Lauantai 21.7.2018

”Nyt jaetaan kansalaisia eri kasteihin” – Suomenvenäläinen huolestui Sauli Niinistön ja Supon linjauksista

Jaa artikkeli:
Luotu: 
11.11.2016 17:39
Päivitetty: 
11.11.2016 18:14
  • Kuva: Jenni Tamminen / Uusi Suomi
    Kuva
    Erityisesti Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaiset ovat nousseet esiin turvallisuuspoliittisena, muun muassa tiedustelutoimintaan liittyvänä huolena. Suomenvenäläisen Eilina Gusatinskin mielestä asettelu leimaa venäläistaustaisia.
  • Kuva: Eilina Gusatinsky
    Kuva
    Pitkään Suomessa asunut Spektr-lehden päätoimittaja Eilina Gusatinsky arkistokuvassa.
|

Faktakulma

Valtioneuvoston asettama työryhmä on arvioinut, että Suomessa on Suomen ja jonkin toisen maan kansalaisuuden omaavia ihmisiä eli kaksoiskansalaisia arviolta noin 63 000. Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia Suomessa asuu arvioiden mukaan reilut 20 000. Venäjää äidinkielenään puhuvia ihmisiä Suomessa oli vuonna 2015 yli 70 000.

Venäläistaustaisista suomalaisista tehdään tällä hetkellä toisen luokan kansalaisia Suomessa, väittää Spektr-lehden päätoimittaja Eilina Gusatinsky. Tutkija Hanna Smith ymmärtää harmituksen kaksoiskansalaisuuteen liittyvistä turvallisuuspohdinnoista, mutta kokee, että uudelle harkinnalle on myös perusteita. Hän muistuttaa, että pohdinnat eivät myöskään liity vain Venäjään.

Kaksoiskansalaisuus on tänä syksynä noussut Suomessa esiin turvallisuuspoliittisena kysymyksenä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vaatinut Suomea pohtimaan uudelleen kaksoiskansalaisuuden myöntämistä tapauksissa, joissa toinen valtio, kuten Venäjä, ei tunnusta kaksoiskansalaisuusjärjestelmää.

Eduskunnan hallintovaliokunta ja Suojelupoliisi puolestaan ovat linjanneet tiedustelun torjuntaan liittyväksi kysymykseksi sen, että ”esimerkiksi kaikki Venäjän kansalaiset ovat kaksoiskansalaisuudesta riippumatta Venäjän lakien mukaan velvoitettuja auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia”.

Venäjänkielisen suomalaislehti Spektrin päätoimittaja Eilina Gusatinsky on pahoillaan linjauksista. Hän katsoo, että ulostulot leimaavat Suomen venäläisväestöä.

– Viestin voi kuulla niinkin, että nyt jaetaan kansalaisia eri kasteihin, Gusatinsky sanoo Uudelle Suomelle.

– Miten venäjänkieliset nuoret vastaanottavat tämän, että presidentti ja hallintovaliokunta viestivät, että te olette toisia, että ette ole osa tätä yhteiskuntaa ja teitä voi epäillä.

Tällaisesta epäilyksen leimasta ei pääse milloinkaan eroon, Gusatinsky toteaa.

Tilanne on muuttunut. Jo silloisesta Neuvostoliitosta Suomeen muuttanut Gusatinsky kertoo haastatelleensa erästä Suomen valtion virkamiestä vuonna 2003, kun kaksoiskansalaisuuden käyttöönottoa valmisteltiin. Silloin vakuuteltiin, että kaksoiskansalainen on Suomelle vain Suomen kansalainen, Gusatinsky sanoo, ja kaikkiin virkoihin presidentinvirkaa lukuun ottamatta on pääsy.

Mutta maailmanpolitiikan tilanne oli tuolloin hyvin erilainen?

– Joo, ymmärrän sen. Mutta se, että tämä epävarmuus lausutaan näin ja siitä tehdään julkista – eikä esimerkiksi presidentin sanomaa kyseenalaisteta – se tarkoittaa sitten, että ne suomalaiset, joilla on toinenkin kansalaisuus, ovat jotenkin vähemmän Suomen kansalaisia. Ja että periaatteessa heitä voi epäillä, annetaan lupa epäillä, Gusatinsky sanoo.

Hän katsoo, että asiaan ei tarvitsisi puuttua, onhan Suomen laissa joka tapauksessa rikosnimike maanpetos.

