Keskiviikko 19.6.2019

Juha Sipilä: ”Muutos on ollut jopa nopeampi kuin kukaan osasi ennustaa vielä vuosi sitten”

Luotu: 
31.12.2017 09:07
  • Kuva: Alma Media arkisto / Matti Hautalahti
    Kuva
    Juha Sipilän mielestä kasvun vahvistuessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tuloerojen kasvun torjuntaan.
|

–Vuosien näivettymisen jälkeen Suomen talous on kääntynyt reippaaseen kasvuun. Tuoreimpien arvioiden mukaan kansantuote kasvaa tänä vuonna yli kolmen prosentin vauhtia. Muutos on ollut jopa nopeampi kuin kukaan osasi ennustaa vielä vuosi sitten, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo uudenvuoden tervehdyksessään.

Sipilän mielestä tärkeintä on, että työpaikkojen määrä kasvaa.

–Tilastokeskuksen tuoreimpien lukujen mukaan työllisten määrä oli marraskuussa peräti 83 000 suurempi kuin vuotta aiemmin. Lukua voi havainnollistaa niin, että jokaisena vuoden päivänä syntyi 230 uutta työpaikkaa. Työssä olevien osuus työikäisistä nousi marraskuussa 70,4 prosenttiin eli korkeammaksi kuin kymmeneen vuoteen.

Sipilä iloitsee myös työttömien työnhakijoiden määrän laskusta.

–Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan heitä oli marraskuussa 57 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tätä lukua voi havainnollistaa niin, että vuoden aikana joka päivä 160 työtöntä pääsi joko töihin tai heidän työttömyytensä päättyi muusta syystä.

Sipilän mukaan työpaikkojen määrä kasvaa ja työttömyys vähenee nyt kaikkialla Suomessa.

–Suuret ja pienet yritykset palkkaavat lisää väkeä. Nyt on huolehdittava siitä, että yritykset löytävät tekijät avautuviin tehtäviin, Sipilä sanoo.

Pääministeri uskoo, että yhteisten ponnistusten ansiosta talousuutisia hallitsevat nyt tiedot uusista investoinneista ja työpaikoista eivätkä ilmoitukset yt-neuvotteluista ja irtisanomisista.

–Muutos näkyy myös yleisessä ilmapiirissä. Kansalaiset luottavat tulevaisuuteen vahvemmin kuin pitkiin aikoihin.

Sipilän mielestä työ on paras lääke syrjäytymisen torjumiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi, ja siksi työllisyyden vahvistaminen pysyy hallituksen tärkeimpänä tavoitteena.

–Hallitus haluaa varmistaa, että kaikki väestöryhmät pääsevät nauttimaan kasvun hedelmistä. Olemme pyrkineet jakamaan myös taloustalkoiden vastuut mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Ilahduttavaa onkin, että tuoreimpien tilastojen mukaan tuloerot eivät kasvaneet viime vuonna lainkaan toisin kuin julkisesta keskustelusta olisi voinut päätellä.

Sipilän mielestä kasvun vahvistuessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tuloerojen kasvun torjuntaan.

–Se edellyttää erityistä pidättyvyyttä niiltä, jotka päättävät kaikkein korkeimmista palkoista ja palkkioista. Hyvää esimerkkiä tarvitaan myös taloutemme kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Se edellyttää jatkossakin palkkamalttia, Sipilä linjaa.

Lähde: Kauppalehti

 

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Jaakko Aalto

Sipilä tietysti oletti, että kun työpaikkoja avautuu lisää, niihin paikkoihin löytyy halukkaita työntekijöitä ja he sitten pääsevät tätä kautta nuttimaan kasvun hedelmistä. Varsin monelle - ehkä useimmille - työttömälle tämä on juuri sitä, mitä he ovat halunneetkin. Sitten on tietysti niitä, joille on varsinainen kauhuskenaario, että kasvun hedelmistä nauttimaan pääsy edellyttäisi töihin menoa.

