Keskiviikko 22.5.2019

Jussi Niinistö HBL:lle: ”Nykyinen laki on kuollut kirjain” – Ahvenanmaalaiset siviilipalvelukseen

Luotu: 
28.9.2017 10:36
  • Kuva: Eduskunta / Hanne Salonen
    Kuva
    Puolustusministeri Jussi Niinistö, sin.
|
Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoo Hufvudstadsbladetille, että ahvenanmaalaisten tulisi suorittaa siviilipalvelus.
 
Taustalla on Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamishanke ja lain erikoinen pykälä asevelvollisuuden suorittamisesta. Nykyisin ahvenmaalaiset ovat vapautettuja asevelvollisuuden suorittamisesta, mutta he saavat sen ”sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa”. Ahvenanmaa on demilitarisoitu alue.
 
–Nykyinen laki siitä, että ahvenmaalaisten tulisi palvella luotsi- tai majakkalaitoksessa on ollut kuollut kirjain. Koska jokainen suomalainen on perustuslain mukaan velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen, on tämä luonnollinen kannanotto ja harkitsemisen arvoinen, sanoo Niinistö.
 
Asepalveluksesta kieltäytyvä suomalainen on velvollinen suorittamaan sen sijasta 347 päivän siviilipalveluksen. Niinistö katsoo, että sama palvelusaika sopii myös ahvenanmaalaisille.
 
–Se olisi toivottavaa. Palvelusajan tulisi olla yhtä pitkä ahvenanmaalaisille kuin muillekin. Sillä ovathan ahvenanmaalaiset samalla tavalla suomalaisia kuin me muutkin. Meillä tulisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet. Mutta tähän asti niin ei ole ollut, Niinistö jatkaa HBL:lle.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Esko Kotilainen

Pakottakaa ne,eihän ne Ruotsiinkaan voi liittyä,sehän on laitonta.Eikä ruotsalaiset näitä hyväksyisikän.
Laittakaa myös nämä Vokkilaiset sinne,odottamaan laivausta välimerelle.Loiset on hyvä kerätä samalle saarelle.Kaltaistensa seuraan.
Jos vinkuvat,käyttäkää paksumpaa neulaa,ja myykää koko paska venäläisille.

Kaj Raninen

Niinistön ehdotus tähtää Ahvenenmaan demilitarisoidun aseman heikentämiseen, mitä kohtaan hän on tuntenut kiinnostusta aikaisemminkin. Ehdotus rikkoisi myös Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia. Lisäksi asia ei kuulu Niinistön johtamalle puolustusministeriölle, vaan siviilipalvelukseen liittyvät lainmuutokset valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö.

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan ahvenenmaalaiset voidaan määrätä palvelemaan luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muualla siviilihallinnossa. Jos tällainen palvelus katsottaisiin tarpeelliseksi ja mahdolliseksi, se olisi varmasti jo toteutettu. Kyseessä on itsetarkoituksellinen pyrkimys laajentaa asevelvollisuutta koskemaan myös ahvenanmaalaisia ja heikentää alueen demilitarisoitua asemaa. Tällä hetkellä noin 25% manner-Suomessakaan asuvista nuorista miehistä ei suorita mitään asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvää palvelusta. Määrä on kasvanut kaikessa hiljaisuudessa koko ajan. Asevelvollisuuden laajentamisen sijasta olisi syytä ryhtyä toimiin sen supistamiseksi ja purkamiseksi.

Asiasta keskusteltaessa tulee ottaa huomioon Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten pakkotyökielto. Esim. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan "asepalveluksen luontoinen palvelus" ja siitä vakaumuksellisista syistä kieltäytyville määrättävä siviilipalvelus eivät ole kiellettyä pakkotyötä. Niinistön ehdotuksessa siviilipalvelukseen määrääminen ei kuitenkin perustuisi asianomaisen itse ilmoittamaan vakaumukseen vaan asuinpaikkaan, eikä se mahtuisi sallitun poikkeaman piiriin. Pakkotyökiellon tarkoitus on mm. estää valtioita luomasta laajasti siviiliyhteiskunnassa toteutettavia sanktioituja pakkotyövelvoitteita.

