Maanantai 27.5.2019

Täysi rähinä ex-tovereiden välillä tuulivoimatuesta: ”Hakkarainen valehtelee – Turunen meni kepun retkuun?”

Luotu: 
23.10.2017 18:23
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Arkistokuva. Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (kuvassa) syytti viikonloppuna sinisiä vaalilupausten pettämisestä. Kaj Turunen (sin.) vastasi tänään.
|

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (sin.) kiistää blogissaan perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen väitteet tuulivoimatuista, jotka Hakkarainen syytti sinisten hyväksyneen ministeripestien takia ja pettäneen näin vaalilupauksensa. Turusen mukaan perusuomalaisetkin olivat hallitusohjelmassa hyväksymässä tukia, jotka eivät ole uusia.

Hakkaraisen mukaan perussuomalaisten vaaliohjelmissa on jo vuodesta 2011 alkaen vaadittu tuulivoiman tuotantotukien lopettamista, koska ”tuulivoimatuet ovat romuttamassa sosiaaliturvamme rahoituspohjaa”.

–Hallituslähteiden mukaan sinisten ministeriryhmä on purematta nielaisemassa tuulivoimalle nykyisten syöttötariffien 2–3 miljardin euron päälle vielä miljardin euron lisätuen. Tällä Soini kumppaneineen varmistelee ministeripestiensä säilymistä, perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Hakkarainen katsoi tiedotteessa.

–Miljardien eurojen tuella veronmaksajien piikkiin saadaan olematon vastine, tuulivoimalla jättituilla saadaan tuotettua vain 2–3 % sähköstämme. Äänestäjät luottivat perussuomalaisten vaaliohjelmiin ja nostivat perussuomalaiset hallitukseen. Nyt siniset ovat pettämässä vaalilupauksista viimeisenkin, jonka he antoivat ollessaan perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaina viime vaaleissa. Vielä perussuomalaisten ministereinä ollessaan he vannoivat, ettei kansalaisten terveydelle haitallista tuulivoima voida tukea veronmaksajan piikistä, kansanedustaja Hakkarainen latasi.

Hakkaraisen mukaan perussuomalaiset esittää, että syöttötariffien maksatus keskeytetään välittömästi ja peritään takaisin kaikilta vuonna 2013 ja sen jälkeen rakennetuilta tuulivoimaloilta, jotka on rakennettu 2 kilometrin varoaluetta lähemmäksi asuntoja ja eläinsuojia. Hakkarainen viittaa sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa 2013 antamaan lausuntoon, joka on annettu Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavasta. Siinä ministeriö toteaa, että tuulivoimala-alueiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 kilometriä, sillä tuulivoimaloiden pienitaajuisen melun terveyshaitoista on vielä erittäin vähän tietoa.

– Nykyisistä tuulivoimansyöttötariffeista säästettävät sadat miljoonat eurot mahdollistavat perussuomalaisten vaatiman home- ja sisäilmasairaiden terveysohjelman toteuttamisen evakkotaloineen, Hakkarainen sanoi.

Sanasota perussuomalaisten ja puolueesta kesällä irtautuneen Sininen tulevaisuus -ryhmän välillä on ryöpynnyt sittemmin aika ajoin.

”Ei tekemistä totuuden kanssa”

Kansanedustaja Kaj Turusen (sin.) mukaan Hakkaraisen tiedotteella ”ei ole totuuden kanssa mitään tekemistä”. Hän syyttää Hakkaraista valehtelusta ”tahallaan, tyhmyyttään tai pyynnöstä”.

– Toisin kuin Hakkarainen väittää, se ei ole uusi tuulivoimatuki, vaan se on sovittu toteutettavaksi teknologianeutraalisti ja kilpailutuksen kautta. Määrältään uusiutuvalla raaka-aineella tuettu energia olisi 2 TWh, Turunen sanoo Puheenvuoron blogissaan.

–Hakkaraisen tiedotteen sisältö joutuu outoon valoon myös sen vuoksi, että hän itse on hyväksynyt kyseessä olevan väliaikaisen ja rajoitetun uusiutuvan energian tuen. Se on hallitusohjelmassa ja siitä sovittiin 2015. Hakkarainen ja kaikki muutkin perussuomalaiset kansanedustajat olivat täysin tietoisia tuesta ja hyväksyivät sen niin kuin muutenkin koko hallitusohjelman.

Turusen mukaan hallituksen esitys ei ole vielä eduskunnan käsittelyssä, vaan se on ollut lausuntokierroksella, jonka perusteella hallitus valmistelee esityksensä. Turusen mukaan tuesta ei sen toteutuessa tehdä tuulivoimatukea, vaan teknologianeutraali eduskunnan hyväksymän energia- ja ilmastostrategian mukaisesti.

– Teuvo nolaa itsensä kun suostuu välittämään omana tiedotteenaan sellaisten ”kavereiden” aivopieruja, jotka eivät tiedä faktoja tai eivät niistä välitä, Turunen sivaltaa.

Perussuomalaiset vastasi nopeasti julkaisemalla avoimen kirjeen Turuselle. Sen mukaan Turunen ”vastasi Hakkaraiselle tavalla, joka ei ole kansanedustajan arvolle sopivaa”.

– Mikset tunnusta faktoja – vai ovatko kepulaiset onnistuneet vetämään Sinut retkuun tässäkin asiassa? kirjeessä todetaan.

Perussuomalaisten mielestä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) nykyesitys mahdollistaisi vain tuulivoiman pärjäämisen tukikisassa. Perussuomalaisten mukaan nykyinen esitys ei ole hallitusohjelman mukainen, koska sitä ei toteuteta markkinaehtoisesti tai taloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaan. Kirjeessä viitataan seuraaviin kohtiin hallitusohjelmassa:

–Hallitus on sitoutunut vuodelle 2030 päätetyn ilmasto- ja energiapaketin markkinaehtoiseen ja kustannustehokkaaseen toteuttamiseen sekä neuvotteluihin kansainvälisestä ilmastosopimuksesta. Teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja hiilivuodon torjunta ovat ilmastopolitiikan keskeisiä lähtökohtia, hallitusohjelmassa todetaan.

–Uusiutuvan energian lisäämisen ja EU:n suuntaviivat täyttävä tuki perustetaan teknologianeutraalisuuteen ja taloudelliseen edullisuusjärjestykseen, hallitusohjelma linjaa.

Näin katsoo ministeriö

TEM:n uusiutuvan energian tukijärjestelmien kehittämistyöryhmä julkaisi loppuraporttinsa toukokuussa 2016. Sen mukaan sertifikaatti järjestelmä toimii markkinaehtoisesti, kun ensin on poliittisesti päätetty velvoitteen tavoitetaso. Raportin mukaan uusiutuvan energian osuuden lisäys saavutetaan järjestelmän avulla kustannustehokkaasti.

–Järjestelmä on lähtökohtaisesti teknologianeutraali, mutta samalla siihen liittyy ylituen riski. Järjestelmän rahoittavat sähkön käyttäjät. Hankekehittäjällä on järjestelmässä riski sekä sähkön markkinahinnan että sertifikaatin hinnan kehityksestä. Korkea riskitaso lisää tuen tarvetta, raportissa todettiin.

Raportissa huomautettiin, että sähkönmarkkinoiden toimivuuden kannalta on parempi jättää osa riskistä hankekehittäjän kannettavaksi.

Lisäksi perussuomalaiset kritisoivat, että sininen ministeriryhmä on suostunut tekemään uusiutuvien energiamuotojen lakipaketin, vaikka tuulivoimanterveysvaikutustutkimukset ovat pahasti kesken. Perussuomalaisten mukaan uusiutuvien tuotantotukien lainvalmistelua ei pitänyt edes aloittaa, ennen kuin ”puolueeton kaksivaiheinen terveystutkimus on valmistunut”.

Hallitus sopi selvitysten tekemisestä marraskuussa 2016 energia- ja ilmastostrategiassa, jonka mukaan TEM teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista ennen uusiutuvan sähkön tuotantotukea koskevan lain valmistelua.

