Torstai 17.1.2019

Anne Berner vastaa ryöpytykseen: ”Ei pidä paikkaansa”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
26.12.2015 11:46
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Arkistokuvassa liikenneministeri Anne Berner. Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi.
|
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner vastaa blogissaan erilaisiin väitteisiin, joita julkisuudessa on esitetty valtion omistajaohjauksessa olevan lentokenttäyhtiö Finavian ympärillä.
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV suorittaa parhaillaan harvinaislaatuista laillisuustarkastusta liikenne- ja viestintäministeriön sekä Finavian toiminnasta. Kyse on vuosina 2009-2011 tehdyistä johdannaiskaupoista, jotka aiheuttivat yhtiölle 34 miljoonan euron tappiot, ja näiden kauppojen jälkiseurauksista. Mahdollisuus hakea oikeusteitse korvauksia vuoden 2010 sijoitustappioista umpeutuu vuodenvaihteessa, eivätkä selvitykset ehdi valmistua siihen mennessä.
 
Berner kertoo jouluaattona julkaistussa blogissaan, että Finavian hallitus on käynnistänyt poliisitutkinnan, joka kohdistuu johdannaispäätöksistä vastanneihin henkilöihin. Lisäksi hallitus on esittänyt selvityspyynnön Finanssivalvonnalle pankkien toiminnan osalta.
 
-Nyt tehdyillä päätöksillä yhtiö on säilyttänyt itsellään tappioiden osalta kanneoikeuksiaan. Väite, että Finavia luopui korvausvaatimuksistaan koska minä puutuin asiaan, ei pidä paikkaansa. Yhtiö on sopinut asian Deloitten kanssa. Tilintarkastuslautakunnan antama lausunto Deloitten toiminnasta tukee yhtiön tekemää päätöstä, Berner kirjoittaa.
 
Bernerin mukaan Finavia ei ole luopunut mistään taloudellisesti merkittävästä kanneoikeudesta. Finavian hallituksen entinen puheenjohtaja Riitta Tiuraniemi jätti tehtävänsä joulukuun puolivälissä, kun Berner puuttui yhtiön hallituksen päätökseen hakea siviilikanteella korvauksia johdannaistappioista.
 
-Minulla on liikenne- ja viestintäministerinä huolellisuusvelvoite. Se on edellyttänyt kiinnittämään vastaavasti huomiota hallituksen päätöksentekoon, koska eriävän kannan esittäneet hallituksen jäsenet kyseenalaistivat, onko huolellisuus toteutunut. Tämä asia käy ilmi useista asiasta annetuista tiedotteista, joissa korostetaan huolellisen tutkimisen tärkeyttä, Berner kommentoi.
 
Berner toteaa myös, että väite, jonka mukaan hän olisi rikkonut hyvää hallintotapaa, ei pidä paikkaansa. 
 
-Omistajaohjaus perustuu LVM:n hallinnointiohjeeseen ja osakeyhtiölakiin. Omistajan kuulukin olla aktiivinen ja edellyttää hallitukselta huolellisuutta. En ole puuttunut yhtiön tai sen hallituksen päätöksentekoon. Hallitus on tehnyt kaikki päätökset, eikä hallitus ole pyytänyt yhtiökokoukselta linjausta. Yhtiökokouksen päätöksille ei myöskään ole vielä tullut tarvetta.
 
Berner kiistää myös väitteet, joiden mukaan hän olisi estänyt veronmaksajien edun toteutumisen. 
 
-Finavia toimii markkinaehtoisesti, eikä se ei saa valtiolta tukea toimintaansa. Tapahtumien selvitys on vielä kesken, ja VTV ottanee lopulta kantaa siihen, onko veronmaksajien kokonaisedusta riittävällä tavalla huolehdittu.
 
Finavian omistajaohjauksesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö, vaikka Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa omistajaohjauksesta vastaa pääministeri Sipilä itse.
 

Henkilöt: 
Yritykset: 
Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Teppo Vanamo

Mitä merkitystä sillä on veronmaksajille, vaikka VTV ottaisi minkälaisen tahansa kannan asiassa. Jos Berner ei kutsu koolle yhtiökokousta, ja VTV myöhemmin toteaa, että näin olisi tullut tehdä, vastuu koko sopasta siirtyy Bernerille, eli käytännössä koko vastuu katoaa kuin tuhka tuuleen. Ainoa tapa saada vastuu sen jälkeen eskaloitumaan olisi valtakunnanoikeus, mutta mitä siitäkään olisi enää hyötyä.

Tämä vastuun pakoilu ylimpien päättäjien kohdalla on saanut jo sellaiset mittasuhteet, että kukaan ei enää ole vastuussa mistään. Vastuuta pallotellaan paikasta toiseen, kunnes todetaan, että vastuu oli jonkun poliitikon, joka ei ole vastuussa mistään.