Niilo Mäkelä

Hallituksen ja pääministerin toimista huolimatta. Jos olisi huolehdittu työpaikkojen säilymisestä, niin tilanne olisi paljon parempi. Nythän haluavat vielä enemmän ilmaistyöntekijöitä valtion veromarkoilla ja ilmaistyönteolla lisätään rikkaitten hyvinvointia sekä tuloerojen kasvua.

Tuuli Mukka

Tämä nyt allekirjoittamaan myös, lisäpontta aktiivimallin kumoamisaloitteen kaveriksi. Ihmiset ovat tyytymättömiä, heitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Kansanedustajat nauttivat muhkeista eduista ja eivät taatusti aktivoidu uudestaan työllistymään mikäli eivät tule uudelleen valituksi. Antaa siis lisäpntta eduskunta tyhönkin että suuri sopeutumiseläke poistetaan.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2588

Eero Sippola

Näkyy tiettyä porukkaa ottavan armottomasti päähän, kun ankarasta vastustuksesta ja järjettömästä älämölöstä huolimatta Sipilä on hallituksensa kanssa saanut Suomen suunnan muuttumaan ja luonut edellytykset työllisyyden paranemiselle.
Suomalaiset luottavat tänä päivänä talouskasvuun selvästi enemmän kuin kolme vuotta sitten.
Eri tutkimuslaitosten ja rahoitusalan toimijoiden tekemät ennusteet kertovat, että myönteinen kehitys jatkuu myös vuonna 2018.
Melkein tekisi mieli kysyä. Eikö teitä - Sipilän kivittäjät - yhtään hävetä?
***
Kiitos Sipilä, että olet jaksanut. Kaikista törkypuheistä huolimatta.
Toivottavasti jaksat pitää linjasi
***
Hyvää Uutta Vuotta!

Marja-Liisa Kalkela

Eläköön! Nyt ei arvita enää Aktiivitoimia työttömille työtä on jokaiselle vieläpä palkallista työtä.
Hallitus tehnyt upeeta työtä ja kaikki-17 tehdyt leikkaus ja verojenkorotus päätökset-18 budjettiin kumotaan .
Ontuu vähän nuo ylistykset.
Velka kasvaa yhä.600 000 työtöntä ja 126 700 tekee verovaroilla ilmaistyötä.
Leikkauksia ja veroluonteisten maksujen korotuksia lisää roppakaupalla-18 vuodelle.
-ennusteet -19 ei tosiaan ole noin valoisia mitä annetaan ymmärtää.
Vaalikosiskeluna.

Pekka Hovatov

TYÖTTÖMIEN AKTIVOINTILAKI (=LUE KYYKYTYSLAKI) RIKKOO SUOMEN PERUSTUSLAIN 2 LUVUN 6§ JA 9§

Miettikää ihmiset hyvät. Pakolaisilla ja muilla on oikeus valita asuinpaikkansa Suomesta. Työtön voidaan uuden lain mukaan kuitenkin pakottaa muuttamaan pois valitsemastaan asuinpaikasta, kiristämällä häntä taloudellisesti. Ihmettelen sitä, ettei peruslakivaliokunta ole ottanut asiaan kantaa, koska se on perustuslain vastaista. Jokaisella suomalaisella on oikeus valita itse asuinpaikkansa. Mielestäni uusi nyt vuodenvaihteessa voimaan tuleva työttömien aktiivimalli , oikeammin "työttömien kyykytyslaki" rikkoo törkeästi ainakin kahta Suomen perustuslain kohtaa.

Perusoikeudet 2 Luku 9 § Liikkumisvapaus

Perusoikeudet 2 Luku 6 § Yhdenvertaisuus

Suomen perustuslaki, perusoikeudet 2 Luku 9 § Liikkumisvapaus

-"Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa."

Suomen perustuslaki, perusoikeudet 2 Luku 6 § Yhdenvertaisuus

-"Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä."

-"Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

Pakolaisia ja muita ulkomaalaisia ei pakoteta kiristämällä taloudellisesti muuttamaan eri puolille Suomea, mutta työtön suomalainen voidaan pakottaa, kiristämällä häntä taloudellisesti muuttamaan toiselle puolelle Suomea.

Jokainen voi käydä tarkistamassa halutessaan mainitsemani lainkohdat tuolta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Tämä on hyvä esimerkki miksi ei pidä äänestää Kokoomuksen "koko kansan ehdokasta" Sauli Niinistöä tai Keskustan ehdokasta Matti Vanhasta seuraavaksi Suomen presidentiksi.

Raili Sergejeff

Tämäkin valuu hallituksemme pussiin, vaikka maailmantalous on muutenkin kasvussa, ja vaikutukset ulottuvat tänne asti. Sipilä hallituskumppaneineen ei varmasti unohda ottaa tätä kasvua omaan piikkiinsä.

Lainaus www. eurojatalous .fi.sivulta:
"Keskeisimpinä tekijöinä suhdannenousun taustalla ovat olleet ulkoiset tekijät, kuten kauppakumppanimaiden hyvä talouskasvu ja euroalueen elvyttävä rahapolitiikka. Vaikka noususuhdanne näyttää nyt selvästi vahvemmalta ja laaja-alaisemmalta kuin aiemmin, vuoden 2017 kasvu jää koko ennustejakson nopeimmaksi. Kansainvälisen talouden veto ja rahapolitiikan talouskasvua tukeva vaikutus vaimenevat hieman, ja Suomen pitkällä aikavälillä vaimea kasvupotentiaali hidastaa kasvua ennustejakson loppua kohti."

Irma Asikainen

"Hallitus haluaa varmistaa, että kaikki väestöryhmät pääsevät nauttimaan kasvun hedelmistä." Ja hevon p...at, kyllä nyt taas pomppas. Kyllä köyhää on viety kuin vierasta sikaa ja kuka onkaan saanut parhaan hyödyn? Niinpä, maajussit ja duunarit, joilla muutenkin on elämä mallillaan. Se, mitä yrittäjät ovat saaneet, sen he ovat ansainneet, sillä työtä tämä kansa tarvitsee ja sitä ei synny ilman, että yrityksiä tuetaan ja kasvuvoimaa pidetään yllä.

Marja-Liisa Kalkela

Velkaa on otettu lisää.
-Kansan etenkin sen köyhimpien taskuilta on viety
n.5 mrd .
Mikäli tiedämme historiasta Kepu,kok hallituksesta mitään sosiaaliturvasta leikattuja etuuksia ei palauteta takaisin.

Työttömienki lapsilisät vietiin "väliaikaisesti " -94-17 ajalta. Vielä rangaistaan senkin päälle imaistyön teettämisellä.
Moni muukin vero tuli "väliaikaisesti" -94 on yhä voimassa.

Irma Asikainen

Eikö olekin ironista, että työttömien lapsilisät vietiin, mutta äveriäiden lapsilisistä ei kukaan puhu mitään. Ne, jotka keräävät ne rahat sukanvarteen, eivät olisi niitä taravinneet, mutta työtatömille ne olisivat olleet hyvinkin tarpeen. Onkin pakko kysyä, mitä demarit onsilloin aikoinaan miettinyt, kun on ajanut näitä etuuksia kaikelle kansalle - tai oikeastaan, mitä se on saanut vastineeksi, että on suostusnut tällaiseen lehmänkauppaan, jota sitä ei nyt pysty enää kai t millään purkamaan, vaan on helpompi ottaa se köyhiöt, kun he eivät kykene pistsämään hanttiin.

Marja-Liisa Kalkela
Vastaus kommenttiin #19

Aivan. SAK ajoi ne kaikille aikoinaan.
Mutta silmänkääntötemppu tehtiin -94.
Ahon hallitus "otti" rikkailta ja "nosti" köyhimpien lapsilisiä.
Mutta lisäsi lakiin:Otetaan tulona huomioon ja vähennetään toimeentulotuesta.
Ja kas rikkaatkin sai korotuksen lapsilisiin niillä rikkailta otetuilta veroilta.

n.24 000e/17v on mukava pesämuna ensiasunnon ostoon lapsilisillä,tai hyvin sijoitettuna se voi poikia jopa 45 000e .
Kun sitä ei tarvitse lapsen elantoon hyvätuloisena.

N. 50 000 köyhintä lapsiperhettä jotka saa toimeentulotukea ei lapsilisiä,kotihoidontukia saa -94-17
Köyhät ei saa lapsilisiä -11!
lähde:
Sav.sanom./YLE

Pekka Hovatov

SAULI "KOKO KANSAN PRESIDENTTI" NIINISTÖ HYVÄKSYI ALLEKIRJOITUKSELLAAN TYÖTTÖMIEN KYYKYTYSLAIN!!!!

TOISINKIN HÄN OLISI VOINUT TOIMIA, JOS HÄNTÄ OIKEASTI KIINNOSTAISI KOKO SUOMEN KANSA.

ÄLKÄÄ ÄÄNESTÄKÖ SAULI NIINISTÖÄ. HÄN EI AJA SINUN TAI SUOMEN ETUA. HÄN AJAA KOKOOMUKSEN ETUA.

Tapio Mäkeläinen

Jälkisuhdannetalous Suomi. Kyllä meidän tartti saada rajusti kulutustavara- ja palveluteolisuutta lisää.
Ei riitä Marimekon ikuinen ” kohta” ja viihdepuolella swedut vie kuin pässiä narusta.
Olihan meillä nice try mutta ... siinä kävi huonosti. Lastuava työstö, sellun keitto. & kemikaali ja laivanrakennus. Jos niitä ei olisi niin pettua syötäisiin.

Seppo O. Saarela

Tässä on kohtalotovereilta tullut jo nuun paljon fiksuja kommentteja, etten tiedä voinko tuoda mitään uutta enää keskusteluun, mutta hymy nousi kyllä kasvoille, kun Juha Sipilä ottaa "uusien työllistyneiden" lisääntyneiden määrän oman hallituksensa piikkiin. Jos kuitenkin me aikuiset lopettaisimme Joulupukkiin uskomisen, niin Suomeen on tullut tämän hallituskauden aikana 7000 uutta työpaikkaa. Tämä 80.000 henkilöä on taikurin hatusta vetämä luku. Muut on piilotettu eläkejärjestelyihin, pätkätyöläisiin, syrjäytyneisiin, työnhakuprosessiin kyllästyneisiin, sukulaisten tai kavereiden luona asuviin. Tosi harmi, että uskossa oleva mies on omien valheidensa vanki.

Jari Kaisla

Tilastothan osoittavat jo selkeästi että vakituisten työntekijöiden osuus on jatkuvasti laskenut. Yritykset tekevät enemmän voittoa kuin aiemmin, mutta entistä suurempi osa tuloista menee muutamien harvojen taskuihin tai veroparatiiseihin. Nykyisin kuin valtiolla on muutettu tilastointitapoja työllisyyden suhteen niin esim. erilaisissa "pakkokoulutuksissa" olevat lasketaan myös työllisiksi vaikkeivat he saa palkkatuloa lainkaan. Lisäksi koko yhteiskuntatukijärjestelmän ohi on pudonnut valtavasti uusia ihmisiä joita ei lasketa lainkaan tilastoihin mukaan. Sipilä kavereineen on luonut vain tyhjiä kulissitöitä kaunistelemaan tilastoja ja keräilee niillä irtopisteitä.

