Torstai 24.1.2019

Pitäisikö huumeidenkäyttö sallia laissa? – Professori haluaa keskustelun Suomeen

Jaa artikkeli:
Luotu: 
7.2.2018 17:14
  • Kuva: Alma Media arkisto / Nina Karlsson
    Kuva
    Suurin osa huumausaineiden käyttörikoksista liittyy kannabikseen. Kuvituskuvassa kannabista piipussa.
|

Suomessa tulisi käydä laaja keskustelu siitä, pitäisikö huumeidenkäyttö sallia laissa meilläkin, katsoo Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen. Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka toivottaa keskustelun tervetulleeksi.

Poliisin tilastojen mukaan huumausainerikosten kokonaismäärä kasvoi Suomessa neljättä vuotta peräkkäin ja poliisi arvioi huumeidenkäytön lisääntyneen. Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna vajaat 24 000, mikä on yli kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tutkimusprofessori Hakkarainen huomauttaa, että yli 60 prosenttia huumausainerikoksista liittyy vähäisiin käyttörikoksiin, joiden määrä on niin ikään kasvanut tasaista tahtia: kun vuonna 2012 käyttörikoksia kirjattiin 11 300, vuonna 2016 vastaava luku oli jo 15 700. Poliisihallituksesta kerrotaan Uudelle Suomelle, että viime vuonna käyttörikoksia kirjattiin jo lähes 17 000.

Hakkaraisen mukaan poliisin resurssit näyttävät yhä kohdistuvan paljolti tavallisiin huumeidenkäyttäjiin, kun kansainvälinen trendi on ollut siirtää painopistettä huumeiden välittämisen ja saatavuuden kontrolliin.

–Vaikka poliisi on sanonut kiinnittävänsä enemmän huomiota isompiin juttuihin, tilasto kertoo, että kontrolli kohdistuu yhä hyvin paljon käyttörikoksiin, Hakkarainen sanoo Uudelle Suomelle.

Käyttörikos on lievin huumausainerikos laissa. Siitä on kyse käytön lisäksi myös silloin, jos henkilö pitää omaa käyttöään varten hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Käyttörikoksesta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Pohjoismaat ovat poikkeus

Ylivoimaisesti suurin osa käyttörikoksista liittyy kannabikseen ja Hakkaraisen mukaan usein hyvin vähäiseen hallussapitoon. Hänen mielestään käytön rangaistavuuden poistaminen voisi siirtää puuttumisen painopisteen sosiaali- ja terveyspoliittisiin toimenpiteisiin.

–Jos käytät vähän jotakin ainetta, laki määrittelee sinut rikolliseksi. Jos käytät enemmänkin ja haluaisit apua sosiaali- ja terveyspalveluista, et välttämättä uskalla hakea apua, koska pelkäät rangaistusta, Hakkarainen kuvailee nykytilannetta.

Hakkarainen huomauttaa, että lisäksi poliisin rekisteriin napsahtava merkintä voi nousta esiin erilaisissa elämänvaiheissa myöhemmin.

–Nuoret ihmiset saattavat kokeilla ajoittain tai satunnaisesti, ja merkinnästä voi tulla arvaamatonta haittaa myöhemmin elämässä heidän suunnitelmilleen.

Hakkaraisen mukaan Pohjoismaat ovat kansainvälisessä tarkastelussa poikkeus huumeidenkäytön kriminalisoinnissa ja Norjassa suurkäräjien enemmistö katsoo jo, että kriminalisoinnista tulisi luopua. Muualla rikokseksi määrittäminen on Hakkaraisen mukaan pysähtynyt hallussapitoon, jossa tulkinta vaihtelee ja kaikkiaan suhtautuminen on Euroopassa hyvin kirjavaa.

–Jos henkilö esimerkiksi tavataan huumepiippu suussa, niin onko kyse hallussapidosta? Joissakin maissa hyvin vähäisiä hallussapitoja voidaan katsoa sormien läpi.