TEM julkaisi selvityksen kesäkuussa. Sen mukaan mitatut infraäänitasot ovat samaa suuruusluokkaa tuulivoimaloiden lähellä ja kaupunkiympäristössä. Selvityksessä todetaan, että tällaisissa ympäristöissä esiintyvien infraäänitasojen suorista terveyshaitoista ei ole tieteellistä näyttöä. On esitetty mekanismeja, joilla pienet infraäänitasot voisivat vaikuttaa terveyteen, mutta niiden merkityksestä ei ole riittävää näyttöä. Tutkijoiden mukaan tutkimuksia infraäänien pitkäaikaisista terveysvaikutuksista on vähän ja lisätutkimukset ovat perusteltuja.

Selvityksessä todettiin, että eläinten osalta tarvetta olisi erityisesti lepakoihin keskittyville tutkimuksille sekä pitkäaikaisseurannoille tuulivoimaloiden vaikutuksista. Tuulivoimaloihin törmäävien lintujen ja lepakoiden määrä vaihtelee paljon eri lajien välillä. Luonnontieteellisen keskusmuseon arvion perusteella tuulivoiman lisärakentaminen ei todennäköisesti aiheuta Suomessa merkittävää uhkaa lintujen ja lepakoiden populaatioille, jos voimalat sijoitetaan alueille, joissa lajien tiheydet ovat alhaisia ja törmäysten todennäköisyydet mahdollisimman vähäisiä.

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Mikko Toivonen

Minua ei tippaakaan kiinnosta Hakkaraisen ja Turusen ns. riita tuulivoiman tuista.
Sen sijaan olen johdonmukaisesti aina vaatinut kaikkien tuulivoiman tukien poistamista siksi, että se pahasti vahingoittaa energiamarkkinan, oikean energiamarkkinan, toimintaa ja sivutuotteen aiheuttaa pahoja päästöjä siksi että koko tuulivoiman kapasiteetille on koko ajan oltava sen nimellistehon suuruinen nopeasti käynnistettävä varavoima.
Pääasiassa se on joka valmiustilassa, eli saastuttavimmassa tilassa olevaa, hiili-tai kaasu voimaa. Meillä Suomessa jopa turve ja metsän poltto voimaa eli biomassa voimaa joiden luonto ja ilmastovaikutukset ovat ruskohiiltäkin katastrofaalisemmat

Vesivoimaa meillä ei riitä minkään varavoimaksi. Varavoimaa tuommekin koko ajan noin 2-3 GW naapurimaista ja riskeeraamme kotimaisen voimaturvan. Hallitukselta sis täysin kelvotonta ja vastuutonta energia ajattelua ja toimintaa.

Näissä oloissa jopa hiilivoiman käyttö olisi edistyksellistä hallituksemme hevosmies osaston ajattelukykyyn ja vastuuseen verrattuna

Hallitukselle on yleisö kuitenkin tässäkin asiassa kertonut mikä on oikein ja edullista kansakunnalle. Hallitus ei tämänkään alan asiantuntija tai yleisö ohjeita ole kuunnellut vaan vis veisaa kunhan saadaan omille etu ryhmille ja "dollari" tehtaille rahat kansalaisilta

Markku Lehto

Näin se valitettavasti näyttää olevan. Nuo Tuulivoima I:n kustannukset oli jo tavallisen kansalaisen laskettavissa silloin, kun v. 2010 Vanhasen II -hallituksen elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ( kesk ) sitä puuhasi, silloisen työministeri Tarja Cronbergin ( vih ) hehkuttaessa sitä kuinka tuulivoimateknologiateollisuus tuo Suomeen Tanskan malliin 15 000 - 20 000 työpaikkaa.

Mitään ei näytetä opitun, vaan nykyisen keskustaveroisen Sipilän hallituksen ministerit Lintilä ja Tiilikainen ovat käynnistämässä Tuulimyllytukiaiset II:sta.

Hakkarainen on siinä oikeassa, että Tuulimyllytukiaiset II:n kustannukset tulevat olemaan julkiselle sektorille 12 vuoden jaksossa n. 800 milj. - 1 000 milj.