Samy Arling

Mielenkiintoista uutisointia! Pari päivää sitten : "Työllisyys on parantunut Yhdysvalloissa tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2010 kymmenen prosentin työttömyyslukemasta on tultu nykyiseen 4,1 prosenttiin. Huntin mukaan Trumpin kaudella jatkunut hyvä kehitys on lähinnä jatkumoa vanhalle, eikä hänen politiikallaan ole voinut olla vielä suuria vaikutuksia.".No, Suomen valuuttapako on varmasti historiansa ennätyksessä, elätettäviä turhakkeita virkamiehissä, EU-koneistossa valtavasti liikaa, "pakolaiset"-lähettävät rahaa ulos Suomesta enemmän kuin koskaan ja osaajat ovat jo laukkunsa pakanneet Nähdään pian! vihreimmille laitumille.Merkittävää uutta innovaatisuutta ei ole suomessa syntynyt ja velkakello polkee ennätyksiä tulevien sukupolvien orjuuttamiseksi.Verotus ennätykset hanskassa.Olisiko mahdollista että probakandalehdistö olisi jotenkin sekaisin vaalihommista :)

Marja-Liisa Kalkela

Ennusteeseen liittyvät negatiiviset riskit koskevat pääasiassa maailmanmarkkinoiden
ja sitä kautta vientikysynnän kehitystä. Viime aikoina protektionismiin liittyvät
mahdolliset riskit ovat kuitenkin pääasiassa keskittyneet Pohjois-Amerikan markkinoille.

Ja tuollehan hallitus ei voi mitään .

Per-ole Stenman

Juu Sipilä on oikeassa muutos on ollut kauhea suurella kannssan osalle jopa kuolemia sokeritautiin on ollut kuin lääkkeisiin ole ollut vara mutta kyllä rahat on riittänyt kannssanedustajin ryyppämisiin ja kopelointtiin ja ambulannssin ajoon ja kännissä äänestäminen semmoinen hullu hallitus on nytt vallassa mutta kyllä nämä eläkkeläisiin työttömien sairaiden rahan varastaminen ja ryyppäminen ja jettava serkkuille ja hyvä velipolitiikka täyty loppua pikaisesti ja on pikaisesti päästä eroon tuolta ylimielinen körttiläisestä ja kierosta orposta ja se tarkoitta kokonaan uusi hallitus kannssa ei unohda.

Pekka Hovatov

Te jotka taistelette hallituksen aktiivimallin kanssa muistakaa töitä hakiessanne nämä nykyisen hallituksen luomat työpaikat:

