Tiistai 21.5.2019

Professori ärähti Haavistolle aktiivimallipuheista: ”Nyt kalastelet Pekka vaarallisilla vesillä”

Luotu: 
12.1.2018 18:45
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Presidenttiehdokas Pekka Haavisto (vihr.) otti tänään kantaa aktiivimalliin ja kertoi äänestäneensä kansanedustajana sitä vastaan.
|

Åbo Akademin valtiotieteen professori Kimmo Grönlund kritisoi presidenttiehdokas Pekka Haaviston (vihr.) kannanottoa työttömyysturvan aktiivimallista.

Haavisto kertoi tänään Twitterissä, että hän olisi pyytänyt vielä juridisia arvioita aktiivimallin laillisuudesta, jos laki aktiivimallista olisi tullut hänen pöydälleen presidenttinä allekirjoitettavaksi. Haavisto lisäsi julkaisemallaan videolla, että jos laillisuudesta olisi ilmennyt epäilyjä, hän olisi pyrkinyt käymään keskusteluja hallituksen kanssa lainmukaisuuden varmistamiseksi.

– Nyt kalastelet Pekka vaarallisilla vesillä. Ei kuulu enää presidentille. Eduskunta on se instituutio, joka säätää lait hallituksen esityksestä, Grönlund twiittasi liittyen Haaviston lausuntoon.

Somekansa haastaa Grönlundia kommentista. Häneltä kysytään, eikö presidentti voi kysyä juridista neuvoa allekirjoitustaan varten.

– Voi toki, mutta jos ei vahvista, eduskunta päättää silti. Työnjako on harvinaisen selvä ja poliittisen historian valossa hyvä niin, Grönlund vastaa.

Lain mukaan presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa. Hän voi hankkia laista lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennen vahvistamista. Jollei presidentti vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi.

– Esitys palautuu perustuslain 77–78 pykälien mukaisesti eduskuntaan, joka joko hyväksyy tai hylkää yhdessä käsittelyssä (valiokunta välissä). Laki astuu voimaan, jos eduskunta hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä, Grönlund selventää prosessia Twitterissä.

Laki on siis hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä eduskunnan täysistunnossa yhden käsittelyn asiana äänten enemmistöllä. Näin hyväksytty laki tulee voimaan ilman presidentin vahvistusta. Laki raukeaa, jos eduskunta ei hyväksy sitä uudestaan.

Käytännössä presidentti ei siis voi estää lakien voimaan tuloa. Vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö kuitenkin huomauttaa, että muita välineitä on.

–Menemättä yksityiskohtiin on todettava, että nykyisen presidentin sairaaloiden päivystyslakiin jättämä lausuma Pohjanmaan ruotsinkielisten palvelujen turvaamisesta kertoo, että on presidentillä yhä välineitä tehdä huomioita lakien hyväksymisessä, Niinistö kommentoi Twitterissä.

Presidentti Niinistö antoi harvinaisen lausuman päivystysuudistuksesta vuoden 2016 lopussa. Uudistus keskitti ympärivuorokautista päivystystä. Vaasan keskussairaalan kohtalo herätti huolta ruotsinkielisten palvelujen saamisesta kaksikielisellä Pohjanmaalla. Niinistö muistutti lausumassaan perustuslaista ja katsoi, että päivystyspalvelut voidaan siirtää Vaasasta Seinäjoelle vain, jos ollaan varmoja siitä, että potilaat voivat käyttää myös ruotsia.

 

 

 

 

Jaa artikkeli:

Kommentit

Ilmari Jokinen

3 kk on pitkä aika jarruttaa ja julkisuus pistää kansanedustajat kapinaan. Grönlundin järjenjuoksussa on paljon toivomisen varaa. Presidentin jarruttelulla on takana tukeva selkänoja, eli suora kansanvaalitulos. Hallituksen selkänoja on realiaikaistettuna sangen hepponen.
Haavisto fundeeraa syvällisemmin mitä nämä "dosentit"

Hei!

Kansalaisaloite.fi -palvelussa on 1028 allekirjoitusta kerännyt aloite, ks. alla:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

Aloitteen sisältö:
Me kaikki tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajat vaadimme, että tämän kansalaisaloitteen perusteella ryhdytään valmistelemaan työttömille ns. "Aidosti palkitsevaa aktiivimallia" eduskunnan 19.12.2017 hyväksymän HE 124/2017 lakiesityksen tilalle. 1.1.2018 voimaan astuneen HE 124/2017 mukaan työttömältä vähennetään 4,65 % työttömyysturvasta, jos hän ei osoita aktiivisuuttaan työmarkkinoilla esityksessä vaaditulla tavalla: se ei aidosti kannusta ja palkitse työtöntä.

