Sunnuntai 21.10.2018

PS:n ajama 60%:n pelotevero hallintarekisterille – Virkamies: ”Vähentää sijoituksia Suomeen”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
9.5.2017 18:30
  • Kuva: Petteri Paalasmaa
    Kuva
    Kansanedustaja Kaj Turunen (ps.) haluaa 50–60 prosentin lähdeveron hallintarekistereihin kätketyille omistuksille.
|

Omistusten piilottamisen pelotteeksi kaavailtu kova lähdevero voi osua kipeästi ulkomaisiin sijoittajiin Suomessa, kertoo valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Armi Taipale. Hänen mukaansa noin puolet suomalaisten pörssiyritysten omistuksista on ulkomaisissa hallintarekistereissä.

PÄIVITYS: PERUSSUOMALAISET HYVÄKSYI RATKAISUN, JOSSA LÄHDEVERON SIJAAN KÄYTTÖÖN OTETAAN ENNAKONPIDÄTYS. SE EI KOSKE ULKOMAISIA SIJOITTAJIA. LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ. 

Erillisenä lakina valmisteltava vero liittyy niin sanottuun hallintarekisterilakiin. Laki makasi pitkään koskemattomana eduskunnan talousvaliokunnassa, mutta nytkähti eteenpäin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen puoliväliriihen jälkeen. Perussuomalaisen kansanedustajan Kaj Turusen johtama talousvaliokunta esitti vastapainoksi lähdeveron korottamista.

Hallintarekistereistä piti äänestää keskiviikkona, mutta asia vedettiin yllättäen pois eduskuntakäsittelystä. Uutta käsittelypäivää ole toistaiseksi tiedossa.

Oppositiossa ja perussuomalaisissa on arvosteltu hallintarekisteröintiä tiukasti, sillä se kätkisi omistusten alkuperän.

LUE LISÄÄ:

Hallitukselta poikkeuksellinen ratkaisu – hallintarekisteri pois eduskunnan listalta

Koko jupakan taustalla on vuonna 2014 voimaan tullut EU-asetus, jonka tavoitteena on yhtenäistää toimintaa ja lisätä kilpailua arvopaperikeskusten välillä. Asetus ei vaadi, että Suomi ottaisi käyttöön hallintarekisterit, eikä sitä nyt esitetä. Sen sijaan EU-asetus mahdollistaa jo suomalaisillekin järjestää omistuksia ulkomaisiin hallintarekistereihin.

EU-asetuksen taustalla on pyrkimys avata arvopaperikeskusten kilpailua. Nykyään suomalaisten pörssiyritysten pitää rekisteröidä osakkeensa Suomen Arvopaperikeskukseen, missä omistustiedot ovat julkisia. Kilpailua ei ole, vaan Euroclear Finlandin omistamalla Arvopaperikeskuksella on monopoliasema.

Asetuksen ja nyt esitetyn lakimuutoksen myötä pörssiyhtiö saa valita EU:n alueelta arvopaperikeskuksen, jonka kautta osakkeet lasketaan liikkeelle. Useimmissa EU-maissa on käytössä hallintarekisterit, joissa osakkeiden omistajaksi voidaan merkitä todellisen omistajan sijasta pankki tai muu arvopaperin säilyttäjä. Vaikka Suomi ei ota uuden lain myötä käyttöön hallintarekisteriä kotimaassa, ulkomaiset hallintarekisterit ovat saatavilla ja niihin sovelletaan niiden kotimaan lainsäädäntöä.

Perussuomalainen kansanedustaja Turunen esitti kompromissiksi, että ulkomaisiin hallintarekistereihin kätkettyjen omistusten tuotoista perittäisiin Suomessa 50–60 prosentin lähdevero. Veron voisi välttää ainoastaan selvittämällä omat omistuksensa. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on puhunut noin 30 prosentin verosta.

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Armi Taipale huomauttaa, että sama lähdevero koskisi myös niitä ulkomaisia sijoittajia, joilla on omistuksia Suomessa. Hän kertoo, että nykyisin noin puolet suomalaisten pörssiyhtiöiden omistuksista on ulkomaisissa hallintarekistereissä.

–Se on aika iso osa ja joissakin isommista pörssiyhtiöistä puhutaan jopa suurimmasta osasta osakkeenomistajia. Siinä mielessä sillä voi olla aika isojakin vaikutuksia isoille yhtiöille, Taipale sanoo viitaten pelotteeksi kaavailtuun kovaan lähdeveroon.

Taipale huomauttaa, että ulkomaiset sijoittajat ovat tottuneet hallintarekistereihin ja Suomen avoin arvopaperikeskus on poikkeus. Hän epäilee sijoittajien innokkuutta tehdä omistuksiaan julkisiksi.

–Todennäköisesti tällaista mielenkiintoa ei ole.

Taipaleen mielestä 50–60 prosentin lähdevero kuulostaa korkealta. Hän huomauttaa, että se voisi johtaa pääomien vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen.

–Äkkiseltään se kuulostaa korkealta, koska se johtaa helposti siihen, että ulkomaalaisten sijoittajien sijoitukset vähenevät, koska korkea vero vähentää suomalaisten osakkeiden mielenkiintoa sijoituskohteena.