Monikulttuurisuusasiantuntija, Maahanmuuttokoordinaattori, Tulkkipalvelukoordinaattori, Asioimistulkki, Kulttuuriluotsi, Vertaisosaaja, Maahanmuuttajien erityisryhmän linjavastaava, Päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori, Sopeuttamistyöntekijä, Kotoutussihteeri, Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija, Monikulttuurisenopetuksen suunnittelija, Suomen askeleet -linjan opettaja, Lyhytkurssivastaava, Aikuisperuskoulun linjavastaava, Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja, Monikulttuurisuusaktivisti, Aktivistimaahanmuuttajakouluttaja, Monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivastaava, Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja, Sosiokulttuurinen tasapainottaja, Pakolaisneuvonantaja, Vähemmistöoikeuksien valvoja, Avustusanomusten esitäyttäjä, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies, Maahanmuuttajapalveluiden päällikkö, Maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja, Monikulttuurikonsultti, Romanityöryhmä, Kerjäläistyöryhmä, Maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä, Maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti, Maahanmuuttoyksikön psykologi, Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja, Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä, Maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja, Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja, Siirtolaisinstituutin johtaja, Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja, Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja, Naapuruussovittelija, Kotouttamisohjaaja, Avustamistulkki, Aputulkki, Romaniasioidenhoitaja, Kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija, Maahanmuuttoasioiden johtaja, Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuusvastuualueen johtaja, Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta, Maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä, Maahanmuuttopolitiikkastrategi, Kehitysmaatutkimuksen professori, lehtori, tuntiopettaja ja tutkija, Maailmanpolitiikan professori, lehtori, tuntiopettaja ja tutkija, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntija, Monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja, Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö, Maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija, Sopeutumiskonsultti, Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektin johtaja, Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija, Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja, Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja, Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori, Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies, Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja, Maahanmuuttovastaava, Ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä, Monikulttuurisuuden johtava asiantuntija, Pakolaiskoordinaattori, Pakolaisvähemmistövastaava, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja, Romanien päiväkeskuksen työntekijä, Romaniyhdyshenkilö, Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja, Romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Maahanmuuton erikoistutkija, Ihmisoikeustyönjohtaja, Sisäasiainministeriön maahanmuuttojohtaja, Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä, Monikulttuurisuuskampanja suunnittelija, Ulkomaalaisasioiden valmistelija, Romanien päiväkeskuksen johtaja, Monikulttuurisuustyön suunnittelija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen -projektin johtokunta, Monikulttuuripedagogi, Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä, Ulkomaalaisoikeuden asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikan tutkija, Maahanmuuttoviraston tutkija, Turvapaikkalautakunnan sihteeri, Sisäasiainministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori, Syrjintälautakunnan johtaja, Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö, Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja, Pakolaisneuvonnan tiedottaja, Maahanmuuttajien asumisneuvoja, Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja, Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja, Maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja, Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kehityspoliittinen asiantuntija, Monikulttuurinen osaaja, Suomen Somalia-verkoston toiminnanjohtaja, Maahanmuuttajapoikatyön johtaja, Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja, Maahanmuuttajataustainen kokemusasiantuntija, Maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille, Syrjintää epäilevien neuvontapisteen johtaja, Syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen, Syrjintäilmiöiden analysoija, Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä, Pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuuttopolitiikan asiantuntija, Konsultoiva uskonnon ja somalin kielen opettaja, Somaliperheiden ja koulun välisen yhteistyön tutkija, Monikulttuurisen asumisen aluevastaava, Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen -hankkeen johtaja, Romanilasten oppivelvollisuutta selvittävä työryhmä, Kiertävä maahanmuuttajaneuvoja, Maahanmuuttajat-konsulttiryhmä, Maahanmuuttajatyön koordinaattori, Maahanmuuttajien yritysneuvoja, Maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmä, Maahanmuuttaja-aikuisten oppimisen ohjauksen suunnittelijaopettaja, Maahanmuuttajaopettaja, Maahanmuuttajaopetuksen erityisosaamis- ja ohjausryhmä, Maahanmuuttajatyttötyön ohjaaja, Maahanmuuttajien toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen projektikoordinaattori, Maahanmuuttajien järjestökonsultti, Maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikan sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajuuden psykologisen prosessin tutkija, Romanit työelämään -hankkeen johtaja, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja, Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikön projektikoordinaattori, Maahanmuuttajataustainen kulttuurimentori, Pakolaistyön ohjaaja, Kulttuuritulkki, Maahanmuuttajakouluttajien resurssirenkaan puheenjohtaja, Kieliavustaja, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtivan toimenpideohjelman johtaja, Maahanmuuttajien vastaanottohenkilö, Syrjinnän ehkäisyyn keskittyvän ryhmän johtaja, Maahanmuuttajien preppausluokan opettaja, Asioimistulkkikeskuksen johtaja, Maahanmuuttotyöryhmän johtaja, Monikulttuurisuusyhdistyksen tiedottaja, Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten johtaja, ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö, Maahanmuuttoviraston alaikäisyksiköiden johtaja, Pakolaistyönohjaaja, Omakielineuvoja, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston tutkija, Maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori, Monikulttuuristen yhdistysten liiton