Keskiviikko 22.5.2019

Pekka Haavisto vastasi populisti-väitteeseen MTV:llä: ”Tämä on erittäin tärkeää yhteiskunnallista keskustelua”

Luotu: 
21.1.2018 21:31
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Pekka Haavisto korostaa, että presidentti voi jättää lain allekirjoittamatta, jolloin se palaa eduskuntaan.
|

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto joutui MTV:n vaalitentissä sunnuntaina perustelemaan, miksi hän olisi presidenttinä puuttunut aktiivimalliin.

Haavisto kertoi aikaisemmin, että hän olisi pyytänyt vielä juridisia arvioita aktiivimallin laillisuudesta, jos laki aktiivimallista olisi tullut hänen pöydälleen presidenttinä allekirjoitettavaksi. Haavisto lisäsi myös että jos laillisuudesta olisi ilmennyt epäilyjä, hän olisi pyrkinyt käymään keskusteluja hallituksen kanssa lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Muun muassa Åbo Akademin valtiotieteen professori Kimmo Grönlund on arvostellut Haavistoa ja korostanut, ettei asia kuulu presidentille.

MTV:n toimittaja Jussi Kärki kysyi vaalitentissä Haavistolta aktiivimalliin liittyen, milloin hänestä on tullut ”tuollainen populisti”.

–Olisin tässä tilanteessa ilman muuta käyttänyt lainopillista asiantuntemusta eriarvoisuuskehityksen osalta. Mielestäni presidentti Niinistö teki aivan oikein, kun hän puuttui eriarvoisuuteen kielellisen kehityksen osalta päivystysuudistuksessa. Samalla tavalla presidentti voi joko jättää lausuman tai sitten pahimmassa tapauksessa jättää asian allekirjoittamatta, jolloin se palaa eduskuntaan, Haavisto vastasi.

–Huomasin myöhemmin, että presidentti Niinistö omassa puheessaan sanoi, että tämä ei ehkä toteudu kaikissa maan osissa. Tämähän on se aktiivimallin ongelma: siihen sisältyy eriarvoisuutta, Haavisto jatkoi.

Hän korosti äänestäneensä eduskunnassa aktiivimallia vastaan.

–Sen jälkeenhän siinä on muuten tullut esiin myös muita puutteita, joihin hallituspuolueetkin ovat kiinnittäneet huomiota. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää yhteiskunnallista keskustelua, jotta ihmiset eivät syrjäytyisi. Tämä nousee kaikkialla Suomessa nyt esiin siellä, missä aktiivimallin ehtoja ei voi toteuttaa, Haavisto kommentoi.

Istuva presidentti Sauli Niinistö vastasi Haavistolle, että tämä olisi tarkkaan lukemalla huomannut eduskunnan lausuneen aktiivimallista, että on vaarana, etteivät sen kaikki tavoitteet toteudu ja siksi asiaa halutaan seurata.

–Siksi minä en viitsinyt kirjoittaa uudelleen samaa lausumaa. Se olisi ollut naurettavaa, suoraan sanottuna. Juristeja tässä on kuultu vaikka kuinka monta, Niinistö totesi.

Kieliasia on Niinistön mukaan kokonaan eri kysymys.

– Mitä tulee siihen kielelliseen asiaan, siinä oli eri tilanne. Nimittäin kielioikeus, oikeus käyttää omaa kieltään sairaanhoidossa, johtuu suoraan perustuslaista. Aivan selvä linja. Ja minä halusin ottaa kokonaan uuden näkökulman esiin, joka ei ollut keskustelussa esillä. Sen, että hallitus on itse asiassa virkavastuussa tästä, että perustuslain mukainen kielioikeus täyttyy, hän sanoi.

Niinistö antoi harvinaisen lausuman päivystysuudistuksesta vuoden 2016 lopussa. Uudistus keskitti ympärivuorokautista päivystystä. Vaasan keskussairaalan kohtalo herätti huolta ruotsinkielisten palvelujen saamisesta kaksikielisellä Pohjanmaalla. Niinistö muistutti lausumassaan perustuslaista ja katsoi, että päivystyspalvelut voidaan siirtää Vaasasta Seinäjoelle vain, jos ollaan varmoja siitä, että potilaat voivat käyttää myös ruotsia.

Lain mukaan presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa. Hän voi hankkia laista lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennen vahvistamista. Jollei presidentti vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi.

Laki on siis hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä eduskunnan täysistunnossa yhden käsittelyn asiana äänten enemmistöllä. Näin hyväksytty laki tulee voimaan ilman presidentin vahvistusta. Laki raukeaa, jos eduskunta ei hyväksy sitä uudestaan. Käytännössä presidentti ei siis voi estää lakien voimaan tuloa.

Lue lisää: Professori ärähti Haavistolle aktiivimallipuheista: ”Nyt kalastelet Pekka vaarallisilla vesillä”

Jaa artikkeli:

Kommentit