Maanantai 22.10.2018

Professorilta tyly reaktio maahanmuuttoraporttiin: ”Tyhmintä, mitä valtionhallinto voi alamaisilleen kertoa”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
19.12.2017 18:45
Päivitetty: 
20.12.2017 12:09
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Arkistokuvassa turvapaikanhakijoita. Raportin mukaan maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttö vähenee lähtökohtaisesti maassa asutun ajan kasvaessa, mutta pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kohdalla työllisyysaste jää vain 52 %:iin yli 10 vuottakin Suomessa asuneiden kohdalla.
|

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Virén arvostelee blogissaan kovin sanoin sosiaali- ja terveysministeriössä laadittua selvitystä maahanmuuton kustannuksista. Hänen mielestään asioita ei ole raportissa oikeastaan edes selvitetty.

Hallitusohjelmaan kirjatussa raportissa todetaan, että maahanmuuton taloudelliset vaikutukset ovat moninaiset, koska maahanmuuttajienkin ryhmä on moninainen, eikä heitä ole mielekästä tarkastella yhtenä ryhmänä. Selvityksessä on käsitelty muun muassa maahanmuuttajien työllisyystilannetta, etuuksia ja veroja, mutta erityisen selviä euromääriä se ei kerro, vaan vetoaa siihen, että kysymykseen maahanmuuton synnyttämistä kustannuksista ei ole mahdollista vastata yksioikoisen selvästi.

–Selvityksessä on pyritty yhden kustannusluvun esittämisen sijaan rakentamaan tiekarttaa siitä, minkälainen maahanmuuttajien vaikutus julkiseen talouteen on tähän asti ollut, miten tämä vaikutus on kehittynyt sekä esittää näkemys siitä, miten tämä vaikutus voi kehittyä tulevaisuudessa, raportissa todetaan.

Raportin mukaan oleellisinta olisi yhden kustannusluvun sijasta tuottaa tietoa, jonka epävarmuustekijät ja mahdollisuuksien rajat on tuotu läpinäkyvästi esille. Raportin mukaan tällaisen tiedon käyttö politiikan pohjana olisi huomattavasti kestävämpää kuin politiikan ankkurointi yhteen kiisteltävissä olevaan kustannuslukuun.

Professori Virén arvostelee, että suuren osan raportista muodostaa kuvaileva tilastomateriaali, eikä mitään uutta tutkimusta ole varsinaisesti tehty. Virénin mukaan ainakin kansainvälisen tutkimustiedon perusteella pitäisi ”taatusti kyetä” kertomaan suunnilleen humanitäärisen maahanmuuton kustannus tai tuotto sekä työperäisen maahanmuuton kustannus tai tuotto. Hän ihmettelee, kuka kertoisi suuresta kuvasta, jos eivät tutkijat.

–Ei pitäisi olla kovin vaikeaa laskea, mikä pitää olla maahanmuuttajan tuottavuus (ja vastaavasti) palkka, jotta hän tuottaisi nettoa julkiselle sektorille. Eli mikä on ns. tarveharkinnan ”kriittinen” tulotaso. Maahanmuuttoon liittyy toki paljon muitakin asioita, mutta jokainen kansalainen voi tykönään arvioida niiden merkityksen, Virén kirjoittaa.

–Siksi toteamukset tyyliin ”maahanmuutto on niin monimutkainen asia, että siitä ei voi sanoa mitään”, ovat tyhmintä, mitä valtionhallinto voi alamaisilleen kertoa. Ja jos ei haluta kertoa mitään, sanotaan se sitten suoraan.

”Tarkoitus oli tuottaa tietopohjaa”

Selvityksen tehnyt sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija Jere Päivinen sanoo Talouselämälle, että ulkomaiset tutkimukset tuovat tietoarvoa Suomenkin tilanteeseen. Hänen mukaansa niistä on kuitenkin haasteellista johtaa suoria lukuja ja selvityksessä keskityttiin tarkoituksella vain Suomea koskevaan tutkimustietoon.

–Tarkoituksena ei ollut ehkä niinkään tuottaa uutta tietoa, vaan uutta tietopohjaa niin, että kaikki tieto olisi samassa paikassa, Päivinen sanoo.

