Maanantai 17.6.2019

Laura Huhtasaaren gradusta nousi äläkkä – Asiantuntija ja professori eri mieltä plagiointisyytöksestä

Luotu: 
16.1.2018 16:00
Päivitetty: 
16.1.2018 18:03
  • Kuva: Petteri Paalasmaa
    Kuva
    Opettajataustaisen presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren vanha pro gradu -työ nousi presidentinvaalikeskusteluun tiistaina. Tutkimuseettinen neuvottelukunta ei pidä esiin nostettua kopiointia erityisen pahana vilppinä.
|

Presidentinvaalikeskusteluun tupsahti tiistaina väite perussuomalaisten ehdokkaan Laura Huhtasaaren pro gradu -opinnäytetyöhön sisältyvästä plagioinnista. Huhtasaari ja perussuomalaiset kiistävät väitteen perättömänä, mutta Huhtasaaren gradu näyttää kiistatta sisältävän muutamia muista opinnäytteistä suoraan kopioituja tekstinkappaleita, jotka on lähteytetty puutteellisesti.

Presidenttiehdokkaan gradun nosti esiin Liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen Puheenvuoro-blogissaan. Hän osoittaa blogissaan, että tiettyjä Huhtasaaren vuonna 2003 julkaistun pro gradun kappaleita on kopioitu vanhemmista suomalaisista opinnäytetöistä joko sanasta sanaan tai lähes. Huhtasaari on merkinnyt kappaleisiin lähdeviitteet, mutta ne eivät viittaa suomalaistöihin vaan ulkomaisiin lähteisiin, eivätkä mainitut alkuperäislähteet täsmää vanhempiin suomalaistöihin kirjattujen lähteiden kanssa. Kaikkiaan Tiainen on löytänyt gradusta kolme kyseenalaista kohtaa.

Perussuomalaisten puoluelehden sivuilla julkaistiin tiistaina kirjoitus, jossa plagiointisyytöstä kuvataan ”ankaksi”. Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila perustelee tätä tulkintaa myös Tiaisen blogin alla kirjoittaen, että ”tekstikohdat, joita väität plagioiduiksi, on lähteistetty asianmukaisesti”.

– Huhtasaari ei väitä tekstiä miltään osin omakseen, perussuomalaiset perustelee.

Tiainen vastaa sekä Turkkilalle että Huhtasaarelle bloginsa kommenteissa. Hän huomauttaa, että vaikka Huhtasaaren työssä mainitaan lähteet, ne eivät viittaa aiempiin suomalaistöihin.

– Nuo Suomen uutisten mainitsemat lähdeviitteet viittaavat aivan eri paikkoihin kuin mistä mainitut kohdat on plagioitu.

Huhtasaari ja Turkkila eivät kiistä sitä, että Tiaisen esiin nostamat tekstikohdat vastaavat sanasta sanaan aiempien suomalaisten opinnäytetöiden tekstejä. Bloggaaja Tiainen puolestaan täsmensi otsikkonsa alkuperäistä väitettä ”Laura Huhtasaaren gradu on plagioitu” muotoon ”Laura Huhtasaaren blogi sisältää plagiointia”.

– Koko gradu ei ole plagioitu, vaan se sisältää plagiointia useissa kohdissa, hän kirjoittaa.

Tiainen myös korostaa, että hän ei syytä Huhtasaarta tekijänoikeusrikkomuksesta, vaan viittaa ”plagioinnilla” hyvän tieteellisen käytännön vastaiseen lainaamistapaan.

– Professorina voin todeta, että lainaukset tulee merkitä lainauksina, lainausmerkein. Tämä ei todellakaan ole rakettitiedettä, ja [Huhtasaaren] viittaukset ovat kyllä tehty tavalla jotka ei – kauniisti sanottuna – täytä akateemisen kirjoittamisen kriteerejä, kommentoi myös johtamisen professori Alf Rehn Tiaisen blogin kommenteissa.

Professori Rehn kertoo sosiaalisessa mediassa perehtyneensä Huhtasaaren gradun ja muiden opinnäytetöiden samankaltaisuuksiin luettuaan Tiaisen blogin. Hän kirjoittaa tapauksesta plagiointina. Juttu jatkuu Alf Rehnin julkisen Facebook-päivityksen alla.

TENK:n pääsihteeri: Tämänkaltaiset tapaukset ennemmin piittaamattomuutta kuin plagiointia

Uusi Suomi kysyi tilanteesta tulkintaa myös Tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta (TENK). Se on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijaelin, joka muun muassa edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja ennaltaehkäisee tutkimusvilppiä.

TENK:n pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof korostaa puhuvansa plagioinnista ja tutkimusvilpistä yleisellä tasolla. Hän ei tunne Huhtasaaren tapausta tarkemmin, eikä voi virassaan ottaa kantaa yksittäistapauksiin. Spoof sanoo Uudelle Suomelle, että Huhtasaaren tapauksen kaltaisissa epäilyissä voisi plagioinnin sijaan pohtia pikemminkin, olisiko kyseessä piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Spoofin mukaan neuvottelukunnalla on kolme kategoriaa vilpille ja piittaamattomuus on näistä lievin. Hän korostaa, että plagiointisyytös on hyvin raskas ja viittaa tiedeyhteisön tarkoitukselliseen harhauttamiseen.

Huhtasaari viittaa bloggaajan esiin tuomissa gradunsa kohdissa alkuperäislähteisiin, kun varsinainen teksti näyttää olevan peräisin toisista opinnäytetöistä. Spoofin mukaan tämänkaltaiset ratkaisut eivät ole Suomessa tavattomia ja samaa aihetta tutkivilla opiskelijoilla esimerkiksi johdantokappaleet saattavat joskus olla ”liian toisilta napattuja”. Spoof korostaa, että toisen tekstiä saa lainata, kunhan kertoo lähteen. Jos teksti on peräisin opinnäytetyöstä, pitää viitata opinnäytetyöhön.

–Tämä ei ole nyt niin paha, kuin että ne viittaukset puuttuisivat siitä kokonaan ja siitä tekstiyhteydestä annettaisiin ymmärtää, että ne ovat hänen omia ideoitaan, Spoof sanoo Uudelle Suomelle.

Spoofin mukaan professori Rehnin kommentti siitä, että suora lainaus vaatisi tieteellisessä kirjoittamisessa aina ehdottomasti lainausmerkit, ei pidä paikkaansa. Spoofin mukaan käytäntö tämän suhteen vaihtelee tieteenaloittain.

Plagiointi ei ole rikos

Plagiointi ei ole Suomessa rikos, vaan sanktiona on maineenmenetys. Gradujen osalta Suomessa on Spoofin mukaan muutamia tapauksia, joissa maisteri on menettänyt tutkintonsa plagioituaan graduunsa niin suuria osia, ettei enää voi puhua opinnäytteestä. Spoof kuitenkin huomauttaa, että kyseessä on ”äärimmäisen iso prosessi” ja vilpin pitäisi olla todella räikeää, jotta maisterintutkinto otettaisiin pois.

Tutkijoiden osalta vilppi pitää merkitä julkaistuihin teoksiin. Pahimmillaan Suomen Akatemia voi asettaa tutkijalle kolmen vuoden karenssin ja professori saada potkut tai menettää tutkimusrahoituksensa. Potkuja Suomessa ei kuitenkaan ole koskaan tiedevilpistä annettu.

Jos epäillään, että gradussa on plagiointia, on käynnistettävä virallinen tutkintaprosessi hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä. Ilmoitus tällaisesta on tehtävä siihen yliopistoon, jossa gradu on hyväksytty. Epäilystä pitää ilmoittaa kirjallisesti yliopiston rehtorille, joka päättää, onko esiselvitykselle perusteita. Jos rehtorin päätöksestä on eri mieltä, siitä voi pyytää lausuntoa neuvottelukunnalta.

