Lauantai 25.5.2019

Kansanedustajalta tyrmäys Aito avioliitto -hankkeelle: ”Ei mitään mahdollisuutta toteutua”

Luotu: 
17.11.2016 15:26
Päivitetty: 
17.11.2016 15:34
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.).
|

Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) viestittää blogissaan Aito avioliitto -liikkeelle, että eduskunnan perustuslakivaliokunta tulee keskiviikon päätöksen myötä käsittelemään Aito avioliitto –ryhmän kansalaisaloitetta, ei jo hyväksyttyä tasa-arvoista avioliittolakia.

Kärnä kirjoittaa blogissaan muun muassa haluavansa ”rauhoitella kaikkia, jotka seuraavat tätä prosessia kauhunsekaisin tuntein ja surullisena”. Hän viittaa Aito avioliitto -hankkeen haluun kumota sukupuolineutraali avioliittolaki.

– En näe mitään tilannetta tai mahdollisuutta, jossa tämä aloite hyväksyttäisiin. Olkaa rauhassa, kansanedustaja kirjoittaa.

Kärnä viittaa Aito avioliitto –aktiivi Susanna Koivulaan, joka kirjoitti blogissaan ilahtuneena lakivaliokunnan päätöksestä lähettää ryhmän kansalaisaloite perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Koivula arveli olevan ”edelleen täysin mahdollista, että avioliittolain muutos perutaan ja avioliittolaki säilyy naisen ja miehen välisenä lakina”.

Kärnän mukaan ”Koivula olettaa virheellisesti, että perustuslakivaliokunta tulisi ainoastaan arvioimaan aloitteentekijöiden esityksen mukaisesti, onko perustuslain mukaista palata oikeustilaan, jossa avioliitto oli vain naisen ja miehen välinen oikeus”. Perustuslakivaliokunnan käsittelylle on kuitenkin toinen syy.

– Lakivaliokunta joutui nimittäin pyytämään, eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti, perustuslakivaliokunnalta lausunnon, sillä asiantuntijakuulemisissa ilmeni, että vielä toistaiseksi voimassa olevassa muodossaan avioliittolaki asettaa henkilöt parisuhteen solmimisen osalta eri asemaan sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Samaa sukupuolta olevat parit kun eivät voi solmia avioliittoa, vaan ainoastaan oikeusvaikutuksiltaan rajatumman rekisteröidyn parisuhteen, Kärnä kirjoittaa.

– Tätä voidaan pitää ongelmallisena tilanteena perustuslain 6 §:n kannalta ja se edellyttää hyväksyttävää perustetta.

Kärnä toteaa, että tähän ongelmaan nähden avioliittoinstituution avaaminen samaa sukupuolta oleville pareille turvaa nykyistä paremmin ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Aito avioliitto -aloite puolestaan heikentäisi perusoikeuksien tasavertaista toteutumista.

– Tasa-arvoinen avioliittolaki on jo Suomessa hyväksytty ja oikeuskäytännössämme on käsite perusoikeuksien heikentämiskiellosta. ”Aito avioliitto” -kansalaisaloitteessa on siis kyse nykyiseen oikeustilaan verrattuna olennaisesta samaa sukupuolta olevien parien oikeuksien heikentämisestä, Kärnä kirjoittaa.

– Susanna Koivulan onkin syytä huomata, että perustuslakivaliokunta tarkastelee siis nyt tehtyä kansalaisaloitetta [Aito avioliitto -aloitetta]; ei jo hyväksyttyä tasa-arvoista avioliittolakia.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Kauko Kaaresoja

"– En näe mitään tilannetta tai mahdollisuutta, jossa tämä aloite hyväksyttäisiin. Olkaa rauhassa, kansanedustaja kirjoittaa."

Kenelle tämä rauhoittelu oli osoitettu? Vastaehdotus -kansalaisaloitteen kannattajat sekä suuri enemmistö haluaisivat säilyttää normaalin avioliittokäsitteen. Ja kirjoittaja kyllä ymmärtää miksi. Suuri enemmistö ei käsitä, mikä on sukupuolineutraali avioliitto- eikä tule käsittämäänkään. Voisitteko vaikka muuttaa suhteen pariliitto-nimeksi. Kai sanalla avioliitto on joku suoja, luulisin.

Sami Mollgren

Esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluville nuorille, joita Aito avioliitto -seurakunnan toiminta ahdistaa.

Samoin kahden samaa sukupuolta olevien vanhempien vanhemmoimia perheitä, joissa monissa ajatellaan, että eikö tämä ihmisvihamielinen päähänpotkiminen ja omaa perhettä kohtaan tapahtuva loan heittäminen jo lopu.

Petri Hämäläinen

Kyllä ihmisellä pitää reilusti olla asiat sekaisin jos toisen ihmisen tai ryhmittymän poliittinen mielipide tai erilainen moraalikäsitys "ahdistaa".

Siis että minä olen jotain mieltä ja muiden mielipide "ahdistaa"? Voiko olla rajoittuneempaa, suvaitsemattomampaa?

Sami Mollgren
Vastaus kommenttiin #6

Tätä samaa ihmisvihamielistä sontaa on Suomessa suollettu 1960-luvulta lukien. Siis siitä asti kun samaa sukupuolta olevien seksuaalisuhteiden dekriminalisoinnista alettiin laajemmin keskustella. Joka ainoan kerran, kun hlbti-vähemmistöihin kuuluvien asemaa on viety eteenpäin, niin kunkin ajan "aitoavioliitot" ja hengenheimolaisensa ovat kynsin-hampain olleet jarruttamassa yhdenvertaisuuden edistämistä. Tämän vuoksi vasta nyt edistetään sellaisia yhdenvertaisuuskysymyksiä, jotka olisi pitänyt hoitaa pois päiväjärjestyksestä jo vuosikymmeniä sitten.

Kyllä, esimerkiksi uskonnollisessa ympäristössä kasvaneilla hlbti-vähemmistöön kuuluvilla nuorilla ovat usein asiat sekaisin. Perhe, suku ja lähiyhteisö painostaa olemaan jotain muuta kuin on. Aito avioliitto -seurakunta hengenheimolaisineen ei osaa millään tavoin asettua tällaisten nuorten asemaan.

Elä omaa elämääsi omien moraalikäsitystesi mukaisesti (toki siihen asti, ettet toimillasi riko muiden ihmisten oikeuksia). Sitä varmasti suvaitaan. Mutta älä rajoita muiden ihmisten tilaa olla ja elää.

Kuinkakohan paljon tätä rautalankaa oikein tarvittaisiin?

Arttu Hiekkanen
Vastaus kommenttiin #7

>Elä omaa elämääsi omien moraalikäsitystesi mukaisesti. Mutta älä rajoita muiden ihmisten tilaa olla ja elää.
Omien yhteiskuntafilosofisten näkökantojen esilletuominen on varmaan libertariaanisessa yhteiskunnassa vähintäänkin sallittua, joten vastaan tuputukseesi tuputuksellani. Kiitos kommentista, tämä tarjoamasi periaatteen esilletuonti on erittäin tärkeä huomio.
Yhteiskuntamme sallii libertariaanisen tavan mukaan laillisesti erittäin paljon asioita, eikä tämä riipu edes niiden asioiden moraalisesta painolastista.
Konservatiivi voi hahmottaa tämän kysymyksen esimerkiksi sen kautta, että yhteiskunnan on pyrittävä suurimpaan mahdolliseen hyvään mahdollisimman monelle (vrt. Rawlsin tietämättömyyden verho), riippumatta henkilöstä. Yhteiskuntaa ei siis "tietävänä" instituutiona kiinnosta mitä ihminen tekee, mutta se rajoittaa niitä toimia, joiden voidaan katsoa haittaavan tätä hyvän periaatetta. Avioliiton uudelleenkirjoitus ei yhteiskunnan näkökulmasta ole itsestäänselvästi voitto aina ja kaikille, vaikka nyt puhummekin joidenkin mielestä vain pienestä ja maltillisesta muutoksesta.

Vaikka itse olenkin libertariaaninen esimerkiksi teknologian suhteen, on konservatiivisuus avioliiton suhteen mielestäni erittäin tärkeää yhteiskunnallisesti. Yhteiskunnan pitää toistaa ja todentaa biologista kaksijakoisuutta ja tukea kaikkea lasten oikeutta tässä asiassa. Yhteiskunta aina sietää myös normaalijakauman reunat ja tämä lisää hyvinvointia. Näiden vähemmistöjen nostaminen normatiiviseksi totuudeksi yhteiskunnan sisällä on kuitenkin vain ideologista purnaamista jonka muutamat (joidenkin aikuisten vapaan tahdon, materianhallinnan, hyvinvoinnin) hyödyt eivät ole haittoja (joidenkin lasten biologisen jatkumon ideologinen kieltäminen ja systemaattinen menetys) suuremmat.

Edistys edistyksen vuoksi on yhtä typerää kuin säilyttäminen säilyttämisen vuoksi - meidän on siis löydettävä oikeita perusteita väittämillemme eikä hoettava iskulauseita. Paljonko rautalankaa tarvitaan? Mulla on tuolla vielä koko kerä.

Sami Mollgren
Vastaus kommenttiin #14

Yhteiskunnan on myös huolehdittava siitä, että lasten hyvinvointi toteutuu mahdollisimman kattavasti todellisissa elämäntilanteissa, esimerkiksi samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä. Tällaisissa tapauksissa "biologisen kaksijakoisuuden toistaminen ja todentaminen" rajoittavana tekijänä vanhempien parisuhteita koskevassa lainsäädännössä on nähtävissä haittana lapsen parhaan ja lapsen oikeuksien toteutumiselle.

Lapsen juridisia suhteita vanhempiinsa säädellään muussa kuin avioliittolainsäädännössä. Mainittu "joidenkin lasten biologisen jatkumon ideologinen kieltäminen ja systemaattinen menetys" ei ole sidoksissa avioliittolain sukupuolineutraalisuuteen, eikä avioliittolain sukupuolirajoituksella ehkäistä mainittuja haittoja.

Sen sijaan lapsen oikeudessa keskeistä on sen perheen pysyvyys, johon tämä on syntynyt ja jossa tämä kasvaa. Perheen yhteiskunnalta saama arvostus ja muiden perheiden kanssa yhdenvertainen asema ovat hyödyksi.

Sari Weckroth
Vastaus kommenttiin #16

"Perheen yhteiskunnalta saama arvostus ja muiden perheiden kanssa yhdenvertainen asema ovat hyödyksi."

-Käsityksesi "muista perheistä" tuntuu olevan aika kapea.

Jälleen mainitsen, että edelleenkään lakimuutoksen jälkeen kaikki perheet eivät ole "yhdenvertaisessa asemassa", sikäli kun mittarina käytetään perheen aikuisten välisen suhteen avioliitto-statusta.

SETA:n poliittisessa strategiassa on erikseen mainittu kohta "perheet samalle viivalle perhemuodosta riippumatta", ja mainitaan se tosiasia, että yhteiskunta ei tunnusta kuin kahden vanhemman perheen.

Näin on myös avioliittolakimuutoksen jälkeen.

Arto Jääskeläinen

Kyse ei ole mistään vihamielisyydestä, asiat asioina.

Avioliiton pitäminen vain miehen ja naisen liittona EI ole syrjintää.
Tuosta on Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta tuore päätös.

Kaikille löytyy täysin tasapuolisesti ja oman valinnan mukaan liitto, lopputuloksen nimi vain on eri sisällön mukaan. Valinta on vapaa ja tasa-arvoinen:

Eri sukupuolta --> avioliitto
Samaa sukupuolta --> rekisteröity parisuhde

Jos vedotaan siihen, että rekisteröidyn parisuhteen oikeudet eivät ole samat niin puhutaan aivan eri asiasta. Ei sen korjaaminen vaadi mitenkään muuttamaan avioliiton sisältöä vaan korjaamaan vika siellä missä se on, rekisteröidyssä parisuhteessa. Täysin tarpeetonta kajota avioliittoon.
Jokainen pysyköön omalla tontillaan.

Kauko Kaaresoja

Sukupuolineutraali avioliitto, sehän on sama, jos yritetään rakentaa jänniteneutraali akku. Mutta pitäkää tunkkinne, minulle sama, ja niinhän te pidättekin. Somalit kyllä lisääntyvät, aiotteko adoptoida sitten heidän lapsiaan. Ja mielipideemittauksia, niitä tehdään tilaajien mukaan.
Loan heitto: minä koen teidän kantanne loan heitoksi sori siitä!

Kauko Kaaresoja
Vastaus kommenttiin #8

Niin, miksi tällainen avioliittolaki? Edelleen, miksei pariliitto. Avioliitolla on niin pitkä perinne, että sukupuolineutraali avioliittolaki on turha. Loan heittoa on tämä. On se vaan ihmeellistä, että normaali hetero ei asialleen saa ymmärrystä, en ole nähnyt ainuttakaan H ja L-linjan edustajaa, joka olisi YMMÄRTÄNYT myös meitä tavallisia. Loan heittoa menttaallipuolella on mm. se, että näen mielikuvissani kahden samaa sukupuolta seisovan papin siunaamina kirkossa. Kaikki tässä maailmassa rakentuu polariteetteihin, siis myös paristot ja akut. En aio jankuttaa asiaa sen enempää. Olipa Sami Mollgren ihmeellinen lause: "Laki ei ota kantaa avioliiton osapuolten sukupuoliin." Sitä paitsi pitäisi sanoa sukupuoleen, koska niitä on periaatteessa yhdellä ihmisellä on yksi, eikö niin?

Sami Mollgren
Vastaus kommenttiin #13

Miksi ei sukupuolineutraalia avioliittolakia? Samaa sukupuolta olevat parit laittavat hammasharjat samaan mukiin samasta syystä kuin eri sukupuolta olevat parit. Miksi täsmälleen samaa asiaa pitäisi säädellä usealla rinnakkaisella lakikokonaisuudella?

Heittäydytkö tosiaan marttyyriksi valittaen että sinua ei ymmärretä? Iso mies! Käsittäisin tuollaisen uhriutumisen, jos sinulta vietäisiin jotain pois tai pakotettaisiin tekemään jotain. Niin ei kuitenkaan ole tapahtumassa. Avioliittolain uudistus ei muuta millään tavoin elämääsi - ellet itse halua.

Esittäessäsi mielikuvasi kahdesta samaa sukupuolta olevasta kirkossa papin siunaamina tulit käsitelleeksi joidenkin ihmisten todellisuutta ja unelmia hyvin alentavaan sävyyn. Minusta tuollainen ylimielinen asenne on kuvottava. Ei minulle tulisi mieleenikään esittää sinusta vastaavan sävyisiä arvioita. Ja siksi toisekseen, kirkko päättää avioliittoon siunaamisista itsenäisesti. Avioliittolain uudistus koskee maallista lainsäädäntöä.

Pattereilla, akkumulaattoreilla ja polariteeteilla on paikkansa tässä universumissa - mutta uskon maailmasi pysyvän kasassa, vaikka on sellaisiakin asioita, joissa et itse tuota polariteettia hahmota.

***

Avioliitossa osapuolia on kaksi. Pakettiin kuuluu siis kahden ihmisen sukupuoli. Uudistettu avioliittolaki ei ota kantaa kummankaan osapuolen sukupuoleen - siis osapuolten sukupuoliin.

Arto Jääskeläinen
Vastaus kommenttiin #15

Sami Mollgren

Kyse ei ole mistään vihamielisyydestä, asiat asioina.

Avioliiton pitäminen vain miehen ja naisen liittona EI ole syrjintää.
Tuosta on Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta tuore päätös.

Kaikille löytyy täysin tasapuolisesti ja oman valinnan mukaan liitto, lopputuloksen nimi vain on eri sisällön mukaan. Valinta on vapaa ja tasa-arvoinen:

Eri sukupuolta --> avioliitto
Samaa sukupuolta --> rekisteröity parisuhde

Jos vedotaan siihen, että rekisteröidyn parisuhteen oikeudet eivät ole samat niin puhutaan aivan eri asiasta. Ei sen korjaaminen vaadi mitenkään muuttamaan avioliiton sisältöä vaan korjaamaan vika siellä missä se on, rekisteröidyssä parisuhteessa. Täysin tarpeetonta kajota avioliittoon.
Jokainen pysyköön omalla tontillaan.

Petri Hämäläinen

Siinä kun ei ole mitään ihmisvihamielistä tai sontaa puolustaa perinteistä kahden eri sukupuolta olevan ihmisen avioliittoa. Ei yhtään mitään.

Se että ajamallesi asialle löytyy vastustusta on fakta. Se että nämä vastustajat ovat sinun silmissä ihmisvihaajia kertoo sinusta hyvin paljon.

Pirjo Tolonen

Kärnä ajaa edelleen sana helinällä kulttuurimarxismia valheen kaikella voimalla läpi maahamme. "Avioliitto" ei tee ikinä homoista yhdenvertaisia miehen ja naisen AVIOLIITTOON nähden. Miksi ei? Siksi, kun homot nyt vaan eivät pysty lisäntymään, eivätkä he ikinä voi tarjota lapselle OMAA isää ja äitiä yhdessä. Missä on lapsen oikeus omaan isään ja äitiin, kuka kysyy lapselta, haluaako hän elää homoperheessä?

Pekka J. Mäkinen

Aivan oikein Pirjo Tolonen. Ihmettelen myös kovasti onko tämä Kärnän käsitys yleinen keskustapuolueessa? Ihmettelen syvästi jos näin on. Olen aina olettanut että keskustapuolue ei ole arvoliberaali puolue.

Meillä on ylipäätään väärä käsitys homoudesta. Ensimmäinen väärä käsitys on että 1) homo-taipumus ei voi muuttua. Toinen väärä käsitys on että 2) homous on synnynnäistä.

Ao. henkilöt joista kerron, ovat itse julkisuudessa kertoneet sen minkä nyt tuon esiin, ja siksi uskallan sanoa myös nimet loukkaamatta ketään.

1) Tunnettu julkkishomo Teuvo Loman kertoi julkisuudessa olevansa valmis naissuhteseen.

