Maanantai 21.1.2019

Aktiivimallin vetäjäpäällikkö tyrmää kritiikin: ”Täyttä yhdenvertaisuutta ei käytännössä voi saavuttaa”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
10.1.2018 17:08
Päivitetty: 
10.1.2018 17:51
  • Kuva: Alma Talent / Petteri Paalasmaa
    Kuva
    Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki veti kolmikantaista työryhmää, joka valmisteli työttömyysturvan aktiivimallia syksyllä 2016. Arkistokuva.
|

Työttömyysturvan aktiivimallia valmistellutta työryhmää vetänyt kansliapäällikkö Martti Hetemäki lyttää laajan kritiikin mallin luomasta eriarvoisuudesta. Hän kirjoittaa aktiivimallin taustasta ja toiminnasta kolumnissaan.

Aktiivimallia on arvosteltu laajasti ja ehkä kovin kritiikki on kohdistunut siihen, ettei työttömillä ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua palveluihin, joilla vältetään työttömyysturvan alenema.

Vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli velvoittaa työttömän saamaan työpaikan, yritystuloa tai paikan työllisyyspalveluun, kuten työvoimakoulutukseen, muutoin hän menettää 4,65 prosenttia työttömyysetuudestaan. Palkkatyötä on tehtävä vähintään 18 tuntia, yritystoimintaa vähintään 241 eurolla tai osallistuttava työvoimakoulutukseen vähintään viitenä päivänä 65 päivän tarkastelujaksolla.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Hetemäki huomauttaa, että työvoimapalveluissa oli marraskuun lopussa 127 627 henkilöä. Hänen mukaansa määrärahat jaetaan niin, että palvelut voidaan järjestää hyvin kaikkien ELY-keskusten alueilla.

–Aktiivimalli ottaa luonnollisesti huomioon tilanteet, joissa henkilö ei voi esimerkiksi sairauden takia osallistua palveluihin. Voi kuitenkin syntyä tilanteita, ettei henkilö halustaan huolimatta pääse osallistumaan mihinkään palveluun edes 5 päivän ajaksi 3 kuukauden aikana, Hetemäki kirjoittaa kolumnissaan ministeriön sivuilla.

–Täyttä yhdenvertaisuutta ei siis käytännössä voi saavuttaa, mutta tämä ei ole uusi asia. Esimerkiksi työttömäksi jouduttuaan henkilö voi välttää alun omavastuupäivät osallistumalla irtisanomisaikana työvoimapalveluihin. Kaikki työttömät eivät kuitenkaan pääse näihin palveluihin. Samoin perus- ja ansiopäivärahan työssäoloehto luo periaatteessa eriarvoisuutta, sillä kaikilla työttömillä ei välttämättä ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia uusia työssäoloehtoa työttömyyden alettua. Harva kuitenkin lienee sitä mieltä, että tuetun työnteon ei tulisi johtaa sosiaaliturvan kertymiseen.

Hetemäen mukaan yhdenvertaisuuskysymyksen vaikeutta lisää se, että vuonna 2017 astui voimaan lainmuutos, jonka mukaan työvoimaviranomaiset ovat yhteydessä työttömiin 3 kuukauden välein.

–Palvelujen määrärahoja on myös lisätty niin, että niitä jäi viime vuonnakin paljon käyttämättä. Työllisyysmäärärahojen kehityksessä on otettava huomioon, että osa palveluista on siirtynyt hoidettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta.

Hetemäki huomauttaa, että jyrkän yhdenvertaisuuden nimissä mallin pitäisi olla kovempi niin, että etuus pienenisi, vaikka työtön osallistuisi palveluihin.

–Tämän logiikan perusteella olisi vielä parempi, ettei myöskään työllä voisi välttää alenemaa, koska työnsaantimahdollisuudet eivät ole yhdenvertaiset. Toisaalta tämä logiikka ei kuitenkaan selitä, miksi työttömyysturva voi poiketa monilta muilta osin palveluihin osallistumisesta riippuen.

Hetemäki toteaa, että kysymys ei olekaan ehkä yhdenvertaisuudesta vaan siitä, mitä pidetään kohtuullisena.

–Käsitykset kohtuullisuudesta ovat ehkä muuttuneet. Aikoinaan työttömyysturvassa oli aktiivimallia neljä kertaa suurempi ja pysyvä etuuden porrastus.

Hetemäki huomauttaa, että vuosi sitten monet pitivät 3 kuukauden haastatteluja kohtuuttomina työttömien kannalta ja puhuttiin pakkohaastatteluista.

–TE-toimistoilta saatujen tietojen perusteella työttömät ovat kuitenkin olleet valtaosin tyytyväisiä, kun heihin otetaan yhteyttä ja tarjotaan palveluja. TE-toimistojen työ onkin tuottanut hyviä tuloksia. Ne näkyvät työttömyyslukujen lisäksi nyt myös työllisyysluvuissa.

Ongelmana ei Hetemäen mukaan ole ollut palvelujen tai niiden määrärahojen puute, mutta tieto tarjolla olevista palveluista pitää kulkea entistä paremmin niitä tarvitseville.

–Olisi onnetonta, jos hyvä työllisyyskasvu tukahtuisi siihen, ettei työttömiä saataisi autettua avoimiin työpaikkoihin ja työllistymistä edistäviin palveluihin.

Hetemäki oikaisee lisäksi, että palveluhenkilöstön määrä ei liity Tanskan aktiivimalliin, johon Suomen mallia on verrattu vedoten Tanskan moninkertaisiin henkilöstöresursseihin työvoimapalveluissa. Hetemäen mukaan Tanskassa työttömyysturvan leikkuria ei voi välttää palveluihin osallistumalla, kuten Suomen mallissa.

Hetemäen mukaan aktiivimalli lievittää väistämätöntä ristiriitaa hyvän työttömyysturvan ja työn kannustimien välillä. Hän huomauttaa, että monissa maissa työttömyysetuuden porrastuksen on havaittu lyhentävän työttömyyden kestoa. Porrastuksella tarkoitetaan sitä, että etuus pienenee työttömyyden keston mukaan.

–Työttömyysturvan porrastus lisää työllistymisen todennäköisyyttä portaan lähestyessä, muttei sen jälkeen. Aleneman pitäisi olla myös varsin suuri, jotta päästäisiin samaan vaikutukseen kuin aktiivimallissa.

Hetemäki huomauttaa myös, että pöydällä oli paljon aktiivimallia rankempia vaihtoehtoja. Jo aiemmin STTK:n pääekonomisti Ralf Sund arvioi Uudelle Suomelle, että voimaan tuli lopulta kaikkein lempein malli. Hänen mukaansa juuri STTK ehdotti mallin lieventämistä aktiivisuusperiaatteella.

Hetemäen mukaan työttömyyden kestoa on pitkään yritetty lyhentää monin keinoin mutta heikoin tuloksin.

–Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 1.9.2016 ylijohtaja Oivon johtaman virkamiestyöryhmän raportin, joka esitti, että ansiopäivärahaa alennetaan 15 prosenttia sen jälkeen, kun päivärahaa on maksettu 125 päivältä (noin 6 kuukautta), Hetemäki sanoo.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Marja-Liisa Kalkela

Yhdenvertaisuus kansalaisten kesken loppui jo silloin kun alettiin luomaan työttömistä piika ja renkiluokkaa -94.
Eriarvoisilla sosiaaliturvan ehdoilla jotka koskee vain työttömiä.
Mihin häviää irtisanotun tai konkurssin takia työnsä menetäneen verot Alv24% ja työvakuutusmaksut jotka joka kuukausi palkasta pidätettiin?
Kenen elanto ne turvaa ja miksi, jos niitä ex-palkansaaja ei itse työttömänä ilman ehtoja ?
Työttömyys-Turva?
Työttömyys-Vakuuttusmaksu?
Sosiaali-Turva?

Kun perustuslakia sormeillaan työttömien sosiaaliturvan osalta,niin perustuslaki ei voi olla myöskään este poistaa sopeutumisrahat kaikilta ex-knsanedustajilta.
Verovaroista/sosiaaliturvasta,sopeutumiseläke ja sopeutumisrahakin maksetaan.

Marja-Liisa Kalkela

Suomeen on luotu myös pohjoismaiden tiukin toimeentuloturvalainsäädäntö.

Kaikki tämä on tapahtunut samaan aikaan kun pääomatulojen osuus tuloista on kasvanut reippaasti samalla kun reaalipalkkojen kasvu on jäänyt vähäiseksi. Tämä tarkoittaa Kanasen mukaan sitä, että yhteiskuntajärjestys on kulkenut kohti hierarkkista yhteiskuntajärjestystä.
-Siinä harvoilla onnekkailla on turvatut olot, samalla kun enemmistön mahdollisuudet kapenevat.

Vielä sotien jälkeisellä aikakaudella pohjoismaissa pyrittiin Kanasen tutkimuksen mukaan luomaan kaikille mahdollisuuksia antavaa hyvinvointivaltiota. Tämä kehitys tuli kuitenkin tiensä päähän 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa,
kun yhteiskuntajärjestystä ruvettiin laittamaan uusiksi.

Suomeen on siitä lähtien luotu Kanasen mukaan uutta järjestystä, joka lisää tuloeroja.
Tämä uusi järjestys perustuu uusiin hierarkioihin ja kontrollimekanismiin. Niitä on luotu talous- ja työmarkkinapolitiikan keinoin.
Taloussanomat-11
Tehty väitöskirja H:Ki yliopisto

Harri Kota-aho

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Hetemäki huomauttaa, että työvoimapalveluissa oli marraskuun lopussa 127 627 henkilöä. Hänen mukaansa määrärahat jaetaan niin, että palvelut voidaan järjestää hyvin kaikkien ELY-keskusten alueilla. Mitähän nämä 127627 henkilöä tekevät. Turhautuneet virkamiehet ja työttömät työllistävät toisiaan,kun ei löydy työpaikkaa. Samaan aikaan julkinen sektori hakee palkankorotuksia. No otetaan korotukset työttömiltä.

Juha Uotinen

Jos kansliapäällikkö on niin avuton ja kykenemätön, että ei mallissaan pysty noudattamaan täyttä yhdenvertaisuusperiaatetta, on henkilö vaihdettava ja huonon aktiivimallin tekijä julistettava työttömäksi. Tällöin hän on tasavertainen suunnittelemaan työttömien kanssa toimivasta aktiivimallista, jolla työttömät pystyvät hakemaan ohjatusti mieluisaan työpaikkaan lähialueellaan ilman aiheettomia sanktioita. Avuttomuudesta surkean aktiivimallin kehittäjää rankaistaan 50% suhteellisella palkanalennuksella 63 päivän kaksiossa, kunnes leipäjono kutsuu.

Ilmari Jokinen

Pauli Smolander..siirretään työllistymisvastuu päätöksiä työhönpalkkaaville yrityksille.
Rekistöröity työnantaja pääsee työttömien rekistereihin. Valitkoon sieltä esim. 10 haastatteluun ja raportti tästä työvoimaviranomaisille. Haastatteluun päässeille mahdolisuus raportoida tarjotun työn ehdoista.

Ne joita ei ole puoleen vuoteen minnekään kutsuttu niin heille yksilöllinen ohjelma ja jopa sairas- tai työeläke kouraan.
Suomessa vallitsee törkeä ikärasismi. Tähän olisi lailla jo puututtava.

Harri Tapani
Vastaus kommenttiin #26

"siirretään työllistymisvastuu päätöksiä työhönpalkkaaville yrityksille."

Vanha juttu mutta tätä päivää:

"Heidän hahmottelemassaan tulevaisuudessa on 4/5 ihmisistä vailla työtä. [...] Elitistit pohtivat tämän 4/5:n tulevaisuutta tietystikin ainoastaan omalta kannaltaan; pienten ihmisten kohtalo ei heitä huoleta. Hehän ovat onnellisia saadessaan tehdäkseen katujen lakaisua, kotiapulaisen hommia ym.saadakseen katon päänsä päälle.Yritytksethän heistä eivät tietenkään voi ottaa vastuuta...

Heidän tarjottelemassaan kehitysmaamallissa ihmiset saisivat elämäänsä sisältöä esim. naapuriavun, urheilujärjestöjen ja erilaisten yhdistysten kautta. Rikkaat linnoittautuvat omiin aidattuihin kaupunginosiinsa mellakkapoliisien ja yksityisten turvapalvelujen suojiin..."

http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=92

Pauli Smolander
Vastaus kommenttiin #26

Ei voi siirtää vastuuta omilla rahoillaan toimivalle yrittäjälle/yritykselle, jonka olemassaolo riippuu yhtiön kannattavasta toiminnasta. Yrittäjä kyllä palkkaa, jos se on kannattavaa, muutoin ei vaan voi, loppuu pelimerkit. Jos yritys menee konkkaan, duunarit aina pääsee työttömyyskortistoon, mut yrittäjä ei pääse. Ei pidä sotkea verovaroilla toimivaa sosiaalista juttua omilla varoilla yrittävään!

Harri Tapani
Vastaus kommenttiin #35

Että verovaroilla vain työntekijät? Hiukka kuin Neukkulassa aikoinaan, valtio maksoi palkat.

"Ilmainen työvoima lisääntyy työpaikoilla

Työttömyyden kasvu on lisännyt ilmaisen työvoiman määrää työpaikoilla, kertoo sanomalehti Keskisuomalainen. Moni työtön kokee työnantajien käyttävän huonoa taloustilannetta hyväkseen ja teettävän töitä ilmaisilla harjoittelijoilla ja työelämävalmennuksessa olevilla..."

https://www.uusisuomi.fi/comment/454795#comment-454795

Marja-Liisa Kalkela
Vastaus kommenttiin #35

Kelan-etuudet tulee OP-seinään myös yrittäjille ilman ehtoja.

Työttömyysturvaa yrittäjälle, kevytyrittäjälle, osakkaalle ja yrittäjän perheenjäsenelle.
Jo yli 24 000 yrittäjää on turvannut itsensä työttömyyden varalta. Turvaa sinäkin – liity SYT:n jäseneksi. Verovähennyskelpoinen jäsenmaksu on alimmillaan alle 13 €/kk

JK.On ihan ansiosidonnainen työttömyysturvakin kuten palkansaajillakin.

Pauli Smolander

Ei kyllä ole sama asia ollenkaan. Työtön makoilee muiden piikkiin, yrittäjä laittaa omat rahat likoon ja on vastuussa niistä. Jos epäonnistuu, ei pääse edes työttömyyskortistoon. Sitten on sama asia, jos työtön epäonnistuu työnhaussa, pullautetaan pois kortistosta kokonaan, kuten yrittäjä jää tyhjän päälle, jos busines epäonnistuu! Työttömyystuki ei ole saavutettu etuisuus, vaan työttömän pitää pyrkiä kaikin keinoin työllistymään!

Ilmari Jokinen

Paljastat itsesi. Ämpärifirmayrittäjä joka haluaa siivellä saada lypsettyä veronmaksajien rahoja itsellee.
Etkö tiedä kuinka yrittäjät painottavat riskejään. Vastapainona on vaurastuminen. Jos et pärjää niin kokeile vaikkapa palkkatyötä.

Pauli Smolander
Vastaus kommenttiin #28

Ilmari Jokinen, haista pitkät p*skat! Yli 20 v olin yrittäjänä, penniäkään en saanut noita sun mainostamia verotukia, omat fyrkat oli liossa alusta loppuun asti. Ja kiitos vaan kyllä pärjäsin. Lainasin omia rahojani jopa palkanmaksuun, et duunarit sai palkkansa ajallaan. Työllistin 20-30 duunaria, joille maksoin kunnon palkkaa ja sosiaalijutut lisäksi. Revi siitä ja pane paremmaksi, ennekuin alat herjaamaan! Palkkatyötä tei n. 20 v ja menestyin siinäkin, meijeriltä vuorotyöstä nousin tekniseksi päälliköksi, ennen yrittämistä.
Kaikki ei ole tuilla siipeilijöitä, niinkuin sinä taidat olla ja kadehdit toisten menestystä toisten rahoilla! Yritäppä sinä vaihteeksi vaikka yrittäjänä!

Marja-Liisa Kalkela
Vastaus kommenttiin #36

Koko aikana et saanut edes itsellesi omaa lapsilisääsi,et koulutusta ,et neuvola,kouluterv.hoitoa ym? Maksoiko ne palkansaajat sinun ollessa vielä pois työelämästä?
Et yrittäjänä saanut Kelasta itsellesi mitään etuuksia? Et edes Kela-vähennyksiä?
Etkö saanut edes työntekijöidesi sairaspäivärahoja Kelasta?
Etkä edes verovähennyksiä henkilöstökuluista?
Outoa ? Kyllä muut PK-yritykset saa.Otappa kiireesti selvää mitkä on lakisääteiset oikeutesi yrittäjänä.
Ei ihme että moni menee konkkaan kun edes alkeellisimmat tiedot ei ole hanskassa kun yritystä pyörittää.

Pauli Smolander
Vastaus kommenttiin #45

Kyllä yhteiskunta maksoi nuo mainitsemasi asiat, mutta ei vastikkeetta. Olen varmasti maksanut työ- ja yrittäjäurallani sen verran veroja takaisin saamistani avustuksista, et on ne varmaan kuitattu, jos nyt pystyy kohtuudella kuittaamaan. 50-60 luvuilla valtion velka oli sen verran pieni, et tuetkin oli sellaiset, joihin valtiolla oli varaa, ei tuettu velaksi vastikkeettomasti. Sotket myös yriryksen saamat vähennykset tukiin. Noita mainitsemiasi vähennyksiä ja etuuksia YRITYS saa vain jos TYÖLLISTÄÄ ja maksaa veroja! Eikä se vähennys maksuista ole mikään sinulle maksettu etuus. Arvaa sainko vähennyksiä enemmän, kuin maksoin veroja? Älä sekoita vastikkeetomia etuuksia maksamistasi veroistasi takaisin maksettaviin etuuksiin tai maksettavien verojen huojennoksiin. Kaikki ne on vaan, että työllistäisit porukkaa, ei etuus työnantajalle! Tarkoitin etten saanut yrittäjänä rahaa ihan vaan yhteiskunnan kassalta menoihin, kuten työtön saa! Yli 20 vuotinen yrittäjyyteni menestyvänä yrittäjänä kumoaa viimeisen lauseesi, kyllä minulla on tiedossa, miten yritystä pyöritetään, eikä yrittäjyyteni päättynyt konkkaan. Mitenkäs sinun yrittäjäkokemuksesi, kun tuntuu olevan tiedot hanskassa? Eleletkö yrittäjänä hankkimillasi varoilla eläkepäiviä vai vieläkö firma tahkoaa fyffee?

Marja-Liisa Kalkela

Työtönhän on Ex-palkansaaja,veronmaksaja.

Joten oikaistaanpa porvarien iänikuista propakandaa oikein valtion virkamiehen toteamana:

Omaraha
IS 4.2.2010
Työikäiset ovat nettomaksajia !
-Jukka Pekkarisen Finanssipolitiikan suunta 2010 –raportin mukaan 25–65-vuotiaat ovat nettomaksajia
- eli he rahoittavat julkiset palvelut ja etuudet.

-Pääosa näistä on palkansaajia,

-jotka eivät tarvitse niin paljon yhteiskunnan palveluita
- Ilmainen yliopisto, jonka päälle saa opintotuet, on aikamoinen etu, huomauttaa Kiander.
Koulutuspalveluiden lisäksi suurituloiset käyttävät Kianderin mukaan köyhiä enemmän myös terveyspalveluja.

Pauli Smolander
Vastaus kommenttiin #43

Tuo on ihan totta, mutta työtön ei suinkaan ole nettomaksaja, vaan toisten maksamien rahojen 100 %:n hyväksikäyttäjä. Ja sen takia työttömän pitää kaikin keinoin pyrkiä pois loisimasta takaisin työelämään ja kantamaan oma kortensa kekoon. On kohtuutonta, että toinen tekee pitkää päivää niska limassa, että toinen voi nauttia hänen raatamalla ansaituista rahoista! Nyt vaan tuntuu, että työttömyys kaikkine tukineen on saavutettu etuisuus, johon ei saa kajota!

Marja-Liisa Kalkela

Joko Hetemäki,Mattila (sin),Linsdröm (sin) on muuttanut työttömien saamaa toimeentulotuen ehtoja? Saisinko linkin siitä?

Hetemäki korostaa, että Suomessa työtön voi täyttää työehdon
- ilman, että työttömyysturva alenee, koska työtön voi ansaita kuukaudessa 300 euroa etuuden alenematta.
Suomen uudistus parantaa työttömyyden alun etuutta, kun alun omavastuupäivät vähenevät kahdella.

Nythän nimittäin on niin että jos saa toimeentulotukea siitä vähennettiin jo Tiilikaisen lupaama 300e,siitä vähennetään myös Perustulo 560e.
Joten taas täysin vedätystä.
Jos perustulo 560e vähentää ansiosidonnaistakin ja työmarkkinatukea
KELA-17
ja nyt saisi 300e tienata niin miksi tuo perustulo vähennetään?

Marja-Liisa Kalkela

Esim. Tiilikaisen (kesk) mallilla 300e työttömille kävi näin:

HU: 300 euron lisätulot voivat pienentää toimeentulotukea !
23.3.2014
Vaikka suojaosuus ei vie työttömyysetuuksia, toimeentulotuesta se nipistää, kertoo Helsingin Uutiset.
Työttömien 300 euron suojaosuus ei välttämättä kannatakaan, kertoo Helsingin Uutiset.
Vuoden alusta voimaan tullut oikeus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuksiin aiheutti ensin innostusta, mutta sitten todellisuus tuli esiin.
"Aika moni on laskenut, ettei suojaosuus hyödytä heitä", toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola Helsingin työttömistä sanoo Helsingin Uutisille.
Vaikka lisätulo ei leikkaakaan työttömyysetuuksia,
-toimeentulotuen varassa elävien tuloja se leikkaa.

"Kannustinloukku" tienaat Kelan kirstuun 300e.

Harri Kota-aho

Herra Hetemäelle! Miten nämä virkasuhteessa olevat te keskusten työntekijät voisivat arvostella mallia. Oma ura tuppaa siihen parempi pitää turpa kiinni, kuin joutua sivuraiteelle. Herran pelko on suuri ja sen takia ns. alaiset suodattavat tietoa miellyttääkseen esimiehiä. Oma etu ensin!

Upe Sariola

Aktiivimalli epäkohdat

-Malli ei ole geopoliittisesti tasa-arvoinen. Kaikilla paikkakunnilla ei ole samat mahdollisuudet.

-Yksilö ei voi päättää yritysten puolesta omasta työllistymisestä.

-Vapaita työpaikkoja on vain yksinkertaisesti liian vähän.

-TE-toimistoilla on liian vähän resursseja tukea yksilöllisesti työllistymistä.

-Muuttaminen ei ole taloudellisesti tai muiden seikkojen johdosta kaikille mahdollista .

-Malli lisää byrokratiaa tavalla jota ei voida ennustaa eikä hallita.

-Malli lisää muiden tukimuotojen käyttöä eli siirtää kustannuksia.

-Malli rankaisee ja passivoi heitä jotka ovat hakeneet mutta eivät saaneet työtä.

-Malli on Kikyn vastainen, koska se on pääasiassa leikkaava, ei tukeva.

-Samaan aikaan tehdään leikkauksia työttömyyden hoidosta.

Työttömät ovat kyllä aktivoituneet hallitusta ja kyykytysmallia vastaan. Yhteiskunta on pahasti jakautumassa luokkiin. Kurinpalautus, rikkaruohot ja syöpä nuo sanat ovat pyörineet mediassa kansanedustajien kommentoidessa huonoimmassa asemassa olevia. Tilanne on menossa huonoon suuntaan. Perustuslaki koskee kaikki tai ei ketään.
Työttymyysturvaa ollaan ajamassa alas. Orja-ja matalapalkkatyöt ovat aktiivimallin ydin.

Pertti Hyppönen

Työttömyysturva ja muut sosiaalietuudet on niin täynnä kannustinloukkuja, että ainakin viimeiset 30v työttömän on pitänyt olla mahdollisimman passiivinen, ettei menettäisi tukiaan. Jos teit jonkun pätkähomman, niin kaikki tuet poikki heti, kunnes asia selvitetään. Kun työtön elää kädestä suuhun, niin tämmöinen on katastrofi, parempi siis olla tekemättä mitään. Asumistuki on myös yksi sotku, johon en ole perehtynyt, kun ei se taida mua koskea kuitenkaan.
Nyt sitten aktiivimalli, jos et ole aktiivinen, menetät 4.65%. Jos olet aktiivinen ja saat jonkun pätkähomman, varmaankin menetät asumistuen tai jotain muuta ja jäät loppupeleissä tappiolle. Päättäjien olis ihan hyvä kokeilla itte, miten homma toimii. Papereista lukemalla ei pääse oikeaan tunnelmaan.
Miksiköhän aktiivimallia ei olisi toteutettu porkkanamuodossa? Saisit 4.65% lisää, jos olet aktiivinen? Tuskin olis juurikaan kalliinpaa, ne aktiiviset olis koittanu työllistää ittensä ja passiiviset olis pitäneet turpansa kiinni. Lopputulos olisi ollut parempi ilman tätä helkutin älämölöä. Vai ehkä ei ole ollutkaan tarkoitus työllistää?

Harri Tapani

"työttömän on pitänyt olla mahdollisimman passiivinen, ettei menettäisi tukiaan..."

Totta tuo tavallaan. Toki työnhaku on ollut sallittua, mutta muuten...

"Mitä kaikkea työtön ei saa tehdä"

http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206782-mita-kaikkea-tyoton-ei-saa...

Uskoisin, että nykyiset päättäjät ovat aika pihalla työttömyydestä ja jopa sen syistä, muistan vuosia sitten eksyneeni Hommaforumin sivuillekin, ja huomasin, että siellä oli melko lailla virheellistä tietoa työttömyydestä esitetty totena ja nythän nämä siellä kirjoittaneet ja sieltä juttuja sisäistäneet ovat eduskunnassa ja jopa hallituksessa...Jo alkuun asia tuli esille ja oli uutisenakin:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/117216-perussuomalaisten-raju-esitys-%E...

Joka tapauksessa nykyinen ehdotettu aktiivimalli on aivan järjetön ja ihan varmasti hyödytön, joskin lisää jokusen byrokraatin töitä, joita kenties joudutaan palkkaamaan jopa lisää...

Juha Virtanen

Miksi ammattiyhdistysliike nukkuu? Miten paljon jäsenistön pitää äänestää jaloillaan ennen kuin herätään. Lisätkää vaatimuksiin Hetemäen erottaminen ennen kuin pyörät lähtee pyörimään. Nyt eroamaan ammattiliitoista kun jäsenistö on unohdettu. Maksatte vain näiden hyväosaisten johtajien hyvinvointia.

Markku Palokangas

"Saksikäsi" Hetemäki toteuttaa Sipilän porvarihallituksen yhden totuuden politiikkaa. Vähäosaisilta leikataan, leikataan ja vielä kerran leikataan koska on #kestävyysvaje. Hyväosaisille ja yrityksille porvarihallitus antaa verohelpotuksia, tukia ja avustuksia. Tämä ei vaaranna #kestävyysvaje. #arvot #porvarihallitus #ideologia_edellä #kokoomuspolitiikka #leikkaukset #Hyvät_Veljet #verovälttely #veroparatiisit #hallintarekisteri #Harmaa_talous #yritystuet

Pauli Smolander

Kaikki kommentoijat hakee ongelmakohtia aktiivimallista, ihan kuin työttömyysturvalla kotona makoilu olisi saavutettu etu, johon ei saa kajota. Pointti kun on se, et työttömiä pitää yrittää kaikin keinoin työllistää, eikä rohkaista ja tukea kotona makoiluun! Jos hakee aktiivisesti työtä, tuskin mikään sanktio laukeaa. Nyt vaan kaikki pelkää tuen menetyksiä kun ei saa rauhassa vetää lonkkaa toisten piikkiin! Ja jos nykyinen malli on huono, aktiivisesti vaan esittämään (olisi pitänyt esittää jo ennen lain hyväksymistä) omaa kaikenkattavaa, kaikkia tasapuolisesti kohtelevaa mallia kehiin! Helppo on huudella puskista toisten tekemisille kotisohvalta tukia nauttien!

Pauli Smolander

Ilmari, en ruikuttanut, kun ei ole ollut tarvis, kerroin vain tilanteen. Yrittäjät ei syö kuormasta, niinkuin kaikenmaailman Ilmari Jokiset.... Ja samalla lailla voi kysyä, et mikä se sellainen lusmu on joka makaa kotona toisten rahoilla, jotka niska limassa pitää hankkia? Ihan vastaava riski on työpaikan saaminen ja pitäminen, kuin yrittämisessä onnistuminen. Erona vaan se, et toinen pääsee heti tukien piiriin, toinen ei. Arvaa kumpi on kumpi!

Marja-Liisa Kalkela
Vastaus kommenttiin #37

# 37

OMA RAHA
Päivitetty: 2.5.2014
HS: Palkansaajat maksavat yritysjohtajien lisäeläkkeitä vuoteen 2060 saakka
Suomalaiset palkansaajat maksavat hyvätuloisten, kuten toimihenkilöiden ja johtajien, vanhuusturvaa vielä vuosikymmeniä, uutisoi Helsingin Sanomat.

Tämä joukko maksaa muita vähemmän eläkkeistään
TS 31.8-15
Valtion tuen takia maatalousyrittäjät maksavat matalampia eläkemaksuja.
n.1 Mrd/v verovaroista.

