Tiistai 17.7.2018

Bernerin junamullistus: Nämä 3 asiaa sinunkin on syytä tietää

Jaa artikkeli:
Luotu: 
9.8.2017 16:38
  • Kuva: Alma Media arkisto / Kimmo Penttinen
    Kuva
    Henkilöjunaliikenne halutaan avata kilpailulle ja VR pilkotaan. Uusi Suomi kokosi päivän uutisen tärkeimmät kohdat.
|
Hallitus aikoo murtaa VR:n monopolin Suomen rautateillä ja samalla pilkkoa yhtiön osiin tasavertaisen kilpailun turvaamiseksi.
 
Uusi Suomi kokosi tähän juttuun muutamia uudistuksen keskeisiä seikkoja.
 
1. Miksi uudistus tehdään?
 
Pohjasyy on EU:n neljäs ”rautatiepaketti”, jonka nojalla avoin pääsy rautatiemarkkinoille on turvattava kaikkialla EU:ssa 3.12.2019 alkaen.
 
”VR:n yksinoikeudesta luovutaan ja markkinoille tulon esteitä puretaan, jotta rautateiden henkilöliikenteeseen voi tulla myös muita toimijoita. Rautateiden henkilöliikenne kilpailutetaan käyttöoikeussopimusmallilla”, kerrotaan viestintäministeriön tiedotteessa.
 
Suomalaisittain tavoitteena on myös nostaa rautatieliikenteen osuutta henkilöliikennematkoista. Nykyisin henkilöliikenteen matkoista vain 5 prosenttia tehdään junilla, kun esimerkiksi linja-autojen osuus on 9 prosenttia ja lentokoneidenkin yksi prosentti. Ministeriön tavoitteena on nostaa junaliikenteen osuutta kuuteen prosenttiin 2020-luvulla ja edelleen kahdeksaan prosenttiin 2030-luvulla.
 
2. Mitä tapahtuu junalippujen hinnoille?
 
Yllä mainittu ajatus junaliikenteen suosion kasvusta perustuu uskomukseen lipunhintojen laskusta sekä toisaalta palveluiden monipuolistumisesta kilpailun myötä.
 
Uudistuksen on tarkoitus ”edistää lippujen hintakilpailua” eli laskea lippujen hintoja. Kokemukset muista EU-maista – joissa Suomea, Irlantia ja Luxemburgia lukuun ottamatta kaikissa junaliikennettä on avattu kilpailulle ainakin jonkin verran alueellisesti – eivät anna suoraa todistusaineistoa hintojen laskusta.
 
Ministeriön tiedotteen mukaan lippujen hintataso vaihtelee eri maiden välillä runsaasti riippuen yleisestä hintatasosta sekä siitä, kuinka paljon valtio tukee junaliikennettä ja millaista palvelutasoa toimijalta edellytetään. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa uudet markkinoille tulijat tarjoavat matkalippuja usein markkinajohtajaa alhaisemmalla hinnalla. Kuitenkin hinnat ovat nousseet tasaisesti vuosina 2005–2015.
 
Ruotsissa lippujen hinnat ovat vaihdelleet runsaasti viimeisten 25 vuoden aikana. Valtionyhtiö SJ:n kalleimpien lippujen hinnat ovat kallistuneet, kun yhtiön peruslippujen hinnat ovat alentuneet. Vuodesta 2014 alkaen lippujen hinnat ovat kuitenkin kokonaisuudessaan laskeneet. On arvioitu, että hintojen alenemiseen on omalta osaltaan vaikuttanut rautatiemarkkinan avaaminen kilpailulle vuonna 2010, ministeriö kertoo.
 
Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki kuitenkin huomauttaa, että LVM:n selvityksessä havaittiin kilpailuttamisen vähentäneen valtion maksamien tukien osuutta lippujen hinnoissa.
 
3. Maakunnalle vuokrajuna
 
Jotta junamarkkinoiden avoimuus varmistuisi, VR-yhtymä puretaan neljään osaan. Yksi on junaliikennöintiä jatkossakin hoitava VR-yhtiö eli yksi operaattoreista, ja muut ovat kolme erillistä valtionyhtiötä: kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö.
 
Kalustoyhtiö vuokraa junakalustoa kaikille markkinoille tuleville toimijoille ja vastaa myös uuden henkilöliikennekaluston hankinnasta. Kalustoa vuokrataan yhtäläisin ehdoin kaikille operaattoreille eli junaliikenteen harjoittajille – tarvittaessa myös maakunnille.
 
Tämä tarkoittaa sitä, että myös maakunnat ja suuret kaupungit voivat järjestää omalla alueellaan alueellista tai paikallista junaliikennettä. ”Siksi maakunnat kytketään alusta asti tiiviisti mukaan valtakunnalliseen kilpailutukseen”, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.
 
– Jatkossa maakunnat ja kaupungit voivat järjestää alueellista junaliikennettä, joka parantaa mahdollisuuksia ottaa vastaan työtä kauempaakin. Yksi talouskasvun pullonkauloista on ollut ongelmat työvoiman liikkuvuudessa, ministeri Anne Berner (kesk.) korosti ministeriön tiedotteessa.
 
Ministeri sanoi tiedotustilaisuudessa myös, että maakuntauudistus – keskustalle tärkeä hallitushanke – näin ollen tukee rautatieuudistusta.
 
Maakuntien liikennöintioptio antaa niille mahdollisuuden parantaa itse alueellisia liikenneyhteyksiä. Toisaalta raiteiden käyttöoikeussopimuksissa yrityksille asetetaan velvoitteita tietyn palvelutason varmistamiseksi, ja ”tällä taataan palvelut jatkossakin niillä alueilla, joiden liikenne tällä hetkellä.
 
Jutun lähteenä käytetty muun muassa ministeri Anne Bernerin tiedotetta sekä liikenne- ja viestintäministeriön tänään julkistamia faktalehtiä uudistuksesta sekä junaliikenteen tilanteesta EU-maissa.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli: