Sunnuntai 26.5.2019

”Ylimielisyyden huippu?” – Työttömiä suututtanut aktiivimalli eduskunnan käsittelyssä, koko hallitus poissa

Luotu: 
8.12.2017 18:50
Päivitetty: 
11.12.2017 11:34
  • Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta
    Kuva
    Vain kourallinen kansanedustajia on ollut paikalla suuressa salissa käsittelemässä hallituksen esitystä työttömien aktiivimalliksi. Arkistokuva.
|

Faktakulma

Työttömyysturvan aktiivimalli

Lyhytkestoiseksi jäävässä työttömyydessä työttömyysturvan taso nousee nykyisestä. Työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennetään 7 päivästä 5 päivään. Omavastuupäivät lisääntyvät, jos ei täytä aktiivisuusvelvoitetta 3 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Jos aktiivisuusehto ei täyty, työttömyysetuutta alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavan etuudessa ilman korotusosia noin 32,40 euroa kuukaudessa, jolloin tuki pienentyisi noin 697 eurosta 664 euroon.

Aktiivisuusehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Yritystoiminnassa on tienattava vähintään 240 euroa tarkastelujaksolla. Työllistymistä edistävissä palveluissa, rekrytointikokeilussa tai -koulutuksessa pitää olla vähintään 5 päivää.

Työttömyysetuuden maksajat eli Kela ja työttömyyskassat valvovat aktiivisuusvaatimuksen täyttämistä. Aktiivimallista suljetaan pois henkilöt, joilla on vireillä työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus tai jotka saavat jotakin etuutta osittaisen työkyvyttömyyden, sairauden tai vamman perusteella. Lähde: Hallituksen esitys

Opposition kritiikki niin sanotusta työttömien aktiivimallista on kaikunut eduskunnassa hallituspuolueista tyhjälle salille. Puolustuspuheenvuoroja ovat käyneet pitämässä vain Juhana Vartiainen (kok.), Ben Zyskowicz (kok.) ja Wille Rydman (kok.).

Esitys työttömyysturvan aktiivimalliksi eteni tänään eduskunnan ensimmäiseen käsittelyyn. Välillä hallituspuolueiden edustus salissa on ollut pyöreä nolla. Oppositio on ollut pöyristynyt.

–Tämä tilanne on käytännössä hyvin kuvaava tällä hetkellä täällä salissa, sillä meidän hallituspuolueiden edustajat eivät ole nyt esittelemässä tätä valiokunnan mietintöä – kertoo hyvin pitkälle siitä, miten tähän asiaan suhtaudutaan yleisestikin, ja toisaalta täällä ei ole myös vastuunkantoa vastata tästä lakiesityksestä. Ei ole ministeriä paikalla, aloitti Anneli Kiljunen (sd.) keskustelun puoli neljän aikaan eduskunnan suuressa salissa.

Tässä vaiheessa hallituksen esitystä oli puolustamassa vain Zyskowicz, joka sanoi, että ”aktivointimalli tulee johtamaan siihen, että sadat, ehkä tuhannet työttömät tulevat työllistymään lyhytaikaisiin työsuhteisiin, jotka auttavat heitä pysymään työttömyysturvassa nykytasolla”.

–Kiitän edustaja Zyskowicziä rohkeudesta, että hän ainoana hallituspuolueen edustajana on täällä kertomassa mielipiteensä ja puolustamassa tätä hallituksen mielestäni huonoa ja järkyttävää esitystä, kommentoi Piia Viitanen (sd.).

– Arvostan sitä, että edustaja Zyskowicz on paikalla, koska muita hallituspuolueiden edustajia ei ole, eivät edes ne henkilöt, jotka oli valiokunnassa sovittu valiokunnan mietinnön esittelijöiksi käsittääkseni, jatkoi Tarja Filatov (sd.), jonka jälkeen äänessä oli Kari Uotila (vas.).

Zyskowicz vastaan muut

Tämän jälkeen puhemiehenä toiminut Mauri Pekkarinen (kesk.) puuttui puheeseen.

–Josko tässä edustaja Zyskowicz vastaan muut edustajat ‑keskustelussa otetaan kaikki nämä vastauspuheenvuorot yhtä aikaa ja sen jälkeen sitten vasta edustaja Zyskowicz vastaa, Pekkarinen totesi.

Eero Heinäluoma (sd.) sivalsi ymmärtävänsä, että ”sali on tyhjä, ministeriä ei ole paikalla eikä kukaan muu kuin uskollinen sotilas Ben Zyskowicz halua tätä ehdotusta puolustaa”. Hän arveli, että käsittely on tahallaan sujautettu perjantai-iltaan, kun mediaakaan ei näytä olevan paikalla. Aktiivimallia hän piti erittäin huonona ideana ja sanktiomallina.

– Työtöntä, joka ei löydä työtä, rangaistaan sen takia, että hän ei ole löytänyt työtä. Työttömälle, joka ei ole saanut työtä, tehdään rankaisu siitä, että hän ei ole saanut työtä. Tämä on kyllä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan käsittämätön sovellutus, Heinäluoma sanoi.

Myöhemmin myös Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) hämmästeli tyhjää salia puheenvuorossaan.

– Minustakin on aika järkyttävää, että täällä ei tosiaan ole muita kuin edustaja Zyskowicz hallituspuolueista kuuntelemassa tätä keskustelua, hän sanoi ja kutsui myös lakia järkyttäväksi.

Parin tunnin keskustelun jälkeen Mika Kari (sd.) kaivoi salissa esiin paikalle kaivatun sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) twiitin, jonka mukaan hän on savusaunassa. Kari mainitsi, että niin ikään paikalle kaivattu työministeri Jari Lindström (sin.) oli tykännyt twiitistä. Kari ihmetteli Piia Viitasen (sd.) taustatuella, miksi ministeri on mieluummin lauteilla kuin salissa käsittelemässä lakiesitystä. Savusaunaan palattiin keskustelussa useampaan otteeseen salissa.

Tarkalleen ottaen Mattilan twiitissä toivotettiin hyvää viikonloppua ja todettiin, että ”se odottaa muuten savusauna”. Twitterissä tyhjää eduskuntaa on ihmetellyt Timo Harakka (sd.).

– Ylimielisyyden huippu? Työttömiä kurittava "aktiivimalli" eduskunnassa, läsnä ei yhtään (0) hallituspuolueen edustajaa. Ministeristä puhumattakaan, Harakka twiittasi ja jakoi kuvan tyhjillään olevasta suuresta salista.

”Raju rangaistus työttömyydestä”

Kun Zyskowicz poistui, paikalle saapui jälleen Vartiainen, joka vitsaili puheenvuorossaan toivovansa, että oppositio arvostaa, kun hän jaksaa tulla paikalle kiistelemään asiasta. Muutoin oppositio on käynyt salissa keskenään kitkerää keskustelua ja kritisoinut aktiivimallia kovin sanoin. Kiljusen mukaan aktiivimallissa on kyse työttömän kyykyttämisestä ja työttömyysturvan tosiasiallisesta leikkaamisesta.

–Ja toisaalta voisi yleisesti todeta tämän asian käsittelystä, että tämä käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli hyvin ristiriitainen ja sitä sävytti hyvin vahvasti myös hallituspuolueiden välinpitämättömyys perustuslakivaliokunnan kannanotoista, Kiljunen sanoi.

Tyrmistyneitä olivat myös Heinäluoma, Filatov, Ilmari Nurminen ja Merja Mäkisalo-Ropponen, jotka näkevät aktiivimallin rajuna rangaistuksena työttömyydestä. Perustuslakivaliokunta totesi aiemmin, että ehdotusta ei voi pitää perustuslain kannalta ongelmattomana.

─ Valiokunnan kuulemista asiantuntijoista suurin osa on suhtautunut esitykseen vähintäänkin kriittisesti. Kuulemisten perusteella katsomme, ettei hallituksen esittämää mallia tule hyväksyä. Suurena huolena on, että hallituksen ajama malli johtaa työttömien lisääntyvään köyhyyteen ja toimeentulotuen käyttöön, mikä taas osaltaan nostaa työllistymiskynnystä, Nurminen sanoo tiedotteessa.

– Hallituksen esityksen tavoitteet työllisyyden lisäämisestä, työttömien kannustamisesta aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen ovat itsessään kannatettavia. Tällä esityksellä niitä ei kuitenkaan saavuteta. Mikäli mallissa esitetyt aktiivisuuskriteerit eivät työttömällä täyty, seurauksena on 4,65 prosentin leikkaus työttömyysturvaan. Työtön ei kuitenkaan voi itse päättää siitä, saako hän työtä tai pääseekö aktiivitoimiin. Työttömyysturvaa siis leikataan rangaistukseksi, jos työtön ei löydä työtä, kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Filatov sanoo tiedotteessa.

Työttömät pitäneet julmana

Demarikansanedustajat pitävät huolestuttavan myös sitä, miten aktiivimalli asettaisi työttömät työnhakijat eriarvoiseen asemaan. Alueiden välillä on merkittäviä eroja siinä, onko lyhytkestoisintakaan työkeikkaa saatavilla tai työllisyyttä edistäviä palveluita tarjolla.

─ Työttömien työllistymismahdollisuuksissa on muitakin kuin asuinpaikkaan liittyviä eroja. Ihmisen ikä, koulutustaso ja työttömyyden kesto kaikki vaikuttavat myös olennaisesti aktiivisuuteen. Hallituksen malli rankaisee enemmän heitä, jolla on heikommat työllistymismahdollisuudet ja pääsy palveluihin, sanoo Mäkisalo-Ropponen tiedotteessa.

Työhuoneestaan hallituksen esitystä kiirehti puolustamaan ennen iltaseitsemää myös Wille Rydman (kok.). Viitanen huomautti, että salissa on piipahtanut vain kolme hallituspuolueiden edustajaa ja peräsi kunnollista käsittelyä. Lopulta edustaja Kari esitti Jari Myllykosken (vas.) tukemana asian pöydälle jättämistä, jotta asiasta päästään keskustelemaan hallituksen ja ministerien kanssa. Asia pantiin pöydälle maanantain täysistuntoon ja asian käsittely keskeytettiin seitsemän maissa illalla.

Aiemmin Työttömien Keskusjärjestö ry on ilmoittanut, ettei kannata aktiivimallia. Järjestön edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajan Eija Tuohimaan mukaan epäonnistuminen aktiivisuudessa toisi 60 päivän karenssin ja johtaisi ihmiset 2 kuukauden rahattomuuteen.

–Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua, hän kommentoi kesällä.

Lue tarkemmin: Juha Sipilän hallituksen aktiivimalli suututtaa: ”Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua”

Päivitetty 11.12.: Lisätty faktalaatikko.

 

 

 

 

Faktakulma

Työttömyysturvan aktiivimalli

Lyhytkestoiseksi jäävässä työttömyydessä työttömyysturvan taso nousee nykyisestä. Työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennetään 7 päivästä 5 päivään. Omavastuupäivät lisääntyvät, jos ei täytä aktiivisuusvelvoitetta 3 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Jos aktiivisuusehto ei täyty, työttömyysetuutta alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavan etuudessa ilman korotusosia noin 32,40 euroa kuukaudessa, jolloin tuki pienentyisi noin 697 eurosta 664 euroon.

Aktiivisuusehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Yritystoiminnassa on tienattava vähintään 240 euroa tarkastelujaksolla. Työllistymistä edistävissä palveluissa, rekrytointikokeilussa tai -koulutuksessa pitää olla vähintään 5 päivää.

Työttömyysetuuden maksajat eli Kela ja työttömyyskassat valvovat aktiivisuusvaatimuksen täyttämistä. Aktiivimallista suljetaan pois henkilöt, joilla on vireillä työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus tai jotka saavat jotakin etuutta osittaisen työkyvyttömyyden, sairauden tai vamman perusteella. Lähde: Hallituksen esitys

Jaa artikkeli:

Kommentit

Marja-Liisa Kalkela

Älä muuta sano. Tasan ei 100v Suomessa edes yhdenvertaisuus toimi kansan yhteisessä sosiaaliturvassa.
"Kun tehdään pienikin leikkaus tukiin, se näkyy pienituloisimmassa päässä, Sipilä sanoi.
– Se on tosiasia, että siellä tulojen alapäässä ollaan enemmän yhteiskunnan tukien varassa,
suurituloiset eivät niitä tukia saa."
YLE
. Suurituloiset saa kaikki Kelan etuudet mihin on oikeutettu. Vieläpä ansiosidonnaisena tulojen mukaan .
esim:Leskeneäke 100:le 7 500e/kk.
(keskiverto 550/kk)
Lapsilisät 12vuodessa/17v per lapsi,Kela-vähennykset terv.hoidossa ym.tulojen päälle .Ilman velvoitteita.
IL
JK. Kianderin selvitys -10
Palkansaajat maksaa enimmän osan palveluista ja sosiaaliturvasta . (Siis ne ex-palkansaajatkin työssä ollessaan jotka nyt on työttömänä)Eniten palveluita ja terveyspalveluita käyttää hyvätuloiset.
TS/Omaraha

lainaus:
suurituloiset eivät niitä tukia saa."
Ei.Koska Toimeentulotuen saamisen ehto on että olet varmasti köyhä ja käteesi ei jää kuin alle 487e/kk. Tuen saamisen ehto joka varmistetaan verotiedoilla,pankin tiliotteilla,eläke,osa-ja pätkätyöaikana ja työttömyyden aikana saaduista tuloista.)
Toinen tuki minkä köyhää
saa on asumistuki. (Otetaan tulona huomioon toimeentulotuessa ja vähennetään edm.tuesta)Se taas siirty tulonsiirtona rikkaille,köyhien kustannuksella. Nyt jo 17 Mrd. -05-16
lähde:
MST-16

Marja-Liisa Kalkela
Vastaus kommenttiin #17

Kommarit? Onko edm.puoluetta eduskunassa nyt?

Ehei ,eihän vasemmisto sitä noin tekisi.
-Tuo mallisihan on suoraan Marxin- opeista minkä kapitalistit nappasivat käyttöönsä jo-90 luvulla KOP ja SYP pankkitukia varten. Nyt-Sosialisoivat kansan varat EU-pankkien "Kreikka-tukiin".
On poliittinen arvovalinta miten yhteistä kakkua jaetaan .Tasapuolisemmin
tai vain joillekkin.
Samoin on poliittinen valinta keiltä verotetaa enemmän ja keillä saa olla veropakolaisena Portugalissa tilejä.(Kepu,kok,rkp)-03-19 porvarienemmistö eduskunnta
Köyhältä toimeentulotukea saavalta Kela vie jopa veronpalautukset ?

Jouko Kokkonen

Mitähän kuuluu sille kansalaispalkalle tai mikä se nyt olikaan. Minkä piti antaa työttömille mahdollisuus työllistyä ja olla menettämättä etujaan. Tarkoitan tätä kokeilua joka alkoi vuoden alussa. Taitaa hiljaisuus täyttää kylätien. Kun ei ole töitä ei ole töitä mitä hakea. Herroja ei todellisuus ole koskaan kiinnostanut . Työttömät on unohdettu. Ei mulla muuta.

Marja-Liisa Kalkela

Ns."kansalaispalkka"/perustulo työttömälle
(joka on pudonnut ansiosidonnaiselta)on
Toimeentulotuki
Perustulo otetaan toimeentulotuessa huomioon tulona. Toimeentulotuki määräytyy perustulokokeilun aikana kuten ennenkin. Työstä kieltäytyminen voi vaikuttaa toimeentulotuen perusosan suuruuden alentamiseen.
Kela
Eli käteen toimeentulotuki,työvelvoitteella 9e/pv kuluihin.
(eli työtä180e/kk palkalla) Tuloja saavathan saa Kela-etuutensa ilman velvoitteita.
"Toisaikainen"-tuki joka on ainoa tuki työttömille,köyhille ollut jo -94-17 "toisaikaisesti"!
Kepu Tiilikaisen hehkuttama 300e/kk työttömille (joka ei vaikuta tukiin)
jäi kertomatta se että vaikuttaa toimeentulotukeen aivan samoin kuin nyt perustulokin.Vähennetään toimeentulotuesta.

Otetaanpa esim. työttömän lapsiperheen toimeentulotuki josta on leikattu 40% kk-elannosta (487e). Lapsen toimeentulotuki johon ei tule lapsilisiä 12x vuodessa 17v per lapsi. Ei ole tullut -94 jälkeen.
Lapsen ollessa "työtön" hänen "toisaikainen" tukensa ei siis sisällä edes universaalista joka lapsen oikeutta lapsilisään,koska hän on 0v-17v "työtön"ja köyhä? Lapsen vika kun syntyi väärään perheeseen?
Kun yritykset sanoo irti,kun yritys tekee konkurssin (Anttila),kun yritys häipyy ulkomaille (Nokia),kun hallitus irtisanoo kunnista ja valtiolta ,kun taloudellisista syistä yritykset vähentää väkeä.
Niin onko perustuslaissa pykälä että edm.syillä voidaan irtisanotuilta viedä kansan sosiaaliturvasta työttömyysturva ja muut kela-etuudet,yhdenvertaisuuslailla?
(-94 lakivaliokunta:"Rimaa hipoen perustuslainvastainen toimeentulotuen leikkaukset) Samoin on 40% leikkaukset kuukauden elannosta jonka perustuslaki takaa jokaiselle .
JK. Työtön on työssäollessaan maksanut vuosia omaa sosiaaliturvaansa veroissaan ja joka tilistä on pidätetty pakollinen työttömyysvakuutusmaksu.
Niilläkö maksetaan kasanedustajien 5000e/kk"työttömyysturvaa"?
Luulisi heidänkin soputuvan työttömyyteen kuten muutkin 487e/kk ja työvelvoite alle eläkeikäisille.

Jos taas on toimeetulotuki siirretty pois työttömien kohdalla eri tueksi kuin muilla kansan sosiaaliturvasta silloin on rikottu perustuslakia yhden kansanosan kohdalla räikeästi.

Sorri Saarioja

Ymmärrän kyllä otsikon.Maamme syntymäpäivä oli juhlava.Kahden päivän krapula,lue "darra",ei liene erikoista,joskaan en myöskään yleistä,mutta tämä lienee rimanalitus.(onko se rima koskaan ollutkaan korkealla?) On olemassa ihmisiä,politiikkoja jotka eivät koske asiaan ns."pitkällä tikullakaan".Rivikansalaisena ihmettelen politiikan uskottavuutta.

Roope Retuperä

Työttömyys ja sen poistaminen ei liiemmin hallitus kiinnosta, tässä se taas nähtiin, valitettavasti.
Surkein hallitus ikinä.
Ihmiset sidotaan asuntoonsa korkealla varainsiirtoverolla.
Asunnon vaihto toiselle paikkakunnalle kun maksaa maltaita juurikin korkeiden verojen vuoksi.
Muutenkaan hallitus ei ole esittänyt mitään kannustinta työttömälle paikkakuntaa vaihtavalle työttömälle.
Eikö hallituksen agendalla vieläkään ole työttömyyden poistaminen?

Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Muutenkaan hallitus ei ole esittänyt mitään

Vastike vaatimusta yrityksille luoda uusia työpaikkoja lukuisista verohelpotuksista huolimatta aina-05-17 aikana.
On poistettu Perintöveroa ,varallisuusveroa,Kela-maksuja,Sosiaaliturvamaksuja .Perusteluna Työllisyys ja investointi uusiin työpaikkoihin?
Yritystuet noussut 10 vuoden aikana 50% nyt 5 Mrd/vuodessa.
HS-pääkirjoitus .
Vanhanen,Kiviniemi,Katainen perusteli Kreikan-tukipaketteja meidän "työllisyyden" takia?
Kun hallitus hehkuttaa talouden nousua niin miksei ne yritykset nyt tarvitsekkaan työvoimaa?
Leikataan työttömän sosiaaliturvasta vaikka 100% veronmaksajathan ne maksaa ei yritykset.
Eikä yritys palkkaa yhtäkään työntekijää ellei sillä ole työvoiman tarvetta.
Oli työttömiä vaikka 600 000 kuten nyt-17.

Mika Sipponen

Jos pääsis tuonne eduskuntaan muiden viisaitten seuraks?? .. ei tarttis vaivautua pitään yhtään puhetta jos ei huvita/ kommntoida .. sais istumisesta huippukorvaukset ja jos tarpeeks pitkään oot saat sen sopeuttamis eläkkeenkin .. ;)

Erika Ahola

menin puolen vuoden työvoimapoliittiseen koulutukseen sen tähen, ettei ainakaan tulot vähene..monta vuotta jo pelkällä työ markkinatuella..taas pitkä pätkä oikheaa työtä ilman palkkaa. noita ukkoja tuollakhan kiinnosta..

Tuomas Sikander

Ensin juotetaan miljonäärejä veronmaksajien piikkiin ja päälle kahden päivän palkallinen ryssäntauti .
Aika holtitonta etanolin ongelmakäyttöä sanoisin, mahtoiko edes Sekoomuksen videopeli- ja viinamissi Pelkonen olla tikkana paikalla?
._.

Marja-Liisa Kalkela

On se vaan outoa ex-palkansaajien,veronmaksajien kyykyttämistä aina-94 lähtien . Mistä lähtien heistä on tehty lainsuojattomia jota ei koske edes perustuslait eikä työttömänä edes yhdenvertaisuuslaki (työelämässä eikä edes työlainsäädäntö)-14 jälkeen?
Mutta:
24.11.2016
Verk.uutiset
Maahanmuuttajien
- sosiaaliturvan alentaminen
-kariutui eduskunnassa perustuslakivaliokunnan tulkintaan
-perustuslaillisen yhdenvertaisuuden loukkaamisesta.
Hallitus joutui perumaan esityksen.

Henri Järvi

globalisaatioituneen Eu:n siunauksena naapuristamme tunkee asuntoomme luteita

katumme ovat valloittaneet erikieliset heimot

tiemme ovat täynnä Virolaisia kaahareita

kuparijohdot saavat nauttia vapaasta liikkuvuudesta

ja moraali joutaa roskakoriin

sillä nyt on kapitalismin aika joka on lääke kaikkeen

et tarvitse enää moraalia - vaan lisää kapitalismia

et tarvitse enää ystäviä - vaan lisää kapitalismia

et tarvitse enää jumalaa - vaan lisää kapitalismia

et tarvitse enää turvaa - vaan lisää kapitalismia

aloita sinäkin aamusi kapitalismilla

niin et tarvitse enää aamupalaakaan

Timjoh Ken

"Tämä on kyllä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan käsittämätön sovellutus, Heinäluoma sanoi." Harhaista puhetta Heinäluomalta ja kaikilta jotka puhuvat pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Tässä siitä kuvaus, Eläke 1280, netto 1088 ja vuokra 700 (Hki), että sellaista hyvinvointia. Turha edes mainita taitettua indeksiä, sitähän on koko eduskunta ajanut. Työllisyystyöt takaisin 60-luvulta. Niistä hyötyisi niin työtön kuin valtion talouskin, mutta eihän se käy, parempi sulloa ihmisiä koipussiin ja ruokkia sen verran ettei kuole mutta ei pysty elämäänkään.

Marja-Liisa Kalkela

Suomalainen saa toimeentulotukea Saksassa rajoituksetta
Jos on työskennellyt maassa vuoden, edut ovat samat kuin saksalaisella
15.11.2009
EU-kansalaisten yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvassa toteutuu unionin suurimmassa jäsenmaassa Saksassa.
Kun asut tai työskentelet ulkomailla,
-olet oikeutettu joko kotimaasi
tai kohdemaasi sosiaaliturvaan.
EU
Vain kourallinen työttömistä ei koskaan ole ollut työelämässä eikä maksanut veroja. (Vain juuri koulusta valmistuneet jotka ei valmistumisen jälkeen ole työllistynyt)
Joka kevät n.100 000 koulujen loputtua jää ilman työ -tai opiskelupaikkaa
OAJ -14
ja on pakotettu työttömäksi työnhakijaksi .Saadakseen Kelasta sosiaaliturvaa elantoonsa.
Sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta EU- ja ETA-maissa
Ruotsi: 34,3%
Suomi: 29,2%
Poliitikot eivät juuri mainosta sitä, että sosiaaliturvamme on kaukana muiden pohjoismaiden tasosta.

Marja-Liisa Kalkela

Juuri noin. Olisi myös hyvä opetella mitä tarkoittaa yhdenvertaisuuslaki esim.sosiaaliturvassa.
Kansanedustajien "työttömyysturvaan" sopeutumisrahaan ei vaikuta pääomatulot?
Takuueläkkeessä taas pientä työeläkettä saavan takuueläkkeeseen vaikuttaa vähentävästi asumistuki ja leskeneläke?
Mutta takuueläkkeeseen ei vaikuta omaisuus eikä pääomatulot?
(Mihin tarvitaan 100% verovaroista eläkettä jos on pääomatuloja ja omaisuutta?)
Tuotahan on nostettu nyt 2 kertaa tämän hallituksen aikana 15-17.
Mutta työläkkeistä leikattiin idesikorotukset 4 vuodeksi.
Ansiosidonnainen vanheimpainraha on 5 000e/kk ansaitsevalle
3 500e-4 500e/kk+lapsiperheen tuet.
Pienituloiselle n.1 100e/kk
Muille 23e/pv (Joka luultavammin leikataan köyhimmiltä tulona pois toimeentulotuesta?)
Luulisi jokaisen vanhemman olevan saman arvoisia lapselle ? Joten jokaiselle sama summa (23e/Pv) Kelasta,verovaroista.
Tai voi itse valita onko varaa jäädä kotiin tuen varaan .
Kuten kepu,kok on aina toitottaneet:Tuet passivoi "työhaluja"!

Per-ole Stenman

Hei työttömät ja muut kaltoin kohdelltu kuin vaalit tule potkaistaan nämä rikkaitten edustajat helvettiin joka vaalesta ja muistakaa sitten kuin vaaliäänistys tule loistakaa poissa olonne sitten kokomusen keskustan koirille ei annetaan yhtäkään ääniä koskaan enä.

Marja-Liisa Kalkela

Miksi? Miksi on luotu kansan sosiaaliturva kaikille yhdenvertaisesti?
Eri elämäntilanteiden aikana turvaamaan elantoa kansan yhteisistä varoista.
Varathan on koko kansan ei korvamerkitty vain joillekkin. Johon kuuluu Valtion tulot yrityksiltä,omaisuuden myynnistä,metsistä ,kiinteistöistä ym.ja kaikki verotulot.
Sen ei ole ollutkaan tarkoitus turvata elintasoa mikä hyvätuloisilla on työssä ollessa .Vaan välttämätön tuki riittävään elantoon.
Ei niin että optiomiljonäärin häränsisäfileet ja shampanjat ,ökyasunnon kustanukset maksetaan Kelasta,mutta köyhin saa hakea ruokansa Hurstin leipäjonosta.
Kun Kelan etuuksia maksetaan ansiosidonnaisena tulojen mukaan niin työttömillehän kuuluisi maksaa myös etuudet palkan mukaan mikä heillä oli ennen irtisanomista. Viimeisen tilin mukaan.

