Lauantai 21.7.2018

Nyt se on tutkittu: Kouluille maksettava lisäraha kannattaa – merkittävä vaikutus maahanmuuttajaoppilaisiin

Jaa artikkeli:
Luotu: 
18.8.2017 14:11
  • Osalle helsinkiläisistä peruskouluista on maksettu positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka VATT havaitsi vaikuttavaksi. Kuvituskuva.
|

Helsingin kaupungin kohdennettu tukirahoitus lisää selvästi oppilaiden hakeutumista toisen asteen koulutukseen, selviää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimuksesta.

Osalle helsinkiläisistä peruskouluista on maksettu positiivisen diskriminaation määrärahaa. Syrjäytymisen ehkäisemiseen tarkoitettu raha lisää etenkin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja suomenkielisten poikien todennäköisyyttä hakeutua toisen asteen koulutukseen, selviää Mikko Sillimanin tutkimuksesta.

Rahoitusta saavissa kouluissa toiselle asteelle jatkavat oppilaat myös jatkavat aiempaa enemmän lukioon.

–Tutkimus osoittaa, että pienellä panostuksella saadaan yllättävän suuria vaikutuksia. Vuonna 2008 joka kolmas maahanmuuttajataustainen oppilas ei Helsingissä jatkanut toisen asteen koulutukseen. Positiivisen diskriminaation määrärahan käyttöönoton ansiosta tämä osuus on laskenut viidenneksellä, Mikko Silliman kertoo tiedotteessa.

Tulosten mukaan vaikutus koulutusjärjestelmässä pysymiseen ei synny niinkään parantuneista arvosanoista, kuin kyvystä tarttua aikaisempaa paremmin olemassa oleviin mahdollisuuksiin.

Olennaista tuskin on pelkkä lisärahoitus vaan se, miten rahoitus kouluissa käytetään. Tutkimuksen kohteena olleissa helsinkiläiskouluissa positiivisen diskriminaation rahoitusta käytetään eniten koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen.

Positiivisen diskriminaation rahoituksella tarkoitetaan Helsingissä kaupungin kouluille jakamaa määrärahaa, jonka jakoon vaikuttavat huoltajien koulutustaso, perheiden tulotaso sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuus koulujen oppilaaksi ottamisen alueella.

–Tutkimukseni perusteella nuorten koulunkäynnin tukeminen positiivisen diskriminaation rahoituksella on edullinen ja tehokas tapa estää syrjäytymistä, ja auttaa etenkin maahanmuuttajataustaisia integroitumaan yhteiskuntaan.

Tutkimuksessa näytetään, että positiivisen diskriminaation rahoituksen kasvattamisen jälkeen lisärahoitusta saavien ja muiden helsinkiläiskoulujen välinen ero oppilaiden todennäköisyydessä jatkaa opintojaan heti peruskoulun jälkeen pieneni merkittävästi. Lukiokoulutukseen hakeutuminen myös kasvoi rahoitusta saavissa kouluissa, kun taas vertailukouluissa ei tapahtunut muutosta.

Samankaltaisilla kouluilla tarkoitetaan tutkimuksessa niitä kouluja, jotka olisivat oppilaiden taustaominaisuuksien perusteella saaneet positiivisen diskriminaation rahoitusta, jos niiden kotikaupungit olisivat noudattaneet samanlaista politiikkaa kuin Helsingissä.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Pertti Kari

"Vuonna 2008 joka kolmas maahanmuuttajataustainen oppilas ei Helsingissä jatkanut toisen asteen koulutukseen. Positiivisen diskriminaation määrärahan käyttöönoton ansiosta tämä osuus on laskenut viidenneksellä,"

Tämä ei avaudu ihan helposti.

Onko asia esim näin: 33 oppilasta sadasta ei jatkanut toisen asteen koulutukseen, mutta nyt jatkaa 26 oppilasta eli 20% vähemmän?