Tiistai 22.1.2019

Sote-uudistus sittenkin EU:n syyniin? Nerg: Arviointi nyt käynnissä

Jaa artikkeli:
Luotu: 
19.1.2018 16:49
  • Kuva: Petteri Paalasmaa
    Kuva
    Valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg.
|

Ministeriöissä arvioidaan virkatyönä, pitäisikö valinnanvapauslait vielä lähettää Euroopan komissiolle ilmoitusmenettelyä varten. Asian vahvistaa Uudelle Suomelle valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg.

Aiemmin hallituksesta on kerrottu, ettei ilmoitusmenettelyä käynnistetä.

Poliittista päätöstä niin sanottuun notifiointiin ryhtymisestä ei siis ole tehty. Valinnanvapauslakeja viilataan nyt viime vuoden lopussa pidetyn lausuntokierroksen jälkeen. Osana sitä arvioidaan myös Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kantaa, että lait tulisi lähettää vielä Euroopan komission tarkasteluun.

Notifioinnin taustalla on kysymys siitä, voiko uusi valinnanvapausjärjestelmä rikkoa EU:n kilpailusäädöksiä. KHO katsoo, että lokakuussa esiteltyihin valinnanvapauden lakiluonnoksiin kytkeytyy merkittäviä taloudellisia ja juridisia riskejä.

Sote-uudistuksessa esitetään, että julkinen järjestäjä tuottaa jatkossa esimerkiksi terveyspalveluita maakunnallisena liikelaitoksena yksityisten yritysten rinnalla. Liikelaitosten asema on hyvin erilainen kuin yritysten, vaikka ne osin kilpailevatkin samoilla markkinoilla. Liikelaitokset eivät esimerkiksi ole yhteisöverovelvollisia toisin kuin yritykset.

KHO:n mukaan koko sote-uudistus ei lepää oikeudellisesti vakaalla pohjalla, jos asiaa ei selvitetä notifioinnilla. Myös viime lokakuussa valmistuneessa lakiluonnoksessa myönnetään, että ”täysin varmaa vastausta [--] on mahdotonta antaa”.

–Esitysluonnoksessa tuodaan esille käsityksiä puolesta ja vastaan sen suhteen, onko siinä ehdotettavien [maakunnallisten] liikelaitosten kohdalla kyseessä taloudellinen toiminta, ja siitä, katsotaanko liikelaitosten saavan unionioikeudessa tarkoitettua valtiontukea, täsmentää KHO:n kansliapäällikkö Toni Kaarressalo Uudelle Suomelle.

–Tätä ei voida sitovasti Suomessa ratkaista, mutta notifikaatio komissiolle selvittäisi asian suuntaan tai toiseen poistaen tähän liittyviä merkittäviä juridisia ja taloudellisia riskejä.

Käytännössä tämä tarkoittaa Kaarresalon mukaan sitä, että jos vaikkapa yksittäinen yritys tekee valinnanvapauslakeihin liittyen valituksen, ei suomalainen tuomioistuin voisi asiaa ratkaista ilman EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua.

KHO:n kansliapäällikkö Toni Kaarressalo täsmentää, että kannanotto koskee vain lakiluonnosta. Lausuntokierroksen jälkeen mahdollisesti tehtyihin muotoiluihin hän ei ole tutustunut, eikä pysty niitä arvioimaan.

Pykäliä onkin valtiovarainministeriön Nergin mukaan viilattu lausuntokierroksen jälkeen mutta työ on kesken. Samalla on hänen mukaansa jatkettu virkavalmistelua notifioinnin aloittamisesta. Työtä on tehty jo jonkin aikaa, Nerg sanoo. Euroopan komissiolle lähetettävän notifikaation voi tehdä ainoastaan valtioneuvosto eli hallitus.

KHO:n mukaan kuka hyvänsä voi tehdä asiasta kantelun. Sen ratkaisu ei ole kuitenkaan oikeudellisesti samalla tavalla sitova kuin notifikaation.

–Tällöinkin asia voi tulla komission käsittelyyn, mutta tätä kautta ei voida saada oikeudellisesti merkityksellistä ”vihreää valoa”, Kaarressalo täsmentää.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne arvioi aiemmin tällä viikolla Kuntalehdessä, että jos notifiointiin ryhdyttäisiin, ensi lokakuulle kaavaillut maakuntavaalit tulisi siirtää keväällä 2019 eduskuntavaalien yhteyteen. Notifiointi kestää hänen arvionsa mukaan noin puoli vuotta.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Mikko Toivonen

Olipa Nerg mitä mieltä tahansa niin jokaisen tiedostavan ja kokeneen kansalaisen on tehtävä kaikkensa, jottei tätä sote ja maakuntahallintoryöstöä saada toteutettua, vaan seuraava hallitus aloittaa täysin puhtaalta pohjalta ja nyt konsultoi ensimmäiseksi riippumattomia asian tuntija lääkäreitä ja sairaalapiirien johtajia sekä lisäksi kokeneita terveys ja vanhusten hoiva palveluiden käyttäjiä.
Ulkomaisista malleista aletaan nyt katsoa keski-ja länsieurooppalaisia malleja ja ihan ensi töiksi palautetaan ohjelmaan yksityisten ammatin harjoittajien itsenäiset vastaanotot kuten juurikin edistyneessä keski-ja länsieuroopassa

Myös niin, että pörssi ja yksityisten vakuutusyhtiöiden toiminta rajataan enintäin 20% koko markkinasta ja poistetaan vanhustenhoidosta niin että yksityinen rahastusvanhustenhoito pysyy sellaisena eikä kunnilla ole laillisesti mahdollista ostaa niitä palveluja sellaisilta yhtiöiltä.

Matti Muukkonen

Niin, sehän jos tuo menee notifiointiin, tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiöittämispakko tulee takaisin, koska todetessa maakuntien liikelaitokset taloudellisiksi, tarkoittaa se, että ne saavat mm. Verohyötyä, joka johtaa kilpailun vääristymiseen. Siksi hallitus vähän vastustaa tätä, koska asia oli perustuslakivaliokunnassa toisin. Rinne vaan haluaa viivästyttää tätä, että saisi maakuntavaaleihin vetoapua eduskuntavaaleista.

Harri Tapani

" tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiöittämispakko tulee takaisin, koska todetessa maakuntien liikelaitokset taloudellisiksi, tarkoittaa se,.."

Tuo terveydenhuolto taisi olla ainoa asia joka jätettiin WTO-neivotteluissa niin, että sitä ei ole pakko yhtiöittää vaan se saa toimia kuntien tai valtion liikelaitosten tavoin julkisena palveluna.

Toki yritystä on ollut jo vuosia.

"Salainen TISA-sopimus vapauttaisi koulutuksen ja terveydenhuollon kilpailulle"

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/salainen-tisa-sopimus-vapauttaisi-kou...

"Tässä kirjasta sitaatti ja varoitustakin 17 vuoden takaa:

"Monialayritysten katseet ovat nyt kohdistuneet Euroopan kehittyneen julkisen terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmän vuoksi paljon vaikeammin valloitettaviin markkinoihin. Kyse on suurista rahasummista.

Jos kansallisvaltiot ja julkinen sektori vastaavat jatkossakin terveys- ja sosiaalialan palvelujen tuottamisesta Euroopassa, suuret amerikkalaisyritykset menettävät hyvin paljon rahaa."

https://www.uusisuomi.fi/comment/757245#comment-757245

"Uusi Suomi kirjoitteli tästä myös vuonna 2011 melko kuvaavasti:

"Mehiläisen salainen viesti julki: Näin rahat viedään Suomesta"

Matti Muukkonen
Vastaus kommenttiin #4

Kommenttini viittasi siihen, että jos maakunnan liikelaitoksien katsotaan harjoittavan taloudellista toimintaa, joudutaan sitä arvioimaan valtiontukijärjestelmän kautta erityisesti verotuksen eli verovapauden näkökulmasta ja vääristääkö tämä jäsenvaltioiden välistä kilpailua eli onko jäsenvaltio pyrkinyt luomaan omaa kansallista tuotantoaan suojaavan järjestelmän, jota tulisi pitää perustamissopimusten vastaisena.

Harri Tapani
Vastaus kommenttiin #12

Kommenttini tarkoitti sitä, että nimenomaan terveydenhuolto vapautettiin noista kilpailuneutraliteettiongelmista, eli sitä saa kunnat ja valtio pyörittää ihan vanhalla kunnon liikelaitosmallilla, eli siinä saa jopa suojella omaa tuotantoaan, näin siis maailmanlaajuisesti ja myös EU:ssa joka edusti Suomeakin WTO-neivotteluissa.

Sorry, että vastaus kesti, mutta olin kaukana poissa useampiakin päiviä.

Harri Tapani

Eihän tämä uutta ole, vaan jo aikaa sitten kerrottua...

"Myös Euroopan Unionin omaa kilpailulainsäädäntöä tullaan jatkossa yhä useammin käyttämään yhteiskunnan eri sektorien yksityistämiseen. Pää avataan yleensä kilpailuttamalla joillakin valituilla paikkakunnilla erilaisia valtion tai kuntien laitoksia ja samojen palvelujen yksityisiä tuottajia keskenään. Valtion kassakriisi annetaan yksityistämisen perustelun. Yksityistäminen esitetään tapana säästää kustannuksia ja tuottaa samat palvelut tehokkaammin ja halvemmalla. Julkisen sektorin tuottamien palvelujen yksityistäminen johtaa lähes aina siihen, että ihmiset joutuvat maksamaan samoista palveluista paljon enemmän, ja että kaikilla ei enää ole varaa tiettyihin palveluihin..."

https://www.uusisuomi.fi/comment/463235#comment-463235

"Miksi yritys jonka tehtävä on ensisijaisesti tuottaa voittoja osakkailleen tuottaisi pitkän päälle palveluja halvemmalla kuin julkisen sektorin laitos jonka tehtävänä on palvella ihmisiä mahdollisimman hyvin eikä tuottaa voittoa?"

Esa Auramäki

Kyllä noissa sote-häröilyissä nyt on monia paljon suurempia ongelmia kuin nuo kilpailusäädökset. Kuten vaikkapa tasa-arvo. Mitään todellista valinnan vapautta ja kilpailuahan ei tule suurimpaan osaan maata. Hirvittää, miten niitä rahoja jaetaan pääkaupunkiseudun, muiden isompien kaupunkien ja sitten muun maan kesken. Nuo isommat paikathan voisivat helposti korjata ongelmiaan palkkaamalla lisää henkilökuntaa julkisiin palveluihin ja lisäämällä ostopalveluja. Mutta mitä tekee esim. Helsinki, laskee veroprosenttia. Ihan vaan äänten kalastelua veropopulismin kautta. Ja suurin osa yhteisöveroista menee uudelle maalle riippumatta siitä, missä työt tehdään.

Eero Pekonen

Esa, minusta juuri EU:n kilpailulainsäädäntö on tässä kaikkein suurin ongelma. Se johtaa siihen, että julkinen terveydenhuolto joudutaan yhtiöittämään ja sen jälkeen se noin kymmenessä vuodessa yksityistetään pilkkahintaan. Prosessi on jo täydessä käynnissä, vaikka lainsäädäntö ei ole edes valmis.

Jaakko Karki

Mitään ei tule alistaa vapaaehtoisesti eikä edes painostuksen alla minkään EUn syyniin tai tarkastettavaksi. Suomi on ja pitäisi pysyä itsenäisenä valtiona omine lakeineen, ei ole EUlla mitään järkevää syytä puuttua kansallisiin asioihin. Britannia tuli tähän tulokseen ja kun kerran mikään muu ei auttanut, kansa päätti BREXITin ja Britannia lähtee EUn alta vuoden kuluessa Maaliskuussa 2019

Eero Pekonen

Ajattelen juuri päinvastoin; jos soten valinnanvapauslainsäädäntö säädetään Suomen eduskunnassa EU:n kilpailulainsäädännöstä piittaamatta, niin joku yksityinen palveluntuottaja vie asian kuitenkin jälkikäteen EU:n käsittelyyn ja siitä seuraa varmasti tämä KHO: n pelkäämä yhtiöittämispakko. Sitäkö tässä halutaan?