Keskiviikko 15.8.2018

”Huolestuttavaa, poikkeuksellista ja äärimmäisen vakavaa” – 27 kuntapäättäjälle rikossyyte, ministeriö vaatii välittömiä toimia

Jaa artikkeli:
Luotu: 
13.10.2017 15:56
  • Kuva: Golevi.fi
    Kuva
    Kuvituskuva Leviltä. 27 kuntapäättäjän saamat syytteet liittyvät kunnanjohtajan irtisanomiseen ja epäasialliseen kohteluun sekä Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajaa koskevan tutkintapyynnön perumiseen.

Valtiovarainministeriö suhtautuu erittäin vakavasti Kittilän kuntapäättäjiä vastaan nostettuihin syytteisiin. Oulun syyttäjänvirasto ilmoitti tänään 27 kuntapäättäjää vastaan nostetuista syyteistä. Ministeriön mukaan asia on vietävä välittömästi valtuustoon.

Kittilän kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa sekä tilapäisessä valiokunnassa edellisellä vaalikaudella toimineita jäseniä vastaan on nostettu syytteitä eri henkilöiden osalta työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.  Viimeksi mainitusta on nostettu syyte kunnan viidelle tilapäisen valiokunnan jäsenelle, kahdellekymmenelleyhdelle kunnanvaltuuston jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle sekä neljälletoista kunnanhallituksen jäsenelle ja varajäsenelle.

Syytteet liittyvät kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen ja epäasialliseen kohteluun sekä Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajaa koskevan tutkintapyynnön perumiseen. Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet. Syyteharkinnassa on vielä muitakin epäilyjä.

Valtiovarainministeriö katsoo, että rikosnimikkeiden vakavuuden ja syytettyjen henkilöpiirin laajuuden vuoksi luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimestaan koskeva asia on vietävä välittömästi valtuustoon. Kunnan vastauksessa esitetty aikataulu on ministeriön mukaan liian pitkä

–Valtiovarainministeriö toteaa, että Kittilän tilanne on kuntakentässä huolestuttava, poikkeuksellinen ja äärimmäisen vakava. Valtiovarainministeriö on jo aiemmin pyytänyt kunnalta selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin kunta on ryhtynyt Keskusrikospoliisin (KRP) toukokuussa julkistaman tiedotteen sekä luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimestaan koskevan aloitteen johdosta, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Valtiovarainministeriöön 12.10. saapuneen vastauksen mukaan Kittilän kunta on pyytänyt selvitystä esitutkinnassa olleilta henkilöiltä ja heidän vastausaikansa päättyy 16.10. Kunta on ilmoittanut käsittelevänsä asian viimeistään 17.11. pidettävässä ylimääräisessä kunnanvaltuuston kokouksessa.

Ministeriö viittaa kesäkuun alussa voimaan tulleeseen kuntalain muutokseen, jota on kutsuttu Lex Kittiläksi. Se mahdollistaa valtion puuttumisen kunnan päätöksentekoon kriisitilanteessa tarvittaessa. Ministeriö huomauttaa, että kuntalain mukaan valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimestaan, jos se on kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat.

–Kuntalain lähtökohta on, että kunnalla on ensisijainen vastuu selvittää hallinnon vaikeutensa. Kuntalain mukaiseen valtiovarainministeriön käynnistämään selvitysmenettelyyn ei ole tarvetta eikä perustetta, mikäli kunta on ryhtynyt asiassa riittäviin toimenpiteisiin, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) vaatii Twitterissä, että Kittilän kunnan on ”ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin kuntapäättäjiä koskevien vakavien syytteiden vuoksi”. Ylelle hän sanoo, että syytteessä olevien on vetäydyttävä syrjään välittömästi.

Kuntalain mukaan luottamushenkilö voi myös itse vetäytyä hoitamasta luottamustoimea. Valtiovarainministeriöllä on valmiudet käynnistää poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskeva selvitysmenettelyn valmistelu nopealla aikataululla.

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on auttaa kuntaa turvaamaan kunnan päätöksentekokyky ja hyvä hallinto poikkeuksellisessa tilanteessa. Selvityshenkilö tai selvitysryhmä laatii yhteistyössä kunnan kanssa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ehdotuksen tarvittaviksi toimenpiteiksi kunnan hallinnon saattamiseksi kuntalain ja muiden lakien mukaiseksi. Kunnanvaltuuston velvollisuus on käsitellä ehdotus ilman aiheetonta viivytystä.