Valtio tukee toki muidenkin yrittäjien eläkkeitä.
-Yrittäjien maksamat eläkemaksut eivät riitä maksussa olevien eläkkeiden maksamiseen, joten valtio hoitaa niistä tänä vuonna noin kymmenyksen
- eli reilut 100 miljoonaa euroa.

Harri Tapani

"työttömyysturvalla kotona makoilu"

Jo jonkin ajan takaa vastattuna:

"Tästä riemuitsevat varmasti kaikki ne, jotka ovat vuosikausia vaahdonneet laiskureiden ruokkimisesta kotisohville."

Jonkin verran asiaa on tutkittukin.

"professori Heikki Ervasti Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselta.

Ervastin mukaan varsinaista vapaaehtoista työttömyyttä löytyy niin vähän, että sellaista termiä ei välttämättä kannatta edes käyttää. ”Tietysti aina on ihmisiä, joita muuten vaan työn tekeminen ei kiinnosta, mutta työnvieroksujien merkitystä ei todellakaan kannata liioitella. Työttömyyden kokonaistilastoon näin pienellä ryhmällä ei ole mitään vaikutusta.”

Vapaaehtoisten työttömien vahtiminen ja töihin pakottaminen ei alenna työttömyysastetta. Näin ollen yhteiskunta ampuu käytännössä ruutia taivaalle."

https://www.uusisuomi.fi/comment/454806#comment-454806

Marja-Liisa Kalkela

Nyt ilmaistyötä tekee 126 700 marrasku-17
näiden lisäksi:
MOT ilmaistyötä teki-10
jo 350 000
Ilmaistyötä tekee jo yli 400 000 suomalaista - 12
lähde:
AL
Opiskelijat,ammattia vaihtavat,työharjoittelussa olevat .Joiden
opinto ohjelmaan kuuluu pakollinen työharjoittelu. Joka voi kestää vuodenkin . Täysin ammattitaitoisia joiden työpanoksesta hyötyy yritykset.

Missähän ne avoimet ,palkalliset työt olikaan?
Oikein.Ilmaiseksi teetetyiden työpaikat poistaisi kokonaan työttömyyden jos ne olisi palkallista työtä ja verot palkoista tulisi velkakirstuun.

Työttömyyttä pidetään tahallaan yllä jotta saadaan halpatyövoimaa kiristämällä työttömyysturvan ehtoja.
SINÄ/MINÄ maksat viulut veroissasi.

Pauli Smolander

Millä helvetillä nää sitten elää, jos ne tekee ilmaistyötä, ilman toimeentuloa? Kynsiä pureksimallako? Jos saat rahaa, onko kohtuutonta vaatia jotain vastinetta saaduille rahoille? Ne rahat on joku kuitenkin niska limassa työllänsä hankkinut.

Marja-Liisa Kalkela
Vastaus kommenttiin #38

Ja työtön maksaa toiseen kertaan työttömyysturvastaan mitä hän maksoi palkastaan veroja . Vero on työmarkkinatuesta 20% ansiosidon. 24%.
Joka Ege menee yrityksille ja ALV 14%-24% valtiolle.
Kannattas kantaa rahat Lidliin ja ostaa Tokkmannilta kiinalaisia tuotteita.
Kun yrittäjällä on noin negatiivinen asenne kuluttajasta.

Marja-Liisa Kalkela

23.1-11
YLE
"Suomeen on syntynyt yrittäjien köyhälistö 2000 luvulla"!
Lama toi yrittäjät sosiaalitoimistoon
Talouden taantuma toi yrittäjiä myös
-toimeentulotukijonoon. Esimerkiksi Helsingin sosiaalitoimistoissa yrittäjien määrä kasvoi viidenneksen vuonna 2009.
Lamavuotena sosiaalitoimiston asiakkaiksi tuli yrittäjiä etenkin ravintola-, kampaamo- ja rakennusalalta.
-Ajan henki tuntuu toimeentulotukiluukulla.

Kas kummaa kun se irtisanominenkin kiihtyi laman aikana. Nokia,Microsoft,Posti,Anttila ym.
Joten ME kaikki 5,4 milj.kansalaista olemme sosiaalipummeja kansan sosiaaliturvasta. Kehdosta-hautaan asti.
Aina kun tarvitaan tukea elantoa eri elämäntilanteiden aikana.
Rahoitetaan kansan omilla rahoilla joka ei ole keneltäkään pois.
Vaan sitä saa jokainen. Miljonääristä -työttömiin ja siltä väliltä.