Maanantai 17.6.2019

Katainen sopi takauksille katon - ”Muistakaa tämä luku”

Luotu: 
17.5.2011 18:32
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Valtiovarainministeri Jyrki Katainen, kok.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok) kertoo Suomen antamille lainatakuille on nyt asetettu yläraja Brysselin Ecofin-kokouksessa.

- Irlannille ja Portugalille annettujen takauksien yhteissumma on 1,9 miljardia euroa. Lisää vastuita ei voi tulla, koska emme jatkossa edes harkitse lainatakuiden myöntämistä ilman täysimääräisiä vakuuksia, Katainen toteaa tiedotteessa.

- On oikeastaan turha puhua isommista teoreettisista miljardimääristä, koska täysimittaiset vakuudet rajaavat vastuumme tuonne alle kahden miljardin. Se kaksi miljardia on oikeastaan ainoa luku, joka tavallisen suomalaisen kannattaa muistaa, valtiovarainministeri jatkaa.

Katainen huomauttaa, ettei 1,9 miljardin euron takauksia voi muuttaa suoraan yhtä pitkäksi miinukseksi valtion talouteen. Takauksien täysimääräinen maksaminen edellyttäisi lainojen muuttumista täysin arvottomiksi, mikä on epätodennäköistä.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Kansalainen2

Oikeusoppineen mielipide:
EU:n tukioperaatiot velkakriisin vuoksi ovat ristiriidassa perussopimuksen kanssa

Maastrichtin sopimukseen sisällytettiin nykyisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 125 artikla, joka kieltää unionia ja jäsenvaltioita omaksumasta toisten jäsenmaiden velkaongelmia. Tämän no bailout –klausuulin tehtävänä oli sitoa unionin ja jäsenmaiden kädet, jottei kenellekään syntyisi kiusausta ajautua kriisiin ja heittäytyä muiden syliin.

http://oskarijuurikkala.wordpress.com/2011/03/23/eu-tukioperaatiot-velka...

Oma tulkintani:
EU-tuet ovat perussopimuksen vastaisia. Eu-perussopimus on välittömästi ja suoraan sovellettavaa ylikansallista oikeutta ja sen vastaiset sopimuksen ovat automaattisesti mitättömiä, joten virkamiehet eivät saisi virkavastuun nojalla pistää näitä mitättömiä päätöksiä toteen.

EU-oikeuden etusija periaatteesta ( 4. vasemmalta ylärivi):

http://www.slidefinder.net/o/oikeudenalojen_perusteet_yleinen_oikeustied...

Apuva, poliisi, Oikeuskansleri, valtiotalouden tarkastusvirasto, Eduskunnan puhemies, anybody ??!!?

Kansalainen2

Tosi ovela eduskunta meillä, kun se jättää joka kerta EU-asian yhteydessä kysymättä perustuslakivaliokunnan lausuntoa, ihan kuin kukaan ei huomaisi mitään. . Perustuslaki edellyttäisi että asia julistettaisiin ensin kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä ja siitä sitten...

Pysyvä vakausrahasto on selvästi perustuslain vastainen.

Kansanuutiset:
Saksan ajama euron vakausrahasto voi kaatua Saksan perustuslakiin

Saksan voimakkaasti ajama eurovaluutan pysyvä vakauttamismekanismi saattaa vaatia Saksan parlamentissa kahden kolmasosan määräenemmistön.

Ongelmakohtia on Der Spiegelin siteeraaman kirjeen mukaan useita. Yksi niistä on se, että vakausrahasto rajoittaa Saksan parlamentin oikeutta päättää vapaasti maan budjetista, mikä on demokratian toiminnan ydinaluetta.

Pysyvä vakausmekanismi rajoittaisi myös tulevien kansanedustajien päätöksentekovapautta.

http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/ulkomaat/2468153/saksan-ajama-euron-...

14.04. Kauppalehteä, sivulla 6 on erittäin merkittävä kirjoitus ”Vakausmekanismin vastustus kasvaa Saksassa” !!! 

Kirjoituksessa todetaan ”Saksan valtiontalouden tarkastusviraston ja myös liittopäivien lakiasiantuntijoiden mielestä 2013 käyttöön otettava euron vakausmekanismi vie budjettivallan saksalaisilta kansanedustajilta ja rikkoo maan perustuslakia” Siis rikkoo perustuslakia!!!

http://henry2.puheenvuoro.uusisuomi.fi/69759-saksa-ei-osallistu-eun-vaka...

Suomen Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):

Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta.

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=PeVM+25/1994&base=erml...

-------------------

Eu-perussopimuksesta lisää
Oma tulkintani:

Eu tuet ovat EU perustamistamissopimuksen vastaisia ( EU:n perussopimuksen 125 artiklan no bail out -klausuuli ) ja siten automaattisesti mitättömiä.

Perustamissopimus on ylikansallista, välittömästi ja suoraan sovellettavaa oikeutta. Se tarkoittaa sitä, että kansalliset lait ja päätökset, jotka ovat perustamissopimuksen vastaisia, ovat mitättömiä.

Sen pitäisi merkitä sitä että virkamiehet eivät saa näitä mitättömiä päätöksiä pistää täytöntöön virkavastuun uhalla.

Olisiko ideaa pyytää porukalla poliisitutkintaa virakamiesten toiminnasta, jos päätökset ovat mitättömiä ja niitä on EU-tuki asioissa pistetty täytäntöön ?

Jos asia on näin, niin periaatteessa olisi tiytyllä tavalla sama mitä poliitikot päättää EU-tuista (kunhan Eu-perustamissopimusta ei muuteta), koska virkamiehet eivät mitättömiä päätöksiä saa laittaa täytäntöön.

125 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 103 artikla)

1. Unioni ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita jäsenvaltioiden keskushallinnoilla,
alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla
yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden
antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi.

Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen
sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan
rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047...

EU-oikeuden  etusijaperiaate 
    Simmenthal  II (106/77) -tapaus/Euroopan yhteisöjen tuomioistuin:

    ”... yhteisöjen oikeuden ensisijaisuuden periaatteesta seuraa, että välittömästi sovellettavat perustamissopimuksen määräykset ja toimielinten antamat säännökset aiheuttavat suhteessaan jäsenvaltioiden sisäiseen oikeuteen sen, että nämä oikeussäännöt jo pelkällä voimaantulollaan estävät kaikkien niiden kanssa ristiriidassa olevien kansallisten säännösten soveltamisen ja estävät myös – koska ne ovat kunkin jäsenvaltion alueella sovellettavan oikeusjärjestyksen sellaisia osia, joille on annettava etusija muihin oikeussääntöihin nähden – uusien kansallisten lainsäädäntötoimien pätevän syntymisen, jos nämä toimet eivät ole yhteensopivia yhteisön oikeussääntöjen kanssa.”

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0dj_-AKg_ZUJ:vanha....

Myös täällä EU-oikeuden etusija periaatteesta ( ylärivi, 4. vasemmalta ):

http://www.slidefinder.net/o/oikeudenalojen_perusteet_yleinen_oikeustied...

Oikeusoppineen mielipide:
EU:n tukioperaatiot velkakriisin vuoksi ovat ristiriidassa perussopimuksen kanssa

http://oskarijuurikkala.wordpress.com/2011/03/23/eu-tukioperaatiot-velka...

puutarhamies

Tosi halpaa!

Tulevaisuudessa, mutta ei nyt, ehkä joku yritää noudattaa kansan ääntä.

1,7 mrd lisää on pikkuraha? Miten olikaan vanhojen tai sairaiden hoito "säästöineen"?

Hyvä saavutus silti siihen nähden, että 17 mrd oltiin varastamassa Suomelta, mitä menetystä pidin jo varmana.

Suoraan sanottuna kusipäät asialla.

LT

Missä ovat ne Demarien Portugalin tukien yhteydessä vaatimat pankkien vastuut??? Suomi takaa nyt 17 000 000 000 € . Haloo hei! Ovatko demarit tulleet hulluiksi? Pettääkö suhteellisuudentaju? Kokoomus toimii täysin periaatteittensa mukaisesti. Siellä ei takkia käännellä. Päämääränä on liittovaltio ja hyvinvointiyhteiskunnan tuhoaminen ja avaaminen täysin markkinavoimien armoille. Mutta että demarit pettävät taas meidät on täysin masentavaa. Tämä on pahempaa kuin Lipposen aikainen politiikka.

Jos nämä 17 000 000 000 €n takaukset kaatuvat Suomen niskoille, millä me niistä selviämme? Mitään näitä koskevia ehtoja ei vastoin demarien lupausta ole asetettu. Tällä tavalla Suomi saadaan myös alasajettavien maitten jonoon. Uskomatonta vastuuttomuutta ja täydellistä piittaamattomuutta.

Millä ihmeellä poliitikot kuvittelevat Portugalin pystyvän nostamaan itsensä suosta. Sehän on täysin mahdoton tehtävä. Vastaisuudessa sitten asetetaan ehtoja tulevien konkurssimaiden takaamisiin. Siinä vaiheessa olemme itse antamassa takuita itsellemme.

Hymiö

Kaikki ne julmetut tukirahat ruotsinkielen tekohengittämiseen.

Sinun mielestäsi kieliasia ei saisi olla pääasia.

Miksi se on kuitenkin pääpääasia, kun RKP tekee politiikkaa? Silloin se saakin olla pääasia.

Sinulla on oma lehmä ojassa. RKPllä on oma lehmä ojassa. Sinä olet jäävi kommentoimaan tätä asiaa.

