Sunnuntai 26.5.2019

Niinistön ja Haaviston välillä leimahti aktiivimallista: ”Älä hyvä Pekka väärentele minun puheitani”

Luotu: 
23.1.2018 20:01
  • Kuva: Alma Talent / Petteri Paalasmaa
    Kuva
    Sauli Niinistö ja Pekka Haavisto (vihr.) Evan vaalitentissä syksyllä.
|

Pekka Haavisto (vihr.) ja Sauli Niinistö ajautuivat Sanoman vaalitentissä sanaharkkaan työttömyysturvan aktiivimalliin liittyen. Ehdokkaille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä toisilleen aiheista, jotka ovat jääneet hampaankoloon.

Haavisto osoitti kysymyksensä Niinistölle. Hän sanoi kysyneensä Niinistöltä aiemmin, olisiko tämä voinut jättää aktiivimallista lausuman tai olisiko presidentti voinut puuttua asiaan. Haavisto siteerasi Niinistön sanoneen: ”en viitsinyt kommentoida, olisi ollut naurettavaa”.

–Ajattelen suomalaisia työttömiä, joihin tämä aktiivimalli iskee. Ajattelen niitä perheitä, joihin se vaikuttaa. Mikä siinä on naurettavaa? Haavisto kysyi tiukkaan sävyyn.

–Miksi sinä muuntelet minun puheeni? Niinistö kuittasi heti takaisin ja lisäsi Haaviston muuntelevan tahallaan hänen sanomisiaan.

–Minähän sanoin, että eduskunta lausui jo – et taida muistaa itse, mitä olet lausunut siellä, Niinistö sanoi.

Niinistö tarkensi, että lain yhteydessä hyväksyttiin valiokunnan ponsi, että tilannetta seurataan niin, ettei kukaan menetä työttömyysetuuttaan sen vuoksi, ettei ole tarjolla työvoimapalveluja.

–Olen täsmälleen siitä samaa mieltä, Niinistö sanoi.

–Älä hyvä Pekka väärentele minun puheitani, Niinistö syytti, minkä Haavisto jyrkästi kiisti.

Aktiivimalli nousi puheeksi MTV:n tentissä Kallion kirkossa sunnuntaina. Juontaja kysyi Haavistolta tämän lausunnosta, jonka mukaan hän olisi pyytänyt vielä juridisia arvioita aktiivimallin laillisuudesta ennen lain allekirjoittamista. Juontaja syytti Haavistoa populistiksi.

– Olisin tässä tilanteessa ilman muuta käyttänyt lainopillista asiantuntemusta eriarvoisuuskehityksen osalta. Mielestäni presidentti Niinistö teki aivan oikein, kun hän puuttui eriarvoisuuteen kielellisen kehityksen osalta päivystysuudistuksessa. Samalla tavalla presidentti voi joko jättää lausuman tai sitten pahimmassa tapauksessa jättää asian allekirjoittamatta, jolloin se palaa eduskuntaan, Haavisto sanoi MTV:n tentissä kiteyttäen aktiivimallin ongelman eriarvoisuuteen.

Niinistö kuittasi Haavistolle tuolloin, että tämä olisi tarkkaan lukemalla huomannut eduskunnan jo lausuneen aktiivimallin seuraamisesta ja siitä, että mallissa on vaaransa.

– Ja siksi minä en viitsinyt kirjoittaa uudelleen samaa lausumaa. Se olisi ollut naurettavaa, suoraan sanottuna. Juristeja tässä on kuultu vaikka kuinka monta, Niinistö sanoi Haaviston säestäessä vieressä olevansa eri mieltä.

– Mitä tulee siihen kielelliseen asiaan, siinä oli eri tilanne. Nimittäin kielioikeus, oikeus käyttää omaa kieltään sairaanhoidossa, johtuu suoraan perustuslaista. Aivan selvä linja. Ja minä halusin ottaa kokonaan uuden näkökulman esiin, joka ei ollut keskusteluissa esillä. Sen, että hallitus on itse asiassa virkavastuussa tästä, että perustuslain mukainen kielioikeus täyttyy, Niinistö sanoi.

Haavisto sanoi äänestäneensä eduskunnassa aktiivimallia vastaan ja pitävänsä siitä noussutta keskustelua erittäin tärkeänä yhteiskunnallisena keskusteluna.

Eduskunta puolestaan on linjannut tarkalleen ottaen aktiivimallista näin:

–Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia tulee tarkasti seurata ja tarvittaessa laajentaa keinoja, joilla aktiivisuusedellytyksen voi täyttää, jos ilmenee, etteivät nyt ehdotettavat keinot ole riittäviä estämään aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle, todetaan eduskunnan vastauksessa hallituksen esitykseen.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Tapio Mäkeläinen

Kyllä hieman isompiin asioihin piräisi pystyä puuttumaan. Tässä tarvitaan seuraavalla kierroksella 2024 kieliopin konsultteja. Yksittäisiin lauserakenteisiin jymähtäninen ei ole missään suhteessa relevanttia.
Minusta näitä istuntoja on tolkuttomasti mutta ennen kaikkea gallupit pitää lopettaa kun ennakkoäänestys alkaa.
Joku tämänkin kisan voittaa mutta onko sillä mitään väliä. Maa selvisi Kekkosesta ja Halosestakin ; yht 38 vuotta.

Hannu Rautomäki

"Maa selvisi Kekkosesta ja Halosestakin ; yht 38 vuotta."

Niin se aina menee, että poliittinen eliitti puuhastelee omiaan, ja siitä huolimatta rahvas elää aina omaa elämäänsä.
Aktiivimallikin on puuhastelua parhaimmillaan kun on jäänyt huomaamatta, että maassa vallitsee suurtyöttömyys, mutta työttömien pitää olla aktiivisina. Kukaan vain ei ole kertonut mitä työpaikkoja he voivat hakea, kun niitä ei juurikaan ole. Sanktio passiivisuudestakin on koominen.
Joka tapauksessa syntyy vaikututelma, että jotain tehdään, ja sekin on positiivista.

Jyrki Saari

On ryhdytty patistamaan työnhakuun ilman soveltuvaa ammattitutkintoa. Eräs rahoituksen professorikin sen suuntaista kirjoitteli.
Työnantajan puntaroitavaksi jää kuitenkin lain mukaiset vastuut työturvallisuudesta, työsyrjinnästä ja kuluttajansuojasta. Riskien hallinnaksi työnantajan tulee edellyttää työntekijältä alan ammattitutkinto tai on ryhdyttävä oppisopimukseen.

Olen huomioinut mm. nämä lakiseikat kirjoittaessani ETVK julkaisun: Apua aktiivimalliin – Työhakemuspohja moneen paikkaan jyrki saari | tammi 16, 2018

Tarkastellaanpa ensin lakia työturvallisuudesta 2002 /14§:

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;
2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi;
3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja
4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä kirjallisista työohjeista sekä niistä ammateista tai tehtävistä, joissa vaaditaan erityistä pätevyyttä, sekä tällaisen pätevyyden osoittamisesta. Pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään myös ulkomailla suoritettu tutkinto, todistus tai muu koulutuksesta annettu asiakirja sen mukaisesti kuin siitä säädetään Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetussa laissa (1597/1992) tai määrätään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.

AVOIN TYÖHAKEMUS
Alle puolet kaikista avoinna olevista työpaikoista ilmoitetaan julkisesti lehdissä, internetissä tai työvoimatoimistossa. Toivottavasti tämä avoin työhakemus olisi kannaltanne mieluisa vaihtoehto, sillä onhan rekrytointi työnantajalle usein kallis ja aikaa vievä prosessi.

Tarjoan ahkeraa, tunnollista ja hyvätasoista osaamistani. Minulla on xxxxxxx ammattitutkinto sisältäen luonnollisesti siihen vaadittavan työkokemuksen. Ensisijaisesti tarjoan työpanostani ammattiani vastaaviin tai siihen läheisesti liittyviin tehtäviin kokoaikaisesti. Myös määrä- ja osa-aikaisista tehtävistä voimme neuvotella. Muistakin ammattialoista kannattaa neuvotella kanssani, sillä oppisopimuksella saisitte minusta hyvin sitoutunutta työvoimaa pitkälle tulevaisuuteen.

Palkkatoivomukseni on alan ja alueen mukainen keskiarvo.

Ansioluetteloni ja/tai henkilötietoja saa erikseen pyydettäessä. Tulisin mahdollisimman pian keskustelemaan tarkemmin asiasta jolloin tuon myös todistukset.

Kannattaa soittaa heti ja sopia tapaaminen kohteessanne. Puhelin xxx xxxx xxx ja s.posti: xxxxxxxxxx(at)xxxxxxxxxx

Kotipaikka 16 pv. Tammikuuta 2018
Allekirjoitus
Nimen selvennys

Marja-Liisa Kalkela

Jotenkin ei oikein ole Aktiivimallille kunnon perustelija. Jos kerta tämä päitää aikkansa työpaikkojahan olisi jo pilvinpimein vapaasti haettavasti ilman kyykytystäkin.

Orpo ei veromoitteita niele: "Tulokset ovat selvät,
-talous kasvaa huippuvauhtia"
Ministeri on veronkiristysten tarpeesta eri mieltä talouspolitiikan arvioijien kanssa. Tuoreen raportin työllisyysluvutkin laahaavat perässä, Orpo kommentoi.
23.1.2018 YLE
Olisko yrityksissä vika ei työttömissä?

Marjaliisa Vainio

Kun maanantaina 22.1. seurasin Astudiossa käytyä keskustelua Atiivimallista, joka oli yli puoluerajojen asiallista politiikkojen keskustelua, niin on entistä vaikeampaa ymmärtää Pekka Haaviston tapaa käsitellä asiaa. Tuntuu kuin tässä menisi kansanedustajan ja presidenttiehdokkaan roolit sekaisin. aktiivimalli on puhtaasti sisäpolitiikkaa eikä kuulu presidentin tehtäviin.