Keskiviikko 24.7.2019

Uusi karu havainto 1980-1995 syntyneistä suomalaisista: ”Vaikuttaa koko kansakunnan menestykseen”

Luotu: 
6.4.2016 18:40
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
    Esa Iivosen mukaan syntyvyyden aleneminen heikentää myös taloudellisen kasvun edellytyksiä Suomessa.
|
Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen on huolissaan niin sanotun Y-sukupolven, eli vuosina 1980-1995 syntyneiden suomalaisten tilanteesta. Iivosen mukaan erityisen huolestuttavaa on se, kuinka nuorten aikuisten aseman heikentyminen vaikuttaa perheellistymiseen. 
 
Iivonen toteaa blogissaan, että lasten hankintaa lykätään, lapsia hankitaan vähemmän kuin ennen ja aiempaa useampi jää lapsettomaksi. Hän varoittaa, että ilmiöstä kärsii koko Suomi, eivät vain Y-sukupolven edustajat.
 
–Nuorten aseman heikentyminen vaikuttaa koko kansakunnan menestykseen. Syntyvyyden aleneminen heikentää myös taloudellisen kasvun edellytyksiä. Lapsiperheet pitävät yllä kotimaista kysyntää, jonka merkitys kansantaloudelle on aiempaa suurempi. Hyvällä perhepolitiikalla edistetään mahdollisuuksia perheen perustamiseen ja tuetaan vanhempia lasten kasvattamisessa. Viime vuosien aikana suunta on valitettavasti ollut toinen, Iivonen kommentoi.
 
Kysymys työn ja perheen yhteensovittamisesta saa Iivosen mukaan yhä useammin uuden ulottuvuuden: onko nuorilla aikuisilla mahdollisuus sekä työhön että perheeseen?
 
Hän viittaa tilastoihin, joiden mukaan 25-34-vuotiaiden työllisyysaste on laskenut 4,1 prosenttiyksikköä helmikuusta 2011 helmikuuhun 2016. Samalla ajanjaksolla koko työikäisen väestön työllisyysaste laski vain 0,4 prosenttiyksikköä. Nuorten työmarkkina-aseman heikentyminen näkyy Iivosen mukaan myös tulonjaossa: nuorten aikuisten pienituloisuusaste on kasvanut samalla kun koko väestön pienituloisuusaste on laskenut.
 
–Perheellistymistä ei helpota se, että julkisen talouden leikkaukset ja maksukorotukset kohdistuvat painotetusti nuoriin lapsiperheisiin. Varhaiskasvatusoikeutta rajataan ja päiväkotien ryhmäkokoja suurennetaan. Samalla kun ryhmäkokojen suurentamisen myötä varhaiskasvatuksen laatua heikennetään, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja korotetaan huomattavasti. Koululaisten iltapäivätoiminnan enimmäismaksut kaksinkertaistettiin. Lapsilisän indeksisidonnaisuus lakkautettiin, vaikka lapsilisän keskimääräinen reaaliarvo on huomattavasti alempi kuin 20 vuotta sitten, Iivonen sanoo.
 
Hän huomauttaa, että myös talouden sopeutustoimet osuvat erityisesti nuorten kotitalouksiin. 
 
–Koulutuksen ja opintorahan leikkaukset kohdistuvat juuri nuoriin sukupolviin. Kouluja lakkautetaan ja opetusta vähennetään. Suurimmat leikkaukset kohdistuvat toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Nuorten koulutus- ja osaamistaso on jo kääntynyt laskuun. 1970-luvun lopulla syntyneet ovat jäämässä koulutetuimmaksi sukupolveksi Suomessa. Nyt tehtävät leikkaukset pahentavat tilannetta. Yhä useampi nuori uhkaa jäädä peruskoulun varaan, vaikka peruskoulupohjalla pärjää yhä huonommin työmarkkinoilla.
 
Iivonen viittaa myös Väestöliiton viime syksynä julkaisemaan Perhebarometriin, jonka mukaan ihanteellisena pidetty lapsiluku on alentunut heikommassa asemassa olevissa väestöryhmissä enemmän kuin muilla. 
 
–Syntyneiden määrä alenee tänä vuonna kuudetta vuotta peräkkäin. Vuonna 2010 syntyi vielä lähes 61 000 lasta. Vuonna 2015 syntyneiden määrä oli 55 000. Tätä vähemmän lapsia syntyi viimeksi 1860-luvun nälkävuosina, Iivonen sanoo.
 
