Maanantai 17.6.2019

Taloyhtiöt kummissaan – kuka pitää palkata?

Luotu: 
22.3.2011 14:13
  • Kuva: Joonas Kiminki / Uusi Suomi
    Kuva
    Tilintarkastajan valinta ihmetyttää taloyhtiöitä.

Uusi asunto-osakelaki hämmentää taloyhtiöitä, kertoo Kiinteisliitto. Kiinteistöliiton neuvontaan on tullut runsaasti puheluita taloyhtiöiden tilin- ja toiminnantarkastuksesta. Taloyhtiöt eivät ymmärrä, pitääkö niiden valita kevään yhtiökokouksessa tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja, ja kuinka monta tarkastajaa on valittava.

Kiinteistöliitto antaa tiedotteessaan ohjeet taloyhtiöiden tilin- ja toiminnantarkastuksesta uuden lain puitteissa. Taloyhtiöt, jotka ovat jo päivittäneet yhtiöjärjestyksensä nykyistä asunto-osakeyhtiölakia vastaavaksi, toimivat yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Ne taloyhtiöt, jotka eivät ole muuttaneet yhtiöjärjestyksiään lain voimaan tulon jälkeen joutuvat tulkitsemaan sitä uusien säännösten valossa.

Tilintarkastajalla tarkoitetaan alan ammattilaista eli KHT tai HTM-tilintarkastajaa. Toiminnantarkastajana voi toimia esimerkiksi yhtiön osakas.

Tässä kiinteistöliiton ohjeet:

–Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön täytyy valita tilintarkastaja, jos yhtiössä on vähintään 30 huoneistoa. Rajaa laskettaessa otetaan huomioon asuin- ja liikehuoneistoiden lisäksi myös erillisinä osakkeina olevat autotalli- ja katospaikat. Pihapaikkoja ja taloyhtiön hallinnassa olevia huoneistoja ei lasketa mukaan.

–Yhtiöön täytyy valita tilintarkastaja myös silloin, jos tilintarkastuslain 4-6 §:n edellytykset täyttyvät tai osakkeenomistajat, joilla on 1/10 kaikista yhtiön osakkeista tai 1/3 yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat tilintarkastajan valitsemista yhtiökokouksessa.
 
Yhtiöjärjestys määrää tarkastajien lukumäärän. Tietyissä tapauksissa taloyhtiöllä on myös vaihtoehtoja.
 
Alle 30 huoneistoa eli ”pienet yhtiöt”
 
Yhtiöjärjestyksen määräys: ”Yhtiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja”

Valittava yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen.

Yhtiöjärjestyksen määräys: ”Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa”

Valittava kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille sijaiset tai yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen.
 
30 huoneistoa tai enemmän eli ”suuret yhtiöt”
 
Yhtiöjärjestyksen määräys: ”Yhtiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja”

Valittava yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 
Yhtiöjärjestyksen määräys: ”Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa”

Valittava kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen.
 
Edellä esitetyn lisäksi niin suuret kuin pienetkin yhtiöt voivat yhtiökokouksessa aina päättää enemmistöllä valita toiminnantarkastajan tilintarkastajan lisäksi, vaikka yhtiöjärjestyksen mukaan ei tarvitsisi valita kuin yksi tilintarkastaja varamiehineen.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Hannu Mikael

entisen Neuvostoliiton lakisääteisen byrokratian paisuttamisessa kaikilla elämänaloilla.
Erona Neuvostoliittoon on vain se, että asumisenkin ympärille lainsäädännön kautta pakollisena luodaan yksityisbisneksiä, joilla asumiskustannuksia nostetaan entisestään.
Yhdistyksien ja byrokratian luvattu maa.

LassiHippeläinen

Sääntöhän helpottaa toimintaa. Tarkastajia tarvitaan sama määrä kuin ennenkin, mutta joissakin tilanteissa heidän ei tarvitse olla tutkinnon suorittaneita.

Kyllä tähänkin asti tilintarkastaja on tarkastanut myös toiminnan laillisuuden. Olen itsekin ollut toisena tilintarkastajana (ilman tutkintoa), työparina KHT. Hän tarkasti tilikirjat, minä pöytäkirjat, eli toimimme juuri niin, kuin uusissa ohjeissa neuvotaan.

torppa

Tämä koko lakihan on isännöintiliiton loppaus.He ovat ottaneet vallan taloyhtiöissä.Ei taloyhtiöissä enään tämän
lain jälkeen päätä omistajat vaan täysin ulkopuoliset isännöitijät,jotka vievät hallituksia kuin pässiä narussa.
Ihmettelen lain valmistelun yhteydessä Kiinteistöliiton passiivista otetta suhteessa Isännöitsijä liittoon.Taitaa olla molemmat samassa veneessä!