Tiistai 18.12.2018

Alkoholilaki: Alle 18-vuotiaat poliisin syyniin ja ”vääristä papereista” sakot – valiokunta kyseenalaistaa järeät toimet

Jaa artikkeli:
Luotu: 
22.11.2017 14:28
  • Kuva: Poliisi
    Kuva
|

Hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi sisältää alaikäisiin liittyviä pykäliä, jotka eduskunnan perustusvaliokunta nostaa esiin tuoreessa lausunnossa. Perustuslakivaliokunta pohtii, onko alle 18-vuotiaita koskeville kohdille perusteita.

Yleisesti perustuslakivaliokunta katsoo, että alkoholiuudistuksen lakiehdotukset eivät sisällä merkittäviä perustuslaillisia esteitä ja ne ”voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä”, kuten fraasi kuuluu.

Valiokunta nostaa esiin kaksi alaikäisiin liittyvää pykälää. Ensinnäkin lakiesityksessä ehdotetaan, että poliisilla olisi oikeus tarkastaa lapsen tai nuoren tavarat ja päällisin puolin myös hänen vaatteensa, jos alle 18-vuotiasta epäillään todennäköisin syin alkoholijuoman hallussapidosta. Tämän tulisi esityksen mukaan tapahtua ”puuttumatta loukkaavalla tavalla epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteen”, mutta perustuslakivaliokunta esittää silti epäilyksensä.

– Ehdotettu sääntely mahdollistaa puuttumisen perustuslaissa jokaiselle turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Tähän perusoikeuteen ei perustuslain mukaan saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta, perustuslakivaliokunta toteaa.

Lakiesityksen mukaan ”tällaista rajattua ja lievää henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttumista voidaan perustella lasten suojaamisella alkoholin aiheuttamilta terveys- ja muilta haitoilta”. Perustuslakivaliokunta sen sijaan on aiemmin todennut, että lapseen kohdistuvista poliisin pakkokeinovaltuuksista säätämiseen tulee suhtautua kaiken kaikkiaan pidättyvästi.

– Poliisiviranomaisen puuttuminen rikkomuksesta epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteen on erityisesti lapsen näkökulmasta verraten järeä toimenpide etenkin, jos pakkokeinoon turvaudutaan julkisesti yleisellä paikalla, valiokunta katsoo.

Valiokunta pitää selvästi asianmukaisempana rajata tarkastusvaltuus koskemaan vain rikkomuksesta epäillyn lapsen mukana olevia tavaroita, kuten laukkuja ja kasseja.

Toinen alaikäisiä koskeva kohta on alkoholilakiesityksen ehdotus niin sanottujen ”väärien paperien” eli toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäytön kriminalisoinnista. Perustuslakivaliokunnan mukaan vastaavan kaltainen säännös ehdotettiin lisättäväksi rikoslakiin vuonna 2005, ja tuolloin lakivaliokunta katsoi, että uudelle kriminalisoinnille ei ollut riittäviä perusteita.

Hallituksen esityksessä toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäytön kriminalisointia on perusteltu sillä, että alkoholia myyvän yrittäjän myyntikiellon rikkomisesta säädetyt seuraamukset elinkeinonharjoittajille muodostuvat epäoikeudenmukaisiksi, jollei lainsäädännössä kielletä sitä, että elinkeinonharjoittajaa voidaan erehdyttää myymään alkoholijuomia alaikäiselle käyttämällä toisen henkilöllisyystodistusta. Lisäksi kriminalisoinnin tarpeellisuutta on perusteltu alaikäisten suojelua koskevilla näkökohdilla.

– Vaikka ehdotuksessa on pyritty esittämään perusteluja esitetylle kriminalisoinnille, jää niiden painavuuden selvittäminen esityksessä vähäiseksi, valiokunta katsoo.

– Perustuslakivaliokunnan mukaan ei ole selvää, ilmentävätkö nämä painavaa yhteiskunnallista ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä perustetta ottaen erityisesti huomioon, että kriminalisointi kohdistuu alaikäisiin, lausunto jatkuu.

Myös lapsiasiavaltuutettu on ihmetellyt aikeita sakottaa alaikäisiä etenkin, kun kriminalisointia perustellaan lakiesityksessä vain elinkeinonharjoittajan näkökulmalla. Lue lisää: Kova ryöpytys alkoholilaille – Lapsiasiavaltuutettu: ”Raaka, kova ja kansanterveydellisesti poikkeuksellisen väärä linja”

Lue myös arkistojuttu: Poliisi: Näin käy alle 18-vuotiaan viinanjuojan

Jaa artikkeli:

Kommentit