Päivisen mukaan rajatulle maahanmuuttajaryhmälle voisi olla mahdollista selvittää tarkempi luku, mutta hallitusohjelmassa edellytettiin selvitystä koko maahanmuutosta ja sen kustannuksista ja ”yhden luvun esiin tuominen on hyvin haasteellista”.

Maahanmuuttajien nostamat sosiaalietuudet käyvät raportista selkeästi ilmi. Päivinen huomauttaakin, että luvut ovat uutta tietoa ja nimenomaan tuoretta raporttia varten tuotu esiin.

Selvityksen mukaan merkittävin tekijä maahanmuuton taloudellisten vaikutusten kannalta on työllisyys, koska työttömät maksavat töissä käyviä vähemmän veroja ja käyttävät enemmän sosiaaliturvaa. Raportissa listataan kaksi kehitystarvetta: parantaa ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyysastetta ja tehostaa kotouttamistoimien taloudellisen vaikuttavuuden seurantaa ja selvittämistä.

Raportin mukaan maahanmuuttajanaisten ja -miesten välillä on selkeitä eroja työllisyydessä ja tulotasossa. Vuonna 2014 20–64-vuotiaiden maahanmuuttajanaisten työllisyysaste oli peräti 17,4 prosenttiyksikköä matalampi suomalaistaustaisiin naisiin verrattuna, kun vastaava luku miehillä oli 2,6 prosenttiyksikköä. Ero selittyy eniten perheen perustamisella. Päivitys 20.12.: edeltäviä lauseita korjattu, koska kyse oli prosenttiyksiköistä, ei prosenteista.

Pakolaiselle keskimäärin 6500€ v. 2011

Maahanmuuttajat nostavat Kelan tuista eniten työttömien peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Raportin mukaan vuosina 2010–2016 kokonaisetuusmenot ovat kasvaneet noin miljardista eurosta 2,17 miljardiin euroon, josta ulkomaiden kansalaisille maksettiin 16,6 prosenttia vuonna 2016. Kelan etuuksiin oikeutettujen henkilöiden määrään nähden eniten peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajien pirissä oli pakolaistaustaisia maahanmuuttajia.

Pakolaistaustaisesta maasta saapunut maahanmuuttaja sai keskimäärin vuonna 2011 noin 6 500 euroa eri sosiaalietuuksia, kun kantaväestön edustaja sai keskimäärin sosiaalietuuksia 4 000 euroa. Kaikki maahanmuuttajat saavat keskimäärin vuodessa 1 840 euroa eli noin kolmanneksen vähemmän siinä tarkasteltuja etuuksia kuin kantaväestön edustaja. Tulos muuttuu huomattavasti, kun tarkastelusta poistetaan vanhuuseläkkeet. Tällöin maahanmuuttajat saivat 780 euroa eli noin neljänneksen enemmän etuuksia kuin kantaväestön edustaja keskimäärin vuonna 2011. Vuonna 2016 pakolaistaustaisten maahanmuuttajien saaman tuen määrän keskiarvo saajaruokakuntaa kohden on kuitenkin ainoastaan 66 euroa korkeampi vuodessa kuin kantaväestön keskiarvo.

Kelan viime vuonna maksamista yleisistä asumistuista 11,5 prosenttia, eli 124 miljoonaa euroa, meni ulkomaiden kansalaisille. Lapsilisistä maahanmuuttajat saivat 5,7 prosenttia eli 78,9 miljoonaa euroa. Perustoimeentulotukea maahanmuuttajille maksettiin kesäkuussa 2017 11,5 miljoonaa euroa, mikä on 15 prosenttia perustoimeentulotuen kokonaismäärästä.

Lähde osin: Talouselämä

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Matti Viren

En oikein saa näppeihini, mistä raportissa mainitut (työllisyysaste)luvut tulevat. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Suomen kansalaisten ja ulkomaalaisten työllisyysasteiden ero vuona 2014 (2016) oli 14 % (16 %) miesten osalta ja 30 % (31 %) naisten osalta. Tosin ikäryhmitys on hiukan erilainen (18-64 vuotta vs. 20-64 v.) , mutta tekstissä mainittu 2.6 % ero kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä ei voi pitää paikkaansa...

Juha Hämäläinen

Matti Viren,

kaikilla työttömyysluvuilla valehdellaan. Mikä tahansa työllistämistoimi poistaa työttömpn tilastoista. Tätä siivoamista tekee työkseen iso liuta virkamiehiä.

Työtön vaatii ihan uuden määritelmän. Jokainen työkykyinen ja -työikäinen, joka ei elä omilla varoillaan ja tuloillaan, on työtön.

Ilmari Jokinen

Käyttivät puhelinhaastatteluja joissa ei ilmeisetikään soiteltu esim. somaliankielisille.
Kunnat saavat vain 3 v valtiolta pakolaisavustuksia. Tämän jälkeen kunta maksaa opetuksesta, terveydenhuollosta, harkinnanvaraisista sos.avustuksista , koulutuksesta jne...
Suuri kustannuserä syntyy asunnoista. Asuttaminen aiheuttaa niukkuutta joka taas nostaa sekä vuokria että asuntojen hintoja elikä lisävelkaannuttaa kantaväestöä.
Tulisi laskea kustannuksiin mukaan 5%n tuottovaade maahantulletten asunnoille.

Oikeampi luku olisi 2 miljardin kustannuserä vuodessa. Kansalaisuuden saanetkin rasittavat kansantalouttamme rajusti olemalla poissa työelämästä.
Ei pidä verrata kantasuomalaisiin. Maahanmuutto on kaikki lisäkustannuksia kantaväestölle.

Jaakko Aalto

Raportti kertoo kyvyttömyydestä ja haluttomuudesta todellisten kustannusten selvittämiseen. Kun selitellään avuttomasti, että vaikutukset ovat moninaiset, kun maahanmuuttajien ryhmä on moninaianen, kertoo se selvästi, että halua asian selvittämiseen on puuttunut eivätkä liikkeellä ole olleet penaalin terävimmät kynät. Jos jako kahteen, työperäiset vs. turvapaikkaperäiset olisi antanut selvyyttä. perusteisiin.

Hannu Rautomäki

Järjettömintä maahanmuuttopolitiikassa on se, että avoimilla ovilla käytännössä lisätään kokonaistyöttömyyttä ja siten veronmaksajille lankeavia kustannuksia kaikilta osin.
"Maahanmuuttajien työllisyysaste on vain reilut 50 prosenttia"
http://www.kdlehti.fi/2015/03/16/maahanmuuttajien-tyollisyysaste-on-vain...
"Ulkomaalaisissa sosiaalietuuksien saajissa yli 2 000 prosentin kasvu"
http://www.aamuset.fi/uutiset/3772412/Tavio+Ulkomaalaisissa+sosiaalietuu...

Jaakko Aalto

Tässä on sellainen epäpyhä liittouma. Kapitalisti haluaa maahanmuuttajia ajaakseen sitä kautta palkkoja alas. Vihervasemisto haluaa maahanmuuttajia saadakseen lisää tyytymättömiä, jotka ovat alttiita propagandalle, jolla he voivat houkutella uusia äänestäjiä. Eniten minä ihmettelen demareita kun he ajavat politiikkaa, jolla kaivetaan maata niin duunarien palkkojen kuin ammattiyhdistysten kuin sosiaaliturvankin alta.

Matti Viren
Vastaus kommenttiin #10

En tiedä, tehdäänkö näitä päätöksiä aina edes ajattelemalla seurauksia. Maista, joista pääosa pakolaisista on viime aikoina tullut (Somalia, Afganistan, Irak ja Syyria) työllisyysasteet ovat (2016) keskimäärin 11 % ja työllisten väestöosuus 7 %. Miten voidaan kuvitella, että jokin kotoutusmekanismi muuttaa nämä luvut kuusinkertaisiksi?

