Tiistai 16.7.2019

Suomalaisista löytyi mutaatio – selittää väkivaltaa

Luotu: 
22.12.2010 20:02
Päivitetty: 
22.12.2010 20:07
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
    Geenivirhe aiheuttaa väkivaltakohtauksia alkoholisoituneille suomalaisille, kun nämä ovat humalassa.

Suomen väestöstä on löytynyt aivojen toimintaan vaikuttava geenivirhe eli mutaatio, joka voi osaltaan selittää suomalaismiesten humalaväkivaltaa. Löytö tehtiin Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Yhdysvaltain National Institutes of Healthin yhteistutkimuksessa, jonka tulokset julkaistaan huomenna arvostetussa Nature-lehdessä.

Kyseistä mutaatiota löytyi tutkimuksessa vain suomalaisista. Tavallisessa väestössä suhteellisen harvinainen geenivirhe lisää tuntuvasti "toistuvan impulsiivisen väkivaltakäytöksen riskiä".

Serotoniini, jossa virhe ilmenee, on yksi hermosolujen viestinvälityksen välittäjäaineista, joka liittyy muun muassa käyttäytymisen ja mielialan säätelyyn. Sitä pidetään yhtenä tärkeänä tekijänä ihmisen impulsiivisen väkivaltaisen käyttäytymisen, itsetuhoisuuden ja tuhopolttokäyttäytymisen taustalla.

Tutkimukseen osallistui yli 9 000 henkilöä, joista noin 3 000 edusti Yhdysvaltojen väestöä tai maailmanlaajuista etnistä jakautumaa ja loput noin 6 000 olivat suomalaisia. Suomalaisaineistossa oli mukana Helsingin yliopiston oikeuspsykiatrian tutkijoiden kokoama väkivaltarikollisten ryhmä: 228 alkoholisoitunutta miestä, jotka olivat syyllistyneet impulsiivisiin väkivaltarikoksiin.

”Suomalaisesta humalaväkivallasta tämä geenivirhe selittää arvioni mukaan noin kahdeksan prosenttia”

Serotoniinireseptorin mutaatio löytyi 97 suomalaiselta, joista 17 oli alkoholisoituneita väkivaltarikollisia. Muista väestöistä mutaatio löytyi vain yhdeltä yhdysvaltalaiselta naiselta, joka osoittautui suomalaistaustaiseksi. Suomalaisväestöstä mutaation kantajia on reilu prosentti.

Tutkijat korostavat, että geenimuutos yksinään ei riitä impulsiivisen ja väkivaltaisen käytöksen laukaisijaksi; valtaosa mutaation kantajista on täysin normaalisti käyttäytyviä ihmisiä.

–Tähän mutaatioon näyttää liittyvän suuria ongelmia vain alkoholisoituneilla miehillä voimakkaiden humalatilojen yhteydessä. Suomalaisesta humalaväkivallasta tämä geenivirhe selittää arvioni mukaan noin kahdeksan prosenttia, mutta kysymyksessä ovat juuri sellaiset väkivaltarikokset, jotka näyttävät saaneen alkunsa täysin mitättömästä ulkoisesta ärsykkeestä ja ovat käsittämättömiä sekä ulkopuolisille että jälkeenpäin yleensä myös tekijälle itselleen, sanoo oikeuspsykiatrian professori Matti Virkkunen Helsingin yliopistosta.

– On kuitenkin muistettava, että impulsiivisuus on monimuotoinen ja useasta tekijästä koostuva ominaisuus, jonka ilmentymisestä nyt löydetty perimän muutos selittää vain pienen osan, toteavat tutkimukseen osallistuneet professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta ja professori Tiina Paunio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Jaa artikkeli:

Kommentit

9kautta10

mm. Kylmän kesto ja hyvä viinapää ovat suomalaisen geeniperimän etuja. Huonoja puolia on uutisen aihe ja sydän- ja verisuonitautien yleisyys.

Yksikään etninen ryhmä ei missään nimessä ole parempi kuin toinen, mutta eikö erillaisuus ja monipuolisuus tee maailmasta kiinnostavamman?

Aristotellus

Ajatellaanko humaltumisen jotenkin liittyvän ihmisen normaaliin käyttäytymiseen, niin että käyttäytymisen eri asteita ja perimää voidaan jaotella tämän humalakäyttäytymisen mukaisesti?

Varmasti jokaiselle synteettiselle tai luonnonmukaiselle aineelle syntyy erilaisia reaktioita ja vaikutuksia sen mukaan millainen perimä (ja muut olosuhteet) on kyseessä.

Viinapäissään räyhääjiä löytyy joka kulttuurista, jos kutku ja määrä on kohdallaan.

eve_avolin

Koskeeko tämä nyt itä- vaiko länsisuomalaisia? Eikös juuri ollut tutkimustulos, että itä- ja länsisuomalaiset ovat geneettisesti huomattavasti kauempana toisistaan kuin keskieurooppalaiset?

Ei hyvää päivää. Sen lisäksi, että nyt meni brändityöryhmän raportti uusiksi, meni myös suomalaisten joulu pilalle. Toivoa vain sopii, ettei BBC tai Conan O'Brian äkkää tätä uutista.

Muutenhan se on tietysti kätevää, kun voi syyttää geenejään, eikä tarvitse ottaa vastuuta käytöksestään. Itse en tietenkään ole väkivaltainen, sillä olen geneettisesti sekoitus ja pois se minusta, että mutaatio olisi osunut juuri minuun. Täytyy siis yrittää käyttäytyä, jottei mutantiksi luulla.

HeikkiTala

Olen ihan ammattinikin puolesta pohtinut suomalaisten väkivaltaisuutta, sillä Suomessa leukamurtumien pääasiallinen syy poikkeuksellisesti on väkivalta. Sekin tosin on sosioekonominen ilmiö, sillä suurin riski on vähiten koulutetuilla ja vähiten ansaitsevilla saada leukamurtuma ja se ajoittuu viikonloppuun. Perheen sisäinen väkivalta tuottaa 10 % kaikista väkivallan aiheuttamista leukamurumista ja kohdistuu 100-prosenttisesti naisiin.

