Lauantai 21.10.2017

”Tätä lakiesitystä ei lue kukaan – todella vakavia epäkohtia”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
20.2.2011 20:16
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Piraattipuolueen mielestä hallituksen esitykset esitutkinta- ja pakkokeinolain sekä poliisilain uudistamiseksi pitäisi lähettää takaisin valmisteluun. Arkistokuva "Lex Nokian" vastaisesta mielenosoituksesta.

Piraattipuolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto syyttää hallitusta sumuttamisesta. Piraattipuolueen mielestä hallituksen esitykset esitutkinta- ja pakkokeinolain sekä poliisilain uudistamisesta ovat liian laajoja, ja niiden sisään on ujutettu räikeitä epäkohtia sisältäviä lakipykäliä.

Kahden paketin, eli kaikkiaan 93 lakiesityksen yhteenlaskettu koko on tasan tuhat sivua tai 310 000 sanaa, mikä vastaa puolueen laskelmien mukaan yhden Sinuhe egyptiläisen verran silkkaa lakitekstiä.

- Lakiesitys on niin laaja, ettei tähän pakettiin kukaan kansanedustaja jaksa perehtyä. He lukevat vain tiivistelmät ja äänestävät sitten niiden pohjalta. Tänne on piilotettu todella vakavia kohtia, Palmulehto kertoo Uudelle Suomelle.

Järkyttävimpänä esimerkkinä Piraattipuolueen puheenjohtaja pitää kohtaa, missä poliisille annetaan oikeus asentaa yksityisen henkilön tietokoneeseen vakoilu- ja seurantaohjelmia.

- Tämä on absurdi tilanne. Ensiksikin tämä loukkaa räikeästi yksityisyyden suojaa ja toisekseen tässä tehdään tietoturva-aukkoja ihmisten tietokoneisiin. Tällaisen ohjelmiston asentaminen merkitsee käytännössä sitä, että koneeseen asennetaan niin kutsuttu takaportti, mitä hakkerit pystyvät käyttämään hyväkseen. Tämä on kuin kutsu heille, Palmulehto toteaa.

Hän on vakuuttunut siitä, että ellei Piraattipuolue olisi kahlannut koko aineistoa läpi, se olisi jäänyt hämärän peittoon ja nuijittu eduskunnassa läpi vielä tällä vaalikaudella. Lakipaketti sisältää kaksi hallituksen esitystä, mutta Palmulehto uskoo, että ne käydään läpi samassa istunnossa vielä keväällä.

- Ja vaikka nämä käsiteltäisiinkin eri kerroilla, niin ei se mitään muuttaisi. Nämä ovat edelleen aivan liian laajoja. Ei tämän kokoisia lakipaketteja saa olla. Tämä pitäisi valmistella kokonaan uudelleen ja pienemmissä osissa.

Palmulehto itse kävi kahta esitystä läpi yhdessä muutaman muun henkilön kanssa.

- Kyllä tässä useampi päivä meni. Emmekä me edes puuttuneet kaikkeen, vaan vain niihin kohtiin, joissa meidän osaaminen on hyödyksi, ja joita me voimme suoraan tulkita, Palmulehto sanoo.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Hymiö

Vain pahempana kuin kirjailija pystyi edes kuvittelemaan.

On parempipalkkaisten virkailijoiden porukka: EU virkamiehet.

On prolet joista saa tiedot vaikka joka ikisestä ostoksesta mitä on ostanut, kameravalvonnasta kuvat missä on kulkenut ja lisää vain halutaan. Missä olet koneella selannut ja milloin.

Kaikki muka sillä verukkeella, että muusikko saisi soittelustaan palkan tai elokuvaviihteentekijät maksun. Ei mene läpi.

Salon Petri

Hyvä, että edes tästä aiheesta uskalletaan suomalaisessa tiedotusvälineessä uutisoida.

Avainkysymyksinä lienevät tässäkin lakpakettikokonaisuudessa seuraavat kysymykset:

Miten Suomessa on mahdollista saada voimaan perustuslain, eurooppaoikeuden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen velvoitteiden vastaista lainsäädäntöä?