– Se koskee kaikki Suomen kansalaisia yhtä lailla. Eikö se riitä? hän kysyy.

Eduskunnan hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan seuraavasti: ”Tiedustelun torjunnan näkökulmasta merkityksellistä on myös kysymys kaksoiskansalaisuudesta siltä osin kuin se asettaa Suomen kansalaisuuden omaavan kaksoiskansalaisen asemaan, jossa tämä voi joutua toimimaan Suomen etujen vastaisesti. Esimerkiksi kaikki Venäjän kansalaiset ovat kaksoiskansalaisuudesta riippumatta Venäjän lakien mukaan velvoitettuja auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia”.

Gusatinsky sanoo hämmästyneensä tämän ja muiden julkisten linjausten epämääräisyydestä.

– Missä on se laki? He eivät viittaa mihinkään lakiin. Olen etsinyt sitä lakia, mutta en ole löytänyt, hän sanoo.

Hanna Smith: Suomen pohdinta perusteltua

Venäjän ulkopolitiikkaan perehtynyt tutkijatohtori Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista oli yksi hallintovaliokunnan kuulemista asiantuntijoista. Hänen mukaansa kyse on käytännössä Venäjän kansalaisuuslaista, jonka mukaan Venäjän kansalainen on velvollinen toimimaan Venäjän perustuslain ja muiden lakien mukaan. Perustuslaki puolestaan toteaa, että kaikkilla Venäjän kansalaisilla on velvollisuus ja sitoumus suojella isänmaataan.

”Tämä on niin neuvostoliittoa kuin olla voi”

Smithin mukaan tämä voi joissakin kaksoiskansalaisuuden tilanteissa olla pahakin laillinen ristiriita.

– Tämä on oikeasti asia, joka kaikkien kaksoiskansalaisten olisi hyvä tiedostaa. Ongelmaksihan asia ei nouse, jos ei tule konfliktitilannetta, mutta jos tulee, voi ongelma olla oikea, Smith toteaa.

Smith sanoo, että Venäjän näkemys kaksoiskansalaisten avustusvelvollisuudesta ei ole varsinaisesti uusi asia, mutta kuten esimerkiksi Venäjän pyrkimys suojella kansalaisiaan myös rajojensa ulkopuolella, se on noussut uudella tavalla esiin Putinin kolmannen kauden aggressiivisen ulkopolitiikan myötä.

– Nyt vanhaa tekstiä luetaan uudella tavalla. Monet eivät varmaan edes tiedä, että se on siellä, koska siihen ei ole tarvinnut kiinnittää huomiota, Smith sanoo Uudelle Suomelle.

Smith sanoo ymmärtävänsä hyvin, miksi suomalaisessa venäläisvähemmistössä hankkeet voidaan nähdä Gusatinskyn tavoin. Smithin mielestä on kuitenkin luonnollista, että myös Suomessa kokonaisuuden eri osia kuten kaksoiskansalaisuutta pohditaan nyt uudessa valossa. Aiemmin Venäjänkin suhteen painotettiin yhteistyön mahdollisuuksia, nyt päällimmäisenä ovat uhat.

– Kun Venäjän sisäinen kehitys on myös kääntynyt aika huolestuttavaan suuntaan kokonaisuudessaan, niin silloin tämäkin asia on noussut huolenaiheeksi, että miten mahdollisesti tätä voidaan käyttää hyväksi, Smith sanoo.

Samaan aikaan Suomessa on valmisteilla lakiuudistus, jonka myötä kaksoiskansalaisilla ei olisi enää pääsyä tiettyihin maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyviin virkoihin. Rajoitus koskisi kaikkia kaksoiskansalaisia, mutta olisi tapauskohtaisen harkinnan alainen.

– On sellainenkin ehdotus, että valtion virkailijoiden sitoumukset tulee käydä läpi, että onko heillä mahdollisesti esimerkiksi muissa valtioissa eläviä sukulaisia. Tämä on niin neuvostoliittoa kuin olla voi – ne, joilla oli sukulaisia ulkomailla, olivat siellä epäilyttäviä henkilöitä, ja tämä kuulostaa kyllä ihan siltä, Gusatinsky sanoo.

Ulkomaisten perhesuhteiden merkitys virkamiesten painostuksen välineenä on esillä muun muassa niin sanotun kaksoiskansalaisuustyöryhmän taannoisessa raportissa.

Valtion virkojen rajoitusten suhteen keskeistä on Smithin mukaan se, että laki ei oletettavasti tulisi koskemaan vain Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisia, vaan kaikkia kaksoiskansalaisuuksia. Lisäksi rajoitus koskisi vain määrättyjä, turvallisuuden kannalta keskeisiä virkoja.

– Ja sitten näidenkin virkojen sisällä on mahdollisuus erikoislupiin, jolloin pidetään kuitenkin se ovi auki, että kaikki kaksoiskansalaisetkin voivat, turvatarkastukset käytyään, saada viran. Silloin se on ihan perusteltua, Smith sanoo.

– Kun erilaiset rajat ovat hämärtyneet, niin silloin se, että varmistetaan omilla lainsäädännöllisillä keinoilla, että on kyky tehdä tämä turvatarkastus omassa hallinnollisessa järjestelmässä, ei ole huono asia. Pitää vain katsoa, että meidän omia arvoja, jotka perustuvat ihmisoikeuksiin ja demokraattiseen ajatteluun, ei myydä kun valmistellaan kyseistä lainsäädäntöä.

”Kyse ei enää ole vain Venäjästä”

Smith sanoo, että nykymaailmassa kaksoiskansalaisuuden mahdolliset uhat eivät suinkaan liity vain Venäjään, eivätkä näin ollen myöskään mahdolliset Suomen asettamat rajoitukset.

– Muun muassa Lähi-idästä on tullut paljon ihmisiä myös Suomeen. Kun tässä vasta opetellaan tähän globaaliin maailmaan, niin on hyvä, että on lainsäädännölliset keinot vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, Smith toteaa.

– Oma näkemykseni on, että vaikka nykyilmapiirissä Venäjän suhteen täytyy olla tosi tarkkana, niin se, miksi tämä on tullut ajankohtaiseksi, johtuu myös siitä, että kyse ei enää ole vain venäläisistä.

Presidentti Niinistö on tiedotustilaisuudessa yhdessä Latvian-kollegansa kanssa viitannut latvialaiseen käytäntöön kaksoiskansalaisuuksissa. Latvia ei myönnä kaksoiskansalaisuuksia Venäjän tai muiden sellaisten maiden kansalaisille, joiden kotimaa ei myönnä kaksoiskansalaisuutta.

– Mielestäni on pelottavaa, että vielä kaksoiskansalaisia jaettaisiin keskenään luotettaviin ja ei-luotettaviin. Jos yhteiskunta nielee tämän, niin voi jo ajatella, että kaikki eivät ole tasavertaisia kuten perustuslaissa todetaan, Gusatinsky tulkitsee.

Gusatinsky arvioi, etteivät kovin monet Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset tuntisi Venäjän auttamisvelvoitetta omakseen. Ainakaan muuttoaaltoa Venäjälle ei ole osunut hänen silmiinsä, vaikka Venäjästä nyt jälleen yritetään rakentaa suurta ja mahtavaa.

– Suurin osa Euroopassa asuvista [Venäjän kaksoiskansalaisista] varmaan luopuisi Venäjän kansalaisuudesta, jos olisi pakko valita.

Sen sijaan nuorta, Suomeen kotiutunutta venäläistaustaista väestöä työnnetään Gusatinskyn mielestä nyt ”toiselle puolelle, ja siellä kyllä osataan käyttää hyväksi tätä toiseuden tunnetta”.

Suomen toimien taustalla on toisaalta vastavuoroisuus. Venäjä on viime vuosina jättänyt uusimatta joidenkin kaksoiskansalaisten venäläisiä passeja, koska se puolestaan pelkää, että kaksoiskansalaisia voitaisiin käyttää Venäjää vastaan. Kuten todettua, Venäjä ei myöskään varsinaisesti tunnusta kaksoiskansalaisuutta.

Gusatinsky ei ole varma omasta kansalaisuustilanteestaan.

– Itsellänikin on selvitys päällä, olenko itse asiassa Venäjän kansalainen, hän kertoo viitaten poistumiseensa Venäjältä jo Neuvostoliiton aikana.

Faktakulma

Valtioneuvoston asettama työryhmä on arvioinut, että Suomessa on Suomen ja jonkin toisen maan kansalaisuuden omaavia ihmisiä eli kaksoiskansalaisia arviolta noin 63 000. Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia Suomessa asuu arvioiden mukaan reilut 20 000. Venäjää äidinkielenään puhuvia ihmisiä Suomessa oli vuonna 2015 yli 70 000.

Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Jarmo Lius

Suomi ei joudu vaaraan kaksoiskansalaisten lojaalisuusristiriitojen vuoksi, kuten ei kiinteistökauppojenkaan, vaan epälojaalien tutkijoiden vuoksi. Maan ylintä johtoa neuvovat ja lehdistön kautta mielipiteisiin vaikuttavat tutkijat ovat tuhansia kertoja kaksoiskansalaisia vaarallisempia. Tämän havaitsee kuuntelemalla näitä. Näiden kaksoisrooli on toki läpinäkyvä, todennäköisesti heidän intellektin puutteellisuuksien vuoksi he ovat läpinäkyviä, mutta jos nämä tietyt neuvonantajat kuten tämä Smith olisi taitava agentoimissaan, hän olisi todella vaarallinen meille suomalaisille. Onneksi keskinkertaisuus 'on maamme köyhä siksi jää' suojelee Suomea. Jos Suomi olisi rikas, vaikka öljyrikas, tänne palkattaisiin keskinkertaisuuksien sijaan parhaat agentit.

Hannu Mononen

Jos kaksoiskansalaisuuden omaava pitää Suomen nyt selkiyttämiä linjauksia itselleen haitallisina ja on varma siitä, mille valtiolle hän on lojaali mahdollisten eturistiriitojen esiintyessä, mikäpä estää häntä tekemästä valintaansa sen valtion eduksi ja luopumasta kaksoiskansalaisuudesta?

Jo Ka

Olen samaa mieltä ja kaksois-sanakin jo sisältää ensimmäisen ja toisen luokan, siis valitkoon kuka haluaa olla lojaali ja mille maalle; kaikille ei voi olla lojaali siis mikä on se tärkein ja lopuista eroon.

Pekka Saukkonen

Koko tuo 'kaksoiskansalaisuus' on outo ja vieras käsite jo tavan suomalaisillekin. Tietääkseni esim. ruotsisssa tulee suomalaisen luopua suomen kansalaisuudesta (= ruotsalaisten ymmärryksen mukaan 'venäläisyydestä') jos mielivät saada ruotsin kansalaisuuden. Miksi vastaava ei ole Suomessa?
Suomen kansalaisuus tulisi olla vain ja ainoastaan olla niillä, jotka myös kunnioittavat Suomen tasavallan lippua, lakeja ja asetuksia JA asuvat myös täällä niin virallisesti kuin pysyvästikin.

Unto Toivainen
Vastaus kommenttiin #12

Pekka Saukkonen: "Tietääkseni esim. ruotsisssa tulee suomalaisen luopua suomen kansalaisuudesta (= ruotsalaisten ymmärryksen mukaan 'venäläisyydestä') jos mielivät saada ruotsin kansalaisuuden. Miksi vastaava ei ole Suomessa?"

Ruotsi sallii kaksoiskansalaisuuden. Lisää tietoa löytyy google-haulla "ruotsi kaksoiskansalaisuus".

Unto Toivainen

Ei "kaksois"-sana sisällä sisällä mitään ajatusta "toisesta luokasta" - keksit tuon ihan itse... ylipäätään keskustelu vakavista asioista sanojen merkitysten kautta on turhaa.

Kaksoiskansalaisuutta voidaan ilmiönä tarkastella ja tulkita eri näkökulmista. Sinun näkökulmasi tuntuu edustavan perinteista nationalismia, jossa kaksoinkansalaisuus nähdään jotenkin näin: Ihminen "naimisissa" kotimaansa kanssa, jolloin kaksoiskansalainen on pettäjä, avionrikkoja ja epäluotettava yksilö.

Humanistinen tulkinta kaksoinkansalaisuudesta puolestaan on jotain tällaista: Kaksoiskansalaisuus kertoo yksilön ennakkoluulottomuuudesta ja kyvystä liikkua kulttuurista toiseen. Se on merkki yksilön modernista suvaitsevaisuudesta.

Turvallisuuspoliittinen tulkinta tulikin jo presidentiltä ja Supolta: Kaksoiskansalaisuus helpottaa vakoilua ja lisäksi toinen kotimaa voi painostaa yksilöitä toiminen toisen kotimaan edun vastaisesti.