Y-sukupolvi nousi keskusteluun maaliskuussa, kun kansainvälisesti ja myös Suomessa todettiin sen olevan sukupolvien välisten tuloerojen häviäjä. 
 
 
 

Henkilöt: 
Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Mika Uusitalo

Ja mitä on luvassa lapselle tulevaisuudessa? Joutuu taistelemaan peruskoulun läpi pakolaislasten seassa ylisuurissa ryhmissä, peruskoulun jälkeen opiskelemaan velkarahalla ammatin. Tämä vain päästäkseen globaaliin suuryritykseen nälkäpalkalla tekemään 15h työtunteja, ja siinä samassa elättämään muutaman maailmalta haalitun kunniakansalaisen. Julkinen terveydenhuolto on romukopassa, suomen ennen rikas luonto on tuhottu, kansallinen identiteetti on tuhottu, infrastruktuuri on totaalisen rapautunut. Ennen rikas kulttuuri on enää muisto, islamilaisessa valtiossa ei ole sijaa erilaisuudelle. Saa maksaa veroja 95% palkasta, maasta poistuminen on estetty. Vanhemmat asuu nurkissa keski-ikään asti, koska eläkettä ei ole tai se ei riitä mihinkään eikä ole voinut vaurastua pitämällä pystyssä "hyvinvointiyhteiskuntaa". Hoitopaikkoja ei ole. Kansalaisten moraali on rappeutunut, rikoksia tehdään joka vuosi entistä enemmän.

Syntyvyyden aleneminen on täysin linjassa päättäjien toimenpiteiden ja tavoitteiden kanssa -> tehdä Suomesta kantaväestölle asuinkelvoton maa.

Jorma Moll

Aina vaan raha,,,raha... raha,,,,raha,,,

Kun eurooppalaiset pääsivät ensimmäisiä kertoja Amerikkaan ja alkoivat hamuta siellä olevaa kultaa, inkat ottivat heidät kiinni ja kaatoivat sulaa kultaa heidän suuhunsa….

Tuula Hytti

Yksi totuus näiden työllistymisongelmien lisäksi on myös se, että tämä -80... luvulla syntynyt sukupolvi on myos sukupolvi joka on valinnut opiskelun yhdeksi tulevaisuuden turvaamisen tukipylvääksi. Opiskellaan n. 25-27 vuotiaaksi jonka jälkeen etsitään töitä 2-3 vuotta, vain huomataksesi, että pätkiä saat. et muuta. Työnantajien mielestä ovat ylikoulutettuja. (lue vastikkeellisia tulevaisuuden työttömiä). Tämä kun on todettu, siten voidaan miettiä perheen perustamista ja lapsia, kun ei sitä koulutusta vastaavaa työtä sitten löydykkään. Kaikille.

Mika Uusitalo

Sama vika opiskelee sitten ammatillisen tai korkeakoulututkinnon.
Eikä normaali ihminen tiedä mikä on työtilanne milläkin alalla 5 vuoden päästä opiskelujen aloittamisesta. Tässä olisi vastuun paikka jossain muualla.

Lumira Lumus

Jokainen ymmärtää, ettei ole viisasta nykyään hankkia lapsia, jos ei ole miljonääri. siitä saa viranomiastaholta vain harmia ja syyttelyä ja ehkä lapsista tulee lisää huostaanottomateriaalia ja perheet hajoaa vaikeuksien keskellä tai hajoitetaan.
Tässä sanotaan selvästi että lapsia tarvitaan yhteiskunnan taloutta parantaan. on järkyttävää lukea tämä artikkeli, sisältö ei ole kovin kaunista.
Huomatkaa, että silloin kun ei nykyistä julkista tukiviidakkoa ollut oli onnellisa perheitä ja lapsia. Tukien leikkaaminen ei ole syy tilanteeseen.

Lumira Lumus

Silloin kun olin pieni, ei ollut nykyisenkaltaista tukibyrokratiaa ja holhouskomppanioiden armeijaa. Perheissä oli lapsia ja ei tikulla kaivaen haettu vikaa, jotta saataisiin lapset erotettua vanhemmistaan, perheitä tarvittaisiin, että huostaanottobisneksen lapsikauppa kukoistaisi.
Suomen lapsia odottaa kaltoin kohtelu.