Torstai 14.12.2017

Suorat sanat Suomen ”mielettömästä pakkolaista”: ”Piilotettua pakkojäsenyyttä”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
14.2.2016 11:46
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
    Neuvottelut työmarkkinoiden paikallisesta sopimisesta jatkuvat ensi viikolla.
|
Työmarkkinajärjestöt kokoontuvat jälleen alkuviikosta neuvottelemaan yksikkötyökustannusten alentamisesta Suomessa. Samalla hallituksen asettama työryhmä viilaa paikallisen sopimisen pelisääntöjä. Historian tutkija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka kuitenkin sanoo, että yksi olennainen asia on jätetty näiden neuvottelujen ulkopuolelle.
 
-Kaikkein pyhimmätkin asia ovat nyt neuvottelupöydällä kun yhteiskuntasopimuksen rippeistä yritetään rakentaa jotakin järkevää. Paitsi yksi. Yleissitovuudesta ei puhuta niissä kammareissa sanaakaan. Työmarkkinajärjestöjen tekemät sopimukset sitovat edelleen hamaan tulevaisuuteen myös järjestäytymättömiä yrityksiä ja ulottavat vaikutuksensa näiden yritysten henkilökuntiin, hän toteaa kolumnissaan
 
Tarkkaa luonnehtii yleissitovuutta ”mielettömäksi pakkolaiksi”. Tarkan mukaan samalla liikutaan yhteiskunnallisten perusoikeuksien ytimessä.
 
-Se rikkoo yleistä sopimusvapautta, johon kuuluu paitsi oikeus tehdä sopimuksia myös oikeus olla tekemällä niitä. Se rikkoo välillisesti myös Suomen perustuslain 13. pykälää, joka säätää oikeuden kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen. Yleissitovuus saattaa työnantajajärjestöön kuulumattoman yrityksen samaan asemaan kuin sen jäsenet. Se on piilotettua pakkojäsenyyttä.
 
Tarkka vaatii yleissitovuuden purkamista ja perustelee vaatimustaan muun muassa sillä, että pääosa järjestäytymättömistä työnantajista on pienyrittäjiä. Yleissitovuus pakottaa ne Tarkan mukaan nyt noudattamaan yrityksen voimavarat ylittäviä työehtoja, jotka on neuvoteltu täysin toisenlaisessa maailmassa kuin se ympäristö, jossa pienyritykset elävät.
 
-Tämä olosuhde pitää purkaa, sillä talous tarvitsee markkinavoimaa. Yrityksillä täytyy olla väljyyttä. Niille pitää luoda tilaa hakeutua erilaisiin asentoihin vaihtuvien tilanteiden mukaan. Yleissitovuuden luoman pakkovallan sijaan tarvitaan alakohtaisia markkinoita. 
 
Tarkka arvioi, että yleissitovuuden purkaminen ei heikentäisi palkansaaja- eikä työnantajaliittojen asemaa. 
 
-Se ei kaventaisi sopimusoikeutta, eikä puuttuisi lakko-oikeuteen. Työmarkkinajärjestöt tekisivät sopimuksia kuten ennenkin. Sopimukset sitoisivat sopijajärjestöjen jäsenyrityksiä. Se on kohtuullista. Järjestäytymättömiä yrityksiä ne eivät sitoisi. Sekin on kohtuullista.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Antti Latvala

Mitäs Tarkka luulee: jos yleissitovuus poistetaan, kuinka moni yritys enää haluaa kuulua liittoon? Ja miten moni jaksaa neuvotella tesistä palkansaajaliittojen kanssa? Käytännössä tesit loppuvat ja mennään täysin sopimuksettomiin oloihin; tätähän työnantajat haluavat.

Carolus Linden

Eilisestä EK:n tomitusjohtajan haastattelusta kävi aivan suorasti ilmi, että yleissitovuus loppuu siihen kun EK ei enää ole työmarkkinasopimuksia tehtäessä neuvotteleva osapuoli. Kuten hän mainitsi, näin tehtiin aikaan myös Ruotsissa.

Osmo Marttila

Ylessitovuus, muodossa tai toisessa, on ehdoton välttämättömyys - jos aiomme ylläpitää sivistysyhteiskuntaa. Työntekijöidenkin vähimmäisoikeudet on taattava kansallisesti täysin kattavasti ja kaikkia toimijoita ehdottoman sitovasti.

www.talouselama.fi/lehti/markkinoinnin-konkari-anne-korkiakoski-norjalai...

Emme tule luomaan tilannetta jossa hyväksikäyttö - ja jopa orjuuttaminen entistäkin laajemmin - laillistettaisiin.

Ilkka Korkalainen

Te jotka kohkaatte yleissitovuuden perään ette näköjään ymmärrä mikä on maailman tilanne ja mikä on Suomen tilanne globaalissa maailmantaloudessa. On täysin nurkkakuntaista pötyä yrittää puolustella yleissitovuuden välttämättömyyttä ja sen autuaaksitekevää vaikutusta Suomen talouteen. Yleissitovuus on yksi naula Suomen talouden arkussa..

Mauno Strandén

Perin kummallista on se, että kaikille pitää maksaa samaa palkkaa, jos toinen tekee vaikka 10 kertaa enemmän kuin toinen? Nythän harvat työntekijät tuottaa yritykselle, kun tekijät tietää, että olemisesta maksetaan työpaikalla! Olen ollut sellaisilla työpaikoilla, joita vain ahkerat pitää yritystä pystyssä. Työpaikoilla pitäisi olla mahdollisuus potkaista lusmut pois!