Bloggari toi esiin vain kolme epäilyttävää kohtaa Huhtasaaren gradussa. Spoof huomauttaa, että joissakin tapauksissa jo yhden lauseen plagiointi riittää syytöksiin, jos toinen tutkija on esittänyt erittäin oleellisen idean, jonka graduntekijä esittää omanaan. Ratkaisevaa on siis myös se, kuinka olennaisesta asiasta on kyse graduun nähden.

–Siihen ei voi antaa mitään mittaa, että kuinka paljon voisi olla, Spoof sanoo plagioitujen kohtien määrästä.

Spoofin mukaan neuvottelukunta saa väitöskirjoista enemmän yhteydenottoja kuin graduista. Kaikkiaan varsinaisia vilppejä todetaan Suomessa alle 10 vuodessa. Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on velvollisuus ilmoittaa neuvottelukunnalle myös gradujen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen vilppiepäilyistä.

Huhtasaari vastaa Tiaiselle myös omassa lyhyessä blogissaan.

Huhtasaaren kasvatustieteen alan gradu ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä” hyväksyttiin vuonna 2003. Hän sai työstään keskitason arvosanan cum laude approbatur. Pro gradu on maisteritutkinnan lopputyö.

Päivitys klo 18.05: tarkennettu, että Spoof puhuu plagiointiepäilyistä yleisellä tasolla.

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Ari Ohvo

Persut jättävät usein yhtä sun toista mainitsematta. Esimerkiksi eurosta eroamisen hyödyt kyllä mainitaan, muttei haittoja. Suomen kauppatase on suurimpiirtein 50-50 eli viennin arvo on suurinpiirtein sama kuin tuonnin. Jos siirryttäisiin markkaan, jonka arvoa laskemalla saataisiin vietävien tuotteiden hintaa alas saataisiin samalla tuotavien tuotteiden hintaa ylös. Hyötyä markkaan siirtymisestä ei siis olisi.

Antti Harkila

Mitähän "suomalaisia" tuotteita Suomessa valmistetaan? Kaikissa niissä on runsaasti ulkomaisia komponentteja ja niiden hinnat nousisivat jos markka heikkenisi! Lisäksi EU:n ulkopuolinen maa ei voi tehdä omia kauppasopimuksia yksittäisten EU-maiden kanssa koska EU on myös tulliunioni. Eikä taitaisi saksalaistelakka eikä autotehdaskaan viihtyä Euron ulkopuolella?

Timo Virtanen
Vastaus kommenttiin #10

... ja kansan elintaso laskee, erityisesti se laskee kaikkien pienituloisten elintasoa. Suurten omaisuuksien , pääoman - ja metsänomistajien, tulot kasvavat ja omaisuuden reaaliarvo samoin. Siis Paavo valmistelee tulonsiirtoja köyhiltä rikkaille.

Satu Järvinen
Vastaus kommenttiin #32

Hyvätuloisten ja eliitin saamien tulonsiirtojen takuumiehenä toimii Niinistö. Hän ajaa takuuvarmasti eliitin etuja ja pääomien ja tulojen piilottamista eliitiltä sekä kannattaa työttömien rankaisua ja leikkaamista pienituloisilta enemmin kuin eliitin osallistumista yhteiskunnan rahoitukseen.

Ilmari Jokinen

Emme ole vieläkään 10vuodessa saavuttaneet lähtötasoa jolta putosimme toisin kuin Ruotsi joka välittömästi jatkoi kasvun urallaan.
Eurossa menetimme 10 vuoden kasvut sekä velalla jouduimme elättämään massatyöttömät.

Ehkä tappiomme oli 100 miljardia euroa.

Pasi Anttila

Edellleen tuota kapeakatseista valuuttaspekulaatiota. Kyllä kilpailukykyyn liittyy muutkin asiat kuin valuutan arvo. Jos "herra ekonomisti selittäisi kaikille mitä tarkoittaisi tuontituotteille tämä devalvominen ja sen jälkeen mitä se tarkoittaisi palkkavaatimuksille ja niin edelleen.

Satu Järvinen

Olisihan siitä se hyöty, että saisimme takaisin päätösvallan omiin asioihimme ja raha-asioihimme. Nyt euro päättää puolestamme. Olisi hyvä, jos päättäisimme itse talouspolitiikastamme emmekä vain odottelisi, mitä ehtoja EKP meille sanelee.