Jouni Lehmusruusu

On perustuslain vastaista vaatia vastiketta sosiaaliturvalle, jonka osa työttömyysturva on.

Karenssit ovat perustuslain vastaisia.

Työllistävään koulutukseen ei saa pakottaa vaan se on oikeus.

"Perustuslaki 18 §
Oikeus työhön ja elinkeinovapaus
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.
Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.
Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.
19 §
Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä." Lähde Finlex

Onko oikeasti liikaa pyydetty että 6.000-11.000 euroa kuukaudessa saava asioidemme hoitaja lukisi edes perustuslain???

Marja-Liisa Kalkela

Juuri noin.
Olisiko päättäjiltä hämärtynyt käsite mitä tarkoittaa Suomen kansalainen ?
Se työtön,irtisanottu ja köyhä toimeentulotukea saava on yhä silti 100vuotiaan Suomen kansalaine. Jolla on ledessä samat oikeudet kuin muillakin.Myös perustuslain mukaan oikeus kansan sosiaaliturvaan ilman ehtoja. Myös jokaiseen Kela-etuuteen yhdenvertainen oikeus kuten edm.laissa on kirjattu.
Oikeusvaltio Suomessa ei pitäisi olla mahdollista eroittaa yhtä kansanosaa eriarvoiseen asemaan ,työttömiä ja köyhiä.
ME tarkoittaa kaikkia kansalaisia jotka on osaltaan rakentanut Suomea 100 vuotta.
Vai oliko 6.12 vain "juhlapuheita" yhdessä ja kaikista pidetään huoli ?

Harri Tapani

Aihesta oli pitkään Wikipediassakin työm,arkkinatuki infon alla, mutta sitten sitä alettiin ikään kuin sensuroimaan tai piilottamaan ja lopulta se jäikin vain sivun historiaan.

Kohta:

"Työmarkkinatuen ehtojen lakien ja sopimusten vastaisuus

Palkattoman työn tekeminen ehtona työmarkkinatuen saannille on ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien työjärjestö ILO:n pakkotyön poistamista koskevan sopimuksen kanssa. Suomi on sitoutunut tässä sopimuksessa siihen, ettei se käytä pakkotyötä esimerkiksi työvoiman mobilisoimiseksi taikka työvoiman käyttämiseksi taloudellista kehitystä edistäviin tarkoituksiin.[36]

Palkattoman työn tekeminen ehtona työmarkkinatuen saannille on ristiriidassa työsopimuslain 2 luvun 10 §:n kanssa, jonka mukaan työntekijälle on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkaton työ on myös ristiriidassa työsopimuslain 2 luvun 2 §:n kanssa, jotka edellyttää työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua. Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että kaikille työntekijöille maksetaan palkkaa."

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ty%C3%B6markkinatuki&oldid=14...

Uusissa sivuversioissa asiaa ei enää huomioida vaan asia on piilotettu takasivuille.

Arto Baas

Tämä "ylimielisyys" on jo niin sairasta että,, V.....aa ettei veri kierrä ..Eihän tuo Hallituksen porukka ole elinkelposta-ainesta..päivä päivältä het muistuttaa ihmistä ainavain vähemmän..Jos tuommoset lissääntyy ei ole mailmalla toivoa

Mikko Lintunen

Britanniasta terveisiä missä 220£ kk työttömälle on standardi. Täällä työtön löytää hetkessä uuden työpaikan. Ehkä ei ideaalisen ja unelmahomma, mutta sellaisen jolla maksaa laskut ja jonka saatuaan voi etsiä uutta parempaa työtä.

Onhan se äärimmäisen populistista taivastella kuinka kamalaa työttömyystukien sitominen työnhaun aktiivisuuteen on, mutta olkaa nyt rehellisiä äänestäjillenne. SDP ei ole kiinnostunut yrittäjistä lainkaan ja he työllistävät +70% Suomalaisista. Heillä ei ole oikeastaan mitään tukiverkkoa (siis oikeasti). Ja olkaa rehellisiä, sillä jos alueelta ei löydy töitä niin niiden perässä kannattaa muuttaa. Ne työt eivät rantaudu takaisin kun ne ovat lähteneet pikkukylistä (90% suomalaisista kaupungeista). Joten pitää rohkaista ihmisiä miettimään pidemmän aikavälin selviytymistä. Vai oliko tarkoituksenanne rahoittaa ihmisten asuminen missä kukin haluaa oli töitä tarjolla alueella vai ei? Aika kökköä teiltä höynäyttää ihmisiä näin.

