Sunnuntai 21.10.2018

Sotelle tyly tuomio: Tavoitteisiin tai 3 miljardin säästöihin ei uskota – ”Kustannusriskit ovat merkittäviä”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
5.1.2018 11:08
  • Kuva: Alma Talent / Petteri Paalasmaa
    Kuva
    Hallitus on horjunut sote-väännöissä, joissa keskusta sai 18 maakunnan mallin ja kokoomus valinnanvapauden, joka avaa sote-markkinoita yksityisille yrityksille. Viimeksi mainittu on edennyt kriittisiin vaiheisiinsa.
|

Sote-uudistuksen valinnanvapauden lausunnonantajat epäilevät uudistuksen tavoitteiden toteutumista, mutta suhtautuvat myönteisesti valinnanvapauden periaatteeseen. Yhteenveto 718 lausunnosta on valmistunut.

Hallituksen esittämän valinnanvapauden pakkoyhtiöittäminen törmäsi kesällä perustuslakiin, minkä jälkeen lakia rukattiin ja se lähti uudelle lausuntokierrokselle, joka päättyi 15. joulukuuta. Uudessa esityksessä maakunnilla ei ole velvoitetta yhtiöittää palvelujaan. Hallitus on kuitenkin yhä avaamassa noin 5,8 miljardin euron markkinan terveyspalveluyrityksille.

Lausuntoja antoivat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, järjestöt, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat. Lausunnonantajat suhtautuvat pääosin myönteisesti valinnanvapauden laajentamisen periaatteeseen. Sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden ei kuitenkaan katsota toteutuvan valinnanvapauslain myötä.

Suuri osa lausunnonantajista suhtautuu kriittisesti siihen, että ehdotetulla valinnanvapausmallilla voitaisiin kaventaa suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Enemmistö lausunnonantajista ei usko myöskään sote-palvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseen kolmella miljardilla eurolla.

–Nyt esitetyssä muodossa valinnanvapauslakiluonnos todennäköisesti kasvattaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Kustannuskehitys tulee riippumaan niin asiakkaiden, tuottajien kuin maakuntien ratkaisuista. Se miksi kustannustaso lopulta muodostuu, riippuu myös siitä kuinka ankarasti valtio rajoittaa kustannuskehitystä, katsoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

– Valinnanvapausuudistusta ei kannata viedä läpi, jos päätavoite on kustannusten kasvun hillintä lyhyellä aikavälillä. Suomen terveydenhuollossa on tyydyttämättömiä hoito- ja palvelutarpeita (esim. suun terveydenhuollossa), jotka uudistuksen toimeenpanon yhteydessä voivat tulla ilmeisiksi ja siirtyä osaksi julkisen rahoituksen piiriin.

Myöskään Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ei usko säästöihin. VATT:n mukaan ”on jopa todennäköistä, että kustannukset tulevat kasvamaan odotettua nopeammin, sillä tietojärjestelmien yhdenmukaistamiseen, uusiin tietotuotannon tarpeisiin sekä integraation toteutumiseen liittyvät kustannusriskit ovat merkittäviä”.

–Yleisesti voidaankin todeta, että lakiluonnos jättää kustannussäästöjen toteutumisen paljon sen varaan, kuinka esimerkiksi tietohallinto ja integraatio onnistuvat. Ottaen huomioon, että molemmissa näissä on haasteita, kustannusten hillinnän onnistuminen lyhyellä aika välillä on nähdäksemme epätodennäköistä, VATT katsoo lausunnossaan.

– On myös tärkeää huomata, että nykyisessä uudistuksessa on myös pehmeän budjettirajoitteen vaara, kun rahoitus palveluihin tulee valtiolta. Tällöin maakunnilla ei välttämättä ole tarpeeksi kannustimia tehostamistoimiin, kun valtio viime kädessä vastaa riittävästä rahoituksesta, VATT sanoo ja lisää, että esitys jättää paljon tulkinnanvaraa maakuntien kannustimista.

