Keskiviikko 21.11.2018

Yrittäjät vastaa: Erikoista puhetta, SAK – Kyllä laki mahdollistaa

Jaa artikkeli:
Luotu: 
23.11.2017 16:23
  • Kuva: Petteri Paalasmaa
    Kuva
|

Suomen Yrittäjät kiistää jyrkästi opastavansa jäsenyrittäjiään mihinkään laittomuuksiin.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta syytti torstaina pitämässään puheessa, että Yrittäjät opastaisi teknologiateollisuuden alalla toimiva jäsenyrityksiään sopimaan paikallisesti palkoista lain ja sopimusten vastaisesti.

–No emme opasta laittomuuksiin, vaan kerromme, millä tavalla yleissitovuutta noudattavassa yrityksessä voidaan hyödyntää palkkaa koskevaa sopimista, jonka työehtosopimus mahdollistaa, sanoo Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula Uudelle Suomelle.

–Tämä on hyvin erikoista, hän toteaa Elorannan puheista.

Makkula arvelee, että SAK:ssa ei ole arvioitu, mitä laissa tarkalleen ottaen todetaan.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja huomauttaa, että Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimuksessa on määritelty, miten palkankorotusten ajankohdasta, suuruudesta ja toteuttamisesta voidaan sopia paikallisesti.

–Nyt sitten työehtosopimus määrittää, että paikallinen sopimus on tehtävä pääluottamusmiehen kanssa. Silloin jos yritys on järjestäytynyt Teknologiateollisuuteen, se joutuu tietysti noudattamaan työehtosopimusta sellaisenaan ja silloin paikallinen sopiminen tapahtuu pääluottamusmiehen kanssa, Makkula toteaa.

–Mutta jos yritys noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta eli se ei ole järjestäytynyt, niin työsopimuslaki ja sen luottamusvaltuutettua koskeva säännös antaa työntekijöille mahdollisuuden valita itselleen luottamusvaltuutettu enemmistöpäätöksin edustamaan heitä työehtoja ja työoloja koskevissa asioissa. Näin ollen lain mukaan yleissitovaa noudattavassa yrityksessä voidaan meidän näkemyksemme mukaan sopia luottamusvaltuutetun kanssa.

Makkula korostaa, että yleissitovuusjärjestelmä on vähimmäisehtojärjestelmä, joka asettaa työehtojen minimitason. Kun työehtosopimus mahdollistaa palkankorotuksista sopimisen muuten kuin yleiskorotuksen mukaisesti, niin myös järjestäytymättömät yritykset voivat sopia toisin luottamusvaltuutetun kanssa.

–Muutenhan päästäisiin tilanteeseen, jossa paikallinen sopiminen palkoista koskisi vain hyvin pientä osaa yrityksistä, ja muilla sitten olisi korkeampi palkkataso. Yleissitovuus ei tarkoita tätä, vaan sitä että on noudatettava vähintään niitä ehtoja, joita tessissä on.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Jukka Mattsson

Työehtosopimus määrittää, että paikallinen sopimus on tehtävä pääluottamusmiehen kanssa. Silloin jos yritys on järjestäytynyt Teknologiateollisuuteen, se joutuu tietysti noudattamaan työehtosopimusta sellaisenaan ja silloin paikallinen sopiminen tapahtuu pääluottamusmiehen kanssa.

Tästä on kuitenkin poikkeusesimerkki jo tiedossa.
Entäpä jos Teknologiateollisuuteen kuuluva yritys ei hyväksy työntekijöiden oikeutta valita kuottamusmiestä, vaan hyväksyy luoyyamusmiehen tehtävään vain yritykselle mieluisan henkilön.

Silloinhan luottamusmies edustaisi vain yritystä eikä työntekijöitä?

Pertti Aaltonen

Mielestäni työnantajalla ei ole mahdollista olla hyväksymättä luottamusmiestä, jos luottamusmiesvaalit on järjestetty TES:en mukaisesti. Jos ta ei hyväksy luottamusmiestä, niin asia voidaan viedä työtuomioistuimen käsiteltäväksi.

Yleensä erimielisyystapaukset ovat johtuneet siitä, että vaaleja ei ole järjestetty TES:en mukaisesti. Esim. kaikilla työntekijöillä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua vaaliin tai valittu ei ole yrityksen työntekijä.