Kuka Suomen viranomainen tai poliittinen päättäjä on toimien osalta korvausvastuussa selkeistä ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksista?

Näistä seuraavista lakimuutoksista ja niiden vaikuttavuudesta vaiettiin totaalisesti.

PAPERILÄÄKÄRIEN ARMOILLA – OSA FINNGATE SKANDAALIA

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin eduskunnassa vuosina 2003 – 2007 entisestään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi nykyinen oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset:

1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.

2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.

3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.

4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
- vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
- valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
- vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.

nybergh

Lilja Tammisen, eli eräs Piraattipuolueen helsinkiläisehdokkaan kommentti aiheesta:
http://liljat.fi/2011/02/hallitus-ajaa-lapi-310-000-sanan-pakkokeinolain/

<blockquote>"Koska Suomessa poliisi voi tehdä etsintöjä mielivaltaisesti ilman valitusoikeutta (eikä esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä kuten muissa Euroopan maissa) tarkoittaa tämä sitä, että salaisten tietomurtojen ja vakoiluohjelmien käyttö voisi vapaasti rehottaa ilman kansalaisten tietoa ja ilman valitusoikeutta. Näin ei yksinkertaisesti voi menetellä oikeusvaltioissa – helvetti sentään tämä Suomen hallitus."</blockquote>

Mika Salonen

Tästä ongelmasta poliitikot vaikenevat täysin.
Poliisin oikeudet ovat jo tällä hetkellä täysin kontrolloimattomia.Poliisi ja oikeuslaitos eivät välitä perustuslain rikkomisesta millään tavalla.Mikä vaan laki kävelee perustuslain yli.Jos poliisi käyttää valtaoikeuksiaan
syytöntä kansalaista kohtaan aiheuttaen kansalaiselle vahinkoa, poliisi ei joudu minkäänlaiseen vastuuseen perustuslain rikkomisesta.Syyttäjä ei syytä eikä oikeusistuin tuomitse.
Ei poliisille voi antaa lisää oikeuksia, jos poliisi ei joudu vastuuseen perustuslain rikkomisesta.
Kuinka lainsäätäjät voivat hyväksyä tämän?
Hiljaisuuden voisi rikkoa edes rehellisyydellä eli toteamalla, että perustuslakia ei enää sovelleta tuomioistuimissamme.
Käsittämätöntä välinpitämättömyyttä lain ulkopuolella olevilta päättäjiltämme.

Korpi

Vuonna 2008 kymmenkunta ihmistä - EU:n kuuden suurimman maan (Ranska, Saksa, Puola, Italia, Espanja ja UK, ns. G6) sisäministerit sekä USA:n Homeland Securityn ministeri - kokoontuivat useampia kertoja <a>epävirallisessa</a> ilmapiirissä, notkuvien viini- ja juustopöytien äärellä, jutustelemaan terrorismin ennaltaehkäisystä. (1) Siis mm. 'tyytymättömien työläisten' muodostaman uhan torjumisesta, joka on ollut yksi skenaario jenkkilässä manageriportaalle järjestetyissä terroriharjoituksissa (2).

Samana vuonna EU:n ministerineuvosto antoi jäsenmailleen <a>suosituksen</a> tuoda nämä oikeudet kansalliseen lainsäädäntöön. Ainakin Saksassa ja Englannissa vastaavat lait ovat jo voimassa; Saksassa ne on tosin kertaalleen todettu oikeudessa perustuslain vastaisiksi.

Näissä saunailloissa keskusteltiin myös tietokoneiden etätutkinnasta verkon kautta - johon Saksan poliisi sai oikeuden ensimmäisenä Euroopassa vuodenvaihteessa 2008/09. Sisäministerit totesivat, että lähes kaikissa maissa tähän liittyvä kansallinen lainsäädäntö on jo vireillä tai suunnitelmissa. Sen sijaan ylikansallisten etsintöjen lailliset kehykset ovat vielä kehittymättömät. "Sisäministerit jatkavatkin pyrkimyksiä löytää keinoja vaikeuksien voittamiseksi ja prosessin nopeuttamiseksi jatkossa". Ainakin Iso-Britannian laki antaa muiden EU-maiden hallituksille mahdollisuuden pyytää paikallista poliisia murtautumaan tiettyyn tietokoneeseen ja luovuttamaan siitä saadut tiedot. Sen sijaan vieraiden maiden poliisi ei saisi vielä suoraan murtautua toisessa maassa asuvan koneelle.

Tietokoneelle murtautuminen voitaisi käytännössä toteuttaa esim. tunkeutumalla salaa epäillyn kotiin ja asentamalla koneeseen keylogger, jonka avulla saadaan käyttöön käyttäjän salasanat; lähettämällä käyttäjälle sähköpostia, joka sisältää liitetiedostona ns. troijalaisen; tai murtamalla langattoman verkon salaus käyttäjän kodin ulkopuolella olevasta autosta käsin. Saksan hallitus on käyttänyt lisäksi ainakin troijalaista, joka mahdollistaa Skype-puhelujen kuuntelun ja tallentamisen sekä salattujen nettiyhteyksien (https) murtamisen. Britanniassa (kuten Suomessakin) poliisi saa itse myöntää itselleen kotietsintäluvan. Saksassa, kuten monissa muissa Euroopan maissa, lupa haetaan tuomioistuimelta tai vähintään syyttäjältä.

Kun näitä valtuuksia voidaan soveltaa vain vakaviin rikoksiin, niin on tietysti huomattava sekin, että samaan aikaan tuntuisi olevan jatkuvasti perussuomalaista painetta nostaa vähimmäistuomioita milloin mistäkin rikoksista. Rangaistusten koventamisen myötä yhä useampi rikosepäily voisi johtaa teknisen etätutkinnan käyttömahdollisuuteen.

Myös internetissä toimivat poliisiyksiköt, joiden perustaminen nostettiin Suomessa voimakkaasti esille esim. Kauhajoen kouluampumisten yhteydessä, ovat osa samaa Euroopan ministerineuvoston esittelemää strategiaa, jossa ne tunnetaan nimellä cyber-patrol.
_____________

1. Germans seduce Jacqui over remote hacking of disks
http://www.theregister.co.uk/2008/10/21/schauble_state_hacking/

2. In a 2004 report of the Homeland Security Council entitled Planning Scenarios, pertaining to the defense of the Homeland, the following categories of potential "conspirators" were identified:

* "foreign [Islamic] terrorists" ,
* "domestic radical groups", [antiwar and civil rights groups]
* "state sponsored adversaries" ["rogue states", "unstable nations"]
* "disgruntled employees" [labor and union activists].

-Michel Chossudovsky: Preparing for Civil Unrest in America
http://www.globalresearch.ca/index.php?aid=12793&context=va

Muut lähteet:

Plan to extend police-hacking powers gathers pace
http://www.zdnet.co.uk/news/security-threats/2009/01/05/plan-to-extend-p...

Police set to step up hacking of home PCs
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article5439604.ece

Pidempi tutkimusartikkeli Saksan hallituksen troijalaisista
http://www.teutas.it/societa-informazione/prova-elettronica/634--the-ger...

EU:n ministerineuvoston julkisuuteen antama tiedote
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1827&amp;f...

Kooste aiheeseen liittyviä uutisia
http://www.melonfarmers.co.uk/thread00210_state_trojan_horses.htm

Täällä uutinen ja hyvin asiaa havainnollistava video Saksasta:
http://www.youtube.com/watch?v=pdIA0jeW-24

-jossa viitataan paitsi tähän uuteen etätutkintaan, myös mm. jo aiemmin Suomessa hyväksyttyyn teletunnisteiden tallentamisvelvollisuuteen.

Penttijuhani

ovat tosi vaara nimenoman Euroopassa. Italiassa ja Espanjassa maiden laitomia "kasvitarhatyöläisiä," jotka on usein tuotettu EU:n ulkopuolelta, voi kohdella miten vaan. Demarit ovat kaikissa maissa unohtaneet ideansa ja muodostavat ihan oman "hohtavien heloottien" taskujen täytön kerhon, jonka poliittinen pohja on murtumassa. Ja mikä pahinta, vanhanmalliset johtajat eivät enää itse halllitse omia tietokonetekniikoitaan, joiden "työläiset" voivat, jos haluavat, aiheuttaa tosi kaaoksia. Tosi pulma on siinäkin, ettei poliisin touhu näissä asioissa pure.

Etelävuori

Loistavaa toimintaa Piraatit ...suur kiitos!

Tällaista lisää

...ja tämä juuri näyttää miten näitä asioita politiikassa hoidetaan ..yleensä tälläisistä asioista vielä äänestetään Joulukuun 24. ja 25. välisenä yönä tai muiden lomien aikaan kuten Jenkkien Patriot Actista ja muista

Justinos

Tällainen laki luo käytännössä Suomeen entisen itäblokin ilmapiirin.

Ei tarvita edes urkkijaa joka kortteliin. Teknisillä valvontakeinoilla toteutetaan sama pelote. Koskaan et voi tietää, valvooko viranomainen juuri sinun tietokoneenkäyttöäsi, kaikkoa koneeltasi löytyviä dokumentteja, sähköposteja, valokuvia, liikkumisiasi ja puheitasi. Hillitsee tehokkaasti kansalaisen rohkeutta arvostella vallanpitäjää.

Nyt on viimeinen tilaisuus äänestää nämä vihreät stalinistit (kuten oikeusministeri Brax) ulos eduskunnasta.

hemohessu

Tällä hetkellä kaikkien Suomessa toimivien rikollisjengien yhteisvahvuus on hieman yli 900. EU-luokituksen täyttävistä 45 jengistä 37:llä on tunnukset ja niistä 20 on moottoripyöräjengejä. Monet näistä ovat seitsemän suurimman jengin kannattajajoukkoja.(IL)

Poliisi siis seuraa katseella mutta so what. Eipä tuo kauhia kontrollointi näytä näidenkään toimintaa vaivaavan. Jollei tule ruumita AMPUMA-ASEILLA niin saavat olla. Ehkei niiden katsota olevan sinänsä vaaraksi VALTIOLLE.

snr

On suorastaan aivan käsittämättömän tragikoomista se fakta, että lähes mikä tahansa vaikkapa valtion tietoturva-asiantuntijoiden suosittelema palomuuriohjelma/haittaohjelmia etsivä ohjelma bongaa poliisin viritykset ennen kuin yhtään dataa ehtii koneelta edes lähtemään.

Tämä on yksi esityksen paradoksaalisimmista piirteistä. Luultavasti poliisi vieläpä ohjaisi näiden tietoturvaohjelmistojen pariin. Nyt mailia poliisille ja mailiketju talteen ja levitykseen.

Eli kyseessä on pakkokeinolaki, jonka poliisi itse mitätöisi oikein avuliaasti, koska kansalaisten pitää voida suojautua erilaislta haittaohjelmilta.

Jamonen

Palomuuri lakkaa auttamasta kun itse palomuuria modifioidaan niin, että se päästää poliisin vakoiluohjelman liikenteen aina läpi. Poliisin vakoiluohjelma voidaan ujuttaa osaksi palomuuria itseään.

Tai voidaan modifioida mitä tahansa palomuurin läpipäästämää ohjelmaa, tai käyttöjärjestelmää itseään (tietyt suuret käyttöjärjestelmävalmistajat tekevät yhteistyötä viranomaistahojen kanssa oikein mielellään).

Ei tarvitse edes kajota tietokoneen ohjelmiin, kun voidaan modifioida nettikortin omaa rautaa käyttävää firmware-ohjelmistoa.

Poliisin vakoiluohjelma voi jopa pyöriä koneessasi hypervisorina, jolloin et pysty edes tunnistamaan sen olemassaoloa hypervisorin alla pyörivästä käyttöjärjestelmästä käsin.

Suuri osa ADSL- ja kaapelimodeemeita voidaan muuten ohjelmistopäivittää suoraan netistä käsin, tekemään läpikulkevalle dataliikenteelle ihan mitä vakoileva taho haluaa.

voida

Viruksien asentaminen ja seuranta on kuin jostain painajaisesta, siinä on kaikki henkilökohtaiset asiat näkyvissä Facebook-käytöstä lähtien. Tuosta ei ole varmaan pitkä matka kun aletaan huvikseen seurailemaan käyttäjiä, jos vaikka sattuisi jotain tekemään. Lisäksi puhelinkuuntelu, seuranta ja paikantaminen pikapäätöksillä. Aivan käsittämätöntä toimintaa!

Penttijuhani

rikosilmoittaa "perustuslain vastaisena." Aivan vakavasti. Miksei yksikään puolueista esitä Perustuslakituomioistuinta vaaliteemana. Sen tarve on selvä. Sellainen on jopa Unkarissa. Miksi poliitikot ja hallinto sitä pelkäävät?

foinikkialainen

sekä syvä kumarrus kiitokseksi hyvin tehdystä työstä! Hienoa, että joku sentään jaksaa kahlata läpi näiden rikollisten puuhat, muutenhan ne menisivät läpi, kuten aina ennenkin?! Mennee ne läpi kuitenkin nyky-Suomessa, jos meno saa jatkua entisenä!? Kaikki huomio kiinnitetään ensin mamuihin ja muuhun paskaan samalla, kun hallituksemme "repii perustuslain" (aina tarvittaessa) ja tekee poliisien kanssa, Suomen Laki-nimisellä opuksella just, mitä tahtoo ja sisällölle, mitä ikinä huvittaa. Toiminta on sen mukaista. Euroopasta katsoen ja verraten muiden EU-maiden käytäntöön, niin Suomella, Venäjällä ja Valko-Venäjällä on tällä hetkellä, vähän samanlainen meininki. Ei niilläkään mitään oikeuksia ole ollut kellään, mutta he sentään tietävät sen. Me tiedämme sen, ettei Valko-Venäjä, eikä Venäjäkään kuulu EU:iin. Yleensä meiltä suomalaisilta tällaiset nk. lainmuutokset ovat tehty salaa. Tai eiväthän nämä mitään lainmuutoksia ole, vaan tässähän ainoastaan "laillistetaan" poliisien, kaikki vanhat ja uudet (!?) toimintatavat. Ja sairaaloinen ja laiton urkinta, kaikessa.

mikkoniskasaari

Tässä asiassa piraattipuolue on täysin oikeassa.
On häpeällistä ja noloa, etteivät edes eduskunnan oppositiopuolueet ole tarttuneet asiaan.

Meillä ovat jo nyt riesana poliisit, jotka valehtelevat todistajina esitutkinnassa ja tuomioistuimissa. Salaisilla urkintakeinoilla, joissa urkkijoiden henkilöllisyys salataan, saamme lisää poliiseja vääriä valoja tekemään.

Poliisin, joka on kaiken yhteiskunnallisen kontrollin ulkopuolella, ei kuulu saada mitään uusia valtuuksia.

Penttijuhani

Valvontakomission ajoista lähtien, kun se vastasi komission "turvallisuudesta." Kun sitten Stalin kuoli ja hankalimpia hänen agenteistaan passitettiin kiireesti NL:oon, poliisi valjastettiin peittämmään heidänkin skandaalejaan valheilla ja väärillä todistuksilla. Ne olivat yleisiä Kekkosen aikana. Koiviston alla poliisi voi yhä kieltäytyä ottamasta ilmoituksia selvistä rikoksista. Ja systeemi pelaa yhteen Ruotsin ja Tanskan läpimädän hallinnon kanssa. Millä hinnalla?

On tosi kummaa, että ns. "maan lakeja" tuottava koneisto tuottaa yhä p##kaa, joka tämän sallii. EU ei sitä tee, ellei sielläkin aleta mennä samaan, jota mm. Ranskan presidentti nyt ajaa. Englannissa valtio on aina saanut murhata alaisiaan, ilman seurauksia. Tunisia oli ilmeinen ihanne, jota jopa haluttiin auttaa. Mutta se kerkisi sortua. Se tulee estää ainakin Pohjoismaissa, natsien seuraajamaissa.

Liukastelija

"Ei tavallisen ihmisen tarvitse mitään pelätä" toteavat kaikki nykyiset ja entiset sisäasiainministeriön ja poliisihallinnon puuhastelijat meidän veronmaksajien rahoilla, mutta kenenkä eduksi.Tämä poliisin suvereeni ylivalta ja asema, että mistään ei joudu mihinkään vastuuseen ja on itse täysin lakien ulkopuolella, tuntuu tavajäppisestä todella merkilliseltä.Sisäasiainministeriö tekee toistuvasti tutkimuksia omasta ja poliisin toiminnasta,siis itse itsestään.Kysymysesimerkkinä:Eihän poliisi ole tehnyt mitään väärää.... Vastausvaihtoehdot:Ei tietenkään, Ei koskaan, Ei missään.Sitten uutisoidaan komisariosta jonka olisi pitänyt ottaa ase pois Kauhajoen tyypiltä,toinen poliisi raiskasi alaikäisen,kolmas tappoi vaimonsa hukuttamalla jne.Porissa etsittiin surmaajaa ottamalla yli 600 DNA-näyte ja surmaaja oli oma puoliso.Näille kaikille sössimisille täytyisi ensin tulla loppu, ennenkuin annetaan lisää valtuuksia.Kaikkia tapahtumia vaan vähätellään yksittäistapauksina ja mätä senkun leviää.EIT antaa toistuvasti langettavia tuomioita suomalaisten viranomaisten toiminnasta.Minkähän takia?Ja kansaa senkun sumutetaan.Toimittajat samoilla saunanlauteilla kuin poliisitkin.Näin se vaan menee.Piraattipuoluetta ei kukaan oikein ota vakavasti ja muut eivät uskalla ottaa asioita agendalle.

Mika Salonen

http://www.mariapori.com/2011/02/voitin-suomen-valtion-euroopan-ihmisoik...

Vaikka olen ollut epäileväinen perussuomalaisten
ehdokastasoon, on tässä esimerkki älykkäästä ja rohkeasta naisesta, jolla on kokemusta Suomen ihmisoikeusrikkomuksista ja on myös Suomen valtion voittanut.
Suomi ei kuitenkaan kumoa vääriä tuomioita vaan ainoastaan maksaa EIT:n määräämät korvaukset.
Suomen oikeusjärjestelmä ei myöskään tuomitse lakia rikkoneita virkamiehiään.

Mika Salonen

"Tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla."

On todella surullista nähdä, että jotkut vallassaolevat
uskovat tekevänsä oikein yrittämällä kontrolloida rikollisten toimintaa keinoilla, jotka perustuvat toisten ihmisten alistamiseen ja sortamiseen.

Voiko ihmisoikeusrikoksia perustella tyhmyydellä?
Mielestäni ei missään tapauksessa-se on vain moraalittomuutta
ja rohkeuden puutetta.

space

Nämä seurannat ovat jotakin mistä tavallisen lainkuuliaisen ihmisen ei tarvitse välittää tuon taivaallista. Aivan samalla lailla kuin puhallutuksesta ei tarvitse huolestua jos ei ole rattijuoppo. Seurantaa ei kuitenkaan kohdisteta kuin oletettuihin rikollisiin. Miten sitä olisi edes varaa kohdistaa tavalliseen kansalaiseen? Se on aivan Pasi Palmulehdon ja muiden piraattipuolueen hörhöjen oma vika jos he oletettuina rikollisina joutuvat seurannan kohteeksi. Turha tulla uskottelemaan että tämä voisi tapahtua kenelle tahansa.

Rikollisilla on Suomen löperössä oikeussysteemissä liikaa oikeuksia joka tapauksessa. Säälittävää lukea kuinka näissäkin kommenteissa herkkäuskoiset humanistitkin menevät piraattien lankaan ja päivittelevät sitä että rikolliset voitaisiin ottaa oikeasti kiinni. Tosin varmaan yli puolet näistäkin kommenteista on todennäköisesti piraattipuolueen jäseniä.