Niinistön mukaan siviilipalvelusajan tulisi olla sama kuin muuallakin Suomessa, eli 347 vuorokautta. Myös tätä esittäessään Niinistö vaatii Suomea rikkomaan yhä suuremman joukon ihmisoikeusoikeuksia. Siviilipalveluksen keston ovat todenneet syrjiväksi sekä YK:n ihmisoikeuskomitea että YK:n ihmisoikeusneuvosto. Asian korjaaminen on kuitenkin osoittautunut Suomelle ylivoimaiseksi.

Juha Karhu

Sinulla ei kuitenkaan tunnu olevan minkäänlaista ongelmaa nuorten mantereella asuvien suomalaismiesten syrjiminen, muillehan tuo ei ole pakollista.

Jos puhut ihmisoikeuksista elä tuo esille syrjivää asennettasi, joka on aivan ilmiselvä. Sano vaikka suoraan ettemme tarvi puolustusta vaan voitamme kukkasin sekä halein, ja jos se ei auta niin alistutaan koska emme muuta osaa.

Esko Kotilainen

Oletko jotenkin häiriintynyt mieleltäsi.
Mielestäni ns.ihmisoikeudet päättyvät heti kohta kun ns.ihminen heittäytyy emovaltion loiseläjäksi.
Yksinkertaisesti, loisella ei voi olla ihmisoikeuksia,ei varsinkaan jos ei osallistu emo yhteiskunnan toimeentuloon,ja turvallisuuden ylläpitoon.

Eenok Reenkeula

Vertaat suomalaisnuorten asevelvollisuutta pakkotyöhön, kun puhut Oolantilaisten vanhentuneesta erivapaudesta. Onhan se tosin pieni porukka, mutta taspuolisuuden vuoksi itse puolestani sanon, että puolustusministerimme on aanaillut asiaa oikeaan suuntaan. Kun on oikeuksia, kuuluu olla myös velvollisuuksia.

Mikko Toivonen

Minä olen edelleenkin sitä mielytä, että paras tapa ratkaista Ahvenaanmaan ja sen hengen ongelma olis lahjoittaa sen pääsaari Ruotsille ilmaiseksi ja siten purkaa kaikki Ahvenaanmaahan historiallisesti liitetyt sopimukset.

Ongelma on tietenkin se, että todennäköisesti Ruotsikaan ei huolisi Ahvenanmaata edes ilmaiseksi.

Toinen mahdollisuus on irroittaa se Suomen muodollisestakaan hallinnosta ja antaa sen ryhtyä itsenäiseksi EU ulkopuoliseksi valtioksi kuten ne muutamat kaupunkivaltiot joita EU maa-alueella on (San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monaco)

Joskus ongelma on kuitenkin ratkaistava. Ei voi loputtomiin olla niin, että on autonominen alue joka on täysi erioikeuksia ja saa verovaroista tukea maasta jonka kielen ja ihmisten kanssa se ei halua olla missään tekemisissä kuten PN Ahvenanmaalainen edustaja Lundberg taas ihan hiljattain osoitti.

Tapio Hurme

Ahvenanmaalaiset ovat tyytyväisiä Suomen tukirahoihin, mutta eivät puolustukseen. Puolustavat mieluiten Ruotsia ja itseään mukamas militärisoitumista vapaana alueena. Ahvenanmaan voi mieluusti lahjoittaa Ruotsille, mitä se Ruotsi kuulutti ja Suomen itsenäistyessä hamusikin.
Sillä tavalla suljetaan hankala Ruotsin ja Ahvenamaan välinen Itämeren väylä hyökätä Pohjamaalle maihinnousuna. Luotammeko heihin?

Jaakko Arra

Niinistölle hatunnosto tasapuolisuuden ja tasa-arvon ajamisesta. Heti perään on poistettava pakko- ja virkamiesruotsi ja tasoitettava kieliryhmien koulutukseen käytettävä julkinen rahoitus. Tätä pelleilyä on kestänyt liian pitkään.