Suomalaiset ovat olleet vieraan herran alaisia koko tunnetun historian ajan ihan tähän päivään asti (esim. RKP:n valtava yliedustus hallituksissa, virkanimityksissä, talouselämässä, jne). Satojen vuosien ajan tätä maata ovat riistäneet ja hävittäneet mennen tullen ruotsalaiset ja venäläiset. Ainoa keino selviytyä on ollut lyödä ja ampua kaikkea liikkuvaa ja piiloutua metsän pimentoon. Kyllä siinä on geeneihin alkanut tulla mutaatioita.

Vyötiäinen

Tulee mieleen vanha harhaopiksi tuomittu oppisuunta, joka koski henkisten ominaisuuksien periytymistä. Se havaittiin roskaksi ja sillä oli rasistiset tarkoitusperät.

Ruotsissa perustettiin 30-luvulla maailman ensimmäinen valtiojohtoinen rotututkimuslaitos. Sen yksi päätehtävä oli todistaa mm. suomalaisten huonommuus ruotsalaisiin nähden.

Tämä "tutkimustulos" olisi mannaa silloisille ja monille nykyisillekin svekotutkijoille.

Kohta kaikki käyttäytyminen perustellaan geeneillä. Halutaan poistaa ihmisen oma moraalinen vastuu käyttäytymisestään.

Kyseenlalainen trendi nykytutkimuksessa...

pakista

Herää kysymys,ovatko ne immeiset geneettisesti poikkeavia , jotka hutikassa vain hyväntuulisesti höröttävät ilman pienintäkään aikomusta mörköillä.

Vai olisiko kyseesssä tavallisesti suurempi annos sitä eurooppalaista perimää vai liian pieni annos tulilientä?

Hannu Mikael

kun suomalaista otantaakin oli etukäteen seulottu, mitä ainakaan uutisen mukaan ulkomaisissa verrokkiryhmissä ei tehty:

"Suomalaisaineistossa oli mukana Helsingin yliopiston oikeuspsykiatrian tutkijoiden kokoama väkivaltarikollisten ryhmä: 228 alkoholisoitunutta miestä, jotka olivat syyllistyneet impulsiivisiin väkivaltarikoksiin."

Samalla rasismia räikeimmillään.
Miksi vihreät/Brax, RKP, vasemmistoliitto, Thors, Wallin, Biaudet, Kiljunen, P. Lipponen, Halonen eivät puutu tällaiseen suomalaisia halventavaan rotututkimukseen?

non-registered_offshore

Vaiettu naiseus- projektin kokemuksia

”Vaiettu naiseus” –projekti oli Ensi- ja turvakotien liiton kehittämishanke, jonka tarkoituksena on oppia tunnistamaan, nimeämään ja hoitamaan naisten väkivaltaa. Vuonna 2007 projektissa jatkavat Pori ja Helsinki. Viisivuotisen (2004–2008) hankkeen rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Projekti päätty vuonna 2008.

Naisten väkivaltaisuus näkyy ensi- ja turvakotityössä
Vaiettu naiseus – projektin alussa kolmen yhdistyksen kaikilta työntekijöiltä kysyttiin, miten naisten väkivaltaisuus näkyy tai ei näy ensi- ja turvakotiyhdistyksen arkityössä.
Vastaukseksi saatiin :
- Naisten väkivalta ilmenee suhteessa lapsiin. Ilmenemismuotoja ovat uhkailu, kiinni käyminen, läimäyttely, solvaaminen ja mitätöinti. Lasta käytetään myös suhteessa mieheen manipuloinnin välineenä.
- Naisten väkivalta ilmenee suhteessa mieheen. Väkivallan ilmenemismuotoja ovat henkinen väkivalta, syyttely, manipulointi, fyysinen väkivalta ja lapsen käyttäminen aseena taistelussa.
- Naisten väkivalta ilmenee itsetuhoisuutena. Pääsääntöisesti itsetuho on viiltelyä, päihteiden käyttöä ja välinpitämättömyyttä itseä kohtaan. Myös tuhoisassa suhteessa pysymistä pidettiin itsetuhoisuutena.
- Naisten väkivalta kohdistuu myös muihin kuin nykyiseen perheeseen esimerkiksi omiin vanhempiin, sisaruksiin ja viranomaisiin.

40 % vastaajista näki, että oman väkivaltaisuuden myöntäminen on naisille miehiä vaikeampaa. Lähes yhtä moni (45 %) oli sitä mieltä, että sukupuolten välillä ei ole tässä suhteessa eroa.

Naiset väkivaltaisen perimän kantajina
Naisten väkivaltaisuus on monisuuntaista. Se ilmenee suhteessa aivan lähimpiin, mutta myös suhteessa lähisukulaisiin, viranomaisiin ja naiseen itseensä. Ilmeisesti suuri osa Vaiettu naiseus -projektin väkivaltaa käyttävistä naisasiakkaista on ylisukupolvisen väkivaltaisen perimän kantajia, traumakielellä ilmaistuna ”kompleksisesti traumatisoituneita ihmisiä”. Tästä kertoo väkivallan, itsetuhon ja päihteiden käytön kietoutuminen toisiinsa.

Oman lapsuudenhistorian ongelmalliset toimintamallit ─ itsesyytökset, turtuminen, itsensä päihteillä turruttaminen ja väkivalta ─ siirtyvät nykyhetkeen tuttuina, mutta tuhoisina selviämisen strategioina. Rakastuminen ja parisuhde ovat traumatisoituneelle haasteellista, samoin raskaus, synnytys ja vauva. Lapsen syntyminen on traumatisoituneelle naiselle usein kriisi, mutta myös mahdollisuus pysähtyä katsomaan ja muuttamaan siihenastista elämänkulkuaan.

Vauva herättää muistot
Vauva herättää naisen oman elämän itkemättömät itkut ja tarpeet, joihin ei itse aikoinaan lapsena saanut vastausta. Sitoutuminen tiiviiseen vastuuseen vauvasta voi olla joskus ylivoimaista. Vauva saa silloin ”pahantekijän kasvot”, jotka vaativuudellaan ja arvaamattomuudellaan piinaavat kuin omat vanhemmat muinoin. ”Tuo lapsi riistää minulta hengen!” parahti eräs ensikotiäiti kesken arkisen
puuhastelun, kun vauva vain hieman äännähti.
Vauvan herättämät tunnekuohut ovat sietämättömiä silloin, kun nainen alkaa arvaamattomasti elää menneisyyttään nykyhetkessä eli vajoaa traumatakaumaan sitä itse tajuamatta.

Naisille apua väkivallan lopettamiseen tarjoavat:
Demeter-projekti , Maria-Akatemia.
_
Lähdetiedot:
Referoitu artikkelista: Naisten aggressio läheisissä ihmissuhteissa. Hannele Törrönen. Vaiettu naiseus - projektipäällikkö. Ensi- ja turvakotien liitto ry.
_
http://www.turvakoti.net/fi/tekijat/nainen+vakivallan+tekijana/naisen+ag...

non-registered_offshore

Tutkimusten mukaan naiset käyttävät sanallista väkivaltaa ja käyvät mieheen kiinni yleisemmin, mutta käyttävät fyysistä väkivaltaa miehiä harvemmin. Tästä huolimatta naisten tekemän fyysisen väkivallan määrä yllätti Miesten kriisikeskuksen työntekijät. Molempien sukupuolten uhriutuminen on yhtä vakava asia.

Lapset väkivallan välineenä
* Nainen syyttää miestä huonosta vanhemmuudesta ja manipuloi lapset miestä vastaan.
* Nainen määrittelee isyyden ainoastaan taloudelliseksi vastuuksi lapsista.
* Nainen säätelee isyyttä ja määrittelee lasten tapaamiset oman mielensä mukaan.

Henkinen väkivalta
* Nainen ohittaa miehen perustarpeet (riittävän yöunen, kodinrauhan, järjestyksen, viihtyisyyden) ja henkilökohtaisen reviirin (sulkee poistumistien, ei anna omaa rauhaa eikä omaa tilaa).
* Läheisyyden torjuminen henkisellä tasolla ja keskustelusta kieltäytyminen.
* Nainen syrjäyttää miehen perheen päätöksenteosta.

Manipulointi
* Nainen leimaa miehen ystävä- ja auttajaverkoston silmissä. Läheiset ja viranomaiset omaksuvat naisen näkemyksen ilman että kuulevat miestä.
* Nainen manipuloi auttajaverkoston ja estää miehen avun saannin ja kuulluksi tulemisen. Nainen ja naisen tuki- ja taustajoukot muodostavat yhtenevän liittouman miestä vastaan.
* Nainen hankaloittaa asioiden hoitoa väärinkäyttämällä virkavallan apua, kieltäytymällä neuvottelusta tai häiritsemällä toistuvasti miehen työrauhaa ja yksityiselämää.

Omistaminen
* Nainen tavoittelee yksinoikeutta miehen elämään ja halveksii ja mitätöi miehen aikaisempia elämänvaiheita, aiempia parisuhteita sekä lapsia niistä.
* Nainen kontrolloi miehen menneisyyttä, perhetaustaa, sukua ja elämäntapaa vaatimuksin sekä syytöksin.
* Nainen päättää siitä "mikä on miehelle sopivaa ja oikeaa".

Vastuun väistäminen
* Nainen väistää oman vastuunsa perheen tilanteesta ja omasta käyttäytymisestään. Nainen kieltää oman väkivaltaisuutensa, koska se ei ole niin fyysistä. Väkivaltaa parisuhteessa käyttänyt nainen hakee itselleen useammin apua omiin väkivaltakokemuksiin, ei omaan väkivaltaiseen käyttäytymiseensä.
* Nainen kätkee väkivaltansa perheen ja miehen parhaaksi toimimisen taakse.

Fyysinen väkivalta
* Nainen pyrkii saamaan miehestä yliotteen fyysisellä kiinnikäymisellä tai rikkomalla miehelle tunnearvoa sisältäviä esineitä.
* Väkivallanteko voi olla hysteeristä toimintaa "hullun raivolla", jota nainen ei pysty itsekään myöhemmin ymmärtämään.

Seksuaalinen väkivalta
* Miehen nöyryyttäminen asettamalla seksuaalinen kanssakäyminen kaupankäynnin, kurinpidon, kiristyksen ja vallankäytön välineeksi.
* Pakottaminen seksuaaliseen toimintaan, vaikka mies ei sitä halua.
* Miehisyyden kyseenalaistamista.

Taloudellinen väkivalta
* Nainen laiminlyö taloudellisen vastuunsa ja pitää miestä elättäjänään. Nainen pitää itsellään oikeuden holtittomaan rahankäyttöön.
* Mies määritellään ulkoisen aseman, statuksen ja varallisuuden mukaan.
_
Lähteet:
- "Sitä on niin siinä liisterissä kiinni" Mari Helin-Tuominen 2006 http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01495.pdf
- Aune Flinck, Parisuhdeväkivalta naisen ja miehen kokemana, Rikottu lemmenmarja. Tampereen yliopisto 2006. http://acta.uta.fi/teos.phtml?10882
- Kun mies hakee apua, Miesten kriisikeskuksen arviointi, Väliraportti. Ensi- ja turvakotien liiton raportti 2/2004.
- Jussi-työssä kuullut asiakkaiden kertomukset naisen väkivaltaisuudesta.

Virastoveijari

Eiköhän tämä uutisointi ole osa Kristiina-instituutin ja humalaisten suomalaismiesten välistä dialogia, joka on nyt saavuttanut kansainväliset mittasuhteet.

Turpiin tulee, ellette usko.

non-registered_offshore

Naisjärjestöt vastustavat naisten harjoittaman väkivallan selvittämistä

to, 2009-08-27 12:14 — Toimitus

Naisjärjestöt (mm. Naisjärjestöjen keskusliitto, Vihreät naiset ja Vasemmistonaiset) vastustivat määrärahaa tutkimukselle, joka olisi selvittänyt myös naisten harjoittamaa väkivaltaa. Koska asiaa ei ole tutkittu, he voivat väittää sen olevan niin vähäistä, että sitä ei kannata tutkia. Tutkimusten mukaan miehiin kohdistuu ainakin noin 40 % parisuhdeväkivallasta, nuorissa 84 % toistuvasta potkimisesta ja lyömisestä.