Tuulimyllytukiaiset I:n kustannukset 12 jaksolta tulevat olemaan julkiselle sektorille 3 500 milj. - 4 000 milj. ( tänä vuonna 211 miljoonaa ja ensi vuodelle 248,5 miljoonaa ). Mitähän noilla rahoilla olisi saatavissa jotakin konkreettista suomalaiselle yhteiskunnalle ? Esimerkiksi SoTe -puolella, koulutuspuolella , liikenneinfran ja tietoliikenneinfran puolella ?

Risto Salonen

Olkiluoto 3, hintalappu 8 miljardia teho 1600 megaa tekninen käyttöikä 40-60 vuotta, ei tukea.
Tuulimyllytuki 1 12 vuotta 3.5-4 miljardia eli puolet Olkiluodon hinnasta ja noin puolet nimellitehosta.
Kuka haastetaan ja minne vastaamaan veronmaksajien rahojen haaskaamisesta. Olisiko Valtakunnanoikeus oikea paikka.

Seppo Viljakainen
Vastaus kommenttiin #10

Totta ja tuohon OL 3:n 8 miljardin hintaan on vielä sanottava, että TVO:lla on n. 3 miljardin " avaimet käteen "- urakkasopimus ko. laitoksesta.

Julkisten tietojen mukaan ( välimiesoikeikekäsittely ynm..) en näe mitään syytä epäillä TVO:ta syyliseksi viivästymiseen, joten todennäköinen skenaario on , että TVO saa laitoksen kolmella miljardilla ja vielä jokusen miljardin korvausta viivästymisestä.

Markku Lehto

"Turusen mukaan tuesta ei sen toteutuessa tehdä tuulivoimatukea, vaan teknologianeutraali eduskunnan hyväksymän energia- ja ilmastostrategian mukaisesti."

Monen eri lähteen mukaan tuo "teknologianeutraali" = tuulivoima.

Mikko Toivonen

Aivan, vikaa ei ole pelkästään siinä miten ja miten paljon sähköä kotimaassa tuotetaan, vaan myös siinä miten sen jakelu on jaettu välistävetäjille.
Järki energia-asioissa on ollut ihan sote tasoista eli olematonta ja ilkein tavoittein tehtyä.

Markku Lehto

Ei voi välttyä siltä johtopäätökseltä, että meillä energiapolitiikassa päätöksiä tehdään toisaalta mielikuvien, idealismien ja utopioiden pohjalta ja toisaalta riskittömien pikavoittojen tavoittelun perusteella.

Tuulivoima-"bisneksen" riskit kantaa meillä veronmaksajat ja voitot korjaavat tuulisähköfirmat ( joista 1/3 on ulkomaalaisia ) sekä tuulisähköfirmoille maata vuokraavat maanomistajat. Tästä löytyykin kytkentä keskustapuolueeseen.

Seppo Simonen

En ole sininen enkä punainen jostakin näiden väliltä kyllä. Tämä tuulivoimatuki on saatettava valtion tilintarkastukseen välittömästi. Sen jälkeen trhtävä nopeat päätökset tuen lakkauttamiseksivhintään uusista tuulimyllyistä). Muistan kun tehtiin niinsanottu risupaketti johon kuului Ydinvoimaluvan saamisen ehtona tuilivoiman rakentaminen (12v syöttötärivfi tuki) aurinkovoima ja puulle energiatuki. Toteutunut on tuulivoima mutta onko se työllistäny muuta kuin rakennus vaiheessa. Samojn aurinkoenergia. Ainut työllistäjä olisi puu ja turve energia.

Ilkka Hyttinen

Karsinta aloitettava ympäristölle haitallisista tuista:

http://www.tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/ajankohtaista/3087/karsin...

Tuulivoimatuki kävi veronmaksajille kalliiksi - Energia-ala valmistautuu uuteen tukikisaan:

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/tuulivoimatuki-kavi-vero...

Älliä tukijärjestelmiin:

http://www.energiauutiset.fi/etusivu/allia-tukijarjestelmiin.html

Tiilikainen pani riidan puoliksi uusissa energiatuissa - uuden tuen kustannukset hämmentävät 0–960 miljoonaa euroa:

https://www.talouselama.fi/uutiset/tiilikainen-pani-riidan-puoliksi-uusi...