolainen vielä nakkasi, että ratkaisu lapsiperheiden köyhyyteen on työnteko.

Köyhät, käsitättekö? Tehkää töitä.

Luulisi, että keskusta ja kokoomus johdonmukaisuuttaan puolustaisivat myös köyhien lapsilisiä, kun niitä ei kärsi ottaa rikkailta pois tai edes vähentää.

Mutta politiikkaan ei likikään aina kuulu loogisuus.

Politiikkaan sen sijaan kuuluvat rinnastukset.

Köyhien lapsilisien poisto 1994 ajoittui samoihin aikoihin kun Suomi hankki uusia Hornet-hävittäjiä puolustusvoimille. Alun perin niitä ostettiin 64. Kappalehinnaksi on myöhemmin laskettu 25 miljoonaa euroa. Kokonaishankintahinnaksi on siten tullut 1 600 miljoonaa euroa.

Vuosittain toimeentulotuettujen lapsilisättömyys on säästänyt valtion rahaa 150 miljoonaa euroa. Toisin sanoen köyhät tulivat maksaneeksi Hornetit jo vuonna 2005.
+2005-2015=10v =1,5 mrd.

Eikö jo olisi joidenkin muiden vuoro?

Lauri Furtato

ähän kun lisätään vielä tilanne jossa päivähoitoa et saa ja joudut jäämään 2 lapsen kanssa kotiin ja päälle huoltajuuskiista jossa toinen vanhemmista nostaa tuet ja harvemmin vaivautuu hoitamaan lapsiaan. Eli yhden lapsen ja yhden aikuisen tuilla elää käytännössä 3 ihmistä.

Marja-Liisa Kalkela

Jännä juttu kun kepu ja kok teki -11-15 hallitukselle leikkauslistan ,oli siinä lapsilisien leikkaukset. Kun Kataisen hallitus toteutti sitä ja leikasi 8e ja indeksin nousi hirveä älämölä kepu/PS . Kumpikaan puolue ei maininut että köyhimmät ei niitä ole saanut 20vuoteen .Ei myöskään sitä että Sosministeri Risikko ja valiok.Pj Rehula mitään todella leikannut. Lapsiperheen muihin tukiin annettiin samalla 180 milj .lisää.
Ei porvarit omiltaan mitään leikkaa.