Tuloksia on saatu vain sivutuotteina.
RAY kaavaili poikkeuksellisesti myöntävänsä asian tutkimiseen määrärahan vuonna 2004.
Naisjärjestöt vastustivat yhtenä rintamana asian selvittämistä ja ilmoittavat lähdettä mainitsematta "90 % parisuhdeväkivallasta on miesten tekemää". Tiettävästi ei yhdessäkään tutkimuksessa ole saatu tuota lukua, ja jos on saatu, se tuskin on läheskään yhtä luotettava kuin tutkimusten enemmistö, joka antaa pienempiä lukuja ja viittaa siihen, että nuorimmissa ikäluokissa tilanne on jo kääntynyt toisinpäin ja muutos jatkuu yhä.

Vasemmistonaiset salaavat vastustuksensa
Vasemmistonaisten Lena Paju (NYTKIS ry:n hallituksessakin) piti kohtuuttomana tukea tutkimukselle. Kun hänelle alkuvuodesta 2009 muistutettiin ao. linkillä, että hänen muistinsa pätkii pahasti, linkki vielä toimii, mutta nyt sekin teksti on kadonnut (alla kuitenkin kopio
_
http://www.vapaasana.net/huomioita/2009/08/naisj%C3%A4rjest%C3%B6t-vastu...

non-registered_offshore

* Miehen nöyryyttäminen asettamalla seksuaalinen kanssakäyminen kaupankäynnin, kurinpidon, kiristyksen ja vallankäytön välineeksi.
* Pakottaminen seksuaaliseen toimintaan, vaikka mies ei sitä halua.
* Miehisyyden kyseenalaistamista.
* Nainen pyrkii saamaan miehestä yliotteen fyysisellä kiinnikäymisellä tai rikkomalla miehelle tunnearvoa sisältäviä esineitä.
* Väkivallanteko voi olla hysteeristä toimintaa "hullun raivolla", jota nainen ei pysty itsekään myöhemmin ymmärtämään.
* Nainen ohittaa miehen perustarpeet (riittävän yöunen, kodinrauhan, järjestyksen, viihtyisyyden) ja henkilökohtaisen reviirin (sulkee poistumistien, ei anna omaa rauhaa eikä omaa tilaa).
* Läheisyyden torjuminen henkisellä tasolla ja keskustelusta kieltäytyminen.

* Nainen syrjäyttää miehen perheen päätöksenteosta.
* Nainen syyttää miestä huonosta vanhemmuudesta ja manipuloi lapset miestä vastaan.
* Nainen määrittelee isyyden ainoastaan taloudelliseksi vastuuksi lapsista.
* Nainen säätelee isyyttä ja määrittelee lasten tapaamiset oman mielensä mukaan.
* Nainen leimaa miehen ystävä- ja auttajaverkoston silmissä. Läheiset ja viranomaiset omaksuvat naisen näkemyksen ilman että kuulevat miestä.
* Nainen manipuloi auttajaverkoston ja estää miehen avun saannin ja kuulluksi tulemisen. Nainen ja naisen tuki- ja taustajoukot muodostavat yhtenevän liittouman miestä vastaan.
* Nainen hankaloittaa asioiden hoitoa väärinkäyttämällä virkavallan apua, kieltäytymällä neuvottelusta tai häiritsemällä toistuvasti miehen työrauhaa ja yksityiselämää.
_
http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/60782-miehet-kuolemsssa-sukupuuttoon

Hymiö

Maa joka vetelee Venäjän kanssa rajoja ei voi olla kovinkaan lapanen. Josko ilman tuota väkivaltageeniä olisi edes onnistunut.

Tuskinpa muinaiset Spartalaiset olisivat selvinneet lällykkä geeneillä. Ruotsin suurvallalla oli nostoväkenä suomalaiset svenduuvat ja hakkapeliitat. Missähän ne rajat olisivat ilman väkivallalla pärjääviä suomalaisia miehiä, niitä nyt joka paikassa parjattavia kaikkeen muka syyllisiä.

Muistan vanhan CIA:n opasakirjasen Suomesta, jossa kehotettiin välttämään yleisiösaunoja suomalaisten kanssa, koska parin paukun päästä voi tulla puukko kylkeen. Tämä julkaistiin joskus 70/80 -luvulla lehdissä. Maantiede vaatii veronsa tai kansa sulautuu kovempaansa. Lännessä ei ole ilmeisesti kovempia vaan naismaista poppoota nykyään laulavat ja tanssivat enemminkin ja idässä tuntuivat rauhottuvan kummasti, kun tarpeeksi monta vuotta tapettiin tarpeeksi monta sataatuhatta sotilasta rajalle 40-luvulla. Johan siitä ymmärtää velivenäläinenkin pikkuvinkin.

Anteeksi vaan kauheesti geeni pikkuinen. Eloonjäämisestä.

joonathan

On luojan kiitos etteivät saksalaiset tienneet geeneistä 30 luvulla tie millainen superkansa olis noussut. Vakavasti puhuen ei tuo kovin erikoinen juuttu on. Vaikka ihmiset on hyvin samanlaisia aina jotain löytyy jotka vaikuttaa elämään. Ja kuten huomataan nekin ainoastaa yleispätevästi, koska muutkin seikat vaikuttaa. Itse uskon, että useimmille asioille löytyy selitys joko huonompi tai parempi. En ymmärrä miksi tästä jotkut vetää herneen nenäänsä liekö sekin geeneistä kiinni.

non-registered_offshore

Otsikon vierestä. Lainaus:
"Arvoisa tasavallan presidentti Tarja Halonen
Asia: Venäjän Federation presidentti Dmitri Medvedevin vierailu Suomeen 20.-21. heinäkuuta 2010 ja lehdistötilaisuus 21. heinäkuuta 2010, Suomen liittyminen Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen.