Tämä on oikea suunta. Tähän pitää pyrkiä. Tässä palaset loksahtavat kohdalleen, muutoinkin kuin anatomisesti.

Myös Jari Sillanpää totesi hiljattain katsellessaan tytön tverkkausta: "Löysin itsestäni biseksuaalisia puolia".

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000003415734.html

Toisin sanoen ko. tapauksissakin kyse ei ole homoudesta vaan bi-seksuaalisuudesta.

Kuuluisa homotapaus on myös Amadeus Oilinki, joka oli muuttui rukouksen seurauksena täysin heteroseksuaaliseksi. Oilinki toteaa että kun hän kertoo muutoksestaan, suvaitsevaisuus pysähtyy kuin seinään.

Entä mitä on sanottava meidän julkkislesboistamme ( Esim. Saara Aalto, Katariina Souri) jotka ovat aiemmin olleet rakastuneita heterosuhteissaan, mutta ovat sitten vaihtaneetkin miehensä naiseen, ja hehkuttaneet julkisuudessa onneaan. Eivät hekään puhtaita lesboja ole.

Uusi Väestöliiton tutkimus toteaa että Suomessa naiset ovat alkaneet kiinnostumaan enemmän naisista. Miten lesbouteen voi alkaa jos se ei olisi tahdon asia.

Homojen omalta Ranneliike- sivuilta luin että Englannissa ja USAssa noin puolet nuorista (!) ei pidä itseään enää täysin heteroseksuaalisina. Vanhempi väestö ei ole ole muuttunut. Tämä kertoo homomyönteisen (jopa homokokeiluihin yllyttävän) kulttuurin lisäävän homoutta, eikä tässä kyse enää ole siis aivoista, geeneistä tai kromosomeista. Yleensähän väitetään ettei homoudelle mitään voi, mutta näytää se voivan lisääntyä yhteiskunnallisen tuputuksen myötä, joten miksi ei myös vähentyä jos niin halutaan.

Joten ei tässä homoasiassa ole sanottu vielä viimeistä sanaa. Käsitykset sen synnynnäisyydestä ovat ilmeisesti muuttumassa.

Toinen puoli tästä asiasta on sitten vielä lasten kohtalo, jos spn-avioliittolaki tulee voimaan. Puhutaan tasavertaisuudesta tai tasa-arvosta, mutta mitä sellainen tasa-arvo on jossa heikoimman eli lapsen etu jää aikuisten "tasa-arvo"-vaatimusten jalkoihin. Kumpi on tärkeämpää, se että pienellä lapsella on äiti tai adoptio-äiti, vai sekö että kaksi homomiestä saa pienen tytön hoidettavakseen.

Uusi lehtori Milla Salinin tutkimus (Turun yliopisto) osoittaa että suomalaisten selvä enemmistö (60%) pitää isän ja äidin muodostamaa perhettä parhaana kasvualustana lapselle. Tutkimustulos on sama kuin Aito-avioliiton tilaama TNS-gallupkysely vuodelta 2014. Vastaajilta kysyttiin mm., mikä olisi heidän mielestään lähtökohtaisesti paras perhemuoto adoptiolapselle. 62 prosenttia vastaajista ilmoitti pitävänsä miehen ja naisen muodostamaa perhettä parhaana vaihtoehtona. Nyt tulossa oleva avioliittolaki toimii siis kansan enemmistön tahtoa vastaan salliessaan homoadoptiot ja samalla katsotaan että pieni lapsi ei tarvitse äitiä tai isää. Uuden lain mukaan äiti voidaan korvata kahdella isällä ja isä voidaan korvata kahdella äidillä, ja tätä aletaan pitää normaalina.. Kaksi isää ei koskaan korvaa äitiä. Tämä perustuu käytännön kokemukseen, eli sen yksinkertaisen tosiasian ymmärtämiseen, että mies ja nainen ovat paitsi fyysisesti erilaisia, he ovat myös psyykkisesti erilaisia. Naisen suurempi ja voimakkaampi tunteellisuus, herkkyys ja hoivaamistarve, joka näkyy jo pienissä lapsissa, on jokaiselle ihmiselle selviö, jos asiaa ei katsota ideologisten silmälasien läpi. Esim. saksalainen etologi Irenäus Eibl-Eibensfeld toteaa sen minkä maalaisjärkikin sanoo: "Sukupuolten välisen työnjaon alkuna on ollut se tosiasia, että naiset synnyttävät ja imettävät. Sen seurauksena heillä on suurempi synnynnäinen taipumus lasten hoitoon kuin miehillä".

