Perjantai 19.10.2018

”Ei kuulosta kovin paljolta” – Kokoomuslainen puolustaa työttömiä suututtanutta aktiivimallia

Jaa artikkeli:
Luotu: 
15.12.2017 17:31
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Harri Jaskari.
|

Faktakulma

Työttömyysturvan aktiivimalli

Lyhytkestoiseksi jäävässä työttömyydessä työttömyysturvan taso nousee nykyisestä. Työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennetään 7 päivästä 5 päivään. Omavastuupäivät lisääntyvät, jos ei täytä aktiivisuusvelvoitetta 3 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Jos aktiivisuusehto ei täyty, työttömyysetuutta alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavan etuudessa ilman korotusosia noin 32,40 euroa kuukaudessa, jolloin tuki pienentyisi noin 697 eurosta 664 euroon.

Aktiivisuusehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Yritystoiminnassa on tienattava vähintään 240 euroa tarkastelujaksolla. Työllistymistä edistävissä palveluissa, rekrytointikokeilussa tai -koulutuksessa pitää olla vähintään 5 päivää.

Työttömyysetuuden maksajat eli Kela ja työttömyyskassat valvovat aktiivisuusvaatimuksen täyttämistä. Aktiivimallista suljetaan pois henkilöt, joilla on vireillä työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus tai jotka saavat jotakin etuutta osittaisen työkyvyttömyyden, sairauden tai vamman perusteella. Lähde: Hallituksen esitys

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari arvioi, ettei hallituksen työttömille ehdottaman aktiivimalli ”kuulosta kovin paljolta”.

Hallituksen ehdotuksessa työttömien aktiivisuutta analysoidaan kolmen kuukauden välein.

–Mikäli olet ollut työssä sillä ajanjaksolla 18 tuntia tai olet yrittäjänä tienannut yli 240 euroa, olet läpäissyt aktiivisuusseulan. Ei kuulosta kovin paljolta. Seulan läpäisee myös, mikäli olet työttömyyskoulutuksessa, työkokeilussa tai opiskelet omaehtoisesti. Mikäli mitään näitä ei tapahdu, menetät työttömyyskorvauksestasi 4,6 prosenttia, Jaskari toteaa Puheenvuoron blogissaan.

–En pidä uudistusta ollenkaan huonona, mutta näen siinä myös reunaehtoja. Lyhytaikaisissa työsuhteissakin työn on oltava aina kannattavaa. Sen sijaan jos muutaman päivän työn takia turvaverkot putoavat pois useaksi viikoksi, uudistus aiheuttaa ainoastaan katkeruutta, hän jatkaa.

Jaskarin mukaan on lisäksi keskusteltava siitä, millainen omaehtoinen opiskelu täyttää aktiivisuusvaatimukset.

–Mikäli innostut kehittämään itseäsi ja muutaman viikon kuluttua viranomainen sanoo, että nyt opiskelet ihan väärää alaa ja menetät korvauksesi, se kuulostaa epäreilulta.

Esitys työttömyysturvan aktiivimalliksi eteni eduskunnan ensimmäiseen käsittelyyn viikko sitten. Aikaisemmin Työttömien Keskusjärjestö on kuvaillut aktiivimallia ”pöyristyttävän julmaksi”.

Lue lisää: ”Ylimielisyyden huippu?” – Työttömiä suututtanut aktiivimalli eduskunnan käsittelyssä, koko hallitus poissa

Faktakulma

Työttömyysturvan aktiivimalli

Lyhytkestoiseksi jäävässä työttömyydessä työttömyysturvan taso nousee nykyisestä. Työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennetään 7 päivästä 5 päivään. Omavastuupäivät lisääntyvät, jos ei täytä aktiivisuusvelvoitetta 3 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Jos aktiivisuusehto ei täyty, työttömyysetuutta alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavan etuudessa ilman korotusosia noin 32,40 euroa kuukaudessa, jolloin tuki pienentyisi noin 697 eurosta 664 euroon.

Aktiivisuusehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Yritystoiminnassa on tienattava vähintään 240 euroa tarkastelujaksolla. Työllistymistä edistävissä palveluissa, rekrytointikokeilussa tai -koulutuksessa pitää olla vähintään 5 päivää.

Työttömyysetuuden maksajat eli Kela ja työttömyyskassat valvovat aktiivisuusvaatimuksen täyttämistä. Aktiivimallista suljetaan pois henkilöt, joilla on vireillä työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus tai jotka saavat jotakin etuutta osittaisen työkyvyttömyyden, sairauden tai vamman perusteella. Lähde: Hallituksen esitys

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Petri Kokko

Mitäs jos jaskarilta otettaisiin palkkioistaan pois samassa suhteessa jos ei 65 päivän välein todista saaneensa jotain järkevää aikaseksi suojatyöpaikassaan, miltäs se mahtais tuntua? Ei varmaankaan kovin paljolta.....

Marja-Liisa Kalkela

Euroopan neuvostolta sapiskaa Suomelle liian matalasta sosiaaliturvasta
Suomi joutuu Euroopan neuvoston
-sosiaalisen peruskirjan rikkomisesta
- järjestön tarkkailulistalle.
Noloutta lisää se, että pohjoismaisen hyvinvointivaltion pitää raportoida säännöllisesti perusturvan parannuksista siihen asti, kunnes niiden taso täyttää vaatimukset.

Politiikka11.2.2015
HS
Nämä etuudet eivät täytä Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia
Sosiaalinen peruskirja edellyttää, että minimimäärien tulee olla vähintään 50 % kansalaisten mediaanitulosta eli 970 euroa kuukaudessa vuonna 2013.
Vähimmäistaso ei saisi missään tapauksessa alittaa 40 % mediaanitulosta eli toissa vuonna 776 euroa kuukaudessa.
työttömyysturvan peruspäiväraha rikkoivat 40 prosentia
Työmarkkinatuki ja toimeentulotuen perusosa jäivät selvästi alle 50 prosenttia mediaanitulosta.

Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Seulan läpäisee myös, mikäli olet työttömyyskoulutuksessa, työkokeilussa tai opiskelet omaehtoisesti. Mikäli mitään näitä ei tapahdu, menetät työttömyyskorvauksestasi 4,6 prosenttia

Niin ansaitset sosiaaliturvasi joka on kuukauden elantoon ?
Tai menetät -40%+4,6% ja 3kk karenssi?

Miten tuo perustuslain mukaan?
(ei lue ko.laissa kansansosiaaliturvassa edm.ehtoja missään Kelan maksamassa muussa etuudessa ?)
Jos PS aloitus maahanmuuttajien sosiaaliturvan alentaminen törmäsi perustuslain yhdenvertaisuuslakiin?
Eikö työttömät ole lain edessä saman arvoisia kuin muut?

Köyhyyskeskustelussa-11 kun ilmeni ettei köyhät toimeentulotukea (myös työttömien lapsiperheet) saavat saa lapsilisiä-94 lähtien. Oli puhetta rikkaiden lapsilisien poistamisesta.
"Se on niin pieni summa ja ja perustuslaki takaa sen myös rikkaille"?
Kertoili VM kok Katainen US.

Hannu Rautomäki

Työttömien kurittaminen ja juoksuttaminen ei edelleenkään vaikuta Suomessa vallitsevaan suurtyöttömyyteen millään tavalla.
Poliitikoilla on syy- ja seurausasiat sekaisin, pyritään pers* edellä puuhun, ja rangaistaan syyttömiä.

Teijo Myllylä

Tyypillinen kokkari. Kaikki pystyy uimaan kylmässä vedessä, mutta tää mies ei uskalla kastaa edes omaa varvastaan. siis renki tehköön ilmaista työtä, se on kokkarien mantra...niinkuin papukaija sininen perskäränen sen jo toitotti. Ja kalju kiiltää kiihkosta. Työttömiä pitää ojentaa.

Simo Tamminen

Muistan ajan jolloin meitä aktivoitiin, silloisissa työnvälitystoimistoissa, käynneillä. Jos et käynyt kysymässä työnsaantimahdollisuutta kahden viikon välein jouduit jonon hännille. Silloin ei ollut myöskään kotipaikka/kilometriohjeistusta eikä myöskään oman ammatin etuutta. Kotipaikkakunnalla piti myös pysyä odottamassa mahdollista työpaikkailmoitusta. Jos poistui kotipaikkakunnalta ja jätti sen ilmoittamatta niin sanktiohan siitä seurasi. Nyt jos kolmen kuukauden välein on käytävä keskustelemassa niin edistystä on tapahtunut "valovuosin" sitten 50-60-lukuje vaihteesta.

