Tiistai 26.9.2017

Näin hallitus leikkaa ja verottaa

Jaa artikkeli:
Luotu: 
22.3.2012 19:17
Päivitetty: 
22.3.2012 19:25
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Hallituspuolueiden johtajat kehuivat hallituksen yhteistyökykyä kertoessaan säästöistä.

Faktakulma

Torstain kehysriihessä päätettiin yhteensä noin 2,7 miljardin euron sopeutustoimista vuositasolla vuoteen 2015 mennessä. Sopeutustoimet kohdistuvat sekä valtion tuloihin että menoihin. Veronkorotuksia toteutetaan 1,5 miljardilla eurolla ja menosäästöjä 1,2 miljardilla eurolla.

Arvonlisäveron korotus tuo valtiolle 750 miljoonan ja ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista luopuminen 800 miljoonan euron lisäverotulot, kertoo hallitus. Nämä kaksi toimenpidettä käytännössä vastaavat kehysriihessä päätetystä uudesta verokertymästä.

Lisäksi niin sanotuilla solidaarisuusveroilla aiotaan kerätä yhteensä noin 115 miljoonaa euroa lisätuloja. Näitä ovat yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien ansiotuloverotuksen nosto sekä perintöverotuksen kiristäminen. Perintöverotuksen kiristys koskee yli miljoonan euron perintöjä.

Uutta yrittäjyyttä ja työllisyyttä hallitus pyrkii tukemaan noin 300 miljoonan euron verokannustimien voimin. Yritys voi saada veronhyvityksiä kehitystyöstään ja yksityinen sijoittaja panostuksista listaamattomiin kasvuyrityksiin.

Kunnat

Valtion menoja hallitus leikkaa yhteensä noin 1,2 miljardilla eurolla. Ylivoimaisesti suurin säästö kohdistuu kuntien valtionosuuksiin, joista leikataan 520 miljoonaa euroa vuoteen 2015 mennessä. Kunnat kuitenkin saavat tästä summasta noin puolet takaisin verotuloina, sillä niiden osuutta yhteisöveron tuotosta nostetaan.

Lisäksi hallitus arvioi yhdessä kuntien kanssa, voidaanko kuntien ”velvoitteita vähentää ja normeja joustavoittaa”.

Ministeriöt

Muita säästöjä tehdään juustohöylämäisesti eri ministeriöiden hallinnonaloilta. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä viedään noin 138 miljoonaa euroa, ”joista suurin osa tulee eri indeksien jäädyttämisestä”. Ulkoministeriöltä leikataan 47 miljoonaa euroa (kehitysyhteistyövarojen leikkaus), sisäministeriöltä 10 miljoonaa euroa (tulli, poliisi) ja puolustusministeriöltä 27 miljoonaa euroa (kriisinhallinta, materiaalihankinnat).

Suurin yksittäinen lisämääräraha ohjataan liikenteeseen. Kehysriihessä hyväksyttiin miljardin euron arvosta suuria liikennehankkeita vuosille 2012–2016. Toteutettaviin hankkeisiin lukeutuvat muun muassa E18-tien kehittäminen moottoritieksi välillä Hamina–Vaalimaa, pääkaupunkiseudun kehäteiden kehittäminen sekä Helsingin ratapihan parantaminen.

Sosiaaliturva ja -etuudet

Sosiaaliturvaa ei leikata ja sen indeksikorotukset toteutetaan. Sen sijaan lapsilisät jäädytetään nykytasolle vuosiksi 2013–2015. Kotihoidontuki säilyy entisellään. Pienituloisimpien ihmisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä kaikkein pienimpien palkkatulojen luokassa.

Työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen osalta poistuu, minkä uskotaan madaltavan työllistymisen kynnystä ja vähentävän perheiden köyhyyttä.

Eläkeratkaisu

Lisäksi työmarkkinakeskusjärjestöjen tänään saavuttama sopu työurien pidentämisestä saa aikaan noin kahden miljardin euron säästöt, jotka eivät kuulu kehysriihen ratkaisuihin. Yhden vuoden keskimääräinen lisäys työuraan pienentää kestävyysvajetta yhdellä prosentilla eli runsaalla kahdella miljardilla eurolla, ja tämänpäiväisen sopimuksen mukainen ratkaisu pidentää työuria noin yhdellä vuodella, valtioneuvosto laskee.