Hannu Mononen
Vastaus kommenttiin #21

Jos on fakta, että Venäjän Federaation voimassa olevan lain mukaan Venäjän kansalainen on velvoitettu tekemään yhteistyötä maansa turvallisuusviranomaisten kanssa, se on kyllä niin kova periaate, että humanistiset tulkinnat, moderni suvaitsevaisuus ja idealismi sekä meidän kunkin näkökulmat menettävät sen rinnalla merkityksensä täysin. Niiden takia aniharva on valmis vuosiksi vankileirille Jenisei-joen latvoille.

Olisi korkea aika saada julkaistuksi suomenkielinen tarkka käännös Venäjän rikoslain ao. kohdasta. Se olisi omiaan selkiyttämään meillä asiasta käytävää keskustelua.

Jukka Lampinen

Suomen venäläisiä hirvitttää Venäjä viha, he itse ei millään tavoilla ole tuoneet esiin vihaa suomalaisia kohtaaan.
Mutta rasistista venäläisvihaa ei olla olla huomaamatta.
Kun pientä vähemmistö kansaa venäläisiä, kohdellaan rasistisesti , pitäisi olla älyä myöntää se.

Tapani Moilanen

Nyt kyllä termin nykäisit :)...."Rasistinen Venäläisviha" tarkoititko jotakin niistä 160 kansallisuudesta ja -ja 100kielestä joita venäjällä puhutaan?Toiseksi suurin on turkin sukuinen tataarin kieli ja venäjän kieliperheeseen kuuluva saksan kieli.Tarkoititko venäjää posmottavaa marilaista vai suomensukuista netetsiä tai maria?? namastakaan ei venäläistä erota niin sekarotuista porukkaa ovat.Venäjän tsaariperheitten geenit on 90%:sesti Saksasta,Tanskasta,Englannista,Ranskasta jne.Vertauksesi on yhtä ontto kuin se että jos yksi uusi Lada on huonompi kuin 500 000km Toyota Corolla niin kaikki Ladat on yhtä huonoja.Ei venäläiset ole aina pieni vähemmistö.Joissakin Suomen kunnissa heitä on enemmän kuin suomenruotsalaisia ja eise minua haittaa.Ruisleipä,karvalakki,votka,hirsirakentaminen ,talvikalastus,tottuminen kylmään ja karuun luontoon yhdistää suomalaisia ja venäläisiä.Suomalaiset vääntävät vitsiä venäläisistä ja venäläiset suomalaisista niin on tämä niin rasistista että,voi voi voi...
Suomalaiset on pieni kansa ja on historian ihme että tällaisessa myllerryksessä Suomi on muodostunut itsenäiseksi valtioksi.Prgmaatikkoja kaikki tyyni.Käyppä Jukka katsomassa Alkeksanterin patsasta Senaatintorilla tai Keisarinnan kiveä Kauppatorilla ja uusi tarkistus mielipiteesi.
Suomessa on(oli?) luottamus sellainen asia,joka kun kerran menetetään niin sen mukana menee kaikki.Kaksoiskansalaisuus tässä valossa on aika kummallinen käsite kun pitäisi pitää Isänmaan puolta,jonka isämme ja esi-isämme on verellään lunastaneet.

Hannu Mononen

Venäjällä ei ole tässä erityisasemaa, asiahan koskee kaikkien valtioiden kaksoiskansalaisia. Jos siitä seuraa "eri kastiin" joutuminen, jokainen täysivaltainen aikuinen valitkoon itselleen yhden valtion kansalaisuuden lojaalisuutensa mukaan.

Eero Laine

Iltasanomat, Helsingin Sanomat ja Yle ovat Venäjä-vihamielisiä medioita. Ulkopoliitinen instituutti on myös omassa luokassaan tutkimuslaitosta leikkiessään. Ei ihme, että presidenttikin kiinnitti tähän vihaan huomiota. Kaikki paha mitä maailmassa on, on Putinin vika, tuon vihajengin mielestä.

Jukka Henttonen

Ei Suomalaiset ole vihamielisiä norm Venäjän kansalaisille, vaan tälle pikku HITLERILLE ja hänen tukijoilleen. Miksi Suomen täytyy myydä Venäläisille maita ja mantuja, Venäjänpuolelta ei voi ostaa kämmenen kokoista palaa, heidän mielestä se on uhka, taitaa putteri pelätä et kansa herää vihdoikin ja se aika tulee olemaan, niin kävi Tsaarille ja heidä lakeijoilleen

Kari Oittinen

Mitää ongelmaahan ei ole, jos tänne muuttaneet venäläiset tai vaika Lähi-idän arabit Suomen kansalaisuuden saatuaan siihen myös tyytyvät. Miksi pitää istua kahdella jakkaralla?