Tapio Mäkeläinen
Vastaus kommenttiin #12

Olen Virenin kansaa samaa mieltä mutta myös edellisen korjoittaja näkemys Vihreiden Open Doors- Permanent Happy hour pätee.
Luin jutun kahdesti ja sietäisi lukea monen muunkin.
Tietysti Surmajoen kunnan Veijo Esson paarissa paikallinen Persuen osasto on tän laskenut jo.
Aamulla uutisoitiin laittomasti maassa olevien määrään kovasta kasvusta. Media kutsuu heitä paperittomiksi. Mihinköhän tässä vielä päädytään?
Meidän pakko päästä työperäisen mallin käyttöön jo demografisistakin syistä. Kiintiöpakolaiset hoidetaan. Mutta muuut. Njet snaju?

Hannu Rautomäki
Vastaus kommenttiin #10

Samaa likaista, salakavalaa liittoutumaa olen aina ihmetellyt.
Oikeiston kapitalistit haluavat tietenkin palkkatasoa alas maahanmuutolla lisäämällä sen avulla kilpailua vähenevistä työpaikoista. Näin voitot kasvavat.
Vihervasemmiston roolin tässä samassa asiassa olen tosin nähnyt eri valossa.
He haluavat lisää maahanmuuttoa koska samalla saadaan erivärisiä ihmisiä, erilaista musiikkia, ruokaa ja muuta heidän mielestään kliffaa.

Londo Mollari
Vastaus kommenttiin #16

"Vihervasemmiston roolin tässä samassa asiassa olen tosin nähnyt eri valossa.
He haluavat lisää maahanmuuttoa koska samalla saadaan erivärisiä ihmisiä, erilaista musiikkia, ruokaa ja muuta heidän mielestään kliffaa."

Ja myös potentiaalisia äänestäjiään, koska vihervasemmiston mielestä nuo eriväriset äänestävät automaattisesti vihervasemmistoa.

Timo Hietanen

Työperäinen maahanmuutto on ihan eri asia, kuin pääosin 2015 alkanut itämaan
tietäjien invaasio pääosin Tornion avoimien ovien kautta. Kun nyt edes tämän
jälkimmäisen noin 35 000 moniosaajan aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset
kerrottaisiin ? Jos on osannut päästää sisään ja tarjota turvapaikkaprosessia aasta
ööhön - niin kyllä hitto pitää osata laskea kustannuksetkin. On ilmeisesti kyse niin
suurista summista, että on valtiosalaisuus ? Odotellaan nyt 50 vuotta tätä veron-
maksajien puhdasta kuppaamista, josko laskelmat valmistuisivat. On vähintä.

Londo Mollari

"Työperäinen maahanmuutto on ihan eri asia,..."

Ei ole kovin eri asia. Esim. virolainen tulee vuokratyövoimana rakennustyömaalle. Suomalainen jää työttömäksi, koska virolainen tyytyy pienempään palkkaan. Virolaisen palkka on niin pieni, että hän maksaa pieniä veroja tai ei maksa veroja lainkaan, vaan saa tulonsiirtoja asumistukena tai jopa toimeentulotukena. Sittemmin virolainen tuo Suomeen perheensä, josta tulee sossun elätti kaikkine kustannuksineen (koulutus, kotoutus, tulkkaus, työmarkkinatuki, terveydenhoito, päivähoito jne. jne.). PS-lehdessä oli kerran tieto, että tällaisen työperäisen maahanmuuttajan tuotto Suomen valtiolle on keskimäärin miinus satatuhatta euroa per vuosi. Kapitalisti ja vuokratyöfirma kyllä hyötyvät. Kun ulkomaisen työvoiman tarveharkinta poistetaan ja tähän alkaa tulvia halpatyövoima kehitysmaista, tilanne pahenee entisestään, koska nämä halvemmat työntekijät tarvitsevat kalliissa Suomessa vielä enemmän tulonsiirtoja. Virolainen työntekijä on muuten kapitalistille nykyään liian kallis. Romanialaiset ovat trendissä. Työehtosopimuksia kierretään ja Tyel-maksuja vältetään eri tavoin esim. keikkatöillä, nollasopimuksilla, pakottamalla työntekijä freelanceriksi tai toiminimiyrittäjäksi jne.

Mikko Toivonen

Minä olen samaa mieltä Virenin kanssa siitä, että valtion hallinnolla, poliitikoilla ja virkamiehillä ei ole alkeellistakaan hajua siitä miten maahantuloasioita voisi ja pitäisi hoitaa. Nyt kaikki oh täyttä huuhaata mikä perustuu kuten ilmasto ja sotemallit väärille lähtötiedoille ja moninkertaistuneille virhearvioille.