Kieltopolitiikka ei toimi

Huumeidenkäyttöön puuttuminen on silti laajasti ollut hyvin kriminaalipainotteista esimerkiksi juuri hallussapidon kautta. Kontrollipolitiikka ei ole ollut toimivaa, sillä käyttö on ollut päinvastoin lisääntymään päin ja vallalla on laajat laittomat markkinat.

Monet valtiot ja kansainväliset järjestöt ovatkin alkaneet Hakkaraisen mukaan pohtia vaihtoehtoja ja katseet ovat kääntyneet kieltopolitiikan lieventämiseen. Esimerkiksi YK-järjestöt katsovat yhä vahvemmin, että asiaan tulisi suhtautua sosiaali- ja terveystoimi edellä: panostaa ennaltaehkäisyyn ja puuttua rikoslakia lievemmin.

–Siihenhän voidaan puuttua myös esimerkiksi niin, että poliisi ohjaa käyttäjän sosiaalitoimen pariin.

Hakkaraisen mielestä aika alkaa olla kypsä Suomessakin sille, että käytön rangaistavuuden poistamisesta käydään laaja ja syvä keskustelu, jota hän nyt peräänkuuluttaa.

Joissakin maissa kannabis on laillistettu, muun muassa osassa Yhdysvaltoja viime vuosina. Hakkarainen ei halua tässä yhteydessä ottaa kantaa kannabiksen laillistamiseen, joka on oma, erillinen kysymyksensä. Käyttörikoksia olisi kuitenkin hänen mielestään hyvä tarkastella kokonaisuutena ja poistaa rangaistavuus kaikkien huumeiden käytön osalta, jos dekriminalisointiin päädyttäisiin.

–Ei sitä minusta voi oikein varata jollekin tietylle aineelle. Se olisi kokonaisnäkemys silloin. Olisi erikoista, jos alkaisimme laittaa erilaisia aineita käytön osalta tärkeysjärjestykseen.

Hakkarainen kuitenkin myöntää, että kerran tai kahden kannabiskokeilusta ei välttämättä aiheudu sen kummempaa terveyshaittaa. Säännöllinen ja runsas käyttö ovat jo eri asia, ja myös kannabikseen tulisi suhtautua kuin muihinkin päihteisiin. Erityistä haittaa käytöstä voi olla esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsiville ja alle 20-vuotiaille, joiden aivot ovat vielä kehitysvaiheessa.

Laki sallii jo lievennykset

Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka toivottaa Hakkaraisen avauksen syvällisestä keskustelusta ”erittäin tervetulleeksi”. Hän huomauttaa Puheenvuoron blogissaan, että tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan nuorten asenteet kannabikseen ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi.

Vainikka muistuttaa, että jo nykylainsäädäntö mahdollistaa rankaisematta jättämisen käyttörikoksissa, joiden osalta lakia uudistettiin vuonna 2001. Rangaistuksen voi välttää hoitoon hakeutumisella tai jos rikos on vähäinen ottaen huomioon huumeen määrän, laadun sekä käyttötilanteen ja olosuhteet.

– Käyttörikoksissa on kyse siitä, miten lakia toteutetaan ja tulkitaan. Toimintatavoissa on parantamisen varaa. Rangaistukset sinällään eivät saa ketään toipumaan, Vainikka tarkentaa Uudelle Suomelle.

Myös muun muassa A-klinikkasäätiö on todennut, että käyttäjäkontrolli on lakiuudistuksen jälkeen pikemminkin kiristynyt, eikä hoitoon hakeutuminen ole juurikaan lisääntynyt. Vainikka ei tässä vaiheessa kannata huumeidenkäytön sallimista laissa, mutta toivoo keskustelua, jonka johdosta voitaisiin herätä parantamaan toimintatapoja. Vainikan mielestä ilmapiiri on jo inhimillistynyt.

–Tiedon lisääntymisellä, korvaushoidoilla ja ennaltaehkäisevällä työllä on saatu paljon hyvää aikaan. Haittoja vähentävää työtä on syytä laajentaa.