Toinen merkillinen asia on se väite, että Finavia toimii markkinaehtoisesti. Se, että yhtiö on toiminut jonakin vuonna ilman valtiontukea, ei tarkoita, etteikö Finavia olisi saanut silloinkin valtiolta rahaa. Vuonna 2013, valtio pumppasi Finaviaan 200 miljoonaa veronmaksajien euroa. Jos tämä "sijoitus" on kannattamaton näiden johdannaiskauppojen tappioiden vuoksi, kenen etu tässä on kärsinyt? Minun käsitykseni mukaan se on veronmaksajien etu.

Fredrik Ehrs

Tuntuu vaan siltä että Berner on liian innokas ja silloin voi tärkeitä asioita jäädä "ilmaan". Nyt ne tärkeät asiat tulivat kasvoille, Finnavian päätökset ja laillisuudet on tietysti selvitettävä, ei ole muuta mahdollisuutta!

Jaakko Savolainen

Olen mielenkiinnolla seurannut keskustelua Finnavian omistajaohjauksen toiminnasta. Bernerin vastine herätti enemmän kysymyksiä kuin sisälsi tyhjentäviä vastauksia Pyytäsin Berneriltä vastauksia seuraaviin yksinkertaisiin kysymyksiin.

Ensiksi.
Milloin pidettiin se hallituksen kokous, jossa VTV:n ja Finavian johto pui asioita ja päätti, että Finnavian hallitus tekee asissa tarvittavart päätökset?
Kuka oli tällöin Finavian hallituksen puheenjohtaja?
Tapahtuiko kyseinen kokous hallituksen päättämien korvausvaatimuspäätösten jälkeen?
Miten omistajaohjeisiin sopii asia, että yhtiön hallitusta ohjeistetaan yksityiskohtaisesti ja sille annetaan tarkoin määriteltyjä ohjeita jo päätetyssä asiassa omistajaohjauksesta vastaavan ministerin taholta?
Mitkä ja missä ovat mainitut ovat VTV:n valtuudet antaa valtion yhtiölle täsmällistä ohjausta jossakin jo päätetyssä kysymyksessä?
Jos joku antaa yhtiön hallitukselle tarkkoja ohjeita jo päätetyn päätöksen muuttamisesta mieleisekseen, eikö se olekaan kiellettyä omistajaohjauksesta annettujen sänntöjen mukaan?

Toiseksi
Missä lain tai omistajaohjeiston kohdassa annetaan omistajaohjausministerille oikeus puuttua valtionyhtiön asiaan, josta hallitus ei ole yksimielinen?
Muuttuuko omistajaohjausministerin määräysvalta kaikki kattavaksi, jos joku ei pidä hallituksen enemmistön kantaa oikeana?
Mitä Suomen valtion tai muiden yhtiöiden toiminnasta tulisi, jos hallitukselta edellytettäisiin aina yksimileisyyttä?

Kolmanneksi
Selvityksessä on todettu yhtiön kärsineen vain muutaman miljoonan tappiot vuonna 2010 ja 2011 tehdyidtä päätöksistä.
Mikä lienee raja, jonka mukaan korvausvastuuta voidaan yleensä edellyttää?
Mihin perustuu päätös, ettei muutaman miljoonan tappuiot edellytä vastuuta.
Miksi ei yhtiön tekemien virheiden vastuut kuulu yhtiön johdolle?
Miksi yhtiön tekemät selvityspyynnöt vapauttaisivat yhtiön johdon vastuusta?

Neljänneksiksi
Miksi yhtiön johto kertoo asiasya toisin kuin Berner?
Mikä oli liikenneministeriuön viesti yhtiön johdille koskien oikeudenkäyntiä tilintarkistusyhtiötä kohtaan?
Jos tilintarkistusyhtiö oli syytön, miksi se suostui maksamaan pieniä korvauksia?
Onko 34 miljoonaa merkityksetön summa?
Miten ja miksi eriävän mielipiteen esittäneet tuli ottaa huomioon?
Eikö enemmistön kanta ole ratkaiseva?

Viidenneksi
Eikö hallituksen enemmistön mielipide olekaan määräävä, jos se on vastoin omistajaohjausministerin mielipidettä?
Perustelut tälle näkemuyklselle?

Kuudenneksi
Onko voiton tuottaminen jonain vuotena todiste siitä, ettei opikeutetun lisävoitonm tavoittelu ole yhteiskunnan kannalta hyväksyttäväöä ja tavoiteltavaa?

Seitsemänneksi
Miten voi olla omistajien, veronmaksasien, etujen mukaista, että korvausvaatimuksesta luovutaan?
Eikö oikeudenkäynti olisi ollut ainoa rehellinen keino selvittää asia?
Väite, että omistajaohjaus on muuttanut työtapojaanSuopmen nykyisen hallituksen vaiukutuksesta. saattaa olla oikea. Tulevaisuus näyttäöä onko näin.

Jaakko Savolainen

Olen mielenkiinnolla seurannut keskustelua Finnavian omistajaohjauksen toiminnasta.- Bernerin vastine herätti enemmän kysymyksiä kuin sisälsi tyhjentäviä vastauksia Pyytäsin Berneriltä vastauksia seuraaviin yksinkertaisiin kysymyksiin.

Ensiksi.
Milloin pidettiin se hallituksen kokous, jossa VTV:n ja Finavian johto pui asioita ja päätti, että Finnavian hallitus tekee asissa tarvittavart päätökset?
Kuka oli tällöin Finavian hallituksen puheenjohtaja?
Tapahtuiko kyseinen kokous hallituksen päättämien korvausvaatimuspäätösten jälkeen?
Miten omistajaohjeisiin sopii asia, että yhtiön hallitusta ohjeistetaan yksityiskohtaisesti ja sille annetaan tarkoin määriteltyjä ohjeita jo päätetyssä asiassa omistajaohjauksesta vastaavan ministerin taholta?
Mitkä ja missä ovat mainitut ovat VTV:n valtuudet antaa valtion yhtiölle täsmällistä ohjausta jossakin jo päätetyssä kysymyksessä?
Jos joku antaa yhtiön hallitukselle tarkkoja ohjeita jo päätetyn päätöksen muuttamisesta mieleisekseen, eikö se olekaan kiellettyä omistajaohjauksesta annettujen sänntöjen mukaan?

Toiseksi
Missä lain tai omistajaohjeiston kohdassa annetaan omistajaohjausministerille oikeus puuttua valtionyhtiön asiaan, josta hallitus ei ole yksimielinen?
Muuttuuko omistajaohjausministerin määräysvalta kaikki kattavaksi, jos joku ei pidä hallituksen enemmistön kantaa oikeana?
Mitä Suomen valtion tai muiden yhtiöiden toiminnasta tulisi, jos hallitukselta edellytettäisiin aina yksimileisyyttä?

Kolmanneksi
Selvityksessä on todettu yhtiön kärsineen vain muutaman miljoonan tappiot vuonna 2010 ja 2011 tehdyidtä päätöksistä.
Mikä lienee raja, jonka mukaan korvausvastuuta voidaan yleensä edellyttää?
Mihin perustuu päätös, ettei muutaman miljoonan tappuiot edellytä vastuuta.
Miksi ei yhtiön tekemien virheiden vastuut kuulu yhtiön johdolle?
Miksi yhtiön tekemät selvityspyynnöt vapauttaisivat yhtiön johdon vastuusta?

Neljänneksiksi
Miksi yhtiön johto kertoo asiasya toisin kuin Berner?
Mikä oli liikenneministeriuön viesti yhtiön johdille koskien oikeudenkäyntiä tilintarkistusyhtiötä kohtaan?
Jos tilintarkistusyhtiö oli syytön, miksi se suostui maksamaan pieniä korvauksia?
Onko 34 miljoonaa merkityksetön summa?
Miten ja miksi eriävän mielipiteen esittäneet tuli ottaa huomioon?
Eikö enemmistön kanta ole ratkaiseva?

Viidenneksi
Eikö hallituksen enemmistön mielipide olekaan määräävä, jos se on vastoin omistajaohjausministerin mielipidettä?
Perustelut tälle näkemuyklselle?

Kuudenneksi
Onko voiton tuottaminen jonain vuotena todiste siitä, ettei opikeutetun lisävoitonm tavoittelu ole yhteiskunnan kannalta hyväksyttäväöä ja tavoiteltavaa?

Seitsemänneksi
Miten voi olla omistajien, veronmaksasien, etujen mukaista, että korvausvaatimuksesta luovutaan?
Eikö oikeudenkäynti olisi ollut ainoa rehellinen keino selvittää asia?
Väite, että omistajaohjaus on muuttanut työtapojaanSuopmen nykyisen hallituksen vaiukutuksesta. saattaa olla oikea. Tulevaisuus näyttäöä onko näin.

Jarmo Lius

Milloin nämä suomalaiset herrat ja narrit oppivat suhtautumaan ulkomaalaiseen businekseen viisaasti? Jälleen kerran johto osti isojen puheiden jälkeen isilla rahatukulla rihkamahelmiä ja menetti rahat.

Soneran ilmakauppojen, puuklusterin muututtua sahanjauhoksi jenkeissä, ostettujen terästehtaiden arvon sulattua kuin steariini, miljarditappioiden jälkeen nostettiin Nokia kirsikan päälle ameriikan valloituksessa luulisi jo märkäkorvankin tajuavan asemansa maailmanmarkkinoilla. Meille myydään amerikkalaista unelmaa ja vaihdossa saamme dollareista pestyn tyhjän salkun.

Ilmeisesti joku puhui rihkamahelmet silmäkulmissa finnairilaisille että osallistumalla jonkin valuutan puhtaaksipesuun johdannaiskaupalla tilatut koneet saadaan ilmaiseksi? Jos myyntiväite on mielipuolinen, niin on yleensä tuotekin. Johdannainen... lisäksi toki on syytä selvittää oliko toimialan ulkopuolisen liiketoimen päätöksen ketju asianmukainen, yhtiökokouksen päätös tarvitaan.