Sunnuntai 27.5.2018

Professoreiden tyly huomio perustuslain valvonnasta: ”Puoluepoliittinen suhmurointi hakee vertaistaan”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
6.1.2017 09:33
Päivitetty: 
6.1.2017 09:39
  • Professorien mukaan osa perustuslakivaliokunnan jäsenistä tieten tahtoen pyrki estämään perustuslakivaliokunnan lausunnon antamisen kotoutumistukiesityksen perustuslainmukaisuudesta.
|

Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro ja Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen arvioivat kovin sanoin lainvalmistelua eduskunnassa. He nostavat erityisesti esiin kotoutumislakiehdotuksen valmistelun. 

Lavapuron ja Ojasen ulostulo liittyy Ylen torstaiseen uutiseen, jonka mukaan oikeuskansleri käytännössä syrjäytettiin maahanmuuttajataustaisten työttömien työnhakijoiden kotoutumistukea koskevan hallituksen esityksen valmistelusta.

–Kun YLE:n uutisointi kotoutumistukilakiehdotuksen valmisteluvaiheista yhdistetään Perustuslakiblogissa aiemmin selostettuihin esityksen yhtä lailla hyvin arveluttaviin käsittelyvaiheisiin eduskunnassa, nähtäville tulee suomalaisen poliittisen vehkeilyn viime vuosien synkimpiin lukuihin kuuluva ruumiinavauskertomus, jonka päälöydös on piittaamattomuus hyvän lainvalmistelun periaatteista sekä perustuslaillisuuden toteutumisen vaarantuminen sekä esityksen valmistelussa että eduskuntakäsittelyssä, Lavapuro ja Ojanen kirjoittavat Perustuslakiblogissa

Professorien mukaan osa perustuslakivaliokunnan jäsenistä tieten tahtoen pyrki estämään perustuslakivaliokunnan lausunnon antamisen kotoutumistukiesityksen perustuslainmukaisuudesta. Heidän mukaansa kaikkein huolestuttavinta on se, että asiassa aktiivisimpia olivat nimenomaan perussuomalaisia edustavat perustuslakivaliokunnan jäsenet Leena Meri ja Kimmo Kivelä. 

–Kokonaisuutena tarkastellen kotouttamislakiesitykseen liittyvä puoluepoliittinen suhmurointi hakee vertaistaan ainakin kotimaisen valtiosääntöelämän lähihistoriasta. Se joka oletti ongelman rajoittuneen perustuslakivaliokunnan yksittäisen asian käsittelyyn ja korjaantuneen niinmuodoin perustuslakivaliokunnan yksimielisellä ryhtiliikkeellä, on joutunut pettymään pahoin. Tilanne on ollut paljon vakavampi. Ensin eduskunnan toiseksi suurinta puoluetta edustava ministeri näyttää aktiivisen määrätietoisesti tavoitelleen sitä, ettei lakiluonnoksesta järjestetä laajapohjaista lausuntokierrosta hyvään lainvalmistelutapaan kuuluvalla tavalla ja ettei ylin laillisuusvalvoja pääse kunnolla valvomaan valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista perustuslain 108 pykälän mukaisesti. Sen jälkeen saman puolueen edustajat perustuslakivaliokunnan jäsen Meri etunenässä toimivat vielä määrätietoisesti esityksen valiokuntakäsittelyn aikana eduskunnassa sen varmistamiseksi, ettei perustuslakivaliokunta pääsisi toteuttamaan sille perustuslain 74 pykälän mukaan kuuluvaa lakien perustuslainmukaisuuden valvontatehtävää ja ettei mikään muukaan valiokunta pääsisi sanomaan esityksestä ainakaan mitään kriittistä, professorit kirjoittavat.

Episodi herättää Lavapuron ja Ojasen mukaan monia kysymyksiä. He pohtivat myös sitä, miksi miksi perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri oikeastaan vaihtui.

–Mitkä olivatkaan ministeri Mäntylän äkilliseen eroon johtaneet henkilökohtaiset syyt? Kun lain valmisteluun on liittynyt nyt julki tullutta merkittävää valtiosääntöoikeudellista piittaamattomuutta ja poliittista suhmurointiakin, valmistelusta vastanneen ministeri vaihtuminen hieman ennen asian tulemista valtioneuvoston käsittelyyn näyttäytyy vähintäänkin oudossa valossa. Oliko näillä asioilla sittenkin jokin yhteys, he kysyvät.

Toinen Lavapuron ja Ojasen esiin nostama kysymys on, miksi muut valtioneuvoston jäsenet hiljaisesti hyväksyivät lakiehdotuksen puutteellisen valmistelun. 

Kotouttamislakiesitykseen liittyvä puoluepoliittinen suhmurointi hakee vertaistaan ainakin kotimaisen valtiosääntöelämän lähihistoriasta.

–Eikö edustaja Mäntylä ministerinä olleessaan lainkaan informoinut muita valtioneuvoston jäseniä oikeuskanslerin kanssa käydyistä keskusteluista? Eikä hän välittänyt tätä viestiä seuraajalleen?  Vai koettiko hän sittenkin ottaa huomioon valmistelun puutteet ja joutui siksi luopumaan ministerin tehtävistä ns. ”henkilökohtaisista syistä”, he kysyvät. 

–Näihin kysymyksiin ei välttämättä saada vastauksia ja voi tietysti olla, ettei ministerin eroon tosiasiassa liity sen suurempia ongelmia. Olennaista kuitenkin on, miltä asiat näyttävät. Voidaanko nyt nähdyn näytelmän jälkeen enää uskoa siihen, että lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontajärjestelmä on kaikilta osin puolue- ja päivänpoliittisista vaikuttimista ja manöövereistä vapaa? Onko kotoutumistukea koskevan hallituksen esityksen  elinkaari osoitus poliittisen eliitin piirissä nykyään vallitsevasta vastahangasta perustuslakia kohtaan, professorit jatkavat.

Lavapuron ja Ojasen mukaan on syytä korostaa, että kotoutumislakiehdotuksen valmistelu- ja eduskuntakäsittelyvaiheet kokonaisuutena kertovat korutonta kieltä ”ainakin yhden puolueen joidenkin edustajien” halusta huolehtia oikeusjärjestyksen perustuslainmukaisuudesta ainakin tässä yksittäistapauksessa, jos ei muuten.

–Kun nyt on mahdollista arvioida kokonaisuutena kotoutumislakiehdotuksen valmistelu- ja eduskuntakäsittelyvaiheita, ei voi tehdä kuin johtopäätöksen, että esitys käytännössä heitettiin yli oikeusvaltion reunan jo valmisteluvaiheissa. Niin tärkeä oli edes yrittää saada läpi tämä hallituksen maahanmuuttopoliittisiin linjauksien mukainen esitys, joka ainakin yhdelle puolueelle näyttää muodostuneen niin tärkeäksi kärkihankkeeksi, että sen toteuttamiseksi voitiin surutta sotkea jalkoihin yhtä hyvin hyvän lainvalmistelun periaatteet kuin oikeuskansleri ja perustuslain noudattamisen varmistaminen. Perussuomalaisten piiristä esitetyt väitteet oikeuskanslerin toiminnan poliittisuudesta asettuvat tässäkin suhteessa hyvin outoon valoon, he kommentoivat.

Lavapuro ja Ojanen sanovat, että menettely Suomessa laillisesti oleskelevien ulkomaalaisten kotoutumistukea koskevassa asiassa on myös osoittanut lakien perustuslainmukaisuuden valvontajärjestelmän haavoittuvuuden.

–Järjestelmämme perustuu viime kädessä luottamukseen siitä, että kukin instituutio ja niiden edustajat, poliitikot mukaan lukien, toimivat perustuslaillisen tehtävänsä mukaisesti vilpittömässä mielessä. Jos kuitenkin jokin hallituspuolue ei yksinkertaisesti piittaa valvontajärjestelmän keskeisistä periaatteista tai ainakin ylimielisesti ylenkatsoo niitä – jos toisin sanoen hallitusvastuussa olevien puolueen edustajien toiminta ei yksinkertaisesti vastaa sitä, mihin oikeusvaltiossa kaikki normaalisti luottavat, olemme vaikeuksissa. 

Kotoutumistuki oli esillä toissa syksynä. Erityisesti perussuomalaisten ajamassa lakialoitteessa maahanmuuttajille, kuten turvapaikan saaneille ihmisille, myönnettäisiin työmarkkinatuen sijasta kotoutumistukea, joka olisi 90 prosenttia työttömyyspäivärahasta. Hallitus veti lopulta esityksensä pois yli vuoden valmistelun jälkeen. Useat asiantuntijat pitivät lakihanketta ongelmallisena yhdenvertaisuuden eli perustuslain näkökulmasta.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka nosti lainvalmistelun poliittiset paineet esiin Helsingin Sanomissa joulun alla. 

Lisää aiheesta:

Oikeuskanslerin ulostulo hallituksen toiminnasta puhuttaa: ”Onko Suomi enää oikeusvaltio?”

Professorit pöyristyivät: ”Oikeusvaltion säilyminen vaatii hallituksen eroa”

Hallitus vastaa oikeuskanslerille: ”Ongelma on pidempiaikainen”

 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Eero Laine

Kun perussuomalaiset katsoivat laborantti Lindströmin pärjäävän oikeusministerinä, niin eikö ole johdonmukaista, että samalla sakilla ei ole hajuakaan perustuslaista ja kunnioitusta sitä kohtaan. Sipiläkin seuraa vain katseella. Meno on kuin villissä lännessä, jokainen tekee mitä lystää.

Mikko Toivonen

Enj, Mark, kylläkään tunne näitä professoreita, enkä heidän "lausuntotaustaansa", kun ilkmeisesti ei ole aihe herättänyt kiinnostusta.

Se on kuitenkin objektiivisyyden nimissä todettava, että pelkällä asialla ei ole koko merkitystä vaan hyvin suuri osa merkityksestä riippuu valitettavasti siitä kuka asian esittää.

Aivan poikkeuksetta jokaisen asian takana on joku henkilö tai henkilöryhmä ja kuten tiedämme joka ikinen ihmisen esittämä ajatus voidaan ja oikeastaan pitääkin kyseenalaistaa. Sama objektiivisyys siis myös johtaa siihen että täydessä objektiivisyydessä ad hominen on jonkin verran perusteltu sillä absoluuttisella totuudella että esillä olevaa asiaa ei olisi ilman henkilön aloitetta ja tavoitetta.

Jukka Mikkola

Hallituksen olisi hyvä perustaa työryhmä korkeasti oikeusoppineista henkilöistä valmistelemaan perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen. Se vähentäisi valituksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, jonne niitä tehdään tuskin kovin heppoisin perustein.
Timo Soini on kannattanut julkisuudessa perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen. Muut ovat olleet asiasta hiljaa hallituksessa.
Saksan perustuslakituomioistuin voisi olla mallina hyvä lähtökohta tuomioistuimen perustamiseen. Perustuslakituomioistuin olisi aivan välttämätöntä saada tähän maahan perustuslakia suojelevana oikeusistuimena.
Perustuslakituomioistuin on monissa maissa oleva tuomioistuin, joka valvoo maan perustuslain toteutumista. Perustuslakituomioistuin muun muassa antaa ratkaisuja lakien perustuslainmukaisuudesta sekä antaa päätöksiä kansainvälisten sopimusten soveltuvuudesta maan perustuslain kannalta.
Perustuslakia voisi verrata vertauskuvallisesti puun juuriin ja runkoon, jolla valtion ”oikeuspuu” pysyy pystyssä. Muut lait ovat siitä haarautuvia oksia aina ohuimpaan oksanvarpuun saakka. Perustuslakituomioistuin vahvistaisi omalta osaltaan sitä, että ”oikeuspuu” pysyisi mahdollisimman terveenä.

Mitähän mieltä arvon professorit olisivat ajatuksesta perustaa perustuslakituomioistuin Suomeen?

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_perustuslakituomioistuin

Henri Järvi

Perussuomalaiset pitävät nyt hallituksesta kiinni kynsin hampain koska jos nyt tulisi vaalit loppuisi kahvinjuonti valtionpiikkin tähän. Sipilä tietysti tietää sen että perussuomalaisilla on vaihtoehdot vähissä ja puristaa heistä kaiken hyödyn irti. Soinihan ei halua mistään hinnasta luopua näytelmästä nimeltä Suomenhallituksen toimet ja hänen roolistaan siinä, ulkoministeriydestä. Perussuomalainen kansanedustaja on nyt Soinin ulkoministeriyden takaaja ja sitä kautta oikeastaan pelkkä Sipilän käsikassara.

Meneillään on siis taas kerran irvokas näytelmä jota yritetään naamioida 'isänmaan asialla kaapuun' kun todellisuudessa ollaan omalla ja puolueen asialla.

Siinä Kokoomus ajaa EK:n asiaa eli hyvinvointivaltion perustan alas ajamalla suurimpien yritysten verot alas ja perustelee sitä työpaikoilla, että niitä joko tulee tai ettei niitä lähde enempää. Todellisuudessa niitä oikeita työpaikkoja lähtee koko ajan ja tilalle tulee lumetyöpaikkoja, työtä jolla ei elä. Kokoomus on siis lumetyön asialla.

Kepu taas lypsää yhtä häikäilemättömästi niin kuin aina ennenkin, lisää maakunta-valtahimmeleitä puolueelle veronmaksajien piikkiin. Sipilä puolustaa Keskusta saatavia prosessissa jossa se on ajamassa hyvinvointivaltiota konkurssiin veronalennuksillaan.

Entä mitä tekee kansa jolle tarjotaan orjan osaa ja arvottoman näytelmän legimitoijan roolia? Toivottavasti ei ainakaan äänestä nykyisiä eduskuntapuolueita. Jos äänestusprosentti saataisiin pudotettua vaikka 30 %, niin vallankäyttäjiltä katoaisi legimitetti vallankäytölleen.

Tämä nykymenon härskiys loukkaa niin syvästi kansalaisen oikeustajua että kysynkin Sipilältä että pitäisikö kansalaisen vetää se vessasta alas?

Marja-Liisa Kalkela

Lainaus:
Siinä Kokoomus ajaa EK:n asiaa eli hyvinvointivaltion perustan alas ajamalla suurimpien yritysten verot alas ja perustelee sitä työpaikoilla

Kerro omin sanoin mitä uskot Kepun ajaneen jo -03 lähtien?
Kenen etuja Ex-pääministeri,Perheyritysten ex-johtaja M.Vanhanen ajoi?
Entä Perheyritysten ex-johtaja A.Berner ,joka hommass edm. perheyrityksiin ?
Kaksikko loppaa nyt Sipilän hyväksymänä:
Koneen (herliini (kesk),Fazzerin,Paulingin,Vallilan,Hartwallin ja MTK tilayrittäjien etuja etuja.
Kepu 49,Ps 39,kok 38.
Metkasti Kepuhallitusten syypäät on joko sdp tai kokoomus. Kok on ollut vain yksihallitus-03-19 aikana.
Kepulla 3.

Aliopuolue,köyhien ja pienviljelijöiden etuja ajavasta on tullut "pienviljelijä" "Herliineiden" ja "Nallejen" edunajajia.

Kepuhan riisu multa-kepun saappaat jo-87 ja vaihtoi ne kiiltonahkakenkiin ja liituraitaan.

Kun runnotaan väkisin hätäisesti lakeja ,hyötyy niistä vain muutama harva ja valittu.
Perustuslain yhdenvertaisuuslaki ohitetaan silmää räpäyttämättä.

Esim.Metsälaissa oli juuri käymässä noin. Veronhuojennus olisi tullut vain pienelle "hyväveli" suurmetsänomistajalle.
lähde:
YLE 7.1-17

Leena Meri

Mainitut professorit ovat valitettavasti kunnostautuneet erityisesti hallituksen maahanmuuttopoliittisten esitysten tiukuoiksi vastustajiksi ja tekevät jälleen kerran politiikkaa jonka tekeminen kuuluisi kansanedustajille. Toiseksi professorit eivät voi tietää minun ajatuksiani tai pyrkimyksiäni. En ole edes keskustellut heidän kanssaan koskaan aiheesta. Mielenkiintoista tuo lähes viha ja epäluulo, joka kohdistuu erityisesti perussuomalaisiin. Minulle herää kysmys, ovatko he enää siten puolueettomia, että heidän käyttämisensä perustuslakivaliokunnan asiantuntijoina on enää asianmukaista.

Timo Harju

Mainitut professorit ovat huolestuneita perustuslakien mukaisen lainsäädäntömenettelyn noudattamisesta. Näin ovat olleet oikeuskansleria myöten kaikki julkisen kantansa ilmoittaneet oikeusoppineet Leena Merta lukuunottamatta. Tällä ei ole mitään tekemistä "hallituksen maahanmuuttopoliittisten esitysten" kanssa vaan kohteena on lainmukainen hallinto. Leena Merellä pitäisi olla ammatilliset edellykset ymmärtää tämä asia.

Mutta ei. Hän rakentaa komean olkiukon hallituksen vastustamisesta, uhrautuu perinteiseen persutapaan ja lätkäisee lopuksi kansanedustajana törkeän uhkauksen,
että Lavapuro ja Ojanen eivät jatkossa olisi sopivia perustuslakivaliokunnan asiantuntijoina.

Kun tähänastiset oikeusoppineiden kommentit tässä asiassa huomioi, niin Meren linjalla loppuvat perustuslakiasiantuntijat tässä maassa. Oikeuskansleriakin Slunga-Poutsalo ehti syyttää politikoinnista. Auttaisiko asiaa, jos säädettäisiin uusi Persustuslaki taatusti sopivin lainkohdin?

Jouni Halonen

Kukin eduskuntapuolue (suurimmat) ovat vuorollansa estäneet toisten tai edistäneet omien asioiden edistymistä perustuslakia kierrellen. Kansalaisaloite eurosta eroamiseksi, Suomen liittyminen EU:hun, euroon liittyminen ilmoitusasiana,..............

Arvo Tammela

Olisiko syytä miettiä taas kerran, mitä vihapuhe kirjoitetussa muodossa voi olla. Korkeasti oppineet professorit kirjoittavat mielestäni tosi vihamielisesti kahdesta perussuomalaisesta kansanedustajasta. Heillä täytyy olla takataskuissaan vahva tieto kirjoituksessaan esittämistä asioista ja toivonkin, että professorit kertovat tämän tiedon meille ensi tilassa. Kun kansanedustajat ovat perussuomalaisia voihan tietenkin olla, että heistä voi kirjoittaa mututiedolla mitä tahansa, varsinkin korkeasti koulutetut, täysin puolueettomasti, professorit.

Timo Harju

Jaaha. Joko on taas puurot ja vellit sekaisin? Tämä Mauno Koiviston kymmeniä vuosia sitten lanseeraama lausahdus pusertuu huulille joka kerta, kun poliitikko haluaa puolustella tekemisiään, eikä mitään asiallista sanottavaa ole.

Persut ajoivat lakia, jonka valmisteluun
1.) Eivät halunneet oikeuskanslerinviraston puuttuvan.
2.) Eivät halunneet perustuslakivaliokunnan puuttuvan.

Molemmista toimista näkyvät kirjalliset dokumentit oikeuskanslerinviraston ja peruslakivaliokunnan pöytäkirjoista. Oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta ovat meillä se viimeinen suppilo, joka lakien perustuslaillisuuden viime kädessä varmentaa.

Niiden toimintaan puuttuminen on politikointia. Se pitäisi vain osata tehdä taitavammin, jos sille linjalle lähtee.

Henri Järvi

Sipilä-Berner hallitus on käynyt jo vaaraksi Suomen 'demokratialle'. Yleisradio on työnnetty suomettuneeseen tilaan. Sipilä on saanut siitä lujan otteen. Keskustassa ei kuulu pihahdustakaan muualta kuin Suomenmaasta joka suoltaa Ceausesculaiseen tyyliin ylistystä diktaattorille. Rinne on hiljaa koska hän ei halua pilata välejään vallantäytteiseen diktaattoriimme. Siinä oikea oppositiojohtaja. Olemme todistamassa demokratian ja demareiden alennustilaa.

Marja-Liisa Kalkela

Hmm? Miten ajattelisit sdp 36 eduskuntaryhmän vaikuttavan "sanomisiin"?
Tuskinpa porvaripuolueet vihr,rkp,krst yhtyisi "vastustamaan" Sipilöintiä.
Kaikki edm.kärkkyvät hallitukseen PS tilalle . Ennusteiden mukaanhan PS hyppää hallituksesta huonon kannatuksen vuoksi,nostaakseen kunta- ja eduskuntavaaleja varten kannatustaan.

"Olemme todistamassa" porvarienemmistön valtaa -03-19 koska kansa itse on niin tahtonut vaaleissa.
Sitä saa mitä tilaa ,kertoili perus-pomokin oppositiosta -03-15 aikana.

Pasi Salmi

Suomi tarvittsee K.J.Ståhlbergin kaltaisia polittiikoja, koska jos heitä vielä olisi, niin ei olisi ongelmia lainvalmistelun osalta. Tämän vanhan herran viisautta käytettiin aina hänen kuolemaansa asti hyväksi, jos oli ongelmia. Jos politiikolta puuttuu laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden ymmärrys, on politiikan teko kuin kumisevia tyhjiä tynnyreitä. Kuten Donner uudessa kirjassaan toteaa: johtavat polittiikot ovat kyllä akateemisen koulun käyneitä, mutta ovatko he sivistyneitä? Sivistymättömiksikään heitä ei voi sanoa, joksaan ei sivistyneiksi. Sen verran olen ollut mukana näissä valtion jutuissa, joten voin sanoa, että suuremmaksi osassa asioiden valmistussa puuttuu jopa aristoteliinen logiikka. Jos edes perusolettamuksia järkevyyden tieltä käytettäisiin niin pahimmilta asioilta vältyttäisiin.