Lauantai 18.8.2018

Naisten asevelvollisuudelle tyrmäys konkaripoliitikoilta – Kanerva haluaa kutsunnat

Jaa artikkeli:
Luotu: 
13.10.2017 13:42
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) haluaa myös naiset kutsuntoihin, mutta vastustaa jyrkästi asevelvollisuuden laajentamista naisiin. Arkistokuva.
|

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) laajentaisi kutsunnat koskemaan naisia. Ajatusta laajasta kansalaispalveluksesta tukevat valiokunnan jäsen Seppo Kääriäinen (kesk.) ja varajäsen Erkki Tuomioja (sd.). Kolmikko kuitenkin vastustaa yleisen asevelvollisuuden laajentamista naisiin. Puolustusvaliokunnassa on aluillaan asiaa koskeva hanke.

Kolmikon mielestä naiset tulisi velvoittaa jonkinlaiseen kansalaistaitokoulutukseen. Kanerva tarkentaa, että mahdollista olisi valita myös vapaaehtoinen asepalvelus, kuten nykyäänkin. Kanerva sekä ulkoasiainvaliokuntaan kuuluvat Kääriäinen ja Tuomioja kommentoivat asiaa torstaina eduskunnassa.

Kanerva ilmoitti syyskuussa eduskunnan täysistunnossa, että puolustusvaliokunta aikoo aloittaa hankkeen laajan kansalaispalveluksen edistämiseksi ja kertoo nyt asiasta Uudelle Suomelle tarkemmin. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) otti tuolloin uutisen ilolla vastaan ja totesi, että naisten kutsunnat ovat luultavasti ensi eduskuntavaalien kysymys, joka ratkaistaan seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Lue tarkemmin (juttu jatkuu alla): Asevelvollisuus tulossa myös naisille? Ministerikin yllättyi eduskunnassa

Niinistö on jo aiemmin näyttänyt vihreää valoa naisten kutsunnoille. Kutsuntojen laajentamista naisiin on esittänyt myös vihreät, joka on saanut ajatukselle tukea perussuomalaisista. Samaa on vaatinut Varusmiesliitto. Lisäksi Keskustanuoret haluaisi ulottaa asevelvollisuuden myös naisiin.

Sen sijaan puolustusvoimain pääesikunta ei ole nähnyt naisten kutsunnoille tarvetta. Pääesikunnan mukaan sodan ajan joukkojen tarve ei vaadi asepalveluksen käyvien naisten määrän lisäämistä, minkä lisäksi naisten pakkokutsunnat kaksinkertaistaisivat kutsuntojen hinnan nykyisestä noin 7,4 miljoonasta eurosta.

Esimerkiksi Ruotsissa on järjestetty tänä syksynä ensimmäiset kutsunnat seitsemään vuoteen koskien sekä miehiä että naisia. Lisäksi Norjassa on tehty periaatepäätös siirtyä sekä miehet että naiset kattavaan asevelvollisuuteen, joka toisaalta on käytännössä kuitenkin vapaaehtoinen toisin kuin Suomessa.

”Naisia pitää ei-militarisoida”

Kanerva toteaa, että on yrittänyt virittää julkisuudessa keskustelua laajasta kansalaispalveluksesta, mutta olleensa hiukan epäonninen. Lue lisää: Naisille oma ”kansalaispalvelus”? – Arno Kotro: ”Kas kun ei emäntäkoulu”

–Minun ajatusmaailmassani se ei tarkoita sitä, että naiset kantavat kivääriä, mutta naisille tulisi myöskin kansalaispalveluvelvollisuus.

Kanervan mielestä naisten kansalaispalvelus olisi ”yksilön kannalta välttämätöntä ja edesauttaisi yhteiskunnan yleisiä tavoitteita erityisesti hybridi- ja kybermaailman olosuhteissa”. Hän huomauttaa, että maanpuolustusvelvollisuus kattaa kaikki sukupuolet.

–Pidän tärkeänä tietyllä tavalla ei-militarisoida naisia, Kanerva sanoo ja viittaa sen sijaan kansalaistaitoihin, joihin on hänen mukaansa tarve sukupuolesta riippumatta.

Kanervan mukaan puolustusvaliokunnassa aluillaan olevassa hankkeessa selvitetään, miten asiaa tulisi lähestyä. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita. Hän toivoo eduskuntaan lisäksi puolueetonta selvitystä, joka voisi olla vaikkapa parlamentaarinen, eikä ”palvelisi kenenkään ennakkokäsityksiä”. Asiaa tulisi hänen mielestään selvittää rauhallisesti ja monipuolisesti.

Kanervan mielestä hyvässä mallissa jokainen voisi valita yleisissä kutsunnoissa oman tapansa löytää kansalaispalvelumahdollisuus. Valintapaletissa olisi yhä mukana myös naisten vapaaehtoinen asepalvelus. Hänen mielestään nykymallin säilyttäminen on tärkeää.

–Suomen puolustusfilosofiassa on poikkeuksellisen tärkeää se, että meillä on laaja reservi.

Tuomioja: ”Asevelvollisuus miehiltäkin pois”

Kanervan ennakkokäsityksen mukaan puolen vuoden tai vuoden kansalaispalveluvelvollisuus olisi turhan rankka. Hän uskoo, että idean voisi panna täytäntöön kevyemmälläkin mallilla, joka ei välttämättä olisi Puolustusvoimien vastuulla.

–Sillä voisi olla aivan oma konseptinsa toteuttavaksi, Kanerva sanoo ja lisää, että kutsunnat koskisivat kutakuinkin nykyistä ikäluokkaa, jolloin oppimiskyky on korkealla tasolla.

Erkki Tuomioja painottaa vieläkin voimakkaammin järjestämisvastuuta. Hänen mielestään ei olisi ollenkaan järkevää antaa johtovastuuta Puolustusvoimille, mutta yleistä kansalaispalvelusta tulisi kehittää. Hänkään ei usko, että palvelus edellyttäisi kuukausien mittaisia koulutusjaksoja, vaan tarkoitus on luoda ihmisille lyhyemmässä ajassa perusvalmiuksia, joita voisi käyttää kriisitilanteissa. Varsinaista militarisoimista Tuomioja ei kuitenkaan halua lähteä lisäämään.

–En usko näkeväni, enkä myöskään toivo näkeväni koskaan asevelvollisuuden ulottamista naisväestöön Suomessa, Tuomioja sanoo ja perustelee kantaansa sillä, että pitkän aikavälin tavoitteena tulisi ottaa asevelvollisuus miehiltäkin pois.

Kääriäisen mielestä taas Suomella ei ole näköpiirissään sellaista vuotta, jolloin yleinen asevelvollisuus ulottuisi myös naisiin. Kääriäisen mukaan kyse ei ole tasa-arvosta, vaan "jokainen voisi kouluttautua siihen tehtävään, joka luontaisimmin hänelle sopii". Kääriäinen lähtee siitä, että jokaista suomalaista koskee maanpuolustusvelvollisuus.

–Luulisi, että siitä seuraa myös jotakin, joka edesauttaisi meitä toteuttamaan kriisi- ja onnettomuustilanteissa, kenties sotatilanteissakin, sitä velvollisuutta, olipa nainen taikka mies.

Sen sijaan muun muassa sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo on puhunut asiasta nimenomaan tasa-arvon näkökulmasta. Hänen mukaansa miesten asevelvollisuus on omiaan ylläpitämään aikansa eläneitä ja erityisesti hoivaan liittyviä sukupuolirooleja.

–Yksinomaan miehiä koskeva asevelvollisuus vääristää nykyisin yhteiskunnallista kehitystä. Se aiheuttaa kohtuutonta haittaa nuorille miehille sijoittumisessa opiskeluun ja työelämään. On myös näyttöä siitä, että asevelvollisuudessa epäonnistuminen on yksi tekijä nuorten miesten nuoria naisia suuremmassa riskissä syrjäytyä opiskelusta ja työelämästä, Hiilamo totesi viime viikolla blogissaan.

Lue myös:

Professori: ”Asevelvollisuus vääristää yhteiskunnallista kehitystä”

Kansanedustaja naisten kutsunnoista: ”Ikäluokkien parhaimmat kyvyt puolustusvoimien käyttöön”

Naisetkin halutaan palvelukseen: ”Asevelvollisuuden rajoittaminen yhteen sukupuoleen on aikansa elänyttä”

Kutsunnat tulossa myös naisille? – Vihreiden vaatimukselle tukea perussuomalaisilta

Varusmiesliitto vaatii: Kutsunnat pakollisiksi naisille

Tutkimus: Yleisestä asevelvollisuudesta voitaisiin luopua Suomessa

Reserviläisliitto ryöpyttää siviiliin siirtyneitä nyky-Suomen ”rintamakarkureita”

Kansanedustajalta jyrkkä reaktio ministerin puheisiin: ”Todennäköisesti hakeudun siviilipalvelukseen”

 

Jaa artikkeli:

Kommentit

Jukka Laitinen

Oikein - kaikki kutsuntoihin. Ja kaikille palvelusvelvollisuus (Ålantilaisillekin) ja sen yhtenä vaihtoehtona olisi nykyisen kaltainen asevelvollisuus. "Siviilipalvelus" voisi olla varautumista ympäristö-, ilmasto- yms- tuhojen torjuntaan - onhan ilmastonmuutos tumassa meille kaikenlaisia uusia katastrofeja.

Kaj Raninen

Tässä unohtuu jälleen muutama asia.

Ruotsissa kutsuntoihin määrätään muutama viikko sitten Suomenkin tiedotusvälineissä esillä olleen uutisen mukaan noin 6000 nuorta vuodessa (ikäluokan koko on reilut 90000). Ruotsin ja Norjan "sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen" ei siis todellisuudessa sisälly edes pakkoa osallistua kutsuntoihin. Esim. https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ruotsissa-ensimmaiset-kutsu...

Kaikki nuoret miehet ja naiset kutsuntoihin määrätessään Suomi olisi jälleen kerran luonut aika ainutlaatuisen järjestelmän. Kuten pääesikunnankin kanta kertoo, minkäänlaista sotilaallista tarvetta tällaiselle järjestelmälle ei ole. Nykyinen, pelkästään miehiä koskeva malli kun ei ole pelkästään "riittävä", vaan tuottaa paljon enemmän koulutettuja sotilaita kuin Suomella on sodan aikana aikomus (ja resursseja) aseistaa.

"Kansalaispalveluksen" osalta taas kannattaisi muistaa Suomen ihmisoikeusvelvoitteet. Suomi on velvollinen tunnustamaan aseistakieltäytymisoikeuden, mitä armeijan järjestämä "kansalaispalvelus" ei toteuttaisi. Lisäksi se rikkoisi hyvin helposti mm. Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen sisältyvää pakkotyön kieltoa. Ne antavat valtioille oikeuden toteuttaa asevelvollisuutta, mutta vain sotilaallisen palveluksen ja siitä vakaumuksen perusteella kieltäytyville (muttei muille) määrättävän siviilipalveluksen osalta. Pakollinen kansalaispalvelus ei näiden poikkeamien sisälle mahtuisi. joten se katsottaisiin kielletyksi pakkotyöksi.

Kaj Raninen
Aseistakieltäytyjäliitto ry

Marja-Liisa Kalkela

Ensiksi voisi katsoa lukuja mikä on asepalvelukseen hakevien määrässä jotka hylätään asepalveluksesta. Huonon kunnon tms takia.
Sitten laskea sivarit siihen mukaan.
Nekö paikataan naisten varusmiespalvelulla?
"Ennen oli miehet rautaa ,puuta ovat nyt hiio hoi"
" Akkaväki avuksi" . Mahtaa sotavetaraaneja naurattaa ?
Mitäs ne naiset teki kotirintamalla kun miehet oli sotimassa?

Jaakko Paasonen

Eikös tämä Kanerva erotettu aikanaan ,puolustusministerin pestiltä,jonkun txtviesti /tuksuttelun takia..järki käteisen ollessa pääministerinä.
Eli oikeaa valtiomies ainesta tämäkim kokoomus fossiili. Kertakaikkiaan.
Niiettä,tuksut ym.vaan armaijaan ja kanerva,kiäriäinen ja tuomio oja komentamaan...;)
Siitä se lähtee,ja valtakunta pelastuu.

Marja-Liisa Kalkela

Eikös tämä Kanerva erotettu aikanaan ,puolustusministerin pestiltä,jonkun txtviesti /tuksuttelun takia..järki käteisen ollessa pääministerinä.

Ekö tuo ole hiukan nolosti sanottu? Kanerva yksi päteimmistä ja kokeneimmista kansanedustajista. "Tuksuttelu" ei mitenkään koskenut hänen työtehtäviensä hoitoa.

"Ruususen" unia näkee moni nytkin eduskunnassa oleva Texstareita lähetellyt jota ei eroitettu tehtävistään .

Jaakko Paasonen

Hieman vielä näistä kalkelan"Ruususen unista"? Joita näkee ainakin Keskustapuolueen, Kauko Juhantalo,ex ministeri, jolla on tuomio Suomen Valtakunnan oikeudesta ,ja joka silti siellä eduskunnassa köllöttelee./istuu heti , Kiäriäisen ja Pekkarointimestari Maurin, sekä Anttilan takana.
Kaukana heistä ei ole Kanervakaan,..joka on siinä aivan näiden muiden ex ministetien tuntumassa,.

Jotenkin vain on tänne ns.kansan riveihin iskostunut tiukasti sellainen käsitys ,että ei ole näilläkään ex ministereillä täysin puhtaat paperit tekemisistään, jos asioita todella oikein puolueettomasti ryhdyttäisiin ministerivuosilta tutkimaan.,

Varsinkin näin presidentin vaalien alla se olisi paikallaan.

Jaakko Paasonen

Miten niin nolosti sanottu? ..ja että pätevä.?
Millä sen määrittelet? kanerva ei ple sen kumnempi "kansamedustaja" kuin eräs hakkareinen/kaan'..kato jos tulee erotetuksi ministerin paikalta niin se jo osoitaa miehen pätevyyden...tai ts. tyhmyyden..
hakksraista lyödään medioissa kuin sitä ns. vierasta sikaa,vaikka hän edustaa äänestäjiään kun tänä kanerxa taas vain puoluettaan,.eli rahaa.
Sillä ja siinä on maisa vissi ero.

Seppo O. Saarela

Jarmo Lius on ainoana ymmärtänyt Ilkka (You can call me Ike) Kanervan mielipiteen naisten osuuden Suomen ponnisteluista rauhan tiellä. Ongelmia on tosin kaksi...ensimmäisenä se, että hänen omat kätensä ovat krampissa alaikäisille tytöille tekstailusta...toinen on se, että hänen kielensä pitäisi ensin irrottaa Jasmin Mäntylän postiluukusta. Ainiin...vielä kolmas...Ilkka Kanerva lausui aikanaan eräästä (jos joku tuntee) Sauli Niinistöstä, että "tyypillinen yhden kauden kansanedustaja".

Joten varsinalaissuomalaiset, Ike uudelle kaudelle!

Jaakko Paasonen

Jep. Ike oli jo tuolloin näkijä....tosin ei siinäkään kovin pätevä.
Joten Kanerva istuu yhä takarivin puolue edustajana.ja jykä ,tämän Sauli Niinistön kaveri,EUn komission varapuheenjohtajana.

Mutta ja no,jos asiaa ajattelee Suomen kannalta, niin ei hyvältä näytä..koska
€Un Liittovaltiota, ,em herrat kuitenkin kannattavat, kukin tahollaan.