Torstai 19.10.2017

Poliisin toiminnasta voi nyt valittaa

Jaa artikkeli:
Luotu: 
1.8.2011 06:36
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva

Poliisin tekemän kotietsinnän laillisuudesta voi tästä päivästä lähtien valittaa. Aiemmin kotietsinnän kohteeksi joutunut henkilö ei ole voinut saattaa etsinnän perusteita tai sen kulkua kyseenalaiseksi.

Oikeus koskee henkilöä, jonka kotiin etsintä on tehty. Hän voi pyytää käräjäoikeutta tutkimaan poliisin toiminnan kotietsinnän yhteydessä sekä kotietsinnän perusteet.

Lakimuutoksen taustalla on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antama päätös, jossa kyseenalaistettiin Suomen pakkokeinolaki.

Muutos koskee tästä päivästä eteenpäin kaikkia tehtyjä kotietsintöjä. 

Jaa artikkeli:

Kommentit

Antti Alien

Lähes ainoa onnistunut muutos laissa on valitusmahdollisuus kotietsinnästä, joka sekin tehtiin niin hutaisten, että pykälän sanamuoto velvoittaa tutkimaan vain, olivatko edellytykset (1 ja 2 §) voimassa *tai* toimittiinko 4 ja 5 §:ien mukaisesti. Kirjaimellisesti tulkitsemalla poliisi voi siis edelleen seuraamuksitta suorittaa kotietsinnän ilman edellytyksiä, kunhan toimittamisen aikana noudatetaan muutoin lakia.

Vaikka sanamuotokin olisi oikein, ei pykälällä ole silti pienintäkään merkitystä. Laki sallii kotietsinnän edellytysten kirjaamisen *jälkikäteen*, joten edellytysten olemassaoloa ei ole edes teoriassa mahdollista tutkia.

Kotietsinnän kanssa samassa kohdassa niin omassa perustuslaissamme kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa suojattua viestintäsalaisuutta saa edelleen rikkoa ilman mitään valitusmahdollisuutta ja poliisimiehen omasta päätöksestä.

Eduskunnan oikeusasiamies on jo ilmaissut kantansa vähäisten rikoksien vuoksi tehtyihin kotietsintöihin, kanta on otettu huomioon ja kirjattu lakiesitykseen, mutta silti laki on säädetty vastoin perustuslakia. Voimassa pidetty kuuden kuukauden raja sisältää useita sellaisia rikoksia, joiden vuoksi ei perusoikeuksien rajoitusedellytysten mukaan ole sallittua suorittaa kotietsintää. Näihin kuuluu mm. punaisia päin käveleminen.

Parasta tässä kaikessa on se, että lakipaketin eduskuntakäsittelyssä perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Jacob Söderman käytti ensimmäisen puheenvuoronsa kertoakseen, että laissa on useita perustuslain vastaisia kohtia. Silti valiokunta ei tehnyt asialle mitään, silti eduskunnan puhemies salli lain säätämisen tavanomaisessa säätämisjärjestyksessä ja silti "kansan"edustajat äänestävät lain läpi lähes ilman keskustelua.

Eduskunnan puhemiehen ainoa tehtävä puheenvuorojen jakamisen lisäksi on valvoa, että eduskunta toimii perustuslain mukaisesti. Perustuslaki on näemmä pelkkä vitsi.