Niko Kaistakorpi

Ote perustuslakivaliokunnan lausunnosta:
------------
Perustuslakivaliokunta huomauttaa, että sen arvioitavina olleissa aikaisemmissa vastaavantyyppisissä esityksissä on ollut kysymys tilanteista, joissa etuuksien taso on kytketty työnhakijan vaikutuspiirissä oleviin ehtoihin. Valiokunnan hyväksyttävinä pitämät ehdot ovat olleet asiallisesti perustellussa suhteessa siihen, minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea (ks. PeVL 2/2012 vp, s. 2 ja edellä viitatut lausunnot).

Hallituksen esityksen vaikutusarvio-osassa todetaan osin säätämisjärjestysperusteluiden kannalta ristiriitaisella tavalla, ettei työtön välttämättä itse voi aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen, että etuuksien taso säilyy muuttumattomana. Siihen voi esityksen perustelujen (s. 7) mukaan "vaikuttaa työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden lisäksi tarjolla olevien työpaikkojen määrä ja niiden laatu. Jos paikkakunnalla on tarjolla lyhytkestoisia työnhakijalle soveltuvia työpaikkoja, on työllistyminen luonnollisesti helpompaa kuin seudulla, jossa niitä ei ole. Myös TE-toimistojen mahdollisuudet tarjota palkkatuettua työtä tai työllistymistä edistäviä palveluja vaihtelevat eri puolilla maata."

Koska työttömillä ei edellä todetuista ja erilaisista yksilöllisistä syistä ole yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollista täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta, ehdotusta ei voida pitää perustuslain kannalta ongelmattomana. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti korostanut, että etuuden epäämisen pitää olla asiallisesti perustellussa suhteessa siihen, minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea. (ks. PeVL 2/2012 vp, s. 2). Nyt arvioitavassa hallituksen esityksessä on sitä vastoin sen perusteluidenkin mukaan kyse "kaavamaisesta laskusäännöksestä" vailla yksilöllistä harkintaa.
--------------
Jaskari kirjoittaa kauniita erilaisesta harkinnasta, mutta hallituksen esityksenkin mukaan kyseessä on kaavamainen laskentasääntö. Perusturvan sanktiointi, jos ei onnistu yrityksistä huolimatta täyttämään ehtoa, on epäoikeudenmukaista.

Jaskari luoblogissa kuvaa siitä, että työttömille olisi ongelma tehdä tuo tuntimäärä - ei se ole kriittistä vaan se, onko mahdollisuuksia tarjolla. Typpillistä ajattelua, jonka mukaan työttömät ei vaan viitsi..

Pekka Hovatov

Miettikää ihmiset hyvät. Pakolaisilla ja muilla on oikeus valita asuinpaikkansa Suomesta. Työtön voidaan uuden lain mukaan pakottaa muuttamaan pois valitsemastaan asuinpaikasta, kiristämällä häntä taloudellisesti. Ihmettelen sitä, ettei peruslakivaliokunta ole ottanut asiaan kantaa, koska se on perustuslain vastaista. Jokaisella suomalaisella on oikeus valita itse asuinpaikkansa. Mielestäni uusi nyt vuodenvaihteessa voimaan tuleva työttömien aktiivimalli , oikeammin "työttömien kyykytyslaki" rikkoo törkeästi ainakin kahta Suomen perustuslain kohtaa.

Perusoikeudet 2 Luku 9 § Liikkumisvapaus
Perusoikeudet 2 Luku 6 § Yhdenvertaisuus

Suomen perustuslaki, perusoikeudet 2 Luku 9 § Liikkumisvapaus

-"Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa."

Suomen perustuslaki, perusoikeudet 2 Luku 6 § Yhdenvertaisuus
-"Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä."

-"Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

Pakolaisia ja muita ulkomaalaisia ei pakoteta kiristämällä taloudellisesti muuttamaan eri puolille Suomea, mutta työtön suomalainen voidaan pakottaa, kiristämällä häntä taloudellisesti muuttamaan toiselle puolelle Suomea.

Jokainen voi käydä tarkistamassa halutessaan mainitsemani lainkohdat tuolta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Tämä on hyvä esimerkki miksi ei pidä äänestää Kokoomuksen tai Keskustan ehdokasta seuraavaksi Presidentiksi.