Lue myös: Levin hissihankintavyyhti syyttäjälle: KRP epäilee 28 kuntapäättäjää

Paikat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Jari Markkanen

"pikku poliitikot" toimivat saadun mallin mukaan ja luulevat olevansa koskemattomia kuten valtakunnan poliitikot, ay-toimijat ja viranhaltijat käytännössä ovat. Eipä siinä sen kummempaa syytä pöljyyteen ole. Paitsi että nyt ei ole "isoa veljee" pelastamassa ja peittelemässä kuten korkeammissa ja paremmissa piireissä. Surullista on että mittakaavaltaan tuo on pikku puuhastelua verrattuna parempiin piireihin.

Hannu Aro

Pienet rosvot tuomitaan ja isot rosvot palkitaan. - Hyvä juttu kun asiat selvitetään ja oman edun tavoittelijat tuomitaan, mutta kun tuulivoimalle järjestettiin tarkoitushakuinen syöttötariffi ministerin oman perheen ja pienen sijoittaja ryhmän hyväksi, ei kukaan uskalla tehdä mitään tutkintapyyntöä. Kuitenkin tiedetään ettei Suomeen tuodut suuret tuulivoimalat ole CE- merkittyjä koneita. Valmistajien terveys- ja turvallisuustakuut on huomioimatta kun sitä CE-merkintää ei ole koneisiin kiinnitetty. Tästä syystä ympäristörikos kasvaa jatkuvasti suuremmaksi, kun valvova viranomainen TUKES ei hoida hommaansa.

Jouni Aro

Kuulin konsultin Ahlaisissa vastaavan kysymykseen " miksi tuulivoimala ei ole CE-merkitty?" Vastaus tuulivoimala ei ole listalla, joilta vaaditaan CE-merkintää.

Ilmeisesti Ruotsissa vaaditaan nyt ja oletettavasti Suomessakin jonkin ajan kuluttua.

http://arbetsmiljoingenjoren.blogspot.fi/2017/06/vad-ar-ett-vindkraftver... [11) När alla maskindelar är monterade och jobbar tillsammans slutar det vara en delvis fullbordad maskin och blir istället en sammansatt maskin. Själva vindkraftverket ska då CE-märkas som detta.
En maskinlinje ska CE-märkas om:
De ingående maskinerna är sammansatta för att utföra en gemensam funktion såsom produktion av en bestämd produkt.
De ingående maskinerna är sammankopplade på ett sådant sätt att varje maskin direkt påverkar funktionen hos andra delar av eller hela maskinlinjen.
När ett vindkraftverk skall exporteras till ett land inom EU krävs det av tillverkaren att de kan visa upp ett Declaration of Conformity (DOC). Detta underlag ligger därefter som underskrivet intyg för den CE-märkning som krävs. I teorin är det vindkraftsleverantören som ansvarar för säkerheten av produkten, d.v.s. att CE-märka hela vindkraftverket som en maskin. Arbetsmiljöverket ansvarar ytterst för tillsyn av detta. Jag som besiktningsman kommer in först när verket är igång (12).

12) Nu till det intressanta. Maskinen blir en elanläggning så fort det spänningssätts.
”När den elutrustning som finns i vindkraftverket spänningssätts (gäller även provdrift) blir det en elanläggning för produktion av el enligt ellagens (1997:857) bestämmelser vilket innebär att innehavaren ansvarar för kraven i starkströmsförordningen (2009:22) samt elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:3) om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar uppfylls.” - Horst Bluchert, generaldirektör, Elsäkerhetsverket]

Marja-Liisa Kalkela

Ketkähän nämä ja eduskuntaan valitsee päättäjät?

Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia –
Liki 400 tänä syksynä työnsä aloittanutta
-kuntapoliitikkoa
on saanut lainvoimaisen rangaistuksen rikoksesta 2012–2017. Noin sadalla on yhä merkintä rikosrekisterissä.
HS
Julkaistu: 24.9.

Jukka Mattsson

Vain läpikorruptoituneessa maassa voi olla kansanedustajia tai kunnallispamppuja vaikka ovat saaneet lainvoimaisen rangaistuksen rikoksesta.

Olisiko Arkadianmäki ja kunnanhallitukset tyhjiä jos tuota hyvämaineisuutta viranhaltijoilta edellytettäisiin?