Simo Taivalkoski

Hauska katsoa näitä kommentteja. Näinkö paljon tosiaan jengiä ahdistaa se, että myös samaa sukupuolta olevilla on avioliiton mahdollisuus? :D

”Kuvastaa aikamme henkeä. Perinteinen ja aito miehen ja naisen liitto on aina ollut yhteiskunnan perustana. Nykyään ihannoidaan tasa -arvon nimissä tämän pohjan murentamista.” ... anteeksi mitä? Eihän tässä yhtään mitään *murenneta* vaan annetaan myös samaa sukupuolta oleville mahdollisuus siihen, mikä on ollut mahdollista miehelle ja naiselle iät ja ajat.

Koko ”aito avioliitto”-kohkauksessa on vain kyse ahdasmielisyydestä (jota aivan liian usein perustellaan raamatulla, Jeesuksella, ja ties millä muulla uskomattoman huvittavalla – kun ei muutakaan keksitä). Onhan se nyt aiiivan kauheaa ja ihan varmasti monelta ihmiseltä henkilökohtaisesti pois, jos Pertsa ja Jartsakin voivat kävellä alttarille.

Sari Weckroth

"Onhan se nyt aiiivan kauheaa ja ihan varmasti monelta ihmiseltä henkilökohtaisesti pois, jos Pertsa ja Jartsakin voivat kävellä alttarille."

---

Kyse on nimenomaan paljon laajemmasta asiasta. Tässä tulee esiin se mitä varten avioliiton katsotaan olevan. Aivan ilmeisesti monen käsitys on, että avioliitto on olemassa sitä varten, että halukkaat voivat "kävellä alttarille".

Että avioliitto on olemassa, jotta ihmisillä olisi oikeus solmia avioliitto jonkun kanssa, jos haluavat.

Sari Weckroth

"Että avioliitto on olemassa, jotta ihmisillä olisi oikeus solmia avioliitto jonkun kanssa, jos haluavat."

-Tarkennetaan varmuuden vuoksi, että "avioliittoinstituutio on olemassa jotta ihmisillä olisi oikeus mennä naimisiin". Kehäpäätelmä.

Pekka J. Mäkinen

Simo. Sinäkin näytät kovasti ahdistuvan siitä mikä on normaalia käytäntöä ollut niin kauan kuin ihmiskunta ja Suomi on ollut olemassa.

Lisäksi kyse on paljon laajemmista asiasta kuin mitä nyt esität.

Kyse on ensinnäkin lasten oikeudesta isään ja äitiin. Simolle ei tämä näytä merkitsevän mitään, eikä myöskään suomalaisten ilmeisen enemmistön näkemys, jonka mukaan lapsen etu on kasvaa isän ja äidin muodostamassa perheessä.

Lähinnä huvittavaa on joidenkin lesbojen käytös. Kun he aiemmin elivät heterosuhteessa, he viis veisasivat kirkon jäsenyydestä ja sen arvoista, mutta kun tuli oma lehmä ojaan eli alettiin lesboilemaan, niin jo tuli kiire kirkkoon liittymiselle ja alettiin paheksumaan sitä kun kirkko ei toimi aikamme muotivirtausten mukaan. Ts. täysin selvää tekopyhyyttä.

Homoudesta ja lesboudesta onkin tullut eräänlainen muoti-ilmiö ajassamme, ja media ei uskalla sanoa ainotakaan arvostelevaa sanaa asiasta, vaikka aihetta olisi.

Homoilla ei ole mitään valittamista Suomessa. Heille piti riittää rekisteröinti aikanaan, mutta kun se saattiin aikaiseksi, niin nyt se ei sitten riitäkään. Nyt hyökätään jo kirkkoa vastaan että sielläkin pitää homouden ehdoilla toimia vastoin kirkon omaa auktoriteettia Raamattua. On kuitenkin täysin selvää että kirkko ei voi lähteä seuraamaan kutakin vallalla olevaa muotitrendiä.
Ihmettelenkin miksi homojen pitää valloittaa koko yhteiskunta, niiltäkin osin joiden arvoihin ei homous sovi.

Tätä ei voi järjellä ymmärtää muutoin kuin siten että kyse ideologioiden taistosta, jossa perinteiset arvot kuten avioliitto halutaan murentaa. Simonkin ajattelun taustalla on selvästi oma "jumalaton" ideologia, jossa kirkon arvot ja Jumalan sana eivät paljoa paina. Raamattuhan kieltää yksiselitteisen selvästi homoliitot. Ja avioliittoon voidaan vihkiä vain jos kuuluu kirkkoon. Miksi siis homot eivät anna kirkon pitää sen omista arvoista kiinni. Suvaitsevaisuudella ratsastavat homot eivät kuitenkaan itse näytä suvaitsevan toisinajattelijoita

Maailmalla spn-lait ovat aiheuttaneet sen että hetero-avioliiton kannattajat ovat jo syrjinnän kohteina. Asiat ovat menneetkin päälelleen eli nyt syrjitään jo maailmalle enemmän perinteisen avioliittokäsityksen edustajia, heitä erotetaan kouluista ja työpaikoilta. Näin sorretusta on tullut ajassamme sortaja.

Jos avioliittoa ei määritellä vain miehen ja naisen väliseksi, niin silloin kaikki muutkin rakkauteen perustuvat variaatiot olisivat sallittuja, eikä ainoastaan homoliitot. Esim.
se kuuluisi myös meillä suhteille joita jo maaimalla on, kuten yksi mies ja kolme naista. Tai 3 mieskaveria keskenään. Tai kenties itämaiset haaremit, mies ja 10 vaimoa.

Pasi Turunen on kuitenkin kiteyttänyt asian oivallisesti näin: "Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia keskenään, mutta kaikki kuviteltavissa olevat yhteiselämän muodot eivät ole avioliittoja".

Spn- avioliittolain myötä koko avioliiton arvostus vähenee, kuten on käynyt maissa jossa spn-avioliitot ovat tulleet laillisiksi. Avioliittojen määrä on niissä vähentynyt.

Seta on jo harkitsemassa seuraavaa siirtoa eli moniavioisuuden saallimista. Vaatimukset eivät varmasti jää tähänkään. Pelottaa ajattellakin mitähän seuraavaksi.

Simo Taivalkoski

”Simo. Sinäkin näytät kovasti ahdistuvan siitä mikä on normaalia käytäntöä ollut niin kauan kuin ihmiskunta ja Suomi on ollut olemassa.” – En ole ahdistunut. Olen huvittunut.

”Kyse on ensinnäkin lasten oikeudesta isään ja äitiin. ” – Kannattaa lukea PDF-tiedosto nimeltä YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, se määrittelee mm. seuraavasti: ”Lapsella on oikeus elää *vanhempiensa* kanssa.” ja tässä sopimuksessa ei puhuta mitään oikeudesta juuri eri sukupuolta oleviin vanhempiin.

”... eikä myöskään suomalaisten ilmeisen enemmistön näkemys, jonka mukaan lapsen etu on kasvaa isän ja äidin muodostamassa perheessä.” – Kansalaisaloite.fi-palvelussa suurempi enemmistö on halunnut avioliittolakia muutettavan tasa-arvoiseen suuntaan 166 851 kannatuksella, kun taasen avioliittolain muuttamisen tasa-arvoiseksi on haluttu torpata 106 195 kannatuksella. Enemmistön haluaakin avioliittolain tasa-arvoiseksi.

”...muutoin kuin siten että kyse ideologioiden taistosta, jossa perinteiset arvot kuten avioliitto halutaan murentaa.” – maailma muuttuu, kuten myös ns. perinteiset arvotkin, ja tämä on myrkkyä varsinkin kirkolle.

”Simonkin ajattelun taustalla on selvästi oma "jumalaton" ideologia, jossa kirkon arvot ja Jumalan sana eivät paljoa paina.” – Pitää paikkaansa. Meillä vaimon sana painaa eniten. Tämän jälkeen tulee perässä hyvänä kakkosena asiakkaat. Hengellisiä asioita en omaan työhöni sotke.

”Asiat ovat menneetkin päälelleen eli nyt syrjitään jo maailmalle enemmän perinteisen avioliittokäsityksen edustajia, heitä erotetaan kouluista ja työpaikoilta.” – Minkä uutisjutun mukaan?

”Jos avioliittoa ei määritellä vain miehen ja naisen väliseksi, niin silloin kaikki muutkin rakkauteen perustuvat variaatiot olisivat sallittuja, eikä ainoastaan homoliitot. Esim.
se kuuluisi myös meillä suhteille joita jo maaimalla on, kuten yksi mies ja kolme naista. Tai 3 mieskaveria keskenään. Tai kenties itämaiset haaremit, mies ja 10 vaimoa.” – Hieman hatarahkoa logiikkaa. Hyvä sentään, ettet ottanut esimerkkinä ”esimerkiksi koiran ja miesten väliset liitot”, tai muuta älytöntä, kuten jotkut ovat tehneet.

”Pelottaa ajattellakin mitähän seuraavaksi.” – Miksi se pelottaa? Ovatko sinulle täysin tuntemattomien ihmisten väliset homoliitot jotenkin sinulta pois, vai aiheuttiko joku homo parisuhteesi kariutumisen, tms.?

Sari Weckroth

”Jos avioliittoa ei määritellä vain miehen ja naisen väliseksi, niin silloin kaikki muutkin rakkauteen perustuvat variaatiot olisivat sallittuja, eikä ainoastaan homoliitot. Esim.
se kuuluisi myös meillä suhteille joita jo maaimalla on, kuten yksi mies ja kolme naista. Tai 3 mieskaveria keskenään. Tai kenties itämaiset haaremit, mies ja 10 vaimoa.”

– Hieman hatarahkoa logiikkaa. Hyvä sentään, ettet ottanut esimerkkinä ”esimerkiksi koiran ja miesten väliset liitot”, tai muuta älytöntä, kuten jotkut ovat tehneet.

---
-Ei, vaan täysin johdonmukaista ajattelua. Piilpouduit tuon "koira ja mies-liitto" -esimerkin taakse, vaikka sitä ei edes mainittu. Kysymys on täysin looginen: millä perusteella rajataan lukumäärä kahteen, jos avioliitto ei perustu kahteen vastakkaiseen sukupuoleen?

http://www.pinknews.co.uk/2015/10/16/meet-the-three-gay-men-who-want-to-...

http://www.gaystarnews.com/article/three-men-marry-each-other-thailand19...

On niitä, jotka tietävät näistä, siitä mitä maailmalla nyt jo tapahtuu, ja niitä jotka luulevat että kaikki (paitsi konservatiivit) ovat tyytyväisiä ja "rauha laskeutuu maahan" kunhan nyt päätetty avioliittolain muutos saadaan läpi.
Tuosta käy myös ilmi, miten naimisiin meneminen ja lasten hankkiminen liitetään edelleen vahvasti yhteen. Ja käsitetään nyt ja tulevaisuudessa siten että oikeus avioliittoon=oikeus hankkia lapsia, tavalla tai toisella.

----
”Pelottaa ajattellakin mitähän seuraavaksi.” – Miksi se pelottaa? Ovatko sinulle täysin tuntemattomien ihmisten väliset homoliitot jotenkin sinulta pois, vai aiheuttiko joku homo parisuhteesi kariutumisen, tms.?
---

-Tarkkuutta. Tuossa viitattiin siihen mitä tulee "seuraavaksi". Siis homoliittojen jälkeen. Jokaisen olisi syytä miettiä ja selvittää ainakin itselleen mitä ajattelee jo nyt vireillä olevista seuraavista muutosehdotuksista.

Jos käyttää omaa logiikkaasi, onko se sinulta jotenkin pois, jos kolme homomiestä, kahden sijaan, haluaa mennä keskenään naimisiin ja hankkia lapsia? Aiheuttaako se parisuhteesi kariutumisen?

Jos nämä ovat oleellisimmat kysymykset... ei tässä ole mitään perusteita kieltää tätäkään lakimuutosta.

Sari Weckroth

On se, jos kolme homomiestä, kahden sijaan, haluaa mennä keskenään naimisiin. Kuten linkeissä tuli ilmi.

SETA haluaa esiintyä konservatiivisten perhe- ja parisuhdearvojen kannattajana. Eli vain perinteisiin perhearvoihin sitoutuvat homot saavat tukea Setalta. Näinkö?

Sari Weckroth

"Kannattaa lukea PDF-tiedosto nimeltä YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, se määrittelee mm. seuraavasti: ”Lapsella on oikeus elää *vanhempiensa* kanssa.” ja tässä sopimuksessa ei puhuta mitään oikeudesta juuri eri sukupuolta oleviin vanhempiin."

----

-Eiköhän suurin piirtein jokainen ole sen lukenut, varsinkin näihin keskusteluihin osallistuvat tietävät mitä siinä lukee. Sinuna lainaisin sitä sanatarkasti, jos todella haluat siihen vedota.

Siinä ei sanota, että huoltajien tulee olla eri sukupuolta. Sen sijaan siinä sanotaan, että lapsella tulee, mikäli mahdollista, olla oikeus TUNTEA vanhempansa.

Mitä se ("tuntea") sinun mielestäsi tarkoittaa, tässä yhteydessä?

Arto Jääskeläinen

Kärnä on täysin hukassa.
Tulin tuohon päätelmään kuunneltuani radiossa ja netissä suorana lähetetyn lakivaliokunnan kansalaiskuulemisen. Kärnä oli kuin toiselta planeetalta tilaisuuteen tipahtanut, vetosi puheenvuorossaan asiaan, joka oli juuri hetki aiemmin keskusteluissa käsitelty ja kumottu. Näytti, että hän ei tiennyt yhtään, mitä oli jo puhuttu.
Kuulin myöhemmin, että hän oli tullut myöhässä tilaisuuteen eikä tiennyt asioista sen takia.