Uuden Suomen tietojen mukaan tiistaina on valmistunut valtiovarainministeriön tekemä vaikutusarvio lähdeveron korotuksesta.

SAMA ASETUS, ERI TULKINTA

ETA-maa Norja aikoo kieltää kotimaisilta yhtiöiltä ulkomaisen hallintarekisterin valinnan. Suomen tulkinnan mukaan tällainen ei ole meillä mahdollista EU-ristiriitojen takia. Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale huomauttaa, että tällainen kansallinen lainsäädäntö rajoittaisi kilpailua ja EU-tuomistuin tuskin hyväksyisi sellaista, kun EU päinvastoin pyrki uudella asetuksellaan lisäämään kilpailua arvopaperikeskusten välillä.

Hallitus on painottanut, että Suomessa tehdään uudistuksia, joita EU:n asetus edellyttää. Tällä viitataan arvopaperikeskusten kilpailun avaamiseen EU-maissa, eli että suomalainen yhtiö voi laskea liikkeelle arvopapereita muidenkin yhtiöiden kautta kuin vain Euroclear Finlandin. Jos arvopaperit lasketaan liikkeelle toisessa EU-maassa, olisi tällöin noudatettava kyseisen maan arvopaperilakia. Tällöin hallintarekisteröinti voi tulla ja usein tulisi mahdolliseksi.

Hämmennystä asiassa herätti talousvaliokunnan viime joulukuussa EU:n komissiolta saama lausunto. Lausunnon toi julkisuuteen Helsingin Sanomat. Siinä komission rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurista vastaava johtaja Maria Teresa Fábregas totesi, että toisessa maassa tapahtuvassa liikkeelle laskussa olisi noudatettava yhtiön kotimaan omaa yhtiölakia.

Nyt Taipale huomauttaa, että Fábregas viittaa yhtiölakiin. Suomessa yhtiölaki käsittää muun muassa yhtiön perustamista, purkamista ja äänivallan käyttöä koskevia säädöksiä, eikä arvo-osuusjärjestelmää.

–Arvo-osuusjärjestelmä ei kuulu yhtiöoikeuden piiriin. Meillä valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat katsoneet, että viittaus yhtiölainsäädäntöön tarkoittaa osakeyhtiölainsäädäntöä eikä arvo-osuusjärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä, Taipale toteaa.

–Jos suomalainen yhtiö menisi ulkomaille, suomalaista osakeyhtiölakia sovellettaisiin edelleen. Mutta laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta on aivan eri asia. Siinä on kyse järjestelmästä, johon viedään osakekaupan jälkeen selvitettäväksi tiedot siitä, kenelle kuuluu osakkeet, ja kenelle rahat. Se ei kuulu enää osakeyhtiölakiin.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Veli-Pekka Moisalo

Persujen kenttä on reagoinut hyvin kielteisesti hallintarekisteriin. Tämä näytelmä oli järjestetty johdon toiveesta. Eihän näitä feikki manöövereitä tämän päivän maailmassa usko enää kukaan. Epätoivoissaan puolue hakee kannatusta joka paikasta, mutta mokaa itse enemmän kuin ehtii korjaamaan. Soinin jälkeen puolue on vapaassa pudotuksessa.

Ilkka Korkalainen

Persujen hallintarekisterin jyrkkä vastustus ja 60% lähdeverovaatimus on hukkuvan puolueen yritys kiinnittää hupenevien kannattajajoukkojen huomiota kovien puheiden avulla. Jos Suomessa aletaan poiketa verotuksessa muusta maailmasta erilaisten kateellisuus ym syiden vuoksi se tietää sijoittajien vetäytymistä pois näiltä markkinoilta. Osalta poliitikkoja pääsee välillä unohtumaan mistä kaikki hyvä tulee tähän maahan; se tulee voittoa tuottavien yritysten tuottamasta lisäarvosta. Kaikki muu on pelkkää kulua.

Jaakko Paasonen

No.,jos persut tuon on hyväksyneet niin kukahan sitä on sitten esittänyt?
Sipilälle ja Orpolle tietysti sopii, että omistukset voi ja saa piilottaa verottajalta,ja kun nyt mediat hihkuvat,että jarruttavat talouskehitystä,ja persut saatu näyttämään siltä ,että ajavat harmaan talouden pimeät rahoittajat ja rahanpesijät Suomesta ,niin ovat hiljaa kuin susi kukassa.
Jo sekin , että mediat ei kysy asiaa sipiltä tai orvolta, joiden täytyy tämä myös tietää,osoittaa että ei ole halua tai uskallusta ottaa selkeää kantaa hallituskumppanin puolesta...siis kantaa,joka olisi vastoin varsinaisten päättäjien eli suurpääoman vastimuksia.
Pääasiahan tässäkin veivaamisessa kun on saada perusS näyttämään suotuisan kehityksen jarrumieheltä,...ja
Kummallisen hiljaa on myös himoveroittaja,Sdp,/oppositio,,jota tuollainen 60% vero luulisi miellyttävän.