Turtunut

"Nämä seurannat ovat jotakin mistä tavallisen lainkuuliaisen ihmisen ei tarvitse välittää tuon taivaallista."

Kyse onkin mielestäni enemmänkin periaatteellisesta kysymyksestä. Jos yksityisyyttä saa alkaa rikkomaan noin helposti ollaan todella menty väärään suuntaan.

Kiitoksia Piraattipuolueelle, että jaksoitte kahlata tätä asiaa läpi toivoisinkin että muutkin puoleet jaksaisivat tutkia tuon tekstin tarkasti.

Mika Salonen

Kovin olet sinisilmäinen ihminen.Suomessa on hirvittävä määrä ihmisiä, jotka ovat joutuneet poliisin toimenpiteiden takia
taloudellisiin ongelmiin ilman , että mitään rikollista epäillyn toiminnassa ei ole ollut/löytynyt.
Nämä poliisit eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen kansalaisen perutuslaillisten oikeuksien rikkomisesta.
Näitä ihmisoikeusrikoksia Suomen oikeusjärjestelmä ei tutki.
Nyt näitä kontrolloimattomia poliisin oikeuksia ollaan vielä lisäämässä.
Eikö pitäisi ensin järjestää poliisin toimille edes jonkinlainen todellinen valvonta.
Eihän rehellisen poliisin tarvitse tutkintaa pelätä?
Mitä ovat mielestäsi mainitsemasi "oletetut rikolliset"?
Olet naivi.

space

Tietokonerikollisuus on yksi nopeimmin kasvavista rikollisuuden aloista. Tappiot oikeille veroja maksaville yrityksille ja tavallisille kansalaisille ovat mittavia eikä menetyksiä saada takaisin kovinkaan usein. Koruliikkeiden murrot yms. ovat pelkkää nappikauppaa näiden rikosten rinnalla. Monissa tapauksissa poliisi ja lainsäädäntö ovat vuosia jäljessä tämän alan nopeasti liikkuvia rikollisia. Tämä on asia johon kannattaa panostaa viimeistään nyt ennen kuin monien alojen kaikki liikenne siirtyy nettiin. Humanistinen ruikutus ihmisoikeuksista ei tässä tilanteessa auta. Ilman uusia poliisien oikeuksia näitä rikoksia ei kontrolloida millään lailla. Tässä asiassa ei kannata uskoa Piraattipuolueen kaltaisia tunnettuja rikollisten lobbareita.

Tietysti jos saat tulosi tukina yhteiskunnalta, niin asia ei juurikaan kosketa sinua. Silloin voit ummistaa asialta silmäsi.

Olet naivi.

snr

Kaikkein lapsellisinta on luottaa poliisiin.

Poliisin pitää toimia oikeusistuimen alaisuudessa ja poliisin toimia pitää voida mahdollisuuksien mukaan kansalaisten toimesta valvoa. Poliisi ei ole mikään kiltti setä vaan kansan palvelija eli virkamies.

Mahdollisista (tietoteknisten) lakien epäkohdista täytyy puhua ja keskustella julkisesti, ja sen roolin nyt on Piraattipuolue ottanut.

Esimerkiksi mahdolliset koneeseen tehdyt etäetsinnät todennäköisesti tapahtuisivat julkisen verkon yli, eli kuka tahansa keskivertoa osaavampi käyttäjä pääsisi lukemaan samat tiedot.

Tajuatko myös, että laissa alunperin yritettiin purkaa toimittajien lähdesuojaa. Suomesta olisi tullut kummajainen koko läntisessä maailmassa. Lähdesuojan purkua vaativat kaupalliset ja poliittiset toimijat, jotka näkevät sen uhkana omille toimilleen. Suojan purkaminen johtaisi siihen, että käytännössä kukaan ei enää uskaltaisi avautua vallan ytimen asioista.

