Sunnuntai 26.5.2019

Ministeriö: Valinnanvapausmalli nyt asiantuntijoiden syyniin – eduskuntaan maaliskuussa

Luotu: 
22.1.2018 17:29
  • Kuva: Kimmo Haapala
    Kuva
    Valinnanvapauslakia ja sote-uudistusta on sorvattu perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla.
|

Sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevan lakiesityksen luonnos on lähetetty lainsäädännön arviointineuvostolle. Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt julkistanut lakiluonnoksen, jota korjattiin joulukuussa päättyneen lausuntokierroksen jälkeen. Eduskuntaan lait on tarkoitus toimittaa maaliskuussa.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen toimija, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja vaikutusarvioinneista. Valinnanvapauslakiin saattaa tulla vielä muutoksia arvioinnin perusteella.

Lausuntopalautteen pohjalta hallitus kertoo täsmentäneensä asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita on täsmennetty. Tuottajien korvausperusteiden tarkemmat määrittelyt ja sopimusmallit on tarkoitus lähettää lausunnolle maaliskuussa.

Jo ennen joulua hallitus linjasi, että asiakassetelin käyttöä rajataan erikoissairaanhoidon osalta. Myös tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa täsmennettiin.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) nosti aiemmin omassa lausunnossaan esille, että uudet valinnanvapauslait voisivat toteutuessaan olla ristiriidassa EU:n kilpailusäädösten kanssa. KHO ehdotti, että hallitus käynnistäisi ilmoitusmenettelyn EU:n komissiolle, jotta komissio voisi selvittää asian.

Ministeriö ei julkisuuteen toimittamassaan tiedotteessa ota asiaan kantaa. Lakiluonnoksessa kuitenkin edelleen todetaan, että ”(t)äysin varmaa vastausta siitä, millainen on esitettävän valinnanvapausjärjestelmän EU-valtiontukioikeudellinen luonne, on mahdotonta antaa”.

LUE LISÄÄ: Sote-uudistus sittenkin EU:n syyniin? Nerg: Arviointi nyt käynnissä

Hallituksen tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2020.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Mikko Toivonen

Ei se mistään syyneistä parane kun siinä on korjaamaton lehmänkauppa valuvika jo alusta.

Ainoa mikä sen parantaa on sekä koko sotesuden lopettaminen ja maakuntahallinnon kertakaikkinen unohtaminen.

Kysykää puolueettomilta alan asiantuntijoilta ja ihmisiltä jotka ovat "asiakkaita-kohteita" mitä tarvitaan ja miten se kaikkein tehokkaimmin ja edullisimmin saadaan aikaan.

Se ei ole edes lähellä sitä mitä tämä ja edelliset hallitukset ovat kyenneet lapioimaan kuin lantaa.

Marja-Liisa Kalkela

Terveysyhtiöt nappaavat puolet soten miljardeista, mutta osa voitonvihaajista voi istua seuraavassa hallituksessa!
12.10.2017
KL
Hurjat rahat. Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat 7,5 miljardista 14,2 miljardiin euroon 15 viime vuoden aikana.
Asiakkaan valinnanvapaus on Terveystalon kasvulaskelmien ydintä. Ilman sitä kasvu jää yrityskauppojen varaan.
Terveysyhtiö Terveystalo arvioi, että yksityinen terveydenhuolto nappaa yli puolet soteuudistukseen liittyvän valinnanvapauden avaamista markkinoista. Terveysyhtiöiden nettokasvu olisi yhteensä peräti 2,9 miljardia euroa vuoteen 2022 mennessä. Arvio sisältyy Terveystalon listautumisesitteeseen.
"Kansan"-edustajat?

Marja-Liisa Kalkela

Miten peruspalveluministerin mielestä Sipilän hallitus on onnistunut terveydenhuollon palveluissa kansan näkökulmasta?

Hätäkeskuslaitoksilla krooninen työvoimapula - jossain vaiheessa voi käydä niin, ettei puheluihin vastata ajoissa
Tiistai 23.1.2018
IL

Vaasan hätäkeskuksen henkilöstö uupui työtaakkaan. Artikkelin mukaan Vaasan 66-henkinen päivystäjäjoukko teki yhteensä 1369 ylityötuntia vuoden 2017 aikana. Vaasan hätäkeskuksessa oli eniten sairauspoissaoloja kaikista hätäkeskuslaitoksista. Ainakin osasyynä sairauslomille on voinut ollut uupumus.