Sunnuntai 19.8.2018

Professori: Vaaleihin vaikuttaminen mahdollista Suomessakin - ”Ihmiset saadaan uskomaan”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
7.10.2017 15:34
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Vaalit on Jarno Limnéllin mukaan nähtävä potentiaalisena hybridivaikuttamisen kohteena.
|

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll sanoo, että Suomeen kohdistettavaan informaatiovaikuttamiseen on suhtauduttava vakavasti ja myös vaaleihin vaikuttaminen on mahdollista. Hän linjaa, että tietoista valtiollista vaaleihin vaikuttamista voi pitää yhtenä hybridivaikuttamisen muotona.

–Hybridivaikuttamisessa vaikuttaja pyrkii hyväksikäyttämään nimenomaan yhteiskunnan kriittisiä ja haavoittuvia kohteita, joiden kautta voidaan vaikuttaa yhteiskunnan yhtenäisyyteen, poliittiseen päätöksentekoon ja luomaan yleistä epäluottamusta. Vaalit on tässä yhteydessä nähtävä potentiaalisena vaikuttamisen kohteena, hän kommentoi blogissaan.

Limnéllin mukaan valtiollisilla toimijoilla, joita hänen mukaansa voi pitää vakavimpana vaikuttamisen uhkatekijänä, ilmenee nykyhetkessä motiivia vaikuttaa toisen valtion vaaleihin. Samalla hän korostaa, että ihmisten luottamus vaalien rehellisyyteen ja oikeellisuuteen on puolestaan toimivan demokratian edellytys.

–Vaalien luotettavuuteen voidaan vaikuttaa ilman, että käytettäisiin varsinaisia konkreettisia vaikutuskeinoja kuten äänestäjärekisteriin hakkeroituminen tai vaalituloksen manipulointipyrkimykset. Digitalisaation ja sosiaalisen median voimistumisen aikakautena huomio kiinnittyy yhä enemmän ihmisten mielikuviin vaikuttamiseen. Esimerkiksi huhut ja epäilyt vaalien rehellisyydestä voivat voimistuessaan vaikuttaa vakavastikin luottamuksen heikkenemiseen. Se, että ihmiset saadaan uskomaan, että jotain on tapahtunut tai millainen ehdokas ”todellisuudessa” on, voi olla yhtä suuri vaikutus äänestyskäyttäytymiseen kuin oikeilla tapahtumilla ja tiedoilla. Tai vaikka äänestysjärjestelmässä ei olisikaan mitään ongelmia, saatetaan tarkoituksella pyrkiä synnyttämään mielikuvia, että äänestysprosessissa on puutteita eikä vaalien tulokseen voi luottaa, Limnéll kuvailee.

Vaalien luotettavuuden yhteydessä on hänen mukaansa huomioitava, että psykologinen vaikuttaminen voi kohdistua niin itse ehdokkaisiin ja kampanjoihin kuin ihmisten äänestyskäyttäytymiseen tai vaalijärjestelmään. 

–Objektiivisen todellisuuden ei psykologisessa vaikuttamisessa välttämättä tarvitse muuttua, riittää että ihmisten ajattelu, mielikuvat, käyttäytyminen tai erityisesti tunteet muuttuvat vaikuttamisen seurauksena. Ei voi myöskään sulkea pois mahdollisuutta, että vaaleissa hävinnyt ehdokas syyttäisi vaaleja epäluotettavuudesta ja pyrkisi heikentämään vaalien voittajan legitimiteettiä kyseenalaistamalla vaalien tuloksen. 

Limnéll sanoo, että informaatioympäristön hyväksikäyttäminen näyttäytyy nyt enenevissä määrin myös valeuutisina, vaihtoehtomedioina, suoranaisten valheiden levittämisenä sekä voimistuvina algoritmipohjaisten vaikutuskeinojen käyttämisenä. 

–Kyse on ilmiöistä, jotka on sekä tunnettava mahdollisimman hyvin että kyettävä ennaltaehkäisemään niiden vaikuttavuutta vaalien luotettavuuden säilyttämisen näkökulmasta.

”Pienten vihreiden miesten” vaikeampi käyttää hyväkseen

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioi aikaisemmin tällä viikolla, että Suomella on hyvät edellytykset vastustaa hybridikampanjoita vuosikymmenien aikana luodun perustan ansiosta. 

Salonius-Pasternak korostaa raportissaan, että Suomi on pohjimmiltaan vakaa ja toimiva valtio, joka lähestyy turvallisuutta kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.

–Poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien tiivistynyt yhteistyö ja lainmuutokset ovat johtaneet siihen, että ”pienten vihreiden miesten” tai terroristien on vaikeampi käyttää hyväkseen viranomaisten toimivaltuuksien ”liitoskohtia”, hän toteaa.

Salonius-Pasternak nostaa esiin myös sen, että Suomi jatkaa syvemmän kansainvälisen tur- vallisuuden yhteistyöverkoston rakentamista, ja tavoitteena on estää hybridivaikuttamisyritysten käyttöä tai rajoittaa niiden vaikutuksia. Lisäksi hän muistuttaa, että Suomella on moderni kansallinen puolustusjärjestelmä, jonka keskiössä on Puolustusvoimat mutta johon yhdistyy muiden turvallisuusviranomaisten, kuten rajavartiolaitoksen työ.

–Tämä osatekijä on tärkeä, koska vaikka hybridikampanjoiden pyrkimys on saada aikaan käyttäytymistä, joka on ristiriidassa kansallisten intressien kanssa ylittämättä tavanomaisen sodan kynnystä, vahvistetaan ja tuetaan hybridityökalujen käyttöä sotilaallisella voimannäytöllä- tai käytöllä, Salonius-Pasternak kommentoi.

Hän sanoo lisäksi, että hybridivaikuttaminen ja kriisien muuttunut luonne korostavat reservipohjaisen puolustusjärjestelmän etuja. 

–Puolustusvoimat voi tarvittaessa hyödyntää kansallisia kyber-, logistiikka-, viestintä-, media- ja monen muun alan asiantuntijoita, mutta paljon kustannustehokkaammin, kuin jos se pyrkisi ylläpitämään ja kehittämään samaa osaamista Puolustusvoimien sisällä, hän huomauttaa.

Salonius-Pasternakin mukaan nämä neljä osatekijää yhdessä muodostavat Suomelle rakenteellisesti hyvän perustan selviytyä hybridivaikuttamisyrityksistä, joiden pyrkimyksenä on horjuttaa yhteiskuntaa.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Jouni Borgman

Hyvä, että joku virallisen oloinen taho alkaa kiinnittää huomiota Suomen hallituksen kansaa jakavaan hybridivaikuttamiseen. Vai onko tarkoituksen tuottaa valistusta siitä, ettei Suomen hallitus tietenkään jaa kansaa, vaan joku ulkopuolinen taho saa tilanteen vain vaikuttamaan siltä. Se, että sinulla ei ole varaa mennä lääkäriin, on vain vieraan valtion informaatiovaikuttamisen aiheuttama illuusio.

Nita Hillner

Jopa Uusi Suomi sivustoilla esiintyy keskustelijoita, jotka yrittävät aktiivisesti vaikuttaa Suomen asenneilmastoon. Eli yrittävät aiheuttaa sekasortoa. Suurin osa tekee sitä tietämättään, mutta olen varma että muutamat ovat aitoja maksettuja hybridivaikuttajia.

Nita Hillner

:) En ole vielä, mutta jos alan puhua tietyn tahon puolesta aktiivisesti olen luultavasti maksettu tapaus tai dementoitunut lopullisesti. Tietenkin kaikki on mahdollista, valtiot muuttuvat ja kehittyvät myönteisesti ja silloin minäkin voin muuttaa mielipiteeni ja puhua positiiviseen sävyyn tietystä tahosta ihan ilmaiseksi.

Markku Lehto

Meillä on tulossa tasavallan presidentin vaalit vuoden 2017 alussa. TP:n tärkeimpiin valtaoikeuksiin kuuluvat edelleen ulko- , turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Liekkö sattumaa, että Venäjän uusi Suomen suurlähettiläs Pavel Kuznetsov nosti voimaakkaasti esiin juuri näitä TP:n valtaoikeuksiin kuuluviin asioihin liittyviä tekijöitä esiin Ilta-Sanomien haastattelussa.

No eipä tuo olisi ensimmäinen kerta, kun Kremlin ja Tehtaankadun suunnasta oltaisiin kiinnostuneita siitä, kuka meillä valitaan Tasavallan presidentiksi. Onneksi meillä ei tällä kertaa tarvita poikkeuslakia.

Pekka Hovatov

Äläs vielä nuolaise, ennen kuin tipahtaa. Sauli Niinistö, soitti jo Venäjälle, Putinille. Hän tilaa Venäjältä nootin, kuten Kekkonen ja maalaisliitto aikoinaan Neuvostoliitosta, varmistaen näin voittonsa tulevassa presidentinvaalissa. Ei ole muuttunut poliittinen kähmintä sitten 1960 luvun yhtään mihinkään. ”Isoveli idässä” johtaa vieläkin Suomea, vaikka kokoomuksen Niinistön + Orpon ja keskustan Sipilän + Vanhasen johdolla, ollaan kontillaan suu auki länteenpäin valmiina nuolaisemaan kun joltakin ”tipahtaa” ja samalla pyllistettään itäänpäin, jos sieltä tulisi joku ”sisään”.
Ps. "On vittumaista mennä nukkumaan, kun suussa maistuu paska ja perse on kipeä"

Oiva Luosujarvi

Totta. Poliitikot puhuvat ja kirjoittavat mitä vain ennen vaaleja.
Tultuaan valituksi alkaa valittujen omien etujen kähmintä ja aiemmilla puheilla ei ole mitään merkitystä siinä vaiheessa.

Esimerkkinä soini, joka käänsi takkinsa ja petti äänestäjänsä vain ministeripostin ja palkan takia.
Jos ajatellaan, vaikka kuinka paljon ääniä viime vaaleissa saivat yhteensä ne ex-perussuomalaiset, jotka loikkasi ulos puolueesta ja perustivat oman uuden puolueensa. Niin viime vaaleissa heille antoi äänensä huomattavasti suurempi joukko kuin nyt kerätyt noin 5000 kannattakorttia ovat.
Jos kaikki soinia äänestäneet olisivat kannattaneet loikkaamista ja uuden puolueen perustamista:
Eduskuntavaaleissa 2011 Soini sai Suomen suurimman äänimäärän (43 437 ääntä)
Eduskuntavaaleissa 2015 Soini sai 29 527 ääntä ollen Suomen toiseksi eniten ääniä kerännyt ehdokas.

Miksi oli niin hankalaa saada uudelle puolueelle 5 000 kannattajakorttia, kun soinin oma kannattajakunta vaaleissa oli moninkertainen 2011 ja 2015 vaaleissa.

Vihreät taas kannattaa pakoloisia, huumeita ja homoseksuaaleja, joten niiden uusien suomen kansalaisten eli pakoloisten, narkkareiden ja homojen äänet nostaa kannatusta.
Tuhansia vuosittain saa muslimikorttia näyttämällä Suomen kansalaisuuden ja oikeuden äänestää, vaikka moni ei osaa puhua, lukea, kirjoittaa edes Suomeksi.

Pasi Anttila

"Tuhansia vuosittain saa muslimikorttia näyttämällä Suomen kansalaisuuden ja oikeuden äänestää, vaikka moni ei osaa puhua, lukea, kirjoittaa edes Suomeksi".