puheenjohtaja, Monikulttuurisen liikuntaliitto puheenjohtaja, Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan johtaja, Maahanmuuttokonsultti, Integraatiopoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Monikulttuuristen perheiden liiton puheenjohtaja, Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteen hoitaja, Maahanmuuttajien valmistavan ryhmän johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunnan hyvän tahdon lähettiläs, Maahanmuuttajakonsultti, Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden johtaja, Maahanmuuttajatoimittaja, Maahanmuuttoviraston neuvottelukunnan puheenjohtaja, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja, Turvapaikkahakemusten käsittelyä tutkiva työryhmä, Kotoutumis- ja maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä, Haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen edistämishankkeen projektipäällikkö, Maahanmuutto-ohjelmien tukirakenteen johtaja, Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän johtaja, Pakolaisten vuorovaikutussuhteiden tutkija, Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaja, Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden asiantuntijaverkosto, Monikulttuurisuuden erityisasiantuntija, Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauspalvelujen ja osaamisen kehittämisen projektipäällikkö, Maahanmuuttokriittisen/rasistisen keskustelun rakennetta pohtiva asiantuntijafoorumi, Maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishankkeiden projektipäällikkö, Maahanmuuttoasioiden kehittämispäällikkö, Alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttaja-asiamies, Maahanmuuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän kehittämisen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien kotitalousneuvoja, Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa -hankkeen projektipäällikkö, Monikulttuurisen tyttötyön johtaja, Maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen -hankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien ohjausverkoston johtaja, Aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen arviointi- ja koulutushankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishankeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien kotoutumisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelujen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien ohjauskeskusohjelman projektipäällikkö, Maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuusprojektin päällikkö, Maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajat työvoimaksi -projektin päällikkö, Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskuksen päällikkö, Vaikuttavuutta kotouttamiseen monialaisena yhteistyönä -hankkeen projektipäällikkö, Suomen kielen opetukseen ohjaamisen kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajien tukiasumisyksikön ohjaaja, Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaaliohjaaja, Monikulttuurisen mediatoimituksen johtaja, Maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien ehkäisyprojektin johtaja, Monikulttuurisen hiv-työprojektin johtaja, Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen ohjaaja, Maahanmuuttajanuorten tukiasumistoiminnan tutkija, Elämänhallinnan ja voimavaraistamisen kehittämisprojektin maahanmuuttajalapsille ja -nuorille johtaja, Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän projektin johtaja, Maahanmuuttajien turvaverkkotoiminnan ohjaaja, Monikulttuurisen sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja, Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin päällikkö, Maahanmuuttajataustaisten lasten sijais- ja tukiperhetoiminnan tutkija, Maahanmuuttajajärjestöjen toiminnan kehittäjä, Maahanmuuttajanuorten ongelmapelaamista ehkäisevän projektin päällikkö, Maahanmuuttajien vertaistukitoiminnan ohjaaja, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen hankkeen johtaja, Monikulttuurisuuskouluttajaverkoston kouluttaja, Monikulttuurisuus nuorisotyön voimavarana -projektin projektityöntekijä, Monikulttuurisen voimavarakeskuksen johtaja, Pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöjen voimavaraistamisprojektin päällikkö, Maahanmuuttoyhdyshenkilö, Maahanmuuttajien asumisneuvonnan kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajatyön kehittämisprojektin johtaja, Maahanmuuttajien konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyön neuvoja, Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkija, Ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien tukityönprojektin johtaja, Monikulttuurisuusläänintaiteilija, Monikulttuurisen resurssi- ja osaamiskeskuksen johtaja, Maahanmuuttajaperhetyön ja avohuollon kehittämisen tutkija, Maahanmuuttajavanhusten tukipysäkki -projektin vastaava, Maahanmuuttajanuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn tutkija, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston järjestökoordinaattori, Maahanmuuttajien kuntoutusluotsi, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran puheenjohtaja, Kotikielenavustaja, Maahanmuuttajien perhesidehaastattelija, Maahanmuuttajien hakemustallentaja, Monikulttuurisuusasioiden päällikkö, Maahanmuuttajanuorten pelaaminen hallintaan -projektin projektikoordinaattori, Monikulttuuritulkki, Maahanmuuttoyhdyshenkilöverkoston ylitarkastaja, Maahanmuuttohallinnon johtaja, Monikulttuurikouluttaja, Maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä ylijohtaja, Kulttuurivälittäjä, Maahanmuutto-osaston suunnittelija, Maahanmuuttajien asuntoalueille kotouttamista selvittävä yleissuunnitteluarkkitehti, Pakolaisneuvonnan juristi, Evankelisluterilaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri, Monikulttuurisen toiminnan koordinaattori, Varhaiskasvatuspalvelujen monikulttuuriosaaja, Maahanmuutosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja, Positiivisen diskriminaation johtaja, Monikulttuurisuusasiain päällikkö, Maahanmuuttajien seutuohjaaja, Rasismin vastaisen työn asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikkaa tutkiva kulttuurintutkija, Maahanmuutto-osaston osastopäällikkö, Kotoutumisvalmentaja, Maahanmuuttoneuvottelukunnan puheenjohtaja, Taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaoston puheenjohtaja, Konsultoiva psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä, Pelastakaa Lapset ry:n rasismin vastaisen työn asiantuntija, Kehitysmaatutkimuksen opintoasiainsuunnittelija, Maahanmuuttajien omakielisen neuvontapalvelun koordinaattori, Omakielinen kotoutumisvalmentaja, Rasismintutkija, Maahanmuuttajien syrjintä- ja rasistisia kokemuksia kartoittava työryhmä, Rasismin vastainen työryhmä, Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa työryhmä, Pakolaisneuvonnan paperittomat-hankkeen koordinaattori, Maahanmuuttajanuorten koulutuskysymyksiä pohtiva työryhmä...

Eli ei yhtään oikeaa työpaikkaa.

Teijo Myllylä

Sipilä puhuu hallintorekisterin ja kikyn vaikutuksesta miljonäärin rahapussiin. Tavan kansalaisen ostovoima lyö tyhjää maksujen ja kulujen nousun myötä. Onneksi maailmantalouden veto auttaa Suomea. Täällä elämää suurempi kysymys oli prosenttien nosto 0,7%. Suuruus meinasi mennä yli kepupoliitikkojen ymmärryskyvyn. Lopulta päättivät että ei mietitä näin suuria lukuja. Nyt kaupassa on sitten supervahvaa kaljaa ja kansan pelätään villiintyvän.

Pekka Hovatov

"Kokoomuksen äänenkannattaja julkaisi mustamaalausjutun aktiivimalli-kansalaisaloitteen tehneestä miehestä: Poliittinen pohjanoteeraus”
Iltalehden otsikko 2.1.2018
http://www.iltalehti.fi/politiikka/201801012200638873_pi.shtml

Juttu kertoo, mitä on Kokoomuslainen arvopohja ja arvomaailma, jota puolueen Puheenjohtaja Petteri Orpo ja istuva presidentti Sauli Niinistö peräänkuuluttivat keväällä 2017 Perussuomalaisten uudelta puoluejiohtajalta Jussi Halla-aholta. Onneksi Jussilta ja perussuomalaisilta ei löytynyt tälläistä arvomaailmaa kuin kokoomuksella todisteiden mukaan on. Haluaisitko sinä että arvosi perustuisvat valehtelulle, varastamiselle ja muiden ihmisten orjuuttamiselle???

Tyypillistä kokoomuslaisuutta. Nyt voi vaikuttaa äänestämällä, presidentin vaaleissa, seuraavaksi maakuntavaaleissa ja 2019 eduskuntavaaleissa. Pitäkää nämä Sinisten, Keskustan ja Kokoomuksen tekemiset muistissaan niin osaa äänestää oikein.
Sauli Niinistö on Kokoomuslainen ehdokas, vaikka yrittää sumuttaa äänestäjiä ja esiintyy "KOKO KANSAN PRESIDENTTINÄ" Niinistö kumartaa rahaa ja samanaikaisesti pyllistää Suomen kansalle, tästä hyvänä esimerkkinä Suomen perustuslain vastainen "työttömien kyykytyslaki", jonka voimaantulon Sauli Niinistö hyväksyi viimeisenä työnään vuonna 2017, toisinkin hän olisi voinut tehdä. MUISTAKAA TÄMÄ KUN MENETTE VAALIUURNILLE.
jos haluat presidentiksi henkilön, joka ajaa kaikkien suomalaisten etua, äänestä Nro:5. Laura Huhtasaari