Jukka Mikkola

Euroopan parlamentissa on 736 jäsentä, joista 13 on Suomesta. Tämä jo kertoo, mikä on Suomen vaikutusvalta EU:ssa. Tätä taustaa varten on ymmärrettävää, että Kataisen vakuusvaatimukset otettiin ”tiedoksi” kokouksessa. Niillä ei ole käytännön elämän kanssa mitään merkitystä.
ERVV- puitesopimus on se, mikä pätee. Siinä Suomen osuus takauksista on 13,974 miljardia euroa ja tämän sopimuksen Katainen on nyt allekirjoittanut.

Observatori

Minä en usko pätkääkään enää Kataisen sanaan. Se kun on pettänyt ennenkin. Ei tullut niskalenkkejä, Kreikka haluaa lisää velkaa velkarahan päälle jne. Muistetaan, että on annettu ymmärtää 1,9 mrd kokonaiskustannus tms.

"Suomen kokonaisvastuu(?)/(HS: tosiallisetvastuut ?) euromaiden vakausrahaston tukioperaatioissa rajoittuu tämänhetkiseen 1,9 miljardiin euroon, JOS valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) EU:n talousministerikokouksessa esittämät vaatimukset menevät läpi."

Eiköhän tuossa se ketkulointi ole, että Suomen maksu rahassa on 1,9 mrd(nyt)pääomaa tukioperaatiossa. Ellei tule korotusta. Eikä Suomi enää päätä ehdoista kuin äänillään kun on mukana.

Ja ehkä siitä tippui, että sen lisäksi Suomelle jää ehkä 11 mrd takuupääoma, eli riski. Kun sitten tarkemmin tutkitaan niin ehkä summa oliki varmaan aluksi 12,6 mrd. Lähipäivinä selviää ehkä uutisissa miten asiat oikeasti on.

Taisi unohtua Suomen Pankin luototukset EKP:lle 19,7 miljardia ja suorat lainat Kreikalle Suomesta (1,4 mrd ?).

Kun huomioidaan vielä luonnos "EVM:n jäsenet sitoutuvat ehdoitta ja peruuttamattomasti maksamaan osuutensa pääomasta osallistumisosuutensa mukaisesti." Huomataan, ettei vakuuksille ole mitään limittiä määrässä, ajassa, ehdoissa eikä muussakaan.

Eihän sitä voi kaikkea ymmärtää kun toiset vie. Tokko tuota vastuuta on edes laskettu kokonaan kun on monta epävarmaa tekijää. Eli kyse olikin tämän hetken parhaasta tiedosta.

Kreikassakin on kuulemma leikkaukset jo hyvällä mallilla kun mitään ei ole edes aloitettu ja kansa oli jo yleislakossa ja barrikaadeilla vastustamassa leikkauksia. Vuoden aikana syötiin entisetkin rahat. Maalla on 330 mrd velkaa ja löytyi 280 mrd omaisuutta IMF:n tutkimuksissa.

Mutta oli homma hoidettu samalla tavalla kuin Strömsössä oli nikkaroitu lintulauta. Uskon sen. Ja sekin on jo pihalla.

Mutta kannnattaa heti panna pystyyn hallitus, joka vastaa ja siunaa tämänkin sopimuksen. Muuten ollaan aika heikoilla jäillä juridisesti, ellei uusi eduskunta anna synninpäästöä. Riskillä mennään.

marikalaukkanen

Tiesittekö, että edesmennyt pastori David Wilkerson kirjoitti jo noin 40 vuotta sitten Näky-nimisessä kirjassaan liittyen tuleviin aikoihin, että "KUN ENSIMMÄINEN VÄLIMEREN MAA MENEE KONKURSSIIN, SIJOITTAJILLA ON PARI VIIKKOA AIKAA OTTAA RAHAT POIS PANKISTA." Wilkersonin ennustuksista moni on toteutunut, joten tämäkin voi hyvin toteutua.

...ihan vaan kiinnostavana tietona tähän keskusteluun tällainen profetia. Wilkerson oli laajasti arvostettu kristillinen vaikuttaja (kuoli noin kuukausi sitten ja Hesarikin julkaisi muistokirjoituksen). Ajatuksia?

eestlane

" Se kaksi miljardia on oikeastaan ainoa luku, joka tavallisen suomalaisen kannattaa muistaa, valtiovarainministeri jatkaa."
Kysymys Kataisele: Tuleko lama jos takauksia ei saada?
Älä ole Jyrki huolisa. Kansa muista kaikki sinun sammakot.

moro

<em>"Kerroin Suomen vaatimista takuista neuvottelusalissa, mutta kukaan ei kuunnellut.
Käytäväpuheissa asiaan on otettu myönteinen kanta."</em>

Noin siis Katainen. (kokoomus)

Siis, ajatelkaa nyt hyvät ihmiset kokoomuksen kovasti inflatoivaa puhetta vastuusta.

Kukaan ei kuuntele salissa, mutta käytävillä kyllä....

Voi herranen aika tuota kokoomuksen,- ja Kataisen pöllöilyä.