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Mikko Toivonen

Minä kuulun myös eräissä nyt huumausaineeksi luokitelluiisa aineissa liberalismin ja sen etujen kannattajiin.
Ainakin vapauttaisin kannabis, khat ja amfetamiinituotteet huumausaineluettelosta ja laittaisin ne kontrolloituun myyntiin tupakan lailla verotettuna.
Kovemmat huumeet sijoittaisin myös hoitoltuotteiden kategoriaan siten, että niistä riippuvaisiksi tulleet voivat saada annoksensa valtion huumausainepisteestä siten, että tarvittava vierotusoire annos käytetään valvotusti huumepisteen tiloissa.

Tällä saadaan välittömästi poistettua valtaosa huumerikollisuudesta ja noissa lievissä lähinnä nautinta ainetasoa olevissa huumeissa rikollisuuden poistumisen lisäksi saadaan valtiolle merkittäviä verotuloja joista osalla voidaan hoitaa kovempien huumeiden aiheuttamia hoitokustannuksia.

Tässä, aivan kuten alkoholioasiassa kätson maailmannäytön selkeästi osoittaneen, että kielloilla on paljon negatiivisemmat kokonaisseuraukset kuin sallivammalla käytöllä.

Jani Pulkki

Ehdottamasti samaa mieltä, käyttö ei pitäisi olla rikos, runsas käyttö on terveydellinen ongelma eikä edelleenkään saisi olla rikos. Aivan kuin alkoholissakin.

Samalla pitäisi tietysti sallia vähäiset määrät hallussapitoa

Antti Kettunen

Tämähän ei ole oikeastaan edes kovin vaikea asia: kaikki jotka ovat sitä mieltä että kieltolaki toimii kannattavat nykymallin jatkoa. Me muut olemme sitä mieltä että valtion veropohjan laajentaminen mietojen huumeiden kautta on järkevää.

Pertti Ikonen

Tuttavani kuoli alkoholista johtuvasta sairaudesta ja hieman ennen kuolemaansa pohti, että josko olisikin pössytellyt jotain kannabiksen tapaista huumetta, niin olisiko hän säilyttänyt terveytensä (maksa ja haima). Alkoholi kun tappaa hitaasti ja alkoholin suurkuluttajat samalla aikaa rahoittavat valtiota alkoholin juonnilla vähintäänkin sadalla tuhannella eurolla - ennen kuolemaansa. Olisiko tosiaan noin, että kannabis olisi hintansa väärti ja korvaisi alkolin alkoholistinkin mielestä, ja näin ihmiset eivät ainakaan kuolisi noihin alkoholista johtuviin sairauksiin. Oliskohan professorilla jotain em. asiaan liittyvää tiedossaan.

Kössi Keinonen

Huumeiden käyttö pitäisi ehdottomasti dekriminalisoida. Ei ole valtion tehtävä kytätä ja rangaista aikuisia ihmisiä siitä mitä aineita he itse päättävät käyttää. Laittomuus vain pahentaa tilannetta: Rikollisjengit hyötyvät, lapset ja nuoret saavat aineita helpommin ja haitat jäävät yhteiskunnalle.

Vahvempien huumeiden sekä alkoholin väärinkäyttäjät tulisi ohjata hoitoon, koska väärinkäytön taustalla on aina jokin muu ongelma kuin käytetty aine. Kannabis sen sijaan on aikuisille harmiton päihde, jolla on positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Alkoholiin verrattuna kannabis on mieto päihde. Kannabista ollaan monessa maassa laillistamassa tai se on jo laillistettu, jolloin hyödyt näkyvät verotuloina sekä ongelmien vähenemisenä, sillä kannabis auttaa esimerkiksi opioideihin koukkuun jääneitä ihmisiä.

Juha Uotinen

Sokeri on yleisimmin käytetty huume. Sokerin runsas käyttö aiheuttaa sydänsairauksia, lihavuutta, aivosairauksia ja sokeri-ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä. Sokeri aiheuttaa kovan riippuvuuden ja vakavia vieroitusoireita. Sokeririippuvuus on verrattavissa heroiinin käyttöön.

Jorma Jokinen

Ja kahvi on toinen. :) Jo kertakokeilu voi tappaa. Kahvin satunnaisen käytön on todettu nostavan verenpainetta ja aivohalvauksen riskiä, vaikkakin säännöllisellä käytöllä on myös positiivisia terveysvaikutuksia.

Kahvi on myös varsin koukuttava ja riippuvuutta aiheuttava päihde, ja vieroitusoireet voi olla voimakkaatkin.

Mikko Toivonen

Tuo pitää faktuaalisesti ja kirjaimellisesti paikkansa. Sokeri on mahdollisesti kaikista vahingollisin addiktiota aiheuttava aine. Suurin osa kalliista terveyshaitoista jouhtuu juurikin sokeriin.
Jos jotain pitäisi kieltää niin se on sokeri.

Jorma Jokinen

Kaikki huumeet pitäisi laillistaa eli tarkemmin sanoen "reguloida". Valtio voi verottaa myyntiä ja pyrkiä huolehtimaan siitä, että alaikäiset pääsevät aineisiin käsiksi mahdollisimman vähän.

Se ei ole välttämättä optimiratkaisu kansanterveyden kannalta, mutta ei mitään optimiratkaisua ole päihdepolitiikassa olemassakaan. Ihmiset haluavat päihtyä ja siitä seuraavat haitat pitää pyrkiä minimoimaan, mutta kieltolain tuomat lisähaitat yhteiskunnalle ovat täysin turhia ja ylimääräisiä. Maailmassa käydään jopa sotia huumeiden kieltolain vuoksi, ja eihän siinä ole mitään järkeä.

Hannu Rautomäki

Kannabiksen käyttö laillistetaan Suomessakin aikanaan ilman muuta, mutta milloin?
Valtion myymä viina kaataa kansaa hautaan sankoin joukoin, mutta täällä kriminalisoitu kannabis ei ole tiettävästi aiheuttanut yhtään kuolemaa tässä maailmassa.
Sen kuolettava liikakäyttö on sula mahdottomuus, mutta psyykkisiä seurauksia voi olla siitäkin.

Jouko Kauppinen

Kannabiksen käyttö ei ole muiden käytössä kuin niiden joilla on ongelmia elämänsä tilanteessa. Jos viina tai tupakka olisi nyt vasta löydetty niin varmasti ne olisi kielletty, koska seuraukset tunnetaan jo tarpeeksi hyvin. Kieltolaki oli aikaan jolloin ei valvontaa ollut kuin nimeksi mutta tänä päivänä on kokonaan toisenlaiset mahdollisuudet valvoa kiellettyjä aineita. Onhan merkillistä että lailla pitää suojata ihminen itseltään joka tahallaan haluaa tuhota terveytensä. Kaikki kumminkin ollaan yhteisvastuussa huumeiden ja päihteiden käyttäjien sairauskuluista joka on sievoinen summa jokaisen maksettavana.

Jorma Jokinen

Alkoholia voi valmistaa erittäin helposti kotona, joten täyskieltoa on käytännössä mahdotonta valvoa, oli millaiset resurssit hyvänsä.

Kannabistakin valmistetaan lähinnä kodeissa, ja vaikeaa sitäkin on valvoa, ja harva jää kiinni. Kiljun (tai kotiviinin) tekemisestä jäisi vielä harvempi kiinni, koska kiljua on mahdollista valmistaa vielä huomaamattomammin ja nopeammin kuin kannabiksen kasvatus. Kiljun valmistushan sitä paitsi oli laitonta vielä muutama vuosi sitten, mutta eihän sitä mitenkään kukaan voinut valvoa, eikä siitä varmaan juuri ketään koskaan rangaistu.

Kössi Keinonen

Ei laittomuus, kiellot eikä rangaistukset estä huumeiden käyttöä. Juuri laittomilla markkinoilla liikkuu vaarallisia aineita, joista ei voi tietää mitä ne sisältävät. Uskon, että huumeisiin kuolleiden nuorten vanhemmat kannattavat vahvasti huumeiden dekriminalisointia. Portugalissa dekriminalisoinnin jälkeen yliannostuskuolemien määrä romahti. Kieltolakimaissa, kuten pohjoismaissa yliannostuskuolemat ovat jopa monikymmenkertaisia ks. kaavio linkistä.

Lähde: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/portugal-decriminalised-d...

Jorma Jokinen

Ihmisiä kuolee ja tulee kuolemaan päihteisiin riippumatta siitä, onko ne laillisia vai ei. Laittomuuden seurauksena ihmiset voivat kuitenkin joutua käyttämään epäpuhtaita aineita tai "korvikkeita", jotka voivat olla erityisen vaarallisia (esim. muuntohuumeet), ja lisäksi elämä noin yleensä voi mennä ihan sivuraiteille kun joutuu elämään lain väärällä puolella. Siitä kärsii läheisetkin.

Huumeisiin pitäisi suhtautua kuten laillisiinkin huumeisiin kuten tupakkaan ja alkoholiin. Yhteiskunta auttaa irti pääsemisessä erilaisin tavoin, ja samalla kerää veroa myydyistä tuotteista.

Risto Mikkonen

Ongelmakäyttäjien, psykoosipotilaiden ja skitsofrenian taustalla vaikuttaa lapsena koetut traumat ja hyvin yleisesti lähiomaisen väkivalta tai seksuaalinen hyväksikäyttö. On hyvin vaikea ymmärtää sitä, miten tiettyjen aineiden kieltolaki auttaa tässä tilanteessa. Kieltolaki pitää pystyä perustelemaan, muuten se ei ole enää pätevä. Tähän IHRY ei ole ikinä antanut mitään vastauksia, paitsi yrittänyt ehkäistä sananvapautta tässä asiassa.

Juha Koponen

..Narkomaaneille olisi ehdottomasti annettava puhtaita tarvittavia huumeita sairaalassa. Sillä poistetaan rikollisuutta ja huumeiden tuonti poistetaan. Sairaalassa huume aina puhdasta ja sitä saisi tarvittavan määrän ja aina mahdollistettaisiin korvaushoito.
Huumeiden hallussapito pitää olla rikollista ja tuomittavaa.
Kannattaisi kokeilla, koska huumeide käyttö lisääntyy ja rikolisuus lisääntyy. Mitä Aarnion tapaus toi Suomeen? Poliisit ja viranomaiset mukana järjestyneen rikollisuuden kanssa.
Suurin asia olisi siis estää huumeiden tuontia. Kukaan ei ostaisi enää kun narkomaanit saisivat kamaa sairaaloista..

Vivian Laukka

Espanja dekriminalisoi huumeiden käytön jo 10 vuottasitten ja siellä vaikutukset ovat olleet vain positiivisia - näin on monet asiantuntijatkin huomauttaneet, mutta Espanja on tietysti Etelä-Eurooppalainen, syvästi katolilainen ja uskonnollinen maa, jossa alkoholimonopolia ei ole ja sukupuolineutraali-avioliitto laillistettiin jo 2005. Se mikä toimii muualla maialmassa ei mitenkään voi tulla onnistumaan täällä kylmässä pohjolassa, se johtuu vain siitä, että ollaan suomalaisia, epäonnistuminen on geeniperimässä ilmeisesti.

Risto Mikkonen

No se oli Portugali joka dekriminalisoi kaikkien huumeiden käytön 2000-luvun alussa. Espanjassa käyttöä ei koskaan kriminalisoitu, ei edes Francon kaudella. Nää on näitä kulttuurieroja, kun meillä valtion suhde kansalaisiin on alamaissuhde.
Mikään ei kuitenkaan estä Suomea dekriminalisoimasta tai jopa laillistamasta, kyse on vain ja ainoastaan meidän päättäjien asenteista ja moraalista.
Tavallisen kansalaisen tulisi ymmärtää oma asemansa tämän farssin rahoittajana. Aarnion oikeudenkäynti on tullut maksamaan jo miljoonia euroja mutta sekin on pikkuraha sen rinnalla, mitä huumepolitiikkamme on tullut maksamaan tavalliselle kansalaiselle. Tarvitsemme avointa ja rehellistä keskustelua niistä suunnattomista vahingoista, joita kymmenien tuhansien ihmisten kriminalisoiminen ja syrjäyttäminen on tullut maksamaan yksilölle ja yhteiskunnalle. Meidän pitäisi pystyä arvioimaan, millaista vahinkoa yhteiskunnalle on koitunut siitä, että joka vuosi on väärään politiikkaan ja aivan väärille tahoille annettu kymmeniä miljoonia euroja ilman mitään tulosvastuuta tai talouden seurantaa. Tässä vasta alkua.

Jani Kaski

Nykyinen huumelaki on täysin typerä. Huumausaineet pitäisi laillistaa myös siksi että esimerkiksi kannabiksen kautta tämä maa sosialisoituisi, sekä laajentaisi kansan tajuntaa. Kannabis ja psykedeelit sais ihmiset ajattelemaan enemmän ja ymmärtämään maailmaa, sillä tämän nykyisen tyhmyyden myötä kaikki asiat menee vain kankkulan kaivoon, luontoa myöten. Saatais myös verorahoja, ja uutta teollisuutta sekä työpaikkoja, esim kannabiskasvattamoilta.

Jaakko Niskasaari

Mukava nähdä kuinka paljon järkeviä keskustelijoita täällä on oikean tien eli dekriminalisoinnin kannalla. Tai voisihan esim. kannabiksenkin kokolailla laillistaa kasvatuksesta jakelupisteisiin (kaupat) ja tienata valtion kassaan melkoisen kasan niitä muihin turhuuksiin (pankkien tuet, uudet hävittäjät- listaa voisi jatkaa loputtomasti) tungettuja veromarkkoja.
Kannabista turha lienee edes verrata täysin erilaisiin heroiiniin tai metamfetamiiniin yms oikeasti koviin huumeisiin, niidenkin kanssa dekriminalisointi auttaisi tosiaan hoitoon pääsyä ja puhtaamman aineen saantia jotka vähentäisivät yliannostuskuolemia. Liekö vielä 50-luvulla Suomessakin apteekista sai ostettua morfiinia pikku "yskään" :)
Kieltolain kannattajien motiiveja pitää hieman miettiä, jotta ketäkös se palvelee- järjestäytynyttä rikollisuutta, rikollisliigat ja huumepoliisi kun tännekin ne laittomat päihteet tänne rahtaavat, sekä ne "voidellut" poliitikot ja/tai ylin poliisijohto jotka tätä asiaa katsovat läpi sormien norsunluutorneistaan tuntematta minkäänlaista pistoa sydämessään haltioituneinta siitä että onpas taas yksi kannabiksen pössyttelijä saatu irtisanottua duunistaan ja kämpästään ns "mieron tielle" kjähkjähkjäh....

Humaania päihdepolitiikkaa kiitos. Ei ole millään mahdotonta!

Risto Salonen

Pitää myös muistaa, että käyttö sulkee nuorelta ja vähän vanhemmaltakin aika monta ovea: hoitoala, opetustoiminta, poliisi, sotilasura, monet virat. Myös yksityisellä puolella tiukentuneet turvallisuusmääräykset estävät pääsyn edes työpaikkahaastatteluun. Asunnonvuokrauskin voi tyssätä käyttöhistoriaan.

Jorma Jokinen

Onko se käytön vika vai lainsäädännön vika? Aiheuttaako huumeiden hallittu kohtuukäyttö itsessään sellaisen haitan, joka estää yhteiskunnan toimintoihin osallistumisen? Vastaus on ei, sen enempää kuin saunaoluen nauttiminen tai tupakointi.

Mikael Kieleväinen

Myös muun muassa A-klinikkasäätiö on todennut, että käyttäjäkontrolli on lakiuudistuksen jälkeen pikemminkin kiristynyt, eikä hoitoon hakeutuminen ole juurikaan lisääntynyt.

Mitä tämä lause tarkoittaa? Onko käyttäjät huolellisempia huumeiden käyttäjiä, eikä ajaudu niin syviin ongelmiin, että hoito tarvitaan?

Koko suomen hoito, jotenkin takkuaa. on tehotonta. Tuloksia ei seurata, ja alalla on monenlaista toimijaa. Hoidon tehoa pitäisi aina mitata. Olen joillain katkoilla ollut. Mielestäni hoidosta ei ole mitään hyötyöä.