Lehdistötillaisuudessa 21. heinäkuuta 2010 kerroitte, että Suomi on allekirjoittanut ja ratifioinut Haagin lapsikaaappaussopimuksen. Suomi ei ole tehnyt kumpaakaan. Teille on annettu väärää tietoa ja tietämättänne olette antanut väärää tietoa Venäjän Federaation presidentti Dmitri Medvedevile. Tämä on valitettavaa. Tahtonette oikaista virheeliisen tiedon Venäjän Federaation presidentti Dmitri Medvedeville."
_
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/106553-ts-viisumivapauden-pelataan-lisaa...
---
Suomessa: Lapsen pahoinpitelijä usein oma äiti - YLE - Poliisi-TV
Fyysinen kurittaminen on väkivaltaa

1960-luvulla, kun suuri osa tämän päivän lasten vanhemmista syntyi, ruumiillinen kuritus nähtiin kasvatustieteessä ihan käyttökelpoisena keinona pitää lapset herran nuhteessa. Tilanne muuttui 1984. Tuli voimaan niin sanottu kurilaki. Enää lapsia ei saanut läimäytellä tai retuuttaa tukasta miten tahtoi, ainakaan lain nimissä.

Hämmästyttävää on, että UNICEFin ja The Body Shopin raportti esittää, että Suomi on lasten kokemassa ja näkemässä perheväkivaltatilastossa jopa maailmanlaajuisesti korkealla sijalla. Miten se on mahdollista? Helposti, jos tutkimustuloksiin on uskominen."
_
http://yle.fi/poliisitv/raportit.php?sivu=raportti_ravist

eeropentti

Ihan tälläisenä karjalaisevakko-rintamamiesveteraanin ja satakuntalaisen torpparintyttären jälkeläisenä voin vain todeta, että suomen heimo on fiksua kansaa, peilistä sen jo näkee. Ei tarvitse hakea vertailukohtia kauempaa. Olkaamme leuhkoja koko harteittemme leveydeltä.

olavinieminen

Olisiko nyt todistettu, että emme olekaan sukua paljon kenellekään?
Suomen kielikin olisi mystinen juttu.

Suomalaiset vodkaturistitkin olisi nyt selitetty ja oma kastinsa.
Itse koen humaltumisen hiljaisena hommana enkä sitä kaipaa, joten en ole kait aidosti häjyjen sukua.

Tunnetusti Stalinkaan ei ymmärtänyt suomalaisia ja yritti sotia huonolla tuloksella. Villit häjy-suomalaiset eivät kesyynny vaan ovat uppiniskaisia hakkapeliittoja.

Tuo suomettuminen on nyt entistä mystisempi juttu.

ErkkiS

”Suomalaisesta humalaväkivallasta tämä geenivirhe selittää arvioni mukaan noin kahdeksan prosenttia”

Mielenkiintoinen tutkimus - ja varsinkin sen uutisointi. On siis löydetty geenivirhe joka vaikuttaa muutaman tuhannen väkivaltaisen suomalaisen juopon käytökseen. Siis ehkä vaikuttaa - ja vain tietyissä olosuhteissa, vain tietyillä yksilöillä. Ja niin vain siitä tehdään KOKO KANSAA KOSKEVA YLEISTYS.

Jos vastaavia huteralla pohjalla olevia yleistyksiä tehdään muista kansoista, on valtionsyyttäjä kimpussa alta aikayksikön - puhumattakaan ihan oikeista tilastoihin perustuvista päätelmistä ja niiden seurauksista.

Mikä on se geenivirhe joka saa tietyiltä alueilta olevat ihmiset joukkoraiskaamaan, ryöstämään, valehtelemaan viranomaisille, silpomaan ja tappamaan tyttäriään, murhapolttamaan esim. tamperelaisia sekä kovasti myöskin räjäyttelemään itseään?

MURSU

Tätä varmasti todistaa peli-hitti "Angry birds".

Suomalaisen poliittisen ilmapiirin tilakin selittyy nyt geenihäiriöillä. Eikös aikoinaan Venäjän keisarikin kauhistellut, ettei hullusta Suomen kansasta saa sivistyneitä, mehtäläisiä ovat.

Ruotsin kuningas vanhanvallan aikaan myös makalla Suomessa, kävi Lohjan kirkon kentällä olleilla markkinoilla, ja kirjoitti kotiin, että siellä oli niin kauheata eläimelistä menoa ja juominkia ettei sitä voinut sanoin kuvata. Oli ollut aivan järkyttynyt.

rapamaha

Sen sijaan suomalaisten sosialisointigeeni, joka ilmenee aktiivisilla poliitikoilla, erityisesti hallituksessa, on itse perk*leestä.

Loisimisgeeniäkin voisi Suomessa alkaa tutkimaan. Mutta välttääkseni kiihotusta, jätän mainitsematta. Ettei häkki heilahda.

demarien vihollinen no1

..on tuottanut jo geenivirheen suomalaiseen.
ns. tasa-palkka ajattelu, siis pirullinen naapurin kyttääminen ,on saanut jo geenivirheen aikaiseksi.
Alkoholipolitiikka on jatkoa suomalaiselle alkoholikäyttätymiselle kautta vuosisatojen.
Verot pois, viina vapaaksi. Alkoholi ei saa olla kallista, koska se juuri laittaa suomalaisen ryyppäämään aina "tarpeeksi".

Mitähän geeni virheitä sdp-kepu politiikka on aikaansaamassa. Ehkä joku amerikan haukkumis geeni on jo alkanut itää.....

Maa muuttukoon

Alkoholi verottomaksi, maitokauppaan ja sosiaalihuolto antaa avustukset suoraan pirtuna - näin saadaan fennomutantit nopeimmin karsittua joukostamme. Brutaalia, mutta kustannustehokasta. Mihinköhän tälläkin tutkimuksella on pyritty? Kenties joku vihaa suomalaisia ja sehän taitaakin nykyisin olla rikollista?

Mikä tässä tutkimuksessa on huvittavinta niin taas on THL mukana kuvioissa. Onkohan taas uusi myrkkyrokote runsaalla elohopealla tehostettuna tulossa tähän kansantautiin ja vieläpä oikein USA:sta? Rokotukset toteutetaan Alkon asiakkaille tehostettuna ja muulle väestölle massarokotuksina?

non-registered_offshore

Feministi, hallintotieteiden tohtori Pasi Malmi on tutkinut sukupuolittunutta väkivaltaa ja todennut:
"Kansallisessa uhritutkimuksessa (2007) todetaan, että 32 % LÄHISUHDEVÄKIVALLAN UHREISTA ON NAISIA. - - Saksassa ja Englannissa, joissa on todettu että noin 40-50% parisuhdeväkivallasta kohdistuu miehiin. - - Kansalliseen uhritutkimukseen - - mukaan 1.6% miehistä ja 1.2% naisista oli vuonna 2003 joutunut lähisuhdeväkivallan uhriksi (siis 58 % uhreista miehiä).