Piraattipuolue on osoittanut, että laki on keskeneräinen ja jättää valtavasti aukkoja - eli todellakin on ok, että päivitetään keinoja nykyaikaisiksi, mutta pitkälti aiheutetaan paljon uusia ongelmia, joita huolellisemmalla valmistelulla voidaan välttää.

Penttijuhani

ja se on sitä nimenomaan oikeusperiaatteiden tulkinnassa. Ei meillä ole vielä ymmärretty esim. sanan- eli tiedon ja mielipiteen vapauden "oikeuksia." Menttaliteetti on "ei-hällä-väliä," eikä tärkeitä herroja saa häiritä, palvoa kyllä saa. Eihän edes maan historiaa ole vieläkään kirjoitettu sotien jälkiajalta.

Nimenomaan toimittajien eli median ja julkistamisen kanssa toimivan kannalta kaikenlaisten elektronisten seuranta- ja tunnistuslaitteiden sijoittelu henkilöön on laitonta niin pitkään kuin tuomioistuin ei ole siitä päätttänyt, mikä päätös on kirjattava. Onhan se selvää, että mm. poliisi tarvitsee näitä oikeuksia. Mutta ne on pidettävä lain ja vastuullisuuden alla. Ei sen takaamisen tulisi tuottaa pulmia. Esimerkkejä on tarjolla muista maista. Miksei niitä käytetä?

space

Poliisi toimii siis kuin rikollisjärjestö. Ehkä saman logiikan mukaan rikollisjärjestöt toimivat kuin poliisi.

Jos kerran sinulla ei ole rikosrekisteriä niin mikä saa sinut pelkäämään poliisin tutkintaa? Miksi yrittäjänä haluat että rikollisia yrittäjiä ei tutkita? Senhän pitäisi parantaa rehellisen yrittäjän asemaa.

Mika Salonen

Minä en pelkää poliisin tutkintaa-minulla ei ole mitään pelättävää.
Minulla ei ole myöskään mitään yritysten tutkintaa vastaan.
Rikolliseksi yritys paljastuu vasta tuomion jälkeen.
Kysymys on EPÄILYSTÄ ja jos poliisi aiheuttaa toimillaan ja tutkinnallaan vahinkoa yritykselle aiheettomasti, pitäisi poliisin toimintaa tutkia mahdollisena rikosepäilynä ja
yrityksen saada korvaus menetetyksistään (siis lakien mukaan toimineen yrityksen).
Ongelma on siinä, että poliisi ei joudu vastuuseen lakienvastaisesta toiminnasta.Syyttäjä ei syytä ja oikeuslaitos ei tuomitse.
Perustuslakiamme ei kunnioiteta.
Miksi rehellisen poliisin pitäisi pelätä tutkintaa?

TapioTTT

Tuli myöskin ihmeteltyä näitä paperinippuja jotka olivat jokaisen edustajan edessä ja vielä todella siisteissä paketissa ja olen tasan varma ettei kukaan ole näitä nippuja lukenut.

Koko nykyeduskunta on täyttä silmänlumetta ja huijausta jossa tyhmää kansaa ku..etenaan mennen tullen !

TapioTTT

No mitä me nyt sitten ollaan saatu, lisää ulkomaalaisia todella vaarallisia rikollisia laidasta laitaan.
Päästään tässä maassa pian jenkkien tasolle ettei kukaan uskalla kävellä ulkona ilman asetta kello 21.00 jälkeen

MURSU

ja perustaa valiokuntia pohdinta mietintöjen pohjalta esitettättäväksi alustavaan valiokunta käsittelyyn ja perustavaan muutosesityksen mietintä pohjalta laadittuuun alustavaan esitykseen jonka pohjalta esitarkasteluin laadittuun raporttiin pohjautuvaan alustavaan esitykseen pohdintakomitea tutustuu alustavasti ja tekee esitykseen mahdolliset lisämuutos ehdotukset esitettäväksi alustavan estyksen laatineelle komitealle, joka sitten saattaa alustavan ehdotuksen valiokunnan tarkastettavaksi ennen hyväksymistä lopulliseksi päätösesitys muodoksi.....w=(//%//TUIHIBPUuffi675h#¤%&/....