Yksi juttu on myös kotiutuminen ja siinä kekseistä uuden kotimaan kielen opiskelu ja oppiminen.

Panu Saarela

Täällä trollit ja hyödylliset idiootit ovat ottaneet uuskäyttöön legendaarisen neuvostovastaisuuden, nyt nimellä Venäjä-vihamielisyys. Neuvostovastaisuushan oli venäläisten käyttämä leima, jota käytettiin kaikkeen Neuvostoliittoon ja NKP:hen kohdistuvaan kritiikkiin.

Itse asioita ei tarvinnut edes käsitellä, kun kriitikot olivat neuvostovastaisia. Eipä täälläkään Venäjä-vihamielisyydellä melskaavat puhu itse asiasta mitään: kaksoiskansalaisuuden aiheuttamasta turvallisuusriskistä kriisitilanteessa. Kaikki on vain Venäjä-vastaisuutta.

Eipä tarvitse arvailla minkä valtion puolella lojaalisuus on näillä - suomalaisilla! - veijareilla.

Mikko Toivonen

Gusatinskyn on nyt syytä pitää puurot ja vellit huolellisesti eri kaukaloissa.
Hyvin harvalla suomalaisella tai Suomen valtiolla on mitään yksittäistä Venäjän tai kaksoiskansalaista vastaan. Eivät he ole ongelma missään muodossa.

Ongelman puhtaasti ja täysin yksin Venäjän hallinto ja sen hallinnon muodostajien asenteet ja aikeet jotka aivan lakisääteisesti määräävät osakansalaisensa halutessaan, siis halutessaan tai tarvitessaan, toimimaan vastoin sen toisen kansan ja kansalaisuuden kaikkea etua ja turvallisuutta.

Kun aivan selkeä juridinen tilanne jota toinen valtio yksipuolisesti harjoittaa ja ylläpitää on tosiasia, niin sillä toisella ei ole oman turvallisuutensa vuoksi muuta mahdollisuutta kuin pitää silmällä jokaista henkilöä ja heidän toimiaan tässä toisessa maassa.

Tästä vain on kysymys eikä edes vähimmässäkään määrin venäläisperäisten syrjinnästä tai kategorisoinnista.
Siis vielä kerran: Kysymys on 100% puhtaasti Venäjän valtion pahoista asenteista´, aikeista ja laeista joita se ulottaa muissa maissa asuviin kaksoiskansalaisiinsa

Käytän yhtä konkreettista esimerkkiä: Ei yhdelläkään suomalaisella ole ollut vähäisintäkään ennakkoluuloa tai tarkkailutarvetta esimerkiksi venäläistaustaisten Babitsinien taiteilijasuvun jäseniin vaan he olivat/ovat kuten me. 100%. Tosin eivät kaksoiskansalaisia joten Venäjän lait eivät heihin siten ulottuneet eikä ”sen pahat velvoitteet”. Sama pätee kaikkiin muihinkin joihin Venäjän lain määräykset eivät ylety.

Hannu Mononen

Iouri, onko Sinulla tilaisuutta tarkistaa, mitä Venäjän Federaation lakiteksti sanoo kansalaisen velvollisuudesta tehdä yhteistyötä turvallisuusviranomaisten kanssa?

Jos pystyt siteeraamaan kyseisen lainkohdan suomeksi, se selkiyttää tätä keskustelua.

Unto Toivainen

Kukaan ei ole haukkunut venäläisiä.

Kaikki alkoi aika neutraalisti esitetystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta huolesta ... ulkopolitiikka kuuluu presidentille ja kansallinen turvallisuus Supolle - joten ihan oikeat tahot olivat asialla.

Tätä esitettyä huolta eri tahot ovat vain tulkinneet loukkaukseksi ja syrjinnäksi. Tulkinta on väärä koska kyse on ulko- ja turvallisuuspoliittisesta keskustelusta - joka oli vielä hyvin perusteltua.

Jos Suomen kaksoiskansalaisuuslaki olisi kirjoitettu Latvian logiikkaa käyttäen, tätä keskustelua ei olisi tarvittu, eikä kukaan olisi loukkaantunut - mutta silloin ei olisi Venäjän kansalaisilla mahdollisuutta saada Suomen kaksoiskansalaisuutta.

Mikko Isomeri

Onhan näitä ns. "kaksoiskansalaisia" jotka aiheuttavat täysin tarkoituksellisesti hallaa Suomen valtion suvereniteetille ja puolustustahdolle, osa jopa värvää kantasuomalaisia vastarannankiskiä mukaan menestyksellisesti. Tämä on koettuihan henkilökohtaisesti moneen otteeseen niin netissä kuin maan päälläkin ja tuntuu lisääntyvän koko ajan.

Ari Myllis

Tämä russofobia ihmetyttää. Itse tunnen muutaman Suomeen muuttaneen parin ja heillä on tuo kaksoiskansallisuus. Molempien muutto Suomeen perustuu suomalaisten firmojen rekrytöintiin Venäjällä. Ja molemmat ovat johtavissa tehtävissä firmoissaan, myös puolisoiden miehet saivat hyvät työpaikat atk -firmoissa. Heidän lapsensa käyvät suomalaista koulua ja puhuvat täydellistä suomea jopa paremmin kuin heidän vanhempansa.

Atso Eerikäinen

Suomen valtio ei jaa ketään kaksoiskansalaista eri kasteihin, vaan he itse haluavat olla eri kastia kuin vain Suomen kansalaiset. Suomen ja Venäjän kansalaisuuden omaava henkilö voi liikkua ilman viisumia Suomen ja Venäjän välillä, mutta Suomen kansalaiselta vaaditaan viisumi Venäjälle mennessä. Venäläiset ovat tässä asiassa eliittiä.

Kaksoiskansalaisuudesta on Suomessa luovuttava. Venäläiset kaksoiskansalaiset tehköön valinnan: Suomi tai Venäjä. Ilmeisesti he valitsisivat Venäjän ja toimisivat kriisitilanteessa Venäjän hyväksi. Putin myös varmasti rientää apuun, jos he eivät saa elää Suomessa Venäjän lakien mukaan.

Japani ei hyväksy kaksoiskansalaisuutta. Jos japanilainen hankkii toisen maan kansalaisuuden, hän menettää Japanin kansalaisuuden. Jo minä haluaisin Japanin kansalaisuuden, menettäisin Suomen kansalaisuuden. Suomen kansalaisena Japanissa, minulla on pysyvä oleskelu- ja työlupa, jonka menetän, jos muutan Suomeen vuotta pitemmäksi ajaksi. Japanissa asuessani, minulla ei ole poliittisia oikeuksia. En saa äänestää missään vaaleissa. Ulkomaalaisena olen erityisvalvonnassa. Sormenjäljet on otettu. Jopa Googlen kartalla oli merkittynä talo, jossa asun. Julkisista kartoista se hävisi, mutta on varmaan viranomaisten kartoissa. Näin kaikkien ulkomaalaisten kohdalla (yli 2 miljoonaa). Kun taksi kysyy, minne mennään, sanon vain nimeni, ja sieltähän se navigaattorista löytyi heti.

Atso Eerikäinen

Japanin kansalaisuuden on saanut tiettävästi vain yksi suomalainen: Martti Turunen, Marutei Tsurunen. Japanin kansalaisuus edellyttää myös nimen muutosta japanilaiseksi.

Kansalaiseksi eivät pääse kaikki japanilaisen kanssa avioituneetkaan, vaan pitää osoittaa mitä hyötyä anojalla on Japanin valtiolle ja yhteiskunnalle. Japanin kansalaisuuden saavat halutessaa Nobel-palkinnon pokanneet, olympialaisissa kultamitalin voittaneet, maailmaankuulut muut ihmiset, kuten taiteilijat, tiedemiehet jne. joista on hyötyä Japanille. Sitä paitsi asuinpaikan naapuruston on yksimielisesti puollettava anomusta. Tietysti anojan on osoitettava hallitsevansa japaninkielen sekä puhuttuna että kirjoitettuna.

Jos Suomessa olisi noin tiukka seula, 90 %:n enemmistöllä maahanmuuttajista olisi mahdollisuus saada vain pysyvä oleskelu- ja työlupa, joka pitäisi uusia 10 vuoden välein (kuten Japanissa ja USA:ssa).

Pekka Näränen

Mikä tässä on niin vaikeaa? Jos he haluavat olla suomalaisia, he luopuvat Venäjän kansalaisuudesta! Jos he eivät halua luopua, se tarkoittaa, että haluavat valita milloin ovat lojaaleja Suomelle ja milloin Venäjälle. Meidän ei tarvitse hyväksyä tuollaista.

Venäjämieliset eivät luonnollisestikaan näe venäläisten kaksoislojaliteetissa mitään ongelmaa, koska heidän toiveissaanhan on saada tänne mahdollisimman paljon viidettä kolonnaa, millä on sitten aikanaan käyttöä.

Pekka Näränen

Tarkennuksena tuohon omaan viestiini, joka mielestäni tuollaisena leimaa liikaa suomalaisvenäläisiä kaksoiskansalaisia. Venäläisperäisiä Suomen kansalaisia on mielestäni kolmea ryhmää.

Ensiksikin ne venäläiset, jotka pakenivat bolshevikkihallintoa Suomeen 1920-luvulla. He olivat täysin solidaarisia Suomelle sodissa ja olivat kansalaisuuden saatuaan vain Suomen kansalaisia. Samanlaisia suomalaisia kuin ketkä tahansa meistä.

Sitten venäläiset uussuomalaiset, jotka saaneet Suomen kansalaisuuden tänne muutettuaan, mutta säilyttäneet myös Venäjän kansalaisuutensa. Valtaosa heistä haluaa elää täällä vain rauhassa ja joukossa on varmasti jonkin verran myös Putinin hallintoon kriittisesti suhtautuvia. Venäjän nykyhallinto on ilmoittanut kuitenkin puolustavansa ulkomailla asuvia Venäjän kansalaisia yli asuinvaltion lakien ja voi käyttää näiden kaksoiskansalaisten kuviteltua "sortoa" tekosyynä kohdistaa aggressiivisia toimia Suomea kohtaan. Jos nämä kaksoiskansalaiset haluavat olla lojaaleja uutta kotimaataan kohtaan, heidän tulisi mielestäni luopua Venäjän kansalaisuudestaan. Jos he eivät tee sitä, he tieten tahtoen asettavat itsensä välikappaleeksi Putinin hallinnolle ja ovat siten tahtomattaankin "viidettä kolonnaa".

Kolmas ryhmä ovat sitten ne kaksoiskansalaiset, jotka täällä ajavat Venäjän nykyhallinnon agendaa keskustelupalstoilla, facebookissa ym. sosiaalisessa mediassa. He ovat todellista viidettä kolonnaa venäläismielisten syntyperäisten suomalaisten kanssa. Esimerkkinä täällä jalkapalloilijan uran tehnyt kaveri, joka uhkasi, että jos Suomi liittyy Natoon, Venäjä hyökkää Suomeen! Uskomatonta röyhkeyttä!

Mikael Halleen

Vastavuoroisesti venäjä voisi osoittaa kuinka monelle Suomen kansalaiselle se on ihan oikeasti myöntänyt Venäjän kansalaisuuden ilman että henkilön on tarvinnut luopua Suomen kansalaisuudesta. Periaatteessa tämä on mahdollisuutta - käytännössä en ole tavannut ensimmäistäkään tapausta. Positiivisena huomautuksena totean että jotkut suomalaiset ovat saaneet pysyvän oleskeluluvan.

Mikko Toivonen

Veikkaan, että ainakin Johan Bäckmanilla, Jon Hellevigillä ja Janus Putkosella on pysyvän oleskeluluvan lisäksi Venäjän kunniakansalisuus. Varma en tosin ole muusta kuin että hyvin ovat sikäläiseen ajatus- ja tavoitemaailmaan sopeutuneet.

Petri Paimander

Melko monessa maassa ainakin Aasian suunnalla on maanomistusoikeus sidottu kansalaisuuteen (esim. Thaimaa, Filippiinit). Mikäli siis tällaisen kaksikulttuurisen perheen Suomessa varttunut lapsi haluaa säilyttää oikeutensa ja kosketuksensa vanhempansa (yleensä äidin) perintömaihin, se onnistuu vain kaksoiskansalaisena.

Väitättekö näiden ihmisten olevan jotenkin vähemmän suomalaisia, turvallisuusriskejä jne???