Antti Kivivalli

Niin, siis tilanteenhan voi lukea vain lukemalla Huhtasaaren gradua ja niitä suomalaisia tekstejä, joita hän on kopioinut sanasta sanaan - paitsi jättänyt yhdestä tulkintaa sisältävästä lauseesta pois sanan "mielestäni" :-) - ja joiden perään hän on laittanut aivan jonkun muun lähteen. Ainakin yhdessä kohdassa myös muun lähteen kuin alkuperäinen suomalainen kirjoittaja.

Tätä tilannetta ei ainakaan vielä voi lukea näistä uutisista, joten suhteellisuudentajulla ei tässä ole vielä käyttöä.

Antti Kivivalli

TENK:n pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof ei selvästikään ole tutustunut tapaukseen, vaan antaa kommentteja toisen käden tietojen, ehkä toimittajan selvityksen perusteella.

Huhtasaari on mm. Persujen nettijulkaisun kautta välittänyt viestiä, että suorissa lainauksissa on kyllä lähdeviitteet, mutta nehän vitteethän eivät siis viittaa niihin suomalaisiin teksteihin, joista lauseita on kopioitu suoraan.

Lisäksi esim. viitetietoina olevan Hofsteden kirjan "Cultures and Organizations: Software of the Mind" (1991) sivut 209-212 (oikeastaan 208-213) käsittelevät epävarmuuden välttelyn kulttuuria työpaikoilla, eivät lainkaan akkulturaatiota, jota Huhtasaari tuossa gradunsa luvussa ja toisesta gradusta lainaamissaan lauseissa käsittelee. Gradu, josta lauseet on kopioitu, viittaa lähteisiinsä eri tavalla. Olisi ehkä kannattanut kopioida nekin.

Tuo ei ole minusta mikään kauhean vakava asia. Noin niitä graduja on tehty ja nykyään se on vaikeampaa, kun lainaukset voidaan tarkistaa automaattisesti.

Sen sijaan vakavaa on se hirveä kiistäminen ja varsin älytön selittely, mitä on jo tullut esille. Persuilmiön mukaan kyse on "valtamediasta" ja "mustamaalauksesta" ja he vain tiukentavat rivejään ja uskovat omiaan. Vakavaa ja surullista.

Joonas Ranta

Kaikenlaisin tökeröin tavoin pyritään lokaamaan Lauran menestystä vaaleissa. Eiköhän tässä kuulla vielä kaikenlaisia päättömiä syytöksiä ennen vaaleja. "Varokaa rasistit, Laura on oikeasti valkaistu afrikkalainen".

Marja-Liisa Kalkela

Syytöksiä lentää puolin jos toisinkin .

EMU-suunnitelma hyväksyttiin osana Maastrichtin sopimusta, joka allekirjoitettiin
- helmikuussa 1992 ja
tuli voimaan 1.11.1993. Sopimuksen mukaan talous- ja rahaliittoon edetään
- kolmen vaiheen kautta.

Rahaliiton kolmas vaihe
Rahaliiton 3. vaihe (yhteisvaluutta)
-alkoi 1. tammikuuta 1999, kun eurosta tuli oikea valuutta,
- vaikka käteisvaluuttana se otettiin käyttöön vasta 1.1.2002.
lähde:
Eurooppa-tiedote

Ja kukahan tässä on "oikeassa"? Vai onko EU-asiakirjat väärässä?

Pasi Anttila

Dont make me laugh. Ehdokas Huhtasaari on jo ajat sitten osoittanut ettei hänellä ole osaamista ja kokemusta Presidentin viran hoitamiseen.
Hänen suurin ulkopoliittinen meriittinsä kun sattuu olemaan rukousaamiaiselle osallistuminen:). Ja nämä ovat hänen omia sanojaan.

Tapio Mäkeläinen

Huhtasaari ja Väyrynen ovat inhotuimmat ehdokkaat tasaluvuin 51%. Eli haastatelluista 51% ei missään olosuhteissa äänestäisi heitä. Niinistön luku oli 7%.