Hallitus ilmoitti jo joulukuussa lausuntojen perusteella, että valinnanvapauslakia täsmennetään asiakasseteleiden osalta niin, että velvoittavuus ei enää koske lähtökohtaisesti erikoissairaanhoidon palveluita. Lausunnonantajat olivat kritisoineet, että maakuntien velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa oli esitetyssä mallissa liian laaja, mikä uhkaisi palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä. Tätä kritiikkiä oli paljon esillä julkisuudessa syksyllä.

Paljon on kritisoitu myös niin sanotun integraatiotavoitteen karkaamista, mikä viittaa palvelujen yhteen sovittamiseen. Lausunnonantajat näkevätkin siinä ongelmia. Hallitus on nyt ottanut lausuntopalautteen huomioon ja sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi.

Palvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä uudistuksessa maakunnille, mikä nähtiin lausunnoissa mahdollisuutena löytää parhaat ja kustannustehokkaimmat käytännöt. Moni kuitenkin katsoi, että maakunnalla tulisi olla esitettyä enemmän päätösvaltaa suhteessa järjestämisvastuun kantamiseen. Julkisuudessa moni on kritisoinut esimerkiksi sitä, että maakunnille ei ole tulossa uudistuksessa verotusoikeutta, mikä voi vaikeuttaa maakuntien itsehallintoa.

Valinnanvapauslaki viimeistellään virkamiestyönä. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2018. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden loppuun mennessä.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Petri Hämäläinen

Sote on Sammon ryöstö.

Tavoite 1: alasajetaan nykyinen järjestelmä

Tavoite 2 : tuhotaan nykyiseen järjestelmään rakentuva kansallisvarallisuus

Tavoite 3: annetaan yksityisen sektorin rakentaa uusi järjestelmä (tehdään se nyt velaksi, laskutetaan se sitten aikanaan veronmaksajilla).

Tavoite 4 : ohjataan 6mrd vuosittaiset tulovirrat tästä maailman tappiin terveystaloille.

Tavoite 5: Annetaan terveystalojen määrittää tuleva kustannus- ja hintataso. Kutsutaan sitä kilpailuksi ja valinnanvapaudeksi.

Tavoite 6: Maksetaan lääkärit hiljaisiksi ja tyytyväisiksi.

Tavoite 7: Annetaan maakunnille sen verran lisäbyrokratiaa että nekin on hiljaa.

Tavoite 8 : Nostetaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveysmenot “kansainväliselle tasolle” eli kaksinkertaistetaan ne.

Tavoite 9 : Kerrotaan veronmaksajille kuitenkin että kustannukset pienenevät eli että “me tienataan tällä” 3 miljardia.

Ilmari Jokinen

Opi otettu Napolin mafialta. Yksityistettiin koko jätehuolto mafian tekemään feikkiale tarjoukseen, myytin kalusto heille ja alettiin maksamaan nopeasti moninkertaistuvia hintoja. Paluuta ei enää ollut koska kalusto ja infa oli myyty pois,

Näin tulee käymään terveyskeskuksille ja vanhainkodeille.

Mikko Toivonen

Soten tarkoitus siten kuten Risikko ja Orpo olivat sen strategisesti ajatelleet on aivan selvä ja se on koko terveyden ja vanhustenhuollon ohjaaminen pörssi taloille julkiselta mutta täysin veronmaksajien varoilla ja rahoilla maksettuna. Siis toimivan julkisen perus turvamme terveydenhuolto-osan kaataminen pörssin apuriksi ja juoksupojiksi.
Mallia tästä on muun muassa USA missä terveydenhuollon ja lääkkeiden kustannukset ovat maailman kalleimmat ja samalla epätasa-arvoisimmat.

On ihan pienellä tiedolla ja päättelykyvyllä täysin selvää, että jos tuo Risikon ja Orvon viritelmä sallitaan läpi niin palvelu heikkenee ja kustannus nousee mutta pörssitalot piilotettavine voittoineen riskittä ja vastuutta lihovat.

Edelleenkin toistan, että näin raaka ryöstö uudistus joka ostettiin vaihtamalla kepulien kanssa maakuntahallintoon, sekin haitallinen, tarpeeton ja kustannuksia lisäävä.