Faktakulma

Torstain kehysriihessä päätettiin yhteensä noin 2,7 miljardin euron sopeutustoimista vuositasolla vuoteen 2015 mennessä. Sopeutustoimet kohdistuvat sekä valtion tuloihin että menoihin. Veronkorotuksia toteutetaan 1,5 miljardilla eurolla ja menosäästöjä 1,2 miljardilla eurolla.

Jaa artikkeli:

Kommentit

luuserius

Työmarkkinajärjestöjen paketti.

1.Suuret ikäluokat pääsevät kuin koira veräjästä.

2.eläkkeiden maksatus on palkkasumman varassa ja kysymys kuuluukin riittääkö palkkasumma nyt nähdyillä toimilla.

Joka tapauksessa suuri tulonsiirto nuoremmilta ikäluokilta jälleen suurille ja ahneille. Maksajina yritykset, palkansaajat ja kuntasektori. Ilman Ihalaista ei luultavasti olisi syntynyt yhtään mitään.

Sentään sateenkaari sai aikaan idealogiset ratkaisut. Riittävätkö ne edes markkinoille on toinen asia. Kolmessa vuodessa on otettu velkaa 40 miljardia ja vientisektori on romahtanut hyvistä ajoista. Kauppavaje luultavasti kasvaa ja mahtaako se velkakelkka pysähtyä kun menopaineet ovat valtavat eläköitymisen myötä ja esim. yrittäjien määrä romahtaa.

kpyora

Nostetaan verotusta tilanteessa jossa meillä on jo EU:n korkein veroaste. Ei uskalleta puuttua todelliseen ongelmaan, eli liian kalliiseen sosiaalisektoriin ja tehottomaan terveydenhuoltoon. Olemme matkalla kohti konkurssia. Kreikan tie on meidän tiemme.

Marko Haavisto

Eli lyhyesti ja ytimekkäästi:
Vähemmän opettajia = isompia luokkia

vähemmän poliiseja ja tullimiehiä = vuotavat raja ja pidemmän tutkinta ajat sekä vaste ajat

Vähemmän puolustusmateriaalia = enemmän verta kentällä

Isompi alv + palkkaverojen korotus = pienenevä kulutus

Solidaarisuusvero on kierrettävissä samoin kuin perintöveron korotuksetkin...

Missä ovat yli 3000€/kk saavien eläkkeiden leikkauset (eläkekatto)

space

kiesus. Arvonlisäveroa korottamalla ei saada lisätuloja. Kulutus pienenee, työllisyys heikentyy ja pienyritykset joutuvat vaikeuksiin. Suuressa kuvassa verotulot ovat jotakuinkin samat, koska Suomeen ei ilmesty jostain tyhjästä lisää rahaa. Nokia, Mehiläinen ja muut veroparasiittiiyritykset kyllä pärjäävät.

kommentaattorinen

Itse en oikein miellä miten tuo alv:n korotus prosentilla iskee heikkotuloisempiin eniten. Jos kuukaudessa kulutat 200 € ruokaan niin vuodessa kulutat 1 400 €. Tästä 1 % on 14 €. Pienituloiset voivat säästää tämän 14 € vaikka syömällä pari kertaa kotona lounaspöydän sijasta. Tuskin tällainen korotus vielä kotoa kadulle ajaa. Jos veron korotus kiertyy jotenkin ja ruuan hinta nousee 2 %, niin tällöin korotusta on 28 € vuodessa.

Rikkaisiin veronkorotus iskee enemmän. Jos ostat 70 000 € veneen, maksat veneestä enemmän 700 €.

Lisäksi yli 100 000 € ansaitseville laitetaan ylimääräinen solidaarisuusvero ja vähiten palkkatyössä ansaitsevilta leikataan veroja. Vielä en ole ymmärtänyt missä se kyykytys piilee.

Aristotellus

Tähän pääsi siis koko sateenkaariperhe!

Tottakai menoja on tässä tilanteessa leikattava, mutta miksei koskaan puututa valtion- ja kunnallishallinnon karsimiseen, vai nähdäänkö se sitten jonkinlaisena pyhänä toimenpiteenä - ja näennäisenä - jopa siinä kuntauudistuksessa?

Viranomaisten välille tulee kunnallis- ja valtionhallinnossa rakentaa toimiva informaatio- ja palvelujärjestelmä, jolla kulut voidaan taatusti tiputtaa puoleen turhien kynänpyörittäjien lähdettyä.

KooHoo

'Arvonlisäveroa korotetaan kaikissa veroluokissa 1 prosenttiyksikköä'.

Yleinen ALV on 23%, sen nostaminen 24%:iin on n. 0,81%:n korotus hintoihin.

Elintarvikkeissa 12% -> 13% ALV-kantaan tarkoittaa n. 0,9% korotusta hintoihin.

i.e. pienituloisen ruokakassi (lähes koko eläminen) kallistuu suhteessa sellaiseen, jolla on esimerkiksi varaa ostaa lapselleen vaikkapa 14990€ maksava mopoauto.

Hesekiel

että sosiaalietuuksiin ei kajottu näissä päätöksissä.
Hesari kertoo kumminkin, että mm. lapsilisien indeksikorotukset jäädytetään vuosiksi 2013-2015.
Hallitus ja demarit käyvät siis yksinhuoltajan taskuilla vaikka muuta väittävätkin. Absoluuttista faktaa heittää hallitus näköjään päivittäin.

jarimyntti

olisi pitänyt alv:oa korottaa, koska
muut toimenpiteet ovat riittämättömät
sovitun korotuksen kanssa.
Toinen alv-korotus tulee ennen kuin tämä vuosi vaihtuu.

Kiitettävän säpäkkää toimintaa hallitukselta.

Old Fargo

Kotimaan tilanne on yhtä sekavasti hoidettu kuin EMU-sadutkin. 5 mrd... 2,7 mrd... leikkauksia ja veronkorotuksia ja ja...

Vrt. http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2012/03/22/time-lehti-lyo-katai...

Mitenkä sitä Suomen tilannetta osattaisiin hoitaa, kun EMU-hommissakin kuu-ukot Rehn ja Katainen sekoilevat? Takuuslaskuakin kun tulee, niin ei luvut riitä. http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2012/03/21/nain-suomen-piikkiin-ke...

Höpölöpöpäivä poliittisesti oli tämä(kin).

gerhouggonen

Niin, piti löytää säästökohteita. Löydettiinkin veron korotuksia 1.5 mrd valtion verotuksessa. Lisäksi kuntien valtionosuuksia leikataan, joten tämä puuttuva raha kerätään korottamalla kunnallisveroja.

Helppo ratkaisu, odotellaan ja toivotaan, että ihme tapahtuisi maailmantaloudessa vielä tämän vaalikauden aikana, jotta voidaan taas vaalikauden lopulla laskea veroja tasolle, jolla nyt oltiin. Ja sitten vaalikampanjoissa suureen ääneen toitottaa, että tämä hallitus on laskenut veroja... ja vaalikarja äänestää taas halutulla tavalla! Samalla siirretään väistämätöntä eteenpäin...

DolbyC

Yrittäjiä ja sijoittajia kannustetaan antamalla lisäetuja. Työttömiä kannustetaan huonontamalla etuja. Koskakohan työttömiä kannustetaan puuttumalla niihin työnantajapuolen asenteisiin, jotka estävät pitkäaikaistyöttömien palkkaamisen, ja niihin työvoimahallinnon asenteisiin, jotka estävät pitkäaikaistyöttömien kouluttamisen?

puutarhuri

selvästikin kun kaikki ovat tasapuolisesti tyytymättömiä.Tälläkin palstalla on moitittu ties mistä syystä: luikahtanut kuin koira veräjästä, kuuluu suurituloisiin,kuuluu suuriin ikäluokkiin, kuuluu eläkeläisiin,kuuluu ahneisiin, poliitikot varsinkin hallituksessa jne. Tietenkin jonkin julkisen menoryhmän leikkaus aiheuttaa ikävyyksiä monille tahoille. Nettosäästö voi jäädä pieneksi kun virasta irtisanominen lisää työttömyyden hoitokustannusta. Mielestäni hallituksen tärkeimpiä tehtäviä olisi pitkäjännitteinen talousohjelma jossa kansalaiset voisivat suunnitella omaa talouttaankin useammaksi vuodeksi.Nykymeno tuntuu melkein mielipuoliselta riepotukselta jossa tuskin kuukautta eteenpäin tietää mitä taas leikataan.