Tuhannet suomalisetkaan ei osaa kirjoittaa ja lukea kunnolla peruskoulusta päästyään, nimenomaan suomen kieltä, saati sitten vieraita kieliä.

Pekka Hovatov

Mitä muuta kuin vaaleihin vaikuttamista on poliitikkojen ja puolueiden "paskapuheet" jotka lisääntyvät merkittävässä määrin aina vaalien lähestyessä ja vaalien jälkeen osoittautuvat paskapuheeksi??? Hybridivaikuttamistako??? Mitä eroa sillä on puhuuko paskaa Kokoomus vaiko Venäjä, molemmat puhuu kuitenkin paskaa.
"Paska on paskaa riippumatta kuka sen pönttöön vääntää" Koko keskustelu hybridivaikuttajista ja -vaikuttamisesta ei ole mitään muuta kuin tarkoitushakuinen keino kääntää äänestäjien(=Suomen kansalaisten) huomio pois maan todellisista ongelmista ja niiden aiheuttajista(Sipilä, Orpo, Vanhanen jne). Heti löytyi rahaa hybridikeskuksen perustamiseksi ja lainsäädäntöä muokattiin pika,pikaa kaikessa hiljaisuudessa niin, ettei keskusta ja sen työntekijöitä voi asettaa syytteesseen mistään rikoksesta, mitä he mahdollisesti tulevaisuudessa tekisivätkin. Eli keskuksen työntekijä voi tehdä vaikka murhan ja hänellä on "vapaudut vankilasta kortti" pysyvästi, jippii. Näin toimittiin jo Natsisaksassa, syytetään ulkopuolista uhkaa itse aiheutetuista ongelmista. Natsisaksassa syytettiin juutalaisia maan huonosta taloudellisesta tilanteesta, jonka poliitikot olivat todellisuudessa itse aiheuttaneet, 1 maailmansota jne. Sama tapahtuu nyt Suomessa. Poliitikot kilvan "huutaa" ja syyttää ulkopuolisia valtioita ja tahoja hybridivaikuttamisesta ja liikettä johtiyhdessä välissä oikeudessakin tuomittu huumeiden käyttäjä ja välittäjä, tähänkään eivät iltapäivälehdet kiinnittäneet mitään huomiota. Nyt pidetään suurimpana uhkana sisäiselle turvallisuudelle "ihmisten eriarvoistumista", mutta asian korjaamiseksi ei tehdä mitään. Ainoastaan mahdolliselle seurauksille tehdään(kansannousu, kapina). Lisätään poliisin aseistusta järeämpään, perustetaan poliisin reservijoukkoja, jahdataan ja syytetään vihapuheista kantasuomalaisia, samalla rikkoen useita Suomen lakipykäliä ilman mitään seurauksia niiden rikkojille, käännetään julkinen keskustelu hybridivaikuttamiseen ja niin edelleen. Kaikki tämä ollaan valmiita tekemään ja lisää kehitetään koko ajan, mutta ei korjata varsinaista ongelmaa, joka on köyhien, omien kansalaisten kyykyttäminen joka tilanteessa ja koko ajan.

Jukka Lampinen

Juu, katsokaa nyt tätäkin Uuden Suomen etusivua, tässä on neljä artikkelia jotka tukee CIA:an elikkä USA-EU liittouman sota agendaa.
Keskiössä on sen väitöksen tukeminen että Venäjä on Suomen vihollinen ja meille tarvitaan turvallisuus syistä oikeisto fasistinen Presidentti.
Neljässä artikkelissa, CIA pyrkii vaikuttamaan Suomen vaaleihin, pelottelemalla Venäjä uhalla.
Ei tosiaankaan ole sattuma että nyt vaalien alla, Venäjä viha kirjoittelu on moninkertaistunut.
Suomen vaaleihin tosiaankin pyritään vaikuttamaan, mutta se vaikuttaja ei tosiaankaan ole Venäjä.