Maanantai 20.5.2019

Nyt se on julki: Bernerin tiedotteen 8 pääkohtaa

Luotu: 
19.1.2017 11:00
Päivitetty: 
19.1.2017 11:03
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
|

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää Anne Bernerin (kesk.) johdolla odotetusti yhtiömallia ratkaisemaan liikenneverkon rahoitusta.

Tässä Bernerin tiedotteen pääkohdat:

– Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä.

– Yhtiö tuottaisi yhteiskunnalle välttämättömiä palveluita, siksi sen olisi oltava yhteiskunnallisessa ohjauksessa. Eduskunta ohjaisi yhtiötä useammaksi hallituskaudeksi tehtävällä liikenneverkkoselonteolla, jota päivitettäisiin hallituskausittain. Yhtiölle määriteltäisiin lailla ja viranomaismääräyksillä liikenneverkon palvelutaso ja kohtuullinen hinnoittelu.

– Liikenneverkkoyhtiö keräisi tien käytöstä maksun, jolla rahoitettaisiin yhtiön hallinnoiman valtion liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen. Yhtiö tarjoaisi kuluttajille valtakunnallisesti kiinteitä aikaan perustuvia maksuja (esimerkiksi kuukausi- tai vuosimaksu), jotka eivät vaatisi paikannusta.

– Liikenteen kustannuksia ei lisätä vaan ehdotuksen lähtökohta on, että liikenteen kokonaiskustannukset eivät nousisi ja liikenteen käyttäjillä olisi vapaus valita haluamansa palvelu – olipa se pelkkää tienkäyttöä tai liikenteen palvelupaketti.

– Tarkoitus on, että jatkossa palveluoperaattorit tarjoaisivat omia liikenteen palvelujaan. Kiinteiden maksujen rinnalla operaattorit voisivat tarjota myös kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja, siinä tapauksessa että kilpailua on riittävästi. Kilometripohjaiset maksut olisivat kuluttajalle valinnaisia ja vaatisivat ajoneuvon paikantamisen, jotta tiedettäisiin liikkuuko ajoneuvo liikenneverkkoyhtiön tiellä vai kunnallisella tai yksityisellä tiellä.

– Maksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon.

– Selvityksen perusteella ministeriö ehdottaa, että Liikenneviraston hallinnoima valtion tieverkko siirrettäisiin valtion erityistehtäväyhtiöön vuoden 2018 alusta. Rata- ja vesiväyläverkon osalta jatkettaisiin erillisselvitystä tavoitteena niiden siirtäminen yhtiölle vuoden 2019 alusta.

– Yhtiön omistajia olisivat Suomen valtio (65 %) ja maakunnat (35 %).

Tiedotteessa ei puhuta tarkemmin veroasioista, kuten keskustelua herättäneestä autoveron poistosta.

Lue uudemmat jutut:

Esitys: Näin autoilijan tiemaksu määräytyy – katso omasi heti laskurista

Berneriltä 3 esimerkkiä uudesta tiemaksusta: Tässä Octavian, Fiestan, ja Cherokeen laskelmat

Berner vahvisti: Autovero poistuisi – tässä veromuutokset yhdessä kuvassa

Lue lisää:

Yle paljastaa Bernerin esityksen: Autovero poistumassa kokonaan – uusi maksu 539 €/vuosi

Autokauppaa uhkaa nyt äkkipysähdys - KL: Uuden auton ostajalle väläytetään hyvitystä

Lue myös:

Anne Berneriltä uusi linjaus: ”Autoilijoiden pakkoseurantaa ei suunnitella”

Musta laatikko tulee autoilijalle halvemmaksi? – 10 vastausta Bernerin väylähankkeesta

”175 000 €, ei veroa” – Soinin hehkuttamaa veneveroa syytetään mielivaltaiseksi

Henkilöt: 
Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Pentti Hagelin

Olen ottanut tähän asiaan kantaa jo aikaisemmin, mutta hieman eri lailla tarkastellen vielä kerran. Berner ja myös Keskustan varapuheenjohtajat ovat korostaneet, että autoilijan kustannukset eivät saa nousta. Tässä on pieni ongelma. Valtio ei tule luopumaan nykyisin tieliikenteeltä keräämästään ylimääräisestä eli 6,4 miljardista eli jäljelle jää investointeihin ja ylläpitoon käytetty 1,6 miljardia. Tuo on se summa, jolla poliitikkojen puheiden perusteella pitäisi edelleen hoitaa investoinnit ja ylläpito ENTISTÄ PAREMMIN ja siitä pitäisi lohjeta OSUUS UUSILLE RAHASTAJILLE, koska edelleen poliitikkoihin viitaten autoilijan kulut eivät saa nousta. USKOKOON KEN HALUAA. Itseasiassa puheet verojen alennuksista ovat puhdasta humpuukia, koska käyttömaksuilla on tarkoitus kerätä vähintään tuo vastaava summa. Samalla tavalla puhdasta humpuukia on uusien rahastajien tarjoamat "uudet palvelut"? tieliikenteelle.

Tietenkin aina voidaan ottaa lisää velkaa, mutta se on myös maksettava, joskin ajatus sopii hyvin nykyiseen julkishallinolliseen moraaliin eli maksakoon tulevat sukupolvet. Lisäksi minulle ei ainakaan ole selvinnyt miten tämä uusi järjestelmä paremmin kuin polttoainevero kohdentaa kustannukset käyttäjille ja miten se helpottaa ihmisten liikkumista, navigaattorihan on jo keksitty ja tarjoaa jo nykyään valittavaksi useita vaihtoehtoisia reitit.

Tämän päivän autolijat, joutuvat maksamaan lisää "veroja", koska oston yhteydessä maksettuja veroja tuskin palautetaan ja he kärsivät myös tappion autoa vaihtaessaan, koska autoveron poistuminen vaikuttaa vaihtoauton hintaa alentavasti. Lisäksi autokauppa tulee kärsimään usean sadan miljoonan tappiot vaihtoautovaraston arvon romahduksen kautta. Tuo viimeinen seikka toki tekee monen peruskateellisen suomalaisen onnelliseksi.

Mikko Toivonen

Jo tuo valtion väyläyhtiö perustetaan, niin sitä koskevassa laissa tätyy olla täysin kiertämätön maininta millä taataan, että ilman perustuslain säätämisjärjestystä tuon yhtiön omistusta ei voi olla muulla kuin valtiolla, maakunnilla ja mahdollisesti kunnilla.
Yksikään yksityinen yhtiö, tai henkilö, ei missään muodossa voi olla tuon väyläyhtiön omistaja ja väyläyhtiön johto on myös kiertävä 5 vuoden määräaikaisuuksilla.
Sillä ei liioin voi olla hallintoneuvostoa vaan poikkeuksella ja säädetyllä lailla sitä valvoo kuten yleisradiota suoraan Eduskunnan nimittämä lyhyt valvontaneuvosta, joka myös on ns. nopeasti kiertävä.

Kaikki mahdollisuudet jonkun yksityisen tai poliittisen eturyhmän kuten kepulaisten välistävetoon ja rahastukseen on eliminoitava ennen kuin tuota järjestyelmää saa ajatella toteutettavaksi

Veikko Hintsanen

Kuuntelin puheen - oli verrattavissa Putinin laajoihin katsauksiin Venäjän tilasta.

Olin todella hämmästynyt miten voitiin tulkita ministerin ja ministeriön liikenneverkko muutotsen tarpeen peruslähtökohdat niin, että keskustelu on voitu kuukausien ja erityisesti viime viikkojen aikana irrottaa kokonaan liikenteen todellisista , logistisista ja suorittamis velvoitteiden vertailuista ja liikenteen sujumisen, väylien kulumisten ,väylien kestävyyden ,eri liikenne välineiden välisten kustannusten ja ongelmien korjaamis faktoista pelkästään hallinnon muutosten ja veron keräämisen keskusteluiksi ja siten Lvm: n päätehtäväksi .

Esityksessä nähtiin jälleen jopa selkeää vääristelyä mm EU liikennestrategiasta sen tavoitteista ja selkeistä toimintamalleista mitä on sovittu :

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en ,
mm maantieliikenteen volyymi siirroista vesiliikenteeseen , millä liikennestrategiaa toteutetaan.

Esityksessä ei keskusteltu, eikä esitetty lainkaan keinoja maantieliikenteen volyymi siirtojen määrän pienentämisiksi.

Puhuttiin Esko Ahon työryhmästä. Tämä jälleen ei ammattilaisista vaan poliittisesti sopivan 5.9.2016 asetetun työryhmän on ilmoitettu esittävän oman väliraportin tammikuun visionsa tammikuun 2017 aikana .

Miksi sitä ei odotettu ennen kuin julkistettiin selkeät poliittiset tavoitteet toiminnan muuttamiselle.

Nyt LVM on jälleen vuoden keskittynyt pelkkiin hallinnon ja veronkantoon suuntautuviin muutoksiin.

Samalla ministeriö ja eduskunta ovat panneet sivuun todelliset toimet (joita on sovittu EU liikennestrategiassa,) millä saisimme liikenteemme päästöt kuriin ja logistiikkamme kilpailukykyiseksi.

Ministeri Berner perusteli Liikennestrategian avulla niin maantieliikenteen kuorma autojen poltto aineiden verohelpotuksia kuin verotusmallin muutoksia.

Miten kuorma autoille halvennetun poltto aineiden avulla voidaan pienentää meidän ylisuurta kuorma auto määrää ja kuljetusvolyymiä joilla kulutetaan . Kun tar
Minusta EU liikennestrategia edellyttäisi niin ministeriöltä kuin uusia tavoitteita tekeviä päättäjiä tutustumaan EU liikennestrategiaan ja todella bench markkaamaan eurooppalaisia verrokkimaita siitä millä keinoin voisimme kohottaa tasoamme ja miksi me olemme pudonneet logististen kustannusten ja LPI vertailuissa ja kilpailukyvyssä todella heikkoon tasoon.

mridän koko ongelmakenttämme tiivistyy "Suomi on Saari" logistisen mallin edelleen vahvistamiseen, johon ei haluta EU:n tavoittelemaa liikennemoodeihin vaikuttavaa muutosta -nearest port is best port malliin- ,sellaista jolla siirretään rannikkosatamien tehtäviä sisämaahan noin 20 miljoonan vienti ja tuonti tonnin osalta.

Noin 20% viennistä ja tuonnista meillä liian kallista ,mikä on johtanut jo niin World Bank LPI vertailu romahdukseen sijalta 3 sijalle 15 ja logististen kilpailukykymme kaksinkertaisiin (yhteensä noin 30 miljardia euroa vuodessa ) kustannuksiin ( viite eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti 6/2013)

Mikäli kuorma auto liikenteemme voitaisiin ylläolevan mukaan muuttaa vesiliikenteeksi , niin meillä olisi vertailutaulukoiden mukaan hyvät mahdollisuudet pienentää rajusti meidän kuorma auto liikenteen käyttämää poltto aine määrää , ,päästöjä ja liikenteen ulkoisten kulujen(teitten kuluminen, jne) määrää radikaalisti EU:ssa sovittuun suuntaan,ÉUssa sovituin menetelmin ja EU tuella.

Carolus Linden

Ei tuosta tule selvästi ilmi se, miksi valtion omistama tieverkko pitäisi siirtää osakeyhtiön omistukseen. Mikään esitetyistä toiminnoista ei näytä sitä edellyttävän.
Käsittämätön ehdotus ministeriltä, jolla on jo ollut suuria vaikeuksia valtion vastuun ja omistajaohjauksen toteutumisen kanssa, osakeyhtiössä nimeltä Finavia. Omistajaohjauksesta vastaavalta pääministeriltä pitäisi tiedustella hänen näkemyksiään tästä. Osakeyhtiölaki ei salli ulkopuolisten tahojen puuttumista yhtiön varainkäyttöön.
Helpommin olisi ymmärrettävissä pyrkimys siirtää infrastruktuuria takasin valtion (suorempaan) omistukseen.

Teppo Kananen

Anne Berner & Co. Montako johtajaa tähän uuteen yhtiöön tarvittaisiin ja mikä tulisi olemaan heidän palkkaluokkansa? Käytin Trafin laskuria ja laskin oman henk.kohtaisen tilanteeni. Jos valitsen kilometripohjaisen laskelman, niin vuosikustannukset nousevat lähes 1000 euroa ja aikapesustaisessa valinnassa noin 500 euroa. Jatka Anne toki politiikassa, olethan oppinut jo tavat, älä nyt lopeta. Lupasit kustannusten laskua, mutta ne nousevatkin kuten edellä kerroin. Olen vanhan, hyvinhoidetun auton omistaja. Sillä on edessä vielä paljon hyviä kilometrejä ilman että tarvittaisiin valuuttaa uuden mallin maahantuomiseen. Eikö tämä ole järkevää kansantalouden kannalta, mutta minua "rokotetaan" siitä että olen hoitanut asiat mielestäni oikein. Onko kaiken yläpuolella vain ns. "Elinkeinoelämän etu?". Eli olisiko minun mentävä kiireesti autokauppaan tilaamaan uusi auto, jota en missääntapauksessa tarvitsisi?