Voihan se olla, että jonkun lähiölehden vaalikoneessa lauralaiset saa manipuloitua ison hyväksynnän ja on hän minunkin vaalikonevastauksissa noussut keskikastiin mutta missään olosuhteissa en häntä äänestäisi. Vaikka on ollu rukousaamiaisellakin.

Timo Saloviita

Jyväskylän Opettajankoulutuslaitoksen professorina olen ollut vuosia huolestunut siitä huolettomasta tavasta, jolla graduntekijöitä on ohjattu plagioinnin osalta. Hirsjärven ym. "Tutki ja kirjoita" -metodioppaassa annettiin parikymmentä vuotta sitten ohjeet, että kappaleen loppuun pantu lähdeviite riittää, kunhan piste pannaan sulkumerkin sisään, eli seuraavasti: (Virtanen.) Sen jälkeen kaikki sen yläpuolella oleva oli mukamas asianmukaisesti lainattua. Annetut ohjeet opastivat gradun tekijöitä systemaattiseen plagiointiin, mutta siitä ei vielä 10 vuotta sitten oltu huolissaan.
Huhtasaren gradu on esimerkki annettujen ohjeiden uskollisesta noudattamisesta. Opiskelijat eivät yksinkertaisesti ymmärtäneet plagioivansa, koska heitä neuvottiin toimimaan juuri näin. Ohjeet ovat nykyisin varmasti tarkentuneet, mutta nyt puhutaan 2000-luvun alun gradusta.

Heikki Paananen

Erittäin hyvä kommentti.

Tämä voi tästä vielä eskaloitua todellisiksi pro gradu:jen perkaustalkoiksi, alkuun kohdistuen vaikka valtioneuvostoon. Loppupäätelmä saattaa olla, että "plagiaatit" ovat vain noudattaneet hyväksyttyjä käytäntöjä.

Vai täytyykö jokaisen gradun tehneen päivittää graduaan vuosittain vastaamaan nykykäytäntöä?

Gun-May Arffman

Onko nyt niin, että Huhtasaaren kannatus onkin aivan omaa luokkaansa ja hän on uhka tietyille piireille. Kaikkensa täytyy tehdä mustamaalaamisen edistämiseksi vaalipäivään saakka. Jopa Sauli Niinistö syyllistyi eilen YLEn TV uutisissa ala arvoiseen Perussuomalaisten mollaamiseen.

Miksi muuten mediat ovat täysin hiljaa siitä, että mediakyselyihin vastanneet ovat samaa mieltä 40% Huhtasaaren ajatusmaailman kanssa? Muiden puolueiden kohdalla asiaa huudettaisiin kurkku suorana. Ei taida nyt oikein täsmätä YLEn ja MTV:n vaaligalluppien kanssa koskien Sauli Niinistöä.

Tapio Mäkeläinen

Juristien opinnäytetöissä ylipäätään 60-70 luvuilta ei taida paljon tutkittavaa olla. Ennen tutkinnonuudistusta se oli 14 apråa ja kielikoe => Hommiin. Hyvin ovat pärjänneet. Kyllähän oikkariin pääsemisessä määrättyä perusfiksuutta tarvitaan ja sitkeyttä lukea riihikuivaa tekstiä vuositolkulla. Vesilasi oli pojilla vieressä ehkäisemässä kitahalkiohaavaa. Illan mittaan vahvistettuna.
En ole juristi mutta kymmeniä vuosia niiden kanssa työskennellyt. Ihan jees porukkaa.
Turun yliopissa väitettiin 70-luvulla, että juristiksi saaattoi valmistua ilman että keskusteli proffan kanssa kertaakaan. En tiedä onko totta.

Jyrki Kaarttinen

Plagiointi on tiedepiireissä aina hyvin vakava syytös. Monet muistavat plagioinnista Kokoomuksen Jari Vilenin, joka palkittiin sittemmin suurlähettilään tehtävällä. Antaa nyt tiedeyhteisön tutkia puolueettomasti tapaus Huhtasaari ja hänen gradunsa. Vasta sen jälkeen on johtopäätösten teon aika.

Kaarlo Erjala

Monien poliitikkojen opinnäytteitä on hyväksymisen jälkeen syytetty plagioinnista. Luotettavuushan siinä kärsii, vaikka maine kasvaa. Perussuomalaisten presidenttiehdokkaan vaatimus totuuskomissiosta on kyllä älytön. Menetin 1990-luvulla asuntokaupassa 240 000 mk eli 40 000 euroa, mutta ketään muuta en voi kalliilla ostamisesta ja halvalla myymisestä syyttää kuin itseäni.

Lopetetaan jo loanheitto! Positiivisuuden kautta pääsemme paljon parempiin tuloksiin kaikkien kannalta:

"Aidosti palkitseva aktiivimalli" -kansalaisaloite kerää allekirjoituksia yötä päivää netissä. Käy Sinäkin allekirjoittamassa kansalaisaloitteemme osoitteessa

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

- niin on jo 1540 muuta allekirjoittajaa tehnyt!

Tustustu tästä kansalaisaloitteemme sisältööön ja perusteluihin:

Me kaikki tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajat vaadimme, että tämän kansalaisaloitteen perusteella ryhdytään valmistelemaan työttömille ns. "Aidosti palkitsevaa aktiivimallia" eduskunnan 19.12.2017 hyväksymän HE 124/2017 lakiesityksen tilalle.

1.1.2018 voimaan astuneen HE 124/2017 mukaan työttömältä vähennetään 4,65 % työttömyysturvasta, jos hän ei osoita aktiivisuuttaan työmarkkinoilla esityksessä vaaditulla tavalla: se ei aidosti kannusta ja palkitse työtöntä.

Me, tämän kansalaisaloitteen laatijat ja allekirjoittajat, yhdessä vaadimme HE 124/2017 kumoamista, ja esitämme puolestamme, että kumotun aktiivimallin tilalle vahvistetaan "Aidosti palkitsevan aktiivimallin" mukainen laki, joka antaisi sen saman 4,65 % lisäyksenä aktiiviselle työttömälle työttömyyskorvausta korottaen, jos hän työllistyy joko palkkatyöhön tai sovittuun vapaaehtoistyöhön tai muuten osoittaa aktiivisuuttaan HE 124/2017 mukaisesti.

Näin "Aidosti palkitseva aktiivimalli" olisi ihmisarvoa turvaava ja aidosti palkitseva oikeudenmukainen malli kaikille niille, jotka tämän uuden aktiivimallin motivoimina työllistyvät tai muuten aktivoituvat.

Työttömyysturvan 300 euron suojaosuuteen ei tule kuitenkaan kajota tässä yhteydessä.

"Aidosti palkitsevassa aktiivimallissa" tulisi yhdeksi aktiivisuuden osoitukseksi hyväksyä jo hyväksyttyjen HE 124/2017 lakiesityksessä esiteltyjen tapojen lisäksi se, että työtön tarjoaa apuaan vapaaehtoisesti oman lähiomaisen, esimerkiksi kotona asuvan vanhuksen, tai oman lähinaapurinsa avuksi oman kunnan sosiaalitoimen hyväksymin perustein. Myös pienimuotoinen vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhdistystoiminnassa - tai vaikka urheiluseurassa - takaisi samat 4,65 %:lla korotetut työttömyyskorvausperusteet. Nyt tarvitaan aidosti luovia ja kannustavia osallistamisen ja osallistumisen tapoja.

Edellä kuvatulla tavalla tämä "Aidosti palkitseva aktiivimalli" paikkaisi Suomen EU-tasollakin usein arvosteltua heikkoa työttömyysturvan tasoa ja se turvaisi inhimillisellä tavalla apua tarvitsevien ihmisarvoista elämää sekä tukisi terveellä tavalla kaikkien Suomen kansalaisten omanarvontuntoa - olemmehan aidosti kaikki samassa veneessä!

Vaadimme HE 124/2017 kumoamista välittömästi, koska se rikkoo perustuslain 1 §:n 2. momenttia, jossa sanotaan muun ohella, että "Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Ei ole oikeudenmukaista, että Suomen työttömät ovat kuin iso koelaboratorio, jolla epäinhimillisesti testataan HE 124/2017 vaikutuksia. Suomi osallistuu perustuslain 1 §:n 3. momentin mukaisesti kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi ja nyt työttömille asetettu HE 124/2017 rikkoo tätä lakinormia ja inhimillistä oikeudentuntoa vastaan.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

Olemme vapaaehtoisia ja puolueettomia yksittäisiä kansalaisia, ja toivomme, että tämä aloitteemme johtaa HE 124/2017 lain kumoamiseen ja ihmisarvoisen "Aidosti palkitsevan aktiivimallin" hyväksymiseen ja yhteiskuntarauhan palautumiseen. Me suomalaiset olemme sen ansainneet!

Jairi Palonen

Ongelmalliseksi Suomen järjestelmän tekee se, että tämä puolue-eliitin valta toteutuu kombinaationa konsensuspolitiikkaan, jossa ei ole poliittisia blokkeja. Kansalaiset eivät pääse valitsemaan politiikkavaihtoehtojen väliltä, vaan pystyvät korkeintaan vaihtamaan yhden epäsuosituksi muodostuneen suuren puolueen pois hallitusvastuusta. Riippumatta vaalituloksesta puolueisiin kytköksissä olevat etujärjestöt sekä "vallan vahtikoirat" jotka parhaiten päätösten valmistelussa pystyvät , ja joilla on siihen parhaat resurssit ja tarpeeksi rahaa vaikuttamaan päätöksiin .Poliittiset lobbarit kykenevät tehokkaasti säilyttämään vaikutusvaltansa – joka on tosiasiallista vallankäyttöä.

Gusta Floreso

Hupaisaa tämä ihmisten huonomuistisuus, vai onko syynä tahallinen muistamattomuus? 6 vuotta sitten Sauli Niinistö lupasi palauttaa yliopistolle piironginlaatikostaan punakynällä töhrityn gradunsa (tutkielma lienee ollut siihen aikaan). Eipä ole palauttanut, koska Turun yliopiston oikiksen kirjastossa sitä ei ole nyt eikä tiettävästi ole koskaan ollutkaan (asia tarkistettu). Tosin kirjastosta tuolloin 6 vuotta sitten kerrottiin gradun siellä olevan...Huhtasaaren juttu näyttää olevan kesyä kamaa tämän rinnalla...

Tapio Mäkeläinen

Siinä ei tieteellisyys varmaan kääntynyt suuntaan tai toiseen. Mahdolliset plagiaatit varmaan nostivat tasoa huomioiden kandin uskomukset luomisteoriaan ja ylipäätään kommentteihin siitä sun tästä. Jky yliopiston Kokkolan filiaali ei taida myöskään olla nk huippuyksikkö?
Toisaalta olihan Urpo Leppänenkin VTM.

Jukka Janhunen

Eihän Laura Huhtasaari itsekään ole kieltänyt gradutyönsä plagiointikohtia vaan pelkästään todennut ettei niitä hänen mielestään ole paljon. Jyväskylän yliopiston pitäisi kyllä tarkastuksensa jälkeen harkita ko. gradun arvosanan laskemista mikäli plagiointisyyte pitää.

Jari Rahkonen

Epäilen ettei Jyväskylän yliopistossa rahkeet riitä jos kaikki tuon ajan gradut pitää tarkastaa ja arvosanat korjata. Paitsi tietysti jos tällainen "länsimainen oikeusajattelu" koskee vain yhden poliittisen kannan omaavia.

Viljo Tuononen

Työttömät muistakaa äänestää Huuhtasaarta koska hän ymmärtää teitä ja haluaa pelastaa elämisen halunne korjaamalla teidän tilanteenne. Nykyiset päättäjät vain ruoskii teitä saadakseen teidät ahtaalle ja mullan alle koska vain maahanmuuttajat on heille tärkeämpiä työntekijöitä.