Me, tämän kansalaisaloitteen laatijat ja allekirjoittajat, yhdessä vaadimme HE 124/2017 kumoamista, ja esitämme puolestamme, että kumotun aktiivimallin tilalle vahvistetaan "Aidosti palkitsevan aktiivimallin" mukainen laki, joka antaisi sen saman 4,65 % lisäyksenä aktiiviselle työttömälle työttömyyskorvausta korottaen, jos hän työllistyy joko palkkatyöhön tai sovittuun vapaaehtoistyöhön tai muuten osoittaa aktiivisuuttaan HE 124/2017 mukaisesti.

Näin "Aidosti palkitseva aktiivimalli" olisi ihmisarvoa turvaava ja aidosti palkitseva oikeudenmukainen malli kaikille niille, jotka tämän uuden aktiivimallin motivoimina työllistyvät tai muuten aktivoituvat. Työttömyysturvan 300 euron suojaosuuteen ei tule kuitenkaan kajota tässä yhteydessä.

"Aidosti palkitsevassa aktiivimallissa" tulisi yhdeksi aktiivisuuden osoitukseksi hyväksyä jo hyväksyttyjen HE 124/2017 lakiesityksessä esiteltyjen tapojen lisäksi se, että työtön tarjoaa apuaan vapaaehtoisesti oman lähiomaisen, esimerkiksi kotona asuvan vanhuksen, tai oman lähinaapurinsa avuksi oman kunnan sosiaalitoimen hyväksymin perustein. Myös pienimuotoinen vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhdistystoiminnassa - tai vaikka urheiluseurassa - takaisi samat 4,65 %:lla korotetut työttömyyskorvausperusteet. Nyt tarvitaan aidosti luovia ja kannustavia osallistamisen ja osallistumisen tapoja.

Edellä kuvatulla tavalla tämä "Aidosti palkitseva aktiivimalli" paikkaisi Suomen EU-tasollakin usein arvosteltua heikkoa työttömyysturvan tasoa ja se turvaisi inhimillisellä tavalla apua tarvitsevien ihmisarvoista elämää sekä tukisi terveellä tavalla kaikkien Suomen kansalaisten omanarvontuntoa - olemmehan aidosti kaikki samassa veneessä!

Perustelut
Vaadimme HE 124/2017 kumoamista välittömästi, koska se rikkoo perustuslain 1 §:n 2. momenttia, jossa sanotaan muun ohella, että "Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa". Ei ole oikeudenmukaista, että Suomen työttömät ovat kuin iso koelaboratorio, jolla epäinhimillisesti testataan HE 124/2017 vaikutuksia.

Suomi osallistuu perustuslain 1 §:n 3. momentin mukaisesti kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi ja nyt työttömille asetettu HE 124/2017 rikkoo tätä lakinormia ja inhimillistä oikeudentuntoa vastaan."
---

Nyt hyväksytty HE 124/2017 on perustuslain vastainen ja sitä ei olisi ensinkään pitänyt tällaisena hyväksyä - ei eduskunnan eikä presidentin.

Käykääpä nyt kaikki "kynnelle kykenevät" antamassa oman allekirjoituksenne "Aidosti palkitsevan aktiivimallin" puolesta!

Pelkästään juuri lainvoiman saaneen lain kumoamisella yhteinen Suomi-vene ei kulje yhtään sulavammin, vaan "Aidosti palkitsevan aktiivimallin" mukaisesti toimiessamme Suomi-veneessä pysyy myös tulppa kiinni ja soutajilla on airot.

Ilmari Jokinen

Mikä ei ole kohtuutta ei myöskään voi olla lakina.
Työttöminä olevia Suomen kansalaisia ei voi alistaa lähes orjien asemaan.
Haavistokin olisi tutkituttanut nämä kyykytysmallit juristeilla. Perustuslakia ilmiselvästikin rikotaan.

Ilmari Jokinen
Vastaus kommenttiin #22

Mitä luulet tapahtuvan harvaan asutussa maakunnassa jossa on enemmän ahmoja kuin mitä on työpaikkoja. Työtön siis pakotetaan kuin kaleeriorja soutamaan ja huopaamaan jotta ei menettäisi toimeentuloaan. Talvinen marjamettäkään ei anna Thaimaalaisten jälkeen satoa. Kysy vaikka poroilta.

Laki on perustuslain vastainen.

Jyrki Kaarttinen

Minä arvostan suuresti presidenttiehdokas Pekka Haaviston esilletuloa tässä asiassa. Uskon, että näin ajattelee hyvin moni muukin suomalainen. Kansalaisilla on oikeus tietää ja oikeastaan velvollisuuskin ottaa selvää, millaista valtakunnan ykkösarvojohtajaa he ovat valitsemassa, sanoo kansalainen Grönlund mitä tahansa. Ei demokratiassa saa olla niin, etteivätkö presidenttiehdokkaat saisi ottaa kantaa kansalaisia syvästi koskettavaan ja jakavaan asiaan, jota esimerkiksi aktiivimalli on ilmiselvästi ollut.

Tässä alla hallituksen valmistelussa ja lausuntokierroksella ollut "Omatoimisen työnhaun" -malli:

http://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-omatoimisen-tyonhaun-velvoitteista

Jos tämä nykyinen "Aktiivimalli" ja tämä valmistelussa oleva "Omatoimisen työnhaun" -malli yhtä aikaa astuvat voimaan, voi vaan todeta, että "hallitus on tullut hulluksi"...

On se niin komeeta, että hallituksen itselleen asettama 72 %:n työllisyystavoite on saavutettu tällä hallituskaudella, mutta sen myötä Suomi on erittäin epäviihtyisä paikka asua ja elää. Suuri joukko meidän parhaita nuoriamme miettii ihan tosissaan muuttoa ulkomaille, koska Suomi on pilattu.

Pekka J. Mäkinen

Haavisto koittaa nostaa kansansuosiotaan. Onneksi ei onnistu. No ei Haavistokaan ei välttämättä ihan joka asiassa ole väärässä, mutta arvomaailma hänellä, kuten muillakin vihreillä, on ihan metsässä. Vihreät olivat joskus luonnonsuojelupuolue. Nykyään heille mikään luonnoton ei ole vierasta.

Parasta mitä presidentinvaaleissa voi tapahtua on se, ettei Pekka Haavisto pääse presidentiksi. Ja nyt näyttää hyvältä.

Ilmari Jokinen

Käsittämätöntä on tämä Pekka Haaviston hännännosto !
Hänkö muka olisi jokin rauhanneuvottelija paikassa kuin paikassa. Darfurissa kerran ja sieläkin vain avustajana,
Kyllä kansaa on helppo cusettaa . Pekan CV on lähes blanco paperi.

Teijo Myllylä

Aktiivimalli on ihansama....koskahan hallitus alkaa tekemään niitä työpaikkoja... nyt niitä luodaan miljadeilla vaikka ulkomaille, vaikka valtionyhtiöt olis omassa ohjauksessa....ja tää on tosi. 200 miljardia työeläkeyhtiöiden varoja ja sijoitettu osin caymansaarille...no mitä väliä kun pomon palkkakin on yli millin....eikä mitään vastuuta. Ay pomotkin maasutettu ja syvässä horroksessa.

Huomioita Jyväskylän suunnalta:

Katsokaapa tämän päivän 14.1.2018 Keskisuomalaisesta "Perustuslakituomioistuin saa tukea presidentiltä" -uutisointi, jossa sanotaan Niinistön todenneen Jyväskylän Muuramessa toimittajalle lauantaina 13.1.2018 näin:

"Olin asian tutkimisen kannalla joskus 1990-luvulla istuessani eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Sen jälkeen luovuin ajatuksesta, mutta palaan nyt alkuperäiseen kantaani".

Tämän päivän 14.1.2018 Helsingin Sanomat kertovat oikeuskansleri Tuomas Pöystin tukevan sosiaaliturvan kehittämistä ja uudistamista. Oikeuskansleri kertoo, että se tulisi tehdä "keinoilla, jotka kunnioittavat työttömän ihmisarvoa ja osallisuuden tunnetta." Hyvin sanottu.

Onpa hienoa, jos "Aidosti palkitsevalla aktiivimallilla" saamme Suomeen niin perustuslakituomioistuimen kuin oikeudenmukaisemman "Aidosti palkitsevan aktiivimallinkin"!

Ks. Kansalaisaloite.fi -palvelussa 8.1.2018 avattu "Aidosti palkitseva aktiivimalli" -aloite, ja lisää siihen allekirjoituksesi, jos tunnet, että tässä olisi vastaus nykyisen 1.1.2018 lainvoiman saaneen aktiivimallin perustuslainvastaisuuteen:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

Lisää pohdiskeltavaa aktiivimallin tiimoilta kaikille:

"Perustuslain 106 §:n mukaan tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle, jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Tuomioistuin ei voi arvioida yleisesti ja ilman yhteyttä konkreettiseen oikeustapaukseen sitä, onko lain jokin säännös ristiriidassa perustuslain kanssa. Tuomioistuin ei myöskään voi esimerkiksi julistaa lain säännöstä perustuslain vastaiseksi, vaan se voi ainoastaan jättää lain säännöksen soveltamatta yksittäistapauksessa."

Lähde edelliseen:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_752+2010.pdf#sear...

Edellä esitettyyn viitaten, kysynkin, että siksikö hallitus, pääministeri, presidentti ja oikeuskansleri kaikki kuin yhdestä suusta alleviivaavat sitä, että lainvoiman juuri saanutta aktiivimallia tulee seurata, jotta saadaan yksi työttömien aktiivimallin mukainen yksittäistapaus, jossa aktiivimallin lakinormit jätetään soveltamatta perustuslain vastaisina? Vai miten tämä tulisi ymmärtää?

Jatkan vielä edelliseen:

Jos näin on, tulee miettineeksi, oliko tämä toimintatapa mietitty jo etukäteen?

On uutisoitu, että ensimmäiset aktiivimallin mukaiset työttömyysturvan leikkaukset tulevat tarkasteltuun vasta huhtikuussa, joten "ostivatko" em. tahot tällä aktiivimallilla työrauhan viedä presidentin vaalit, sote ja maakuntamalli maaliin - ilman, että perustuslailliset ongelmat haittaisivat asioiden maaliin saattamista?

Eikö perustuslakituomioistuimen perustamisesta voisi järjestää välikysymyksen - ja siten nostaa "kissa pöydälle"? Tärkeää asiaa - joka kuplii jatkuvasti pinnan alla - on turha viivyttää enempää.

Ilmari Jokinen

Hyvä alustus perustuslakituomioistuimen perustamiselle. Valtaosassa vanhoissa demokratioissa on eriytetty kansanedustajat pois jo kirjoitetun perustuslain tulkinnoista. Sen tekee ammattituomarit. Ei maanviljelijän tittelillä voi lakia sämplätä puolueen toiveita ajaviksi.

Jyrki Kaarttinen

Somekansa haastoi Grönlundia kommentista, joka koski presidentin allekirjoituksen merkitystä aktiivilain kohdalla. Grönlund totesi presidentin valtaoikeuksien anatomiasta perustuslain kontekstissa seuraavaa:
"Voi toki, mutta jos ei vahvista, eduskunta päättää silti. Työnjako on harvinaisen selvä ja poliittisen historian valossa hyvä niin".
Näin tämä asia on. Kuitenkin pitäisi muistaa, että perustuslain mukaan presidentillä on kaikesta huolimatta suspensiivinen, lykkäävä veto-oikeus hallituksen lakiesityksiin. Kumileimasin hän ei ole. Hän voi käyttää valtaansa tai arvovaltaansa tilanteissa, jotka presidentin mielestä tarvitsevat laajempaa asioiden selvittelyä tai valmistelua esimerkiksi niiden yhteiskunnallisen merkittävyytensä vuoksi. Tässä hän voi nimenomaan osoittaa arvojohtajuutta ja koko kansan intressien huomioonottamista, joka erityisesti aktiivimallilakiasiassa olisi ollut hyvin tärkeää. Sitä Niinistö ei tehnyt!

Pekka Hovatov

Kokoomuksen määritelmä on seuraavanlainen:

K ähmi muiden
O maisuutta
K aiken aikaa
O ttamatta huomioon muita ihmisiä
O ta irti kaikki
M itä lähtee
U nohtamatta köyhimpiä kansalaisia
S ieltä irtoaa parhaat tuotot

Eli mieti kenen ehdokasta äänestät seuraavaksi presidentiksi!!!
Sauli Niinistö on Kokoomuksen ehdokas.