Kun esittäminen on kansalaistaholta aivan turhaa niin en näe vaivaa taas kerran yksilöidä miten maahanmuuttoa pitäisi hoitaa. Toistan vain että mallia on objektiivisesti haettava hyvin menestyneestä maailmasta kuten Oceaniasta, Singapore/Malesiasta, Persianlahden GCC maista, USA ja Kanadasta ja muokattava niiden toteutumia mallina käyttäen täysin uusi eurooppalainen maahantulomalli jonka ydinkohta on helposti saatavat määräaikaiset työluvat hakevalle työnantajalle, joka on myös siten vastuussa maahantuomistaan työläisistä.

Juha Hämäläinen

Tämä nykyinen kustannustaso on samantekevä tieto. Tänne jo asettuneisiin menee se raha mikä menee ja he tuottavat minkä tuottavat.

Oleellista on puhua siitä montako muuttajaa otetaan vastaan tällä vuosisadalla per vuosi ja millä kriteereillä kaikissa olosuhteissa. On käsittämätöntä, ettei valtiojohto puhu aiheesta mitään. Toistaiseksi siis ymmärrettävä, ettei mitään rajaa ole määrälle ja laadulle asetettu eli eletään päivä kerrallaan EUn päätösten mukaan.

Onko tämä itsenäisen valtion tapa toimia. Vai olisiko aika myöntää, että itsenäisyys on menetetty ts. annettu pois.

Hannu Rautomäki

Itsenäisyys on todella menetetty ts. annettu pois.
Taustalla on kohtalokas erehdys.

Ammoin EU:n perustamisvaiheessa vapaa liikkuvuus juntattiin EU:n perusasiakirjoihin Euroopan omistavien teollisuuspiirien toimesta, eikä asiaa käsitelty koskaan parlamentaarisesti missään elimessä.
Tavoitteena oli saada työvoima liikkumaan halvan työvoiman jäsenmaista, jotta kasvattaa yrityksien voittoja.
Rahvas näki vain pintakiillon ja vapaan liikkuvuuden oikein mukavana, kun pääsee matkustelemaan vapaasti.
Työvoima ei kuitenkaan suurtyöttömyyden Euroopassa juurikan liiku, kun ei ole töitäkään.

Väliin tuli jo aiemmin globalisaatio, joka käynnistyi lähinnä Kiinan taloudellisesta avautumisesta.
Näin kaakkois-Aasiaan on uitettu Euroopasta miljoonia työpaikkoja voittojen maksimoimiseksi. Siellä lähes oikeudettoman työvoiman avulla riisikuppipalkalla raha kasvaa.
EU:ssa erehdys, eli vapaa liikkuvuus jäi kuitenkin voimaan, ja sen seuraukset tulevat olemaan katkeria.

Juha Hämäläinen

Näin on kehityksen suunta. Olen asunut Kaakkois-Aasiassa ja siellä on pitkään nautittu riisikuppipalkalla olevasta työvoimasta yrityksissä ja kotitalouksissa. Kotiapulainen on käytettävissä 7/24 ja palkka on ruoka, patja varastohuoneessa sekä 200USD rahaa.

Nyt tuoreeltaan Suomenkin töllöttimessä esitettiin kuinka kiireiset suomalaiset perheet voivat satasten kk-palkalla hankkia Filippiineiltä tai Indonesiasta hymyilevän ja nöyrän kotiapulaisen. Näin myydään siirtolaisuutta porvareille.

Samy Arling

Hyperglobalisaatiota on nyt harrastettu kolme vuosikymmentä,sinä aikana talouskasvu on hidastunut,eriarvoisuus pahentunut, ja finanssikriisit yleistyneet useimmissa maissa.Se että Suomea ryhdytään "pelastamaan"jälkijättöisesti "vanhoilla lääkkeillä", siitäkin huolimatta että maailmalta on jo käytettävissä tuloksia epäonnisten kokeilujen seurauksista,on seurausta itsemääräämisen menettämisestä. Tämä on seurausta Suomen mukanaolosta EU-utopiassa, aikooko Suomi jatkaa Brysselin siirtomaana testilaboratoriona, heikentäen Suomen-kansalaisten ja tulevien polvien asemaa?