Miettikää nyt laskutoimitusta missä sadat ja tuhannet ja kymmenet tuhannet jos ei sadat tuhannet ihmiset lusii himassa tekemättä mitään aktiivisesti työnhakunsa hyväksi maksaa meille, jotka tätä verorekeä vedämme.

Ehdotus ei ehkä ole täydellinen, mutta yhdistettynä
kansalaispalkkakeskusteluun ideaali. Pitää olla keinoja motivoida ja rohkaista.

Nykyinen SDP: n masinoima järjestelmä passivoi sekä edistää syrjäytymistä ja etenkin kankeuttaa työmarkkinoita.

Matti Karnaattu

Britannian oloja en ihan tarkkaan tunne mutta täällä pohjoisessa nyt tarvitsee selviytymiseen katon pään päälle ja systeemi on semmoinen, että jos tekee pari päivää työtä niin etuudet katkaistaan kuukausiksi ja laskukasa on hetkessä perinnässä ja ulosotossa.

Homman kruunaa tietysti se, että kun se velkaantuminen alkaa niin siinä on sitten helposti sen vuosikausia kusessa. Ei tunneta henkilökohtaista konkurssia. Nollatuntisopimuksella ollaan työssä oleva, ei minimipalkkaa, ns. vakituisissa töissä puolenvuoden määräaika että työnantajalla mielivalta lopettaa päivä ennen työsuhde ilman sen kummempia perusteita. Työpaikat keskittyvät pääkaupunkiseudulle johon muuttaminen köyhälle ei ole helppoa taloudellisen riskin takia. Pääkaupunkiseudulla tulonsiirrot ei riitä mihinkään jos putoaa kelkasta. Ja sitäkin käy kun työelämän vaatimukset kasvavat kokoajan. Kaikkien pitää olla hyvännäköisiä, hyvänhajuisia ulospäin suuntautuneita 30-50v kokeneita huippuosaajia.

Tuo mekanismi ajaa ihmisiä riippuvaiseksi siitä muutamasta satasesta. Sitten kun sitä kiristetään vielä vähän ja pitäisi jollain elää niin voi olla yhteiskuntarauhalle tuhoisaa kun osa kansasta joutuu varastelemaan perus elintarpeita.

Keino jolla työllisyyttä lisätään on se, että pienennetään työn vastaanottamisen taloudellista riskiä. Nollatuntisopimuksia saa tehdä mutta sitten tarvitsisi olla minimipalkkaus. Tai vaihtoehtoisesti tulonsiirto pitäisi olla automaattista kaikille joilla ei ole säännöllistä tuloa. Pienyrittäjät, nollatuntisopimuksella elävät, silpputyöläiset pitäisi saada sitten automaattisesti rahaa. Yrittäjyyden riskiä tarvitsee madaltaa.

Tosiasia on, että yhteiskunta toimii kyllä vaikka kaikki ei töitä tekisikään. Veroja maksaa silti jokainen ja ihmisten pitää voida elää.

Se mistä se leikkiraha otetaan on sivuseikka. Ei kai se nyt työttömien vika ole kun robotit vievät työpaikat ja yhteiskunta on rakennettu protestanttisen työmoraalin varaan.

Voisit kertoa ennemmin, että mitä heille ylimääräisille ihmisille tehdään joille ei töitä ole tai joita he eivät voi tehdä. Sitä kun keskiajalla jos olivähän tyhmä niin kyllä sitä pystyi opettamaan miten sitä peltoa käännetään mutta tekoälyn ohjelmointi vaatii vähän enemmän.

Veijo Mäenpelto

Työttömyyskorvausten koplaus on rikos. Tarkemmin petos.
Jokainen työssä käyvä maksaa vakuutusmaksuja.
Ja ne on pakko maksaa.
Yksi vakuutusmaksu on työttömyysvakuutusmaksu.
Ihan samanlainen kuin auton liikennevakuutus.
Tai kasko.
Tai talon palovakuutus.
Mitä jos sä mälläät autosi? Kasko maksaa autosi ja Liikennevakuutus vastapuolen vahingot.
Mitä jos sun talo palaa? Palovakuutus maksaa talosi.
Mitä jos vakuutusyhtiö sanoo: ei me sun autoasi makseta, ei me sun taloasi makseta.
Miksi? no ku sä olet ruma duunari. Me maksetaan vain yritysjohtajille.
Mikä on reaktiosi? Viet asian raastupaan.
Kuka voittaa? Sinä.
Nyt Jari Linström sanoo, ettei työttömille makseta heidän maksamiaan vakuutuskorvauksia.
Mikä tämä on? Petos.Koplaus.
Asia menee oikeuteen ja Eu tuomioistuimeen.