"[Stakesin (THL)] Hilmo-rekisteri, jonka mukaan 65% sairaalassa hoidetusta parisuhdeväkivallasta on miehiin kohdistuvaa väkivaltaa [miehiä siis lyödään enemmän mutta he eivät kehtaa ilmoittaa naisten lyöneen heitä?]

- asevelvollisille suoritettu Daphne-kysely, jonka mukaan 16% miehistä on joutunut naisystävänsä lyöntien kohteeksi ja vain 1% vastaajista ilmoitti itse lyöneensä naisystäväänsä.

- Tasa-arvobarometrissa 2008 julkaistu tieto siitä, että 4% miehistä ja 2% naisista pelkää joutuvansa väkivallan uhriksi oman kotinsa seinien sisäpuolella.

- Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisema tieto, jonka mukaan 0.8% miehistä ja 1.2% naisista pelkää puolisonsa tai avopuolisonsa taholta itseensä kohdistuvaa väkivaltaa. (Pelkääjistä 40% miehiä).

- Lapsiuhritutkimus, jonka mukaan 4% lapsista on nähnyt äitiin kohdistuvaa vakavaa väkivaltaa ja 3% lapsista on nähnyt isään kohdistuvaa vakavaa parisuhdeväkivaltaa viimeisen vuoden aikana."
_
http://www.vapaasana.net/huomioita/2009/08/vihre%C3%A4-lanka-sensuroi-ke...

non-registered_offshore

”borde skjutas och jag skulle anmäla mig som frivillig att hålla i vapnet”

En västerländsk "fatwa"
Det är därför ytterst förvånande att den västerländska ”fatwa” som riktats mot webbplatsen Wikileaks talesman Julian Assange inte möter samma fördömanden. För att ha begått skändligheten att sprida officiella men hemligstämplade dokument, ska tydligen Assange mördas. Detta framgår både direkt och mer mellan raderna. Tydligast i TV-kanalen Fox, där en konservativ kommentator önskar att ”en drönare träffade Assange”.

Den republikanske ledande politikern Sarah Palin anser att Assange är ”en antiamerikansk aktivist med blod på sina händer”, amerikanska UD fastslår att Assange ”förtjänar inte en journalists beskydd” medan den amerikanske analytikern Roger Cressey säger att Assange ”borde skjutas och jag skulle anmäla mig som frivillig att hålla i vapnet”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Cressey
_
http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/07/v-sts-fatwa-mot-assange-m-ste-...
_
Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt

non-registered_offshore

Meet Anna Ardin (Photos): Anna Ardin's 7 Steps to Legal Revenge

Steps to Legal Revenge
Stockholm : Sweden | Dec 09, 2010
By richwebnews send a private message
_
http://www.allvoices.com/contributed-news/7569087-meet-anna-ardin-photos...

--
Revelations by Assange's Australian barrister James Catlin.
SMS & Twitter
The designs of Ardin and Wilén were revealed by their SMS traffic (of which Catlin seems to only have seen those on Ardin's phone) and by Ardin's tweets after the supposed 'rape'. Most likely on advice from Claes Borgström, Ardin tried to remove all those tweets but didn't succeed all too well.

Not that it matters to Marianne Ny and Claes Borgström who've both seen the same evidence and are fully aware the girls made the whole thing up.

But as Borgström already said of Ardin (somewhat incorrectly): 'she's not a jurist'. Borgström and Marianne Ny can namely find rape where there is none. And for this nonsense there's today an international red notice out in 188 countries.

The mind boggles.
But then neither Ardin nor Wilén complained to the police but rather 'sought advice', a technique in Sweden enabling citizens to avoid just punishment for making false complaints. They sought advice together, having collaborated and irrevocably tainted each other's evidence beforehand. Their SMS texts to each other show a plan to contact the Swedish newspaper Expressen beforehand in order to maximise the damage to Assange.
- James Catlin
_
http://radsoft.net/news/20101202,00.shtml

maurijo8

Kovin on köykäinen tutkimus. Miksi siinä ei mainittu aineenvaihdunnan häiriöistä, kulttuuriperimästä, alistuneesta/alistetusta kansasta, epäonnistumisista, köyhyydestä tai ruokavaliosta selittäjinä. Patoutuneista murheista ei ollut puhetta, muuttaako geeniä vai perimää.
Toisaalta alkoholi aiheuttaa erilaisia sähkökemiallisia reaktioita, joillekin pikaisia myrkytysoireita, tenttu ainakin suurkäyttäjillä on ollut kovaa valuuttaa. Luulisi selittävän äkillisiä toiminta- ja käyttäytymishäiriöitä sekä muistinmenetystä. Samankaltaista tapahtuu sokerihumalan saannista hiilihydraattiravinnon suurkäyttäjillä.
Puskaan laaditun virallisen ravintosuositusvirheen aiheuttamista häiriökäyttäytymisen lähteistä ollaan thl:ssä vielä hiljaa. - Nuoret kärsivät nykyään sokerihumalan aiheuttamista käyttäytymishäiriöistä, niin myös Light-tuotteiden. Aspartamiinipitoiset lisät virvokkeissa ovat luku sinänsä hermomyrkkyjen joukossa, mikä pilaa nykynuorison terveyttä jo varhaisvaiheessa - kulttuuria tämäkin ja virvoiteteollisuuden siunaus.
Aivojen rasvakoostumus myös jäi askarruttamaan, laadukkaan rasvan puutostiloista, keinorasvoista voi syntyä kehoon tulehdustiloja ja monisairauksia.
Niin - mistäpä se johtuukaan, vikatikkiin menneestä ravintosuosituksesta, mistä thl pitää kiinni ja ei halua luopua ilmeisen testiaineiston riittoisuuden takia. Hiilihydraattipitoinen ruoka on siis samaa kuin sokerihumalan lähde. - Siis sokerihumaltumista kulttuurimme suosii thl riittoisuuden kautta.

Summa summarum: tutkimus voi johtaa ymmärrysvajeeseen - selittäjänä, vaikka olisi tehty tieteen nimissä. Geenivirhe voi olla nykyajan rahahanojen aukaisumantra. - Amerikan vip-matkoja thl:lle tulossa siis lisää rokotevouhotuksien kera. Kuka hakuaa kustantaa?

maurijo8

Jo ammoisia aikoja on ollut tiedossa, että runsas alkoholinkäyttäjä saa erinäisiä haittaoireita ja elimistön Serotoniinin tuotosvajeet. Tämä nimenomaan aiheuttaa häiriökäyttäytymistä. Kunnon yöunien puute synnyttää erinäisiä ongelmia.
Itse asiassa tutkimus vaikutti itsestäänselvän asian esittäminen nykyprojekti-rahoitustermein - taianomaisella "munkkilatinalla".
Toivottavasti meitä suomalaisia ei vedätetä tutkimususkonnon myötä uusiin rokotetehtailuihin.
Pohdintaan. Mulle tuli mieleen heti, että suomalaisista on sovittu tehtävän lääketestauskansa. Onhan Suomi jo uusien kulutustuotteiden kansainvälinen testausmaa. Olemme kiitollista materiaalia lääketehtaille, olemme kuuliaisia ja kilttejä, noudatamme ohjeita paremmin kuin esim. italialaiset. Meitä on totutusti kulttuurissamme pomputettu ja emme yleensä evääkään vastaan väpättele. - Tiedoksi: turvallisiksi mainostetuille rokotteille ei ole vaadittu lääkkeille ominaisia turvallisuustestejä - nanorokotteet ovat tuntemattomia, aivan muuta kuin perinteiset!
Kauhistus on tilanne, jos ajaudumme harhaan ja nanorokoteohjelman koekaniinikansaksi. - Eikö jarruvarjoa jo pitäisi käyttää pelastaaksemme kaikki meille kansalaisille arvokkain, elinvoimainen ympäristömme ja hyvinvoinnin lähteet? - Luoja meitä ylimielisyydeltä ja ymmärrysvajeelta varjelkoon.

non-registered_offshore

Naisten väkivaltaisuus on monisuuntaista. Se ilmenee suhteessa aivan lähimpiin, mutta myös suhteessa lähisukulaisiin, viranomaisiin ja naiseen itseensä. Ilmeisesti suuri osa Vaiettu naiseus -projektin väkivaltaa käyttävistä naisasiakkaista on ylisukupolvisen väkivaltaisen perimän kantajia, traumakielellä ilmaistuna ”kompleksisesti traumatisoituneita ihmisiä”. Tästä kertoo väkivallan, itsetuhon ja päihteiden käytön kietoutuminen toisiinsa.

Oman lapsuudenhistorian ongelmalliset toimintamallit ─ itsesyytökset, turtuminen, itsensä päihteillä turruttaminen ja väkivalta ─ siirtyvät nykyhetkeen tuttuina, mutta tuhoisina selviämisen strategioina. Rakastuminen ja parisuhde ovat traumatisoituneelle haasteellista, samoin raskaus, synnytys ja vauva. Lapsen syntyminen on traumatisoituneelle naiselle usein kriisi, mutta myös mahdollisuus pysähtyä katsomaan ja muuttamaan siihenastista elämänkulkuaan.
_
Lähdetiedot:
Referoitu artikkelista: Naisten aggressio läheisissä ihmissuhteissa. Hannele Törrönen. Vaiettu naiseus - projektipäällikkö. Ensi- ja turvakotien liitto ry.

vinbju

Jos Halla-aho ja Vanhanen olisivat julkaisseet tämän, heidät olisi tuomittu rassismista. Miten tämä HY:n, THL:n ja NIH:n väite poikkeaa seuraavasta: "Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre." Joku sai tuomion tästä viimeisestä väitteestä, eikö myös näiden kunnioitettujen tutkijoiden tekemisiä pitäisi Mika Illmanin ja kumppaneiden tutkia, koska tuo yliopistomiesten väitehän on selvästi rassistinen?

maurijo8

suomalaiset saadaan iskukuntoon sparraamalla - ei latistamalla!

miten muualla - tv:ssä Deutsch Welle -ohjelmassa nimenomaan sparrataan, kannustetaan kansalaisia.

suomen tv:ssä lannistetaan, jos ei muualla, niin uutisissa negatiivista aivopesusylttyä 15 min välein - kaikki paha ajetaan kullekin sisään - ruokkimaan pahaa verta, kateellisuutta, itsetuhoviettiä ja mutageenejä.
nyt saa loppua lannistus ja polkeminen.

Kansanliike voi pelastaa mutageeniltä ja nanorokotteiden häikäiseviltä vaaroilta: "positiivista sparrausta ja siitä hyvää oloa, jaksamista ja itsetuntoa, lähimmäisestä välittämistä ja kunnon maanpuolustus- ja maakuntahenki eläväiseksi!

Eläköön suomalainen! - elinvoimaisuutta, virtaantumista, onnellisuutta kansa kaipaa ja näin toipua voi - EU-projektina kansanterveys koholle ja oikeaa voita, kunnon maitoa ja luomuruokaa pöytiin, niin kehokin alkaa korjaantua ja kukkaan kurkottaa ...

non-registered_offshore

" -eikö vaihdettaisi maiden kansat päittäin, kaikki suomalaiset Guineaan ja Somaliaan ja net tänne! - sais Katainenkin briljeerata laskutaidoillaan, ja, ja,.. hmm..."
--
Lainaus: "Professori Vanhasen uusi rotuoppi
teksti: Tommi Nieminen
kuvat: Sami Kero

"Ei afrikkalaisten huono-osaisuus ole meidän valkoihoisten syytä. Kun suomalaisten keskimääräinen älykkyysosamäärä on 97, Afrikassa se on 60-70. Erot älykkyydessä on merkittävin huono-osaisuutta selittävä ilmiö", Vanhanen sanoo.

Täältä Nurmijärven Klaukkalan kylän keskiluokkaisen rivitalo-onnelan kirjastohuoneesta katsottuna esimerkiksi rutiköyhä Päiväntasaajan Guinea on hyvin kaukana.
- Vanhasen ja hänen brittiläisen kollegansa professori Richard Lynnin tutkimusten mukaan Päiväntasaajan Guinean asukkaiden keskimääräinen äo on 59. http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4iv%C3%A4ntasaajan_Guinea

Suomessa se tarkoittaisi diagnoosia retardatio mentalis levis, lievästi kehitysvammainen.
(retardatio mentalis levis, heikkomielisyys (debilitas) -
luokitellaan henkilö, jonka älykkyysosamäärä on 50–69))
http://www.saunalahti.fi/kup/syndroma/iq.htm

Voiko tämä suomalainen professori todellakin olla vuonna 2004 sitä mieltä?
- "Kyllä tutkimuksemme siihen viittaavat, vaikka on ne tietysti aika hurjia tuloksia", Vanhanen sanoo.
- "Täytyy muistaa, että Afrikassakin on onnistuttu rakentamaan demokraattisia instituutioita. Niiden laatu ei tosin ole sama kuin täällä, niissä ei noudateta laillisia periaatteita eikä rehellistä kilpailua, ja niissä politiikkaan sekoittuu paljon enemmän väkivaltaa.

Tämä on evoluution tulos, joka liittyy populaatioiden keskimääräisen älykkyyden eroihin.""
_
http://mamukulut.blogspot.com/2007/07/helsingin-sanomien-kuukausiliite-e...

non-registered_offshore

Somalialainen Mohamed A. paljastaa miten Suomen sosiaalihuoltoa huijataan

Mohamedin mielestä “perheiden yhdistämisohjelma” olisi hyvä, mutta…
- Lapsia käytetään nykyisin ihmisten salakuljetukseen! Systeemi on yksinkertainen. Suomessa asuvan somalin (naisen) muukalaispassiin on merkitty esimerkiksi viisi lasta. Kun nainen lähtee Tukholmaan, hän ostaa kaksi lentolippua Keniaan tai johonkin muuhun Afrikan maahan. Toinen on meno- ja paluulippu, johon myös lapset on merkitty. – Toinen on pelkkä menolippu.
- Nainen hakee hämäyksen vuoksi Tukholmassa asianomaisen maan lähetystöstä viisumin myös lapsille. Nainen lentää kuitenkin yksin, käyttää vain menolipun ja repii toisesta meno-osan, näyttääkseen, että “koko perhe” on matkustanut.
- Perillä hän hakee salakuljettajien järjestämästä paikasta viisi sopivan ikäistä lasta ja lentää takaisin Tukholmaan. Passintarkastajat eivät kysele, koska naisella on muukalaispassi ja edestakainen matkalippu koko perheelle.

Nainen pääsee “perheensä” kanssa Ruotsiin. Sieltä on helppo tulla Suomeen, jossa lapset opastetaan hakemaan turvapaikkaa, ja viranomaiset ihmettelevät, mistä somalilapsia ilmestyy ilman vanhempia kuin sieniä sateella.

Kun TV3:n “45 minuuttia” ihmetteli 23.10.96 lähetyksessään samaa asiaa ja haastatteli muutamia lapsia, eivät hekään “tienneet”, miten he olivat Suomeen tulleet.
- Joku mies toi, he sanoivat.

Mohamedin mielestä heidän oli käsketty vastata jokaiseen maahantuloa koskevaan kysymykseen: “En tiedä, joku mies toi“.

Mohamed tietää, että sopivan ajan kuluttua maailmalta “löytyy” lapsille aikuisia sukulaisia, jotka pääsevät maahan ongelmitta “perheiden yhdistämisohjelman” perusteella.
- Tiedän Länsimäessä (Vantaa) asuvan somalialaisen naisen, joka on tuonut tällä tavalla Suomeen 40 lasta, Mohamed todistaa ja jatkaa:
- Jokaisen lapsen hakemisesta hän on saanut palkkioksi hyvät rahat
- Helsingin rautatieasema on hyvä paikka. Siellä saa paperit jopa tunnissa! Meillä on omat salaiset merkit, jotka kielivät, kuka hakee huumeita, vääriä henkilöllisyyspapereita tai jotain muuta. On olemassa salainen merkki myös sitä silmällä pitäen, onko joku ostamassa vai myymässä. Kysellä ei tarvitse.
- Suomen muukalaispasseja myydään 500 – 2000 dollariin, riippuen kuinka monta lasta passiin on merkitty. Mitä enemmän lapsia sen arvokkaampi passi!
- Aivan “puhdas” Somalian passi, jonka “Somalian lähetystö, Moskova” on myöntänyt, on halvimmasta päästä, Moskovassa ei ole enää Somalian lähetystöä, mutta sen “myöntämät” paperit kelpaavat Suomessa edelleen oikein hyvin!

Mohamedin mielestä asemalla ostaminen ja myyminen on helppoa, koska kukaan ei valvo mitään.
- Poliisikin on lopettanut ulkomaalaisiin kohdistuvan valvonnan, Mohamed ihmettelee.
_
http://nytriittaapoliitikot.wordpress.com/maahanmuuttajat/somalialainen-...

REXILEX

Kansalle uskotellaan, että Venäjä käyttää sotatiomia Suomea vastaan; Mikäli Suomen armeja siirtää rajavartiostot laillisille paikoilleen.
Kansainvälinen YK:ssa ratifioitu rauhaa globaalisti turvaava laki edellyttää, että kaikki YK:n itsenäiset jäsenvaltiot huolehtivat omista alueistaan ja rajanylityspaikoistaan.

KYSE ONKIN SIIS "HULLUUDESTA, EI LAIMINLYNNEISTÄ" !!

Asianhan voi sillä selittää ja 21 vuotta väärillä paikoilla olleet rajavartiostot voivat siirtyä oikeille paikoileen.

TAIVAS ORGANISAATIOT, lain, luomakunnan ja intersubjektiivisen edun valvoja.
Ilkka V T K Juutilainen - Juudaan Kuningas, molemmin puolin rajaa, 26.12.2010