Petri Hämäläinen

Kyllä ne numerot ja laskelmat olivat tutkimuksessa.

Sitten ministerin erikoisavustaja käytti punakynää ja ohjeisti virkamiestä että ota numerot pois.

Punakynän väri oli vielä märkää kun alkoi seuraavat kuusi vuotta kestävä jankutus että „tästä ei ole tilastotietoa“.

just nii

Hyvä sipilä. Ette uskaltaneet julkaista kustannuksia. Mä ajattelinkin että miten luikertelet persuille antamastasi lupauksesta laskea maahanmuuton kustannukset. Tässä vastaus. Ja siniset tuskin ärähtävät.

Jaakko Karki

Professori Viren kirjoittaa täyttä asiaa ja valtiovallan tulisi ottaa siitä vaarin ja opiksi.
Myös veronmaksajilla ja äänestäjillä on oikeus saada asiallista tietoa siitä mikä on ollut ja on tällä hetkellä humanitäärisen maahanmuuton kokonaiskustannus tai tuotto vuodessa ja maan rajat ylittänyttä henkilöä kohti ja myös mikä on työperäisen maahanmuuton kustannus tai tuotto. Näistä on paljoa tietoa saatavilla muiden maisen viranomaisilta, miksi ei Suomen viranomaisilta? Järkeviä päätöksiä voidaan tehdä vain luotettavien faktojen perusteella.

Kari Seppä

No niin nyt kun on saatu mallii toimia kustannuksien selventämiseksi niin voi vain kysyä , että miksi tämä samaa mallia ei käytetä eläkeläisten kustannuksista, työttömien kustannuksista vaan siellä puhutaan ja jeesustellaan juuri vain euromäärän suuruutta. Samalla logiikalla kaikkien pitäisi olla niin "monimuotoista" ettei "todellisia" kustannuksia pystytä määrittelemään. Voi helvata kuvitteleeko virkamiehett että kansalaiset ovat yhtä tyhmiä kuin he ja heidän pomonsa jotka vaatimat ko. diibadaabaa. Jos virkakoneisto todellakin on ko. "laskelmien" mieltä niin en yhtään ihmettele ettåä miksi täällä Suomessa ei oikein onnistu mikään missä on poliittista ja virkakoneiston aikaansaamaa "tapahtumaa". Siis ei tätä voi tavis oikein käsittää muutakuin helkkarin isona kusetuksena, no toivottavasti seuraavissa vaaleissa saisimme jotain muutosta aikaan sillä meillä on aivan liian iso virkakoneisto.

Juha Timonen

Juuri ennen tätä 2015 pakolaisinvaasiota joku vatipää jossain korkeassa tullin virassa päätti säästää ja purattaa tullin infran Tornionjoelta. Rajavartiot korvattiin kameroilla. Stna! Kameroilla! Paljonko m*lkku säästit?

Johnny Varga

Kiitos Professorille huomautuksesta ! Vielä jos sallitte , kiteyttäisin yo. kirjoitusta nimittäin eihän proffessori voi vihapuhetta harrastaa julkisilla sivuilla ,mutta tavallinen meikäläinen taiteilija voi, kun olen Unkarin kansalainen !Jos minua syytettäisi vihapuheen harrastajiksi ,siitä syntyisi kansainvälinen konflikti ! Sitäpaitsi Suomi joutuisi palauttamaan vasta saatua flyygelin ,jonka Unkari on lahjoittanut Suomi 100-lle ! Asiassa on selvästi eduskunnan politikkojen ja haliituksen Suomen kansalaisten kusetusta meneillään ! Terveisiä vaan Proffalle ,että ei tarvitse monesti olla niin hienotuntoinen sanoissaan jos haluaa asiaansa ilmoittaa ytimekäästi ja suorasukaisesti ,mutta tämähän on taas niitä "vihapuheita " ! Jos taas Huuhtasaari voitta ,eikä Niinistö ,- se on taas sitten "vihavaalit " oli menossa ,eikö niin ? Johnny G. Varga /Sound Cloud