Torstai 19.10.2017

Hovioikeus: Kaikki syytteet kaatuivat Suomen al-Shabaab-epäilyssä

Jaa artikkeli:
Luotu: 
23.3.2016 09:34
  • Kuva: Petteri Paalasmaa /Uusi Suomi
    Kuva

Helsingin hovioikeus on hylännyt kaikki syytteet terrorismirikoksista asiassa, joka koski syytteitä somalialaisen al-Shabaab-terroristijärjestön rahoittamisesta ja värväyksestä. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut vastaajat ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.

Neljälle vastaajalle vaadittiin rangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja yhdelle lisäksi värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen sekä terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta. Syytteiden mukaan vastaajat olivat lähettäneet vuosina 2008–2010 rahavaroja Somaliaan ja Keniaan käytettäväksi Harakat al-Shabaab al- Mujahideen -järjestön (al-Shabaab) terroristisessa toiminnassa.

Vastaajat vetosivat siihen, että rahalähetyksissä oli ollut kysymys vähävaraisille tarkoitetuista almuista tai muusta hyväntekeväisyydestä tai auttamisesta, hovioikeus kertoo tiedotteessaan.

Hovioikeus toteaa, että Somaliassa oli syytteen tarkoittamana aikana vallinnut sisällissota, johon al-Shabaab yhtenä osapuolena osallistui. Hovioikeus katsoi tulleen näytetyksi, että yksi vastaajista oli ollut tietoinen siitä, että hänen lähettämillään varoilla tuetaan al-Shabaabin taistelutoimintaa.

– Al-Shabaabin taistelutoiminnan taloudellista tukemista ei kuitenkaan voitu pitää osoituksena siitä, että vastaajan tarkoituksena oli rahoittaa nimenomaan laissa erikseen määriteltyjä terrorismirikoksia. Vastaajan menettely ei täyttänyt rikoksen tunnusmerkistöä sellaisena kuin teko- aikaan voimassa ollut laki edellytti, joten syyte hylättiin, hovioikeuden tiedotteessa kerrotaan.

– Muiden vastaajien osalta hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut näytetty vastaajien tienneen varojen vastaanottajien mahdollisista yhteyksistä al-Shabaabiin tai johonkin syytteessä tarkoitettuun terrorismirikokseen. Hovioikeus piti uskottavina vastaajien väitteitä siitä, että he olivat tarkoittaneet varat hyväntekeväisyyteen.

Näin ollen syytteet hylättiin myös muiden kolmen vastaajan osalta. Hovioikeus perustelee ratkaisua sillä, että terrorismin rahoittamista koskeneen, syytteitä koskevana ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaan ”vastaajien tuli pitää varmana tai täysin selvänä, että heidän keräämänsä tai lähettämänsä varat käytetään tiettyjen terrorismirikosten tekemiseen, vaikka tällaista rikosta ei tosiasiassa olisikaan tehty”. Tätä ei hovioikeuden mukaan voitu osoittaa.

– Lakia on sittemmin muutettu niin, että terroristiryhmän niin sanottu yleisrahoittaminen on kriminalisoitu, tiedotteessa kerrotaan.

Värväystä koskevan syytteen osalta hovioikeus totesi, että väitetysti värvättyä henkilöä eli vastaajan veljeä ei ollut kuultu esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä. Tämä vaikeutti sen arvioimista, ”mikä vaikutus vastaajalla oli ollut hänen veljensä tahdonmuodostukseen”. Hovioikeus katsoi todistelun perusteella, että vastaajan veljen päätökseen liittyä al-Shabaabiin oli voinut vaikuttaa useita syitä, eikä keskusteluja vastaajan kanssa voitu katsoa liittymisen pääasialliseksi syyksi.

Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelua koskevan syytteen osalta hovioikeus totesi, ”ettei asiassa ollut esitetty näyttöä siitä, että vastaaja olisi ollut konkreettisesti hankkimassa veljenpoikiensa viisumeita tai lentolippuja osana suunnitelmaa viedä heidät